Östtimor är ett litet land i Sydostasiens övärld. Det omfattar den östra halvan, tidigare portugisisk koloni, av ön Timor omkring 600 km norr om Australien. Efter nejlikornas revolution i Portugal 1974 påbörjades en avkolonisering av territoriet, som då kallades Portugisiska Timor. I augusti 1975 genomförde anhängare av integration med Indonesien en kupp. Självständighetspartiet Fretilin motsatte sig detta och ett vann ett kort inbördeskrig. I december 1975 genomförde Indonesien en fullskalig invasion av Östtimor och annekterade senare territoriet. Fram till 1999 kämpade Fretilin i ett gerillakrig mot den brutala ockupationen. Då anordnades under FN:s överinseende en folkomröstning om Östtimors status. Då uttalade sig en överväldigande majoritet för självständighet. Efter att pro-indonesisk milis med bistånd av indonesisk militär ödelagt stora delar av landet administrerade FN territoriet tills 2002 Östtimors fullständiga självständighet återupprättades. Läs mer här …

Merdeka & ÖsttimorInformation

Nummer 65 av vår tidning Merdeka & ÖsttmorInformation, som vi ger ut tillsammans med Föreningen ett Fritt Papua, finns nu att läsa här. Om Du vill beställa ett pappersexemplar så kan Du ringa, eposta eller skriva till oss (se kontaktuppgifter högst upp på sidan). I det här numret på 9 sidor ligger tyngdpunkten på artiklar om Indonesien med Aceh, men numret innehåller också några artiklar om Östtimor.

Protest mot godtyckliga arresteringar

Dussintals människor har godtyckligt arresterats och behandlats illa, till och med torterats, i Östtimor. Deras ägodelar förstörts och deras pengar stulits. Dessa dåd har utförts av östtimoresiska säkerhetsstyrkor i jakten på Mauk Moruk och hans anhängare, som påstås ha anfallit polisen i januari och mars i år (2015).

Östtimorkommittén har skickat ett protestbrev till Östtimors justitieminister, representant hos FN i Genève och ombudsman för mänskliga rättigheter och rättvisa. Du kan läsa brevet (på engelska) här …

2014 - 2016 är Östtimor ordförandeland i de portugisisktalande ländernas samfund

Community of Portuguese Speaking Countries (CPLP)

Hela nya ministerlistan …

… kan Du läsa här …

Tidigare hälsoministern Araujo (Fretilin) ny premiärminister

Den 10 februari 2015 utsäg Östtimors president Tau Matan Ruak den tidigare hälsoministern Rui Araujo från oppositionspartiet Fretilin till ny premiärminister. Det var på den avgående premiärministern Xanana Gusmãos rekommendation.

Gusmão, som har varit premiärminister i nästan åtta år, kommer att bli investeringsminister i den kommande regeringen.

Läs mer här …

Premiärminister Gusmão avgår

Östtimors motståndshjälte Xanana Gusmão har överlämnat sin avskedsansökan efter att i mer än ett decennium lett ö-landet under de laddade tidiga åren av dess självständighet.

Xanana Gusmão och Östtimorkommitténs dåvarande ordförande Ann Larsson på UD år 2002.

Presidenten måste nu besluta huruvida han ska godta avskedsansökningen från 68-åringen, som har varit president och premiärminister sedan Östtimor blev självständigt 2002 efter en lång kamp mot indonesisk ockupation.

Den tidigare gerillakämpens avgång skulle beröva Östtimor en enande gestalt, som har hjälpt till att lösa många kriser, men analytiker sägera att det är dags för Gusmão att stiga åt sidan för att möjliggöra en övergång till en ny generation ledare.

Det är oklart vilken, om någon, roll Gusmão kommer att spela i en ny regering, liksom vem som ska efterträda honom.

Vid hans avgång kommer regeringen att ombildas och väntas bli mycket mindre.

Läs mer här … om avgången.

Svenskt biståndsprojekt återupptaget

Under oroligheterna 2006 drabbades lärarnas fackförening i Östtimor av en stor motgång. Det Lärarnas hus, som de byggt upp med stöd av Lärarförbundets Steockholmsregion och Gotland, plundrades och brändes ner.

Nu tycks äntligen en nystart av fackföreningen ha blivit tillräckligt stabil för ett nytt försök att skapa ett Lärarnas hus. Läs mer här …

Samvetsfångar i Indonesien

Ett referat av Ulf B Anderssons redovisning av Amnestys arbete för samvetsfångar i Indonesien och krav på rättvisa för offren i historiska konflikter vid Östtimorkommitténs årsmöte finns i nummer 60 av Merdeka & ÖsttimorInformation. Du kan läsa det här på webbplatsen. Ulf B Andersson är Amnesty Press chefredaktör.

Åsmötet 2014 gjorde också ett uttalande, som skickats ut till politiker och media. Läs det här …

Kommitténs material till museum i Dili

Eva Atterlöv Frisell överlämnar
		arkivmaterial från Östtimorkommittén
		till motståndsmuseet i Dili

Eva Atterlöv Frisell överlämnar arkivmaterial från Östtimorkommittén till motståndsmuseet i Dili. Läs en kort sammanfattning av vad Eva berättade den 29 maj 2013.

FN-uppdraget i Östtimor, UNMIT, avslutat!

Planenligt har FN:s integrerade uppdrag i Östtimor (UNMIT), som säkerhetsrådet förlängde till slutet av år 2012, avslutats. Merparten av FN-personalen har lämnat Östtimor, återstående personal slutför avvecklingen samt bygger upp en ny, begränsad FN-organisation. Du kan läsa mer om avvecklingen här …

Preliminärt resultat av parlamentsvalet den 7 juli 2012

Den nuvarande premiärministern Xanana Gusmãos parti, CNRT, fick flest röster i valet, men inte egen majoritet i parlamentet med 65 ledmöter.

Enligt det preliminära resultat fick CNRT 37 % av rösterna, Fretilin 29 %, PD (demokratiska partiet) 10 % och Frente Mudança (Moving Forward) 3 %. Det skulle ge 30, 25, 8 respektive 2 ledamöter. Inget av de övriga 17 partierna nådde över 3 %-spärren. I det gamla parlamentet var sju partier och koalitioner representerade.

Valdeltagandet var högt, 75 %, med tanke på att man endast kunde rösta på den ort i vilken man var registrerad.

Spekulationerna om den kommande regeringen är i full gång och en stor koalition mellan CNRT och Fretilin är en av möjligheterna.

De slutgiltiga valresultatet beräknas bli publicerat den 17 juli.

Läs mer här …

Taur Matan Ruak Östtimors tredje president!

Foto av Taur Matan
              Ruak.

På tioårsdagen av återupprättandet av Östtimors självständighet den 20 maj 2012 installerades vinnaren i presidentvalets andra omgång, förre befälhavaren för F-FDTL, Jose Maria de Vasconcelos, känd som Taur Matan Rauk (två skarpa ögon), som president. Vid valet fick han 61% av de avgivna rösterna medan Francisco Guterres Lu-Olo fick 38%. Läs mer om installationen här och valet här …

Taur Matan Ruak och Lu-Olo till andra omgången

Det preliminära resultatet av första omgången i presidentvalet den 17 mars 2012 är att Fretilins kandidat Francisco Guteres Lu-Olo och den obereonde kandidaten Taur Matan Rauk, som fick CNRT:s stöd, fick flest röster. Men då ingen av dem fick minst 50% av rösterna, blir det en andra valomgång den 16 april (inte den 21 som vi tidigare angett).

Läs mer här …

Krokodilernas land

Klas Lundström presenterade sin nya reportagebok från Östtimor vid Östtimorkommitténs årsmöte den 14 mars 2012. Läs ett referat här … Alla medlemmar i Östtimorkommittén har fått ett exemplar. Övriga kan beställa boken från Östtimorkommittén för 120 kronor inklusive porto.

Sverige och Östtimor - inget svenskt bistånd längre

Sveriges bistånd till Östtimor fasades ut under 2013 och är nu utvärderat. Från och med 2014 utgår inget bilateralt bistånd till Östtimor. Det tidigare svenska utvecklingssamarbetet med bistånd sedan 1998 har avslutats. Sida har utvärderat det svenska biståndet och Du kan läsa om utvärderingen i nummer 59 av Merdeka & ÖsttimorInformation och om utfasningen skrev vi redan i nummer 51.

Dömda för attackerna mot presidenten och premiärministern den 11 februari 2008 benådade

23 rebellsoldater, som i en rättegång i Dili om de två attackerna den 3 mars 2010 dömdes till fängelse, som längst 11 år, benådades den 20 augusti 2010. Läs mer om benådningen här ... Domen gav upphov till en mängd frågor om vad som egentligen hände den 11 februari 2008. Läs mer det här ...

En minnesvärd dag i Dili - ett annorlunda reportage

Den minnesvärda dagen var den 30 augusti 2009 när tioårsdagen av folkomröstningen, som ledde till Östtimors frigörelse från Indonesien, firades i huvudstaden. Och reportaget gjordes av den australiska public service-radions portugisiskspråkiga program. Det är kanske den enda sammanhållna beskrivningen av firandet. Du kan läsa en översättning till svenska av utskriften av programmet här, där Du också kan ladda ner programmet som en MP3-fil.

Upptäck Östtimor - resetips och reportage

Det finns en webbplats, http://www.timorleste-hotels.com/, med uppgifter om hotell, lägenheter och enklare rum i Östtimor. Platsen har också mycket annat av värde för besökaren.

6 skäl för att besöka Östtimor får Du på här på webbplatsen CNN Go. I en artikel från den 1 oktober 2011 skriver Simon Roughneen att Östtimor borde vara ett populärare resmål.

Fler resetips och länkar till resereportage hittar Du på sidan med övrigt material under rubriken Resetips och reportage.

President Ramos-Horta sårad i attack 11 februari 2008

I början av 2006 fördes Östtimor snabbt in i en kris som akut efterlämnade ett 30-tal döda och 100.000-tals internflyktingar. Trots lugna president- och parlamentsval 2007, kan man nog säga att krisens hödjpunkt inträffade den 11 februari 2008.

Strax före klockan sju lokal tid den dagen skottskadades president José Ramos-Horta svårt vid sin bostad av eld från soldater som gjort myteri 2006. Soldaterna kom i två bilar under ledning av den förrymde rebelledaren, före detta chefen för militärpolisen, major Alfredo Reinado. Presidentens livvakter sköt honom till döds och när presidenten kom till platsen skottskadades han. Strax efter skottlossningen utsattes också premiärminister Xanana Gusmãos bilkonvoj för beskjutning av en annan grupp. Vid den skadades dock ingen.

Ramos-Horta fördes omedelbart till det australiska militärsjukhuset i Dili, opererades och flögs därefter för fortsatt vård till Darwin i Australien. Senare under våren kunde Ramos-Horta i stort sett återställd återvända till Östtimor.

Australien utökade på begäran av Gusmão både sin fredsbevarande styrka och sin polis i Östtimor.

Fretilin har kraftigt fördömt attackerna mot Ramos-Horta och Gusmão.

Läs några av "nyhetstelegrammen" i original här ...

Xanana Gusmão utsedd till premiärminister av president Ramos-Horta

Måndagen den 6 augusti 2007 gav president José Ramos-Horta uppdraget att bilda ny regering efter parlamentsvalet den 30 juni 2007 till Xanana Gusmão, ledare för CNRT, näst störst i parlamentet. Gusmão bildade regering med stöd av tre andra partier. Fretilin med 29 % av rösterna och 21 mandat, det största partiet i parlamentet, protesterade och menar att de borde fått uppdraget som största parti. Läs mer ...

Läs också:

IFET:s brev till FN:s generalsekreterare (på engelska) om domstolsförfaranden mot misstänkta för våld 1999.

Lärarnas hus i Dili, som skapats i ett samarbetsprojekt med Lärarförbundets Stockholmsregion, plundrades och brändes ner i oroligheterna i maj-juni 2006. Läs mer ...

Ett kvarts sekel av USA-stöd för ockupation Läs tidigare hemligstämplade USA-dokument ur The National Security Archive

En del av våra för Östtimor insamlade medel har vi fört vidare till den av den dåvarande presidenten Xanana Gusmãos fru Kirsty Sword-Gusmão startade stiftelsen Alola Foundation. Läs mer ... .

Östtimor självständigt

Vid midnatt den 20 maj 2002 (klockan 17:00 den 19 svensk tid) utropades Östtimor som en självständig stat, den 182. FN överlämnade vid en högtidlig cermoni makten till den valde presidenten Xanana Gusmão. FN:s flagga halades och den Demokratiska Republiken Östtimors flagga hissades. Ofta används det portugisiska namnet på landet, Timor-Leste.

Läs Östtimorkommitténs pressmeddelande.

"De kommande fem åren blir en stor utmaning inte bara för regeringen, utan för hela samhället och vårt lands demokratiska institutioner."

Ungdomsbild av XananaFrihetshjälten Xanana Gusmão utropades på onsdagen (17 april) som segrare i Östtimors första presidentval när det slutliga valresultatet presenterades. Han hade då fått 83 procent av rösterna. Vid en presskonferens varnade han för att många problem väntar världens färskaste nation. DN 2002-04-18

Det första fria valet

Den 30 augusti 2001 på tvåårsdagen av folkomröstningen om autonomi gick 93 % av Östtimors drygt 400 000 röstberättigade invånare till val. För första gången hölls ett val som inte präglats av hot om våld och våld. Timoreserna valde en konstituerande församling. Den blir det självständiga Östtimors parlament.

Oberoende

Den 19 oktober 1999 beslutade Indonesiens högsta beslutande organ, Folkets Rådgivande Församling, att upphäva beslutet om integration av Östtimor med Indonesien. Därmed är Östtimor äntligen fritt efter 24 års ockupation.

Folkomröstning om autonomi

I januari 1999 överraskade Indonesiens president Habibie världen med att erbjuda Östtimor en folkomröstning om autonomi inom Indonesien eller självständighet. Den 5 maj slöts ett avtal mellan Indonesien, Portugal och FN om omröstningen. Den genomfördes den 30 augusti. 78,5 % röstade för full självständighet, 21,5 % för autonomi under Indonesien.

Under tre veckor efter att resultatet tillkännagavs härjade så kallade milisgrupper, som är för integration med Indonesien, mer eller mindre fritt i Östtimor. De attackerade och mördade civila. 200 000 fördrevs från sina hem och nästan alla hus i Dili brändes och plundrades.

Indonesien tvingades låta en FN-styrka, INTERFET, ledd av Australien ta kontrollen över Östtimor.