Ny bok om Östtimor

Gudmund Jannisa, universitetslektor i Kristianstad, har publicerat ett omfattande arbete om Östtimor, Timor-Leste in the World: BC to Independence, 424 sidor, med en stor bibliografi, ett antal illustrationer, varav några i färg och ett överflöd av historisk och sociologisk information. Boken bygger dels på en riklig facklitteratur, dels på författarens egna erfarenheter i landet. Geografi och klimat, etnologisk bakgrund och framför allt den koloniala historien, dominerad av Portugal, är utgångsläget. De viktigaste avsnitten är From Isolation to Invasion och därefter Occupation and Resistance fram till A rough Road to Independence.

En utförlig recension av boken planeras till nästa nummer av Merdeka.

Ritva Maria Jacobsson