Gusmão skjuter upp sin avgång

Premiärminister Xanana Gusmão förklarade vid en intervju i samband med sitt deltagande i FN:s generalförsamling i september 2014 i New York att han skjuter upp sin tidigare tillkännagivna avgång från september till nästa år.

Läs mer här …

Samvetsfångar i Indonesien

Ett referat av Ulf B Anderssons redovisning av Amnestys arbete för samvetsfångar i Indonesien och krav på rättvisa för offren i historiska konflikter vid Östtimorkommitténs årsmöte finns i nummer 60 av Merdeka & ÖsttimorInformation. Du kan läsa det här på webbplatsen. Ulf B Andersson är Amnesty Press chefredaktör.

Åsmötet 2014 gjorde också ett uttalande, som skickats ut till politiker och media. Läs det här …


Kommitténs material till museum i Dili

Eva Atterlöv Frisell
	  överlämnar arkivmaterial från
	  Östtimorkommittén till motståndsmuseet i
	  Dili

Eva Atterlöv Frisell överlämnar arkivmaterial från Östtimorkommittén till motståndsmuseet i Dili. Läs en kort sammanfattning av vad Eva berättade den 29 maj 2013.

FN-uppdraget i Östtimor, UNMIT, avslutat!

Planenligt har FN:s integrerade uppdrag i Östtimor (UNMIT), som säkerhetsrådet förlängde till slutet av år 2012, avslutats. Merparten av FN-personalen har lämnat Östtimor, återstående personal slutför avvecklingen samt bygger upp en ny, begränsad FN-organisation. Du kan läsa mer om avvecklingen här …


Ny regering har tillträtt

Den 8 augusti 2012 tillträdde den nya koalitionsregering som är resultatet av parlamentsvalet. Premiärminister är också nu Xanana Gusmão (CNRT). Den nya regeringen har några fler ministrar, vice ministrar och statssekreterare än den förra. Officiellt kallas regeringen den femte konstitutionella regeringen.

Alla ministrar, vice ministrar och statssekreterare i den nya regeringen kan Du se här.

Preliminärt resultat av parlamentsvalet den 7 juli 2012

Den nuvarande premiärministern Xanana Gusmãos parti, CNRT, fick flest röster i valet, men inte egen majoritet i parlamentet med 65 ledmöter.

Enligt det preliminära resultat fick CNRT 37 % av rösterna, Fretilin 29 %, PD (demokratiska partiet) 10 % och Frente Mudança (Moving Forward) 3 %. Det skulle ge 30, 25, 8 respektive 2 ledamöter. Inget av de övriga 17 partierna nådde över 3 %-spärren. I det gamla parlamentet var sju partier och koalitioner representerade.

Valdeltagandet var högt, 75 %, med tanke på att man endast kunde rösta på den ort i vilken man var registrerad.

Spekulationerna om den kommande regeringen är i full gång och en stor koalition mellan CNRT och Fretilin är en av möjligheterna.

De slutgiltiga valresultatet beräknas bli publicerat den 17 juli.

Läs mer här …

Taur Matan Ruak Östtimors tredje president!

Foto av Taur Matan
       Ruak.

På tioårsdagen av återupprättandet av Östtimors självständighet den 20 maj 2012 installerades vinnaren i presidentvalets andra omgång, förre befälhavaren för F-FDTL, Jose Maria de Vasconcelos, känd som Taur Matan Rauk (två skarpa ögon), som president. Vid valet fick han 61% av de avgivna rösterna medan Francisco Guterres Lu-Olo fick 38%. Läs mer om installationen här och valet här …


Taur Matan Ruak och Lu-Olo till andra omgången

Det preliminära resultatet av första omgången i presidentvalet den 17 mars är att Fretilins kandidat Francisco Guteres Lu-Olo och den obereonde kandidaten Taur Matan Rauk, som fick CNRT:s stöd, fick flest röster. Men då ingen av dem fick minst 50% av rösterna, blir det en andra valomgång den 16 april (inte den 21 som vi tidigare angett).

Läs mer här …


Krokodilernas land

Klas Lundström presenterade sin nya reportagebok från Östtimor vid Östtimorkommitténs årsmöte den 14 mars. Läs ett referat här … Alla medlemmar i Östtimorkommittén har fått ett exemplar. Övriga kan beställa boken från Östtimorkommittén för 120 kronor inklusive porto.


Utfasning av svenskt bistånd till Östtimor

I mitten Eva Atterlöv Frisell
I mitten Eva Atterlöv Frisell omgiven av medlemmar i Östtimorkommittén.  Foto Hendrik Amahorseja

Eva Atterlöv Frisell från Sida förklarar att Sveriges bilaterala bistånd till Östtimor nu fasas ut, så att det upphör i slutet av 2013. Det gjorde hon vid kommitténs möte den 9 november 2011 i Stockholm (Solna). Ett mera utförligt referat finns i nummer 51 av Merdeka & ÖsttimorInformation.


Upptäck Östtimor - resetips och reportage

Det finns en webbplats, http://www.timorleste-hotels.com/, med uppgifter om hotell, lägenheter och enklare rum i Östtimor. Platsen har också mycket annat av värde för besökaren.

6 skäl för att besöka Östtimor får Du på här på webbplatsen CNN Go. I en artikel från den 1 oktober 2011 skriver Simon Roughneen att Östtimor borde vara ett populärare resmål.

Fler resetips och länkar till resereportage hittar Du på sidan med övrigt material under rubriken Resetips och reportage.


Östtimor självständigt

Vid midnatt den 20 maj 2002 (klockan 17:00 den 19 svensk tid) utropades Östtimor som en självständig stat, den 182. FN överlämnade vid en högtidlig cermoni makten till den valde presidenten Xanana Gusmão. FN:s flagga halades och den Demokratiska Republiken Östtimors flagga hissades. Ofta används det portugisiska namnet på landet, Timor-Leste.

Läs Östtimorkommitténs pressmeddelande.

"De kommande fem åren blir en stor utmaning inte bara för regeringen, utan för hela samhället och vårt lands demokratiska institutioner."

Ungdomsbild av XananaFrihetshjälten Xanana Gusmão utropades på onsdagen (17 april) som segrare i Östtimors första presidentval när det slutliga valresultatet presenterades. Han hade då fått 83 procent av rösterna. Vid en presskonferens varnade han för att många problem väntar världens färskaste nation. DN 2002-04-18

Det första fria valet

Den 30 augusti 2001 på tvåårsdagen av folkomröstningen om autonomi gick 93 % av Östtimors drygt 400 000 röstberättigade invånare till val. För första gången hölls ett val som inte präglats av hot om våld och våld. Timoreserna valde en konstituerande församling. Den blir det självständiga Östtimors parlament.

Oberoende

Den 19 oktober 1999 beslutade Indonesiens högsta beslutande organ, Folkets Rådgivande Församling, att upphäva beslutet om integration av Östtimor med Indonesien. Därmed är Östtimor äntligen fritt efter 24 års ockupation.

Folkomröstning om autonomi

I januari 1999 överraskade Indonesiens president Habibie världen med att erbjuda Östtimor en folkomröstning om autonomi inom Indonesien eller självständighet. Den 5 maj slöts ett avtal mellan Indonesien, Portugal och FN om omröstningen. Den genomfördes den 30 augusti. 78,5 % röstade för full självständighet, 21,5 % för autonomi under Indonesien.

Under tre veckor efter att resultatet tillkännagavs härjade så kallade milisgrupper, som är för integration med Indonesien, mer eller mindre fritt i Östtimor. De attackerade och mördade civila. 200 000 fördrevs från sina hem och nästan alla hus i Dili brändes och plundrades.

Indonesien tvingades låta en FN-styrka, INTERFET, ledd av Australien ta kontrollen över Östtimor.


Östtimorkommittén behöver Ditt bidrag för att ge ut Merdeka & ÖsttimorInformation och sitt övriga arbete. Vårt plusgirokonto är 1 81 92-5.


Minnesdagar

28 november

Årsdagen av självständighetsförklaringen 1975.


Innehåll

Creative Commons License
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige Licens.