2019

(Klicka här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari

Januari

11 - De 5 länderna med största budgetunderskotten  Nytt!

Medan 2008-års finansiella kris resulterade i att ett antal europeiska länder hade budgetunderskott, så bleknade dessa till obetydlighet jämfört med länderna med de största underskotten i världen.

Enligt CIA:s World Factbook estimates for 2017 så var det bara 47 av 222 länder som inte hade budgetunderskott.

Tyvärr ligger Östtimor sämst till!

  1. Östtimor 75,7 % av BNP - Östtimor, den östra halvan av ön Timor, är ett mindre känt land som ligger knappt 600 km från Australiesn norra kust. Efter en ofta våldsam 25-årig ockupation av Indonesien blev Östtimor 2002 den första suveräna staten att erkännas av FN i det 21:a seklet.
    De ekonomiska utsikterna var lovande i de första åren efter självständigheten med en BNP tillväxt på 64,1 % 2004. Men sedan 2012 har utvecklingen visat sig vara mycket omväxlande med en minskning av BNP med 26 procent 2014 innand BNP ökade med 20,9 procent det följande året. Med uppskattade intäkter på 300 miljoner dollar jämfört med utgifter på 2,4 miljarder noterade World Factbook Östtimors underskott till 75,7 % av BNP 2017.
  2. Kiribati 64,1 %
  3. Venezuela 46,1 %
  4. Libyen 25,1 %
  5. Brunei 17,3 %

Källa: Michael Newell/World Finance

03 - Nytt år

Än så länge har vi inte skrivit några notiser från 2019. Notiser från föregående år når du via länkarna högst upp på sidan.