2011

(Klicka här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april - maj - juni - juli - augusti - september - oktober - november - december

December

21 - Ny nedladdningsbar bok: Land and Life in Timor-Leste: Ethnographic Essays

Timor Leste Studies Association Mailing List

ANU E Press har just publicerat Land and Life in Timor-Leste: Ethnographic Essays redigerad av Andrew McWilliam och Elizabeth G. Traube.

Boken kan laddas ner från http://epress.anu.edu.au/titles/land-and-life-in-timor-leste/pdf-download-2.

Bidrag från:

Timor Leste Studies Association Mailing List

För mer information om den här listan (inklusive riktlinjer för införing och medlemskap) var god och besök http://mailman.anu.edu.au/mailman/listinfo/easttimorstudies.

Frågor om listan ska riktas till listägaren (easttimorstudies-owner@anu.edu.au).
För införing i listan skicka Ditt bidrag till Easttimorstudies@anu.edu.au.
För att abonnera gå till http://mailman.anu.edu.au/mailman/listinfo/easttimorstudies.

Källa: Dr Bu V.E. Wilson, Australien +61 0 407 087 086, Östtimor +670 744 0011, buvewilson@gmail.com

20 - Presidenten borde granska budgeten noggrant

Parlamentet godkände en statsbudget på 1,7 miljarder dollar för 2012 den 25 november, men har använt en del tid för att göra ändringar och skicka den till republikens president José Ramos-Horta (som inte har offentliggjort den än, trots felaktig information i media).

Den 20 december skrev La'o Hamutuk ett brev till presidenten för att uppmuntra honom att utvärdera huruvida den föreslagna budgeten kommer att gynna Östtimors befolkning idag och i morgon innan han beslutar sig för att offentliggöra den eller lägga in sitt veto. Brevet finns på engelska och tetum på:

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 723 0965
epost info@laohamutuk.org, webb www.laohamutuk.org

20 - Framtiden för privata säkerhetsbolag i Östtimor?

Mahei nia Lian nummer 27 kommer att i detalj diskutera privata säkerhetsbolags (Private Security Companies - PSC:s) verksamhet i Östtimor och deras inflytande i framtiden.

Rapporten granskar de större säkerhetsbolagen som är verksamma i Östtimor: Gardamor, Maubere security, APAC, Gear Defence, Unipessoal Lda och High Risk Security Group. Med undantag för Gardamor är alla privata säkerhetsbolag joint ventures mellan timoreser och utlänningar, vilket har lett till åtskilliga interna dispyter.

PSC:er är en integrerad del av säkerhetssektorn i Östtimor. Med den pågående ökningen av den ekonomiska aktiviteten i Östtimor har PSC:er blivit ett alltmer synligt inslag i säkerhetssektorn. Som privata bolag, som bevakar regeringsbyggnader, ideella organisationer, affärer och privatbostäder, är det viktigt att analysera deras nuvarande och framtida roll ljuset av säkerhetssektorns utveckling och den påverkan de har på säkerhetsläget i landet. Som en av de största arbetsgivarna i landet och med hänsyn till att säkerhetssektorn inte är en av regeringen reglerad bransch anser FM att ett djupgående undersökning av den roll aktiviteterna hos PSC-bolagen i Östtimor är avgörande för att förstå säkerhetssektorns snabba förändringar.

Viktiga frågor att få besvarade är: Varför behövs PSC:er i Östtimor? Vem är ansvarig för bolagen? Var arbetar de? Vilken är PSC:ernas roll i säkerhetssektorn? Hur bidrar dessa bolag till att skydda timoresiska människor? Vilka är deras relationer med regeringen? Hur ser PSC-industrins framtid ut? Och vilken kommer påverkan av UNMIT:s tillbakadragande 2012 att bli på dem som blir överflödiga hos PSC:erna?

Som resultat av en undersökning utförd i form av intervjuer med nyckelfigurer i PSC:er, förvaltning och civilsamhälle skulle Fundasaun Mahein vilja utfärda följande rekommendationer:

 1. att den högste chefen för PNTL [polisen, Tommy Poll&aaucte;k] upprättar en fungerande relation med PSC:er.
 2. att PNTL godkänner uniformsdesignerna för PSC:erna. Vi rekommenderar också att regeringen skapar ett registreringskontor inom statssekretariatet för säkerhet för att reglera och koordinera aktiviteter mellan PSC:er och förvaltninngen.
 3. att regeringen omedelbart startar diskussioner för att söka lösningar för de säkerhetsvakter som kommer att bli övertaliga till följd av UNMIT:s uttåg 2012.
 4. att regeringen utfärdar lagstiftning för att reglera PSC:ers uppföranderegler.

För mer information i detta ämne kontakta: Nélson Belo, Director Fundasaun Mahein, epost nelson@fundasaunmahein.org, tel +670 737 4222

Källa: Fundasaun Mahein

16 - President Ramos-Horta har bestämt dag för presidentval

President José Ramos-Horta har beslutat att presidentvalet 2012 ska hållas den 10 mars, sade Fretilins vice generalsekretare Jose Reis efter ett möte med presidenten. Även om presidenten inte officiellt har tillkännagett datumet, så har han beslutat att den 10 mars ska vara valdag för presidentvalet, sade han. Datumet för att rösta är den 10 mars och idag diskuterade vi också datum för den andra valomgången, sade han. Reis sade att datumet för valet inte längre var någon hemlighet, eftersom president Ramos-Hortas mandat går ut i maj nästa år.

Källa: Diario Nacional/TLMDC

15 - UNMIT i övergång

FN:s organsiation i Östtimor, UNMIT, planerar nu tillsammans med Östtimors statsförvaltning sin avveckling under 2012. Arbetet redovisas i en enkel webbpublikation. Läs nummer 2 av UNMIT in transition. Det innehåller också en bild av Ameerah Haq, generalsekreterarens särskilda representant.

12 - Offentliga investeringar och jordbruk driver Östtimor åter till tvåsiffrig tillväxt

Dili. Den östtimoresiska ekonomin kommer i år att uppleva en återgång till tvåsiffrig tillväxt efter en nedgång 2010, som trots detta var robust, enligt de senaste prognoserna från Världsbanken.

Svagare resultat i jordbrukssektorn på grund av dåligt väder, som påverkade ris- och kaffeproduktionen, ledde till en försvagning av tillväxten till 8,5 procent 2010, efter två år av ekonomisk expansion med över 12 procent.

Offentliga utgifter har drivit tillväxten de senaste åren. Ökade offentliga utgifter drev på tillväxten i byggnadssektorn, som i sin tur skapade tillfällen för materialleverantörer och lokal arbetskraft, sade Världsbanken.

I år med fortsatta starka offentliga utgifter och jordbruket på väg att återhämta sig, förväntas en återgång till tvåsiffrig tillväxt, skriver Världsbanken i sin senaste rapport om asiatiska ekonomier.

2010 växte oljeinkomsterna med 25 procent och i år fortsätter de att växa.

Men 2012 kommer oljeproduktionen på fält med godkända utvecklingsplaner att börja minska för att helt upphöra 2024, enligt Världsbanken.

nfrastrukturfonden, skapad 2010, finansierar projekt i ett antal år i flera sektorer från elkraft till transporter och utbildning.

För att stödja diversifiering av ekonomin, skriver Världsbanken, skapades Timor-Leste Investment Corporation för att investera i strategiska projekt, till exempel undervattenskablar.

Medeten om betydelsen av att säkra kvalitet i utgifterna har regeringen också skapat ett sekretariat för att utvärdera stora investeringsprojekt, en del av en grupp instutitioner som har fått sina positioner förbättrade för att klara den stora mängden arbete de kommande månaderna, står det i rapporten.

Trots oljefondens storlek, jämfört med den timoresiska ekonomin, har regeringen för första gången i nästa års budget planerat att ta upp et lån som ett sätt att diversifiera finansieringskällorna.

Den här finansieringen, som utgör omkring 3 procent av 2011-års budget, kommer att vara subeventionerad och öronmärkt för infrastrukturprojekt.

För tredje året i rad kommer uttagen ur fonden, som var värd 8,3 miljarder dollar andra kvartalet 2011, att överstiga den uppskattade hållbara inkomsten och detta förhållande väntas fortsätta de kommande fem åren.

Källa: macauhub

10 - Östtimorflyktingar erbjuds lägenheter

Kupang. Kupangs administration i Västtimor har erbjudit flyktingar från Östtimor, som nu bor i tillfälliga skjul, lägenheter.

Över 1.000 familjer tog sin tillflykt till Västtimor, när Östtimor, blev självständigt från Indonesien efter en folkomröstning 1999. De har sedan dess bott i skjul, medan den lokala administrationen arbetat med att ordna permanent boende för dem.

Guvernör Ayub Titu Eki sade att hans administration försöker hitta anständiga bostäder för flyktingarna. Det är svårt att tillgodose deras krav att en by med odlingsland ska byggas, sade han vid ett möte med en grupp från EU i onsdags.

Lösningen är att regeringen bygger lägenheter med frhoppningen att resten av marken kan användas för ordling, sdade han.

Flyktingarna har klagat över att bosättningarna, som regeringen erbjudit. Rgeringen har byggt bosättningar på ett antal platser sedan 2001. Men de är långt ifrån möjligheter till skolgång, hälsovård och arbetstillfällen. Det finns varekn elektricitet eller rent vatten, sade Vasco Amaral, en flykting i byn Tuapukan village, i fredags.

Margaretha, en annan flykting, sade att omkring 500 skolbarn kan sluta i förtid, därför att deras föräldrar står inför ekonomiska svårigheter.

Den Europeiska Unionen har bistått 4.663 flyktingar med boende, sociala faciliteter, hälsovård, skolor och ekonomiskt bistånd eligt rapporter.

Källa: The Jakarta Post

10 - Östtimor - kort uppdatering

Det här en översättning av sammanfattningen, nyckelord och ett kort utdrag ur en längre artikel av Agio Pereira, som är statssekretare i ministerrådet i Östtimor. Utdraget handlar om invigningen av det nya kraftverket i Hera.

Sammanfattning

Östtimor tillhör de yngsta staterna i Förenta Nationernas system och ska snart fira sitt första decennium som en suverän stat med samma status som alla andra medlemmar i Förenta Nationerna. Det råder begeistring över firandet av den här tioårsdagen den 20 maj 2012. Nästa år kommer Östtimor också att fira 100-årsminnet av 1912-års stora Manufahiuppror, lett av D Boaventura, mot portugisiska kolonialhärskare. Efter att ha upplevt sekler av kolonialstyre, nästan ett kvartssekel av främmande ockupation och ett motståndskrig, följdes en folkomröstning om självständighet av en blodig övergång och slutligen uppnåendet av dess rättmätiga suveränitet som en självständig stat den 20 maj 2002, är Östtimor ett land med en otrolig historia innan det blev en stat. När det här skrivs har parlamentet avslutat sin 13 dagar långa debatt om 2012-års statsbudget, vilken slutade med godkännande av nästan 1,7 miljarder dollar i utgifter, som till stor del ger den start som premiärminister Xanana Gusmão förutsåg för att förverkliga den strategiska utvecklingsplanen för 2011-2030 som parlamentet godkände tidigare i år. Reflexioner över detta första decennium av statsbyggnad avslöjar smärtan och den inspirerande dynamiken hos denna process med dess många framgångslärdomar liksom dess svagheter samt nationell återhämtning - viktiga lärdomar för det internationella samfundet, särskilt inom nations- och statsbyggnad.

Nyckelord: Östtimor, val, stabilitet, politiska partier, CNRT, Fretilin, firanden, nations- och statsbyggnad, utveckling, förtroende, fredsskapande

....

Vid midnatt den 27 november i år ägde en viktig händelse rum i Östtimor, när Hera-kraftverket kopplades in för att förse landets norra kust med elkraft. Evenemanget leddes av president José Ramos-Horta, som med ett kraftfullt tal framhävde premiärminister Kay Rala Xanana Gusmãos bana från gerillkrig till idag. Xanana Gusmãos mod och vision bildar den motor som fortfarande driver detta land framåt. Bara med sådant mod och sådan beslutsamhet kunde en investering av denna storleksordning göras. Det gäller att förse hela landet med elkraft; innebörden för det timoresiska samhällets välbefinnande kan inte uttryckas i ord. 2009 förkunnade premiärminister Xanana Gusmão starten på sina planer för infrastruktur. Elektricitet, vägar, broar, hamnar, flygplan och var delar av den plan han hade i sinnet. Elektricitet, med ett avgörande strukturinflyftande på alla övriga, måste komma först. Och det gjorde den. I december i år kommer också återstående distrikt i norr att åtnjuta elförsörjning. I mars nästa år kommer sydkusten också att få sin egen elkraft från åtta generatorer [från det finska företaget Wärtsilä Tommy Pollák] i det kraftverk, som nu byggs i staden Betano på sydkusten.

Med tillräcklig och pålitlig elförsörjning kan planerna i den nationella strategisa utvecklingsplanen för 2011-2030 nu drivas framåt. Fabriker kan nu byggas realistiskt. Cement och andra byggnadsmaterialfabriker kan nu anläggas för att förse byggen med material till rimliga priser och säkra leveranser. Skolor kan dra nytta av electricitet och elever kan också läsa på kvällarna utan avbrott på grund av regelbundna strömavbrott. Sjukhus kan fungera bättre och vattenförsörjningen kan förbättras med den tillgängliga kraften för att skapa pålitliga vattenförsörjningssystem. Utländska investeringar kan nu övervägas med en högre grad av säkerhet och tillförsikt. Regeringen har omvandlat landet från ett i vilket elektricitet var ett dagligt politiskt samtalsämn till ett i vilket pålitlig strömförsörjning är säkrad. Östtimor är i ett bättre läge att tillgodose andra strukturkrav, inklusive vatten, avlopp, vägar, broar, hamnar och flyplatser. Dessutom, när vissa broar av större strategiskt värde är byggda, och en del lika viktiga hamnar och flygplatser också blivit verklighet, kommer landet att nå den välbehövliga tröskeln för strategisk utveckling, när de återstående etapperna kommer att genomföras med större fart och högre kvalitet. 2015 kommer politiska debatter inte fokusera så mycket på elektricitet, vägar och broar utan på högre kvalitet på utbildning och hälsa, arbete och jämställdhet. ...

...

Källa: Agio Pereira, Statssekretare i ministerrådet/Tempo Semanal

09 - Så här låter tetum

Tetum är det största av Östtimors lokala språk och ett av landets två officiella språk. Det andra är portugisiska. Vill Du höra hur tetum låter, så kan Du lyssna på Radio UNMIT:s program Futuru Nabilan. Programmet sänds varje lördag mellan halv sex och sex på kvällen.

07 - 36 års väntan på rättvisa

Se filmen The Shadow Over East Timor här ... (1990, 58 minuter) [En bearbetad version av originalet från 1987 på 39 minuter. Tommy Pollák].

Det här är en av de bästa filmerna när det gäller att för världen berätta om Östtimors lidande under Indonesiens ockupation. Den hade premiär 1987 och hade producerats av en av Timors största anhängare i Australien, Denis Freney (se uppgiften i Internet Movie Database för fullständiga data), men jag fick inte tillfälle att filmen förrän på 90-talet. Jag ser filmen för att minnas Timors historia, för idag är det 36 år sedan Indonesiens invasion av Östtimor.

Timors väg till självständighet är lång och mödosam och påverkar varje östtimores personligen. Även om självständigheten var nära 1974, så skulle det ta ytterligare 25 år och fler än 200.000 döda innan deras krav på självständighet erkändes i världen genom en FN-stödd folkomröstning i augusti 1999. Jag rekommenderar alla att läsa CAVR:s (Commission for Reception, Truth and Reconciliation - kommissionen för mottagning, sanning och försoning) rapport Chega! för att bättre förstå hurdana de sista 25 åren av kamp var.

400 års utveckling ...

Timor har haft nära anknytning till Portugal i mer än 400 år innan det i själva verket blev en portugisisk besittning under de senaste 100 åren (Geoffrey Gunn, Timor Loro Sae: 500 years). 1974 tvingade en revolution i Portugal landet att avträda alla sina kolonier inklusive Portugisiska Timor. I Timor uppstod flera valmöjligheter, omedelbar självständighet, fortsatt association med Portugal och integration i Indonesien. Emellertid beseglade Indonesiens expansionistiska ambitioner under den diktatoriska Suhartoregimen landets öde. En ensidig självständighetsförklaring utropad av Fretilin den 28 november 1975 lyckades inte attrahera det internationella stöd, som skulle ha krävts för att stoppa Indonesiens planer. Då började den långa marschen mot befrielse och självständighet.

Idag den 7 december är det officiellt den dag, när Indonesien startade sina militära operationer för att annektera Östtimor 1975. Du kan läsa en artikel av Clinton Fernandes (New South Wales universitets Canberra-campus i Australian Defence Force Academy) för en viss förståelse av vad som försiggick den dagen. Men Indonesiens operationer började i själva verket mycket tidigare, kanske så tidigt som vid Portugals beslut att överge Timor eller ännu tidigare. I augusti eller den 1 september 1975 hade indonesiska soldater med säkerhet gjort talrika räder in i Portugisiska Timor och i oktober tagit staden Balibo, där de också fångat och mördat fem australiska journalister.

Den här dagen för 36 år sedan levde min familj i ett område söder om Dili, som kallas Tuanalaran. Då hade redan några av våra vänner evakuerat sig till det inre av ön. Tidigt på morgonen omkring klockan fyra den 7 december hörde min familj högljudda dån, som kom från exploderande bomber som föll omkring Dili. Himlen lystes upp. Men de hade väntat på detta en tid. De visste att den indonesiska armén skulle komma, bara inte när. Så de packade allt de kunde och sällade sig till tusentals andra på väg söderut uppför de branta bergen mot Dare. Därifrån flyttade de snart längre söderut mot Fatuberlihu, där de stannade några månader och jag föddes. Men det var ingen picknick! Min mor berättar om dagar, veckor och månader av ständiga försök att undvika den indonesiska militärens svepande framfart och flygräder. Och som om det inte vore nog, fanns också rädslan för att alltid någon av dem skulle kunna pekas ut för något de inte gjort, brännmärkas som förrrädare, ställd inför rätta, torterad eller avrättad av sina kamrater i motståndet.

Så de flyttade vidare mitt i det kaos som det innebär att förlora ett krig. Mot slutet av 1978, efter dagar av indonesiska räder, blev min familj och en grupp internflyktingar omringade i regionen Lacló, i Manatuto, där indoneserna till slut fångade dem. De tillbringade ett par månader i ett koncentrationsläger i Manatuto innan de flyttades till Dili. Olyckligtvis för min far arresterades han av den indonesiska militären omkring mars 1979 och försvann månaden därpå. Han har sedan dess varken setts eller hörts. Han var 29. I CAVR:s rapport Chega! i kapitel 7, sektion 2, från paragraf 255 och framåt finns detaljer om omständigheterna som leder till försvinnanden i Dili, inklusive honom.

Glömd rättvisa?

Krig handlar inte bara om dem som dog utan lika mycket om dem som överlevde. Men vad för de överlevande? I april skrev en vän till mig, Fidelis Magallães, inför årsdagen av kyrkomassakern i Liquiçá, bland annat att Indonesien måste avslöja var de försvunna begravts och återlämna kvarlevorna. Precis som jag förlorade också Fidelis sin far i kampen för självständighet. Hans far mördades av milisgrupper, som stödde autonomi och stöddes av den indonesiska armén i det noggrant iscensatta massvåldet som följde på folkomröstningen 1999. Hans kropp har aldrig återfunnits utom en kort bit av hans bälte med spännet, som ser ut som det brutalt hade skurits itu från midjan - hans fars midja.

Men Fidelis hade utelämnat en viktig fråga i sin artikel, kravet på rättegångar mot förövarna. För mig är det inte tillräckligt att återfå kvarlevorna. Jag vill mer och Fidelis är överens med mig om detta, och för att beskriva det med enklare ord, vi vill få rättvisa! Men det krävde en hel del eftertanke för mig att till slut förstå hur han kunde utlämna frågan om rättvisa, om han verkligen gjorde det avsiktligt. Hans artikle som den var skriven tycks mig mer begriplig nu.

Jag låter mig inte hänföras alltför mycket och har inte stort hopp om internationell rättvisa (glöm det nationella rättsväsendet). Jag vet att rättsprocessen är lång och långsam och att det kan ta årtionden att döma brottslingar till de straff de förtjänar. Trots det, så inger det mig hopp att några krigsförbrytare fortfarande åtalas för brott begångna för mer än 60 år sedan. Men uppenbarligen har detta inträffat därför att människor, vare sig de är offer eller inte, vägrade att förlåta och glömma. Jag avfärdare inte den här delen av rättsväsendet, utan jag har mer närstående bekymmer.

Som en överlevande känner jag att jag är skyldig de döda något och att jag inte kommer att få ro tills jag har betalat min skuld. Kanske är det en timoresisk fråga. Vi tror att de som dog inte kommer att få ro förrän deras familjer har funnit sig till rätta med deras död, särskilt om de dog en grym död långt borta från de sina. Om deras kvarlevor förblir övergivna någonstan, så kommer deras ande också att vara övergiven, förlorad med en längtan att återvända till den plats där de kan få ro. Faktiskt så behöver de döda och levande ta farväl av varandra, så att båda sidor kan vara förvissade om varandras välbefinnande i respektive världar. För detta så är jag skyldig min far hans slutliga viloplats. För min familj och jag, vi vill mycket gärna komma till ro med hans bortgång och jag tror att det också gäller min far. Men att se hans kvarlevor och att ge honom en riktig begravning är bara en del av den här processen. En fullständig process skulle vara att vet vad som hände honom, vem som tog honom, var de tog honom, vad de gjorde med honom och varför.

Jag kan föreställa mig att några av de indonesiska officerarna ansvariga för hans försvinnande fortfarande är i livet, kanske pensionerade, någonstans i Indonesien. Den del av Chega!-rapporten jag citerade ovan räknar upp ett antal indonesiska officerare, som kan ha information om hans försvinnande. Paragraf 262 lyder:

Kommissionen har fått namnen på många ur den indonesiska personalen som arbetade vid högkvarteren Sang Tai Hoo och Kotis. Sang Tai Hoo leddes av en major Bambang och förhören i Kotis av en major Syamsun. Kotis befälhavare identifierades som major Sunarto. Bland andra som ledde förhör på dessa platser var major Sinaga, major Ganap, major Mukhdi, kapten Ali Musa, major Sitorus, major Yani, en major Freddy samt andra, till exempelGunardiand Aziz Hasyim, vars grad är okänd. Många av dessa officerare tros vara vid liv och skulle kunna avslöja vad som hänt dem som försvann från deras förvar.

Om jag någonsin stode ansikte mot ansikte med någon av dem, skulle jag försäkra dem att jag inte vill ha något annat från dem än kunskap om vad som hände min far och varför samt hur jag kan återfå hans kvarlevor. För att vara ärlig, jag vet inte ens vad som borde ske med förövarna, inte ens den man i vars våld min far mötte döden.För min familj och mig skulle det nu vara rättvisa om att slutligen veta vad som händehonom och hur vi kan ge honom ett ordentlig viloplats, där hans ande till slut kan få ro. Jag är villig att nöja mig med detta. Krig påverkar alla olika och varje person måste söka sin egen gottgörelse som bäst kan läka såren.

Icke desto mindre, som en överlevande, måste jag medge att jag också har ett ansvar mot dem som fortfarande kommer att bli offer för en annan orättvisa. Om jag beslutade mig för att bara förlåta och glömma, skulle jag öppna dörren för potentella brottslingar att tillfoga andra den smärta och det lidande som påtvingades oss. De framgångsrika åtalen mot kriminella inblandade i Östtimors historia kommer att hjälpa till med att varna potentiella lagöverträdare att deras handlingar inte kommer att vara obemärkta. Därför fortsätter jag att kräva rättvisa för Östtimor och att förbrytarna ska ställas till svars för sina dåd.

Källa: Waiting for justice 36 years on/Timor-Leste Reconsidered

05 - 36-årsdagen av den indonesiska invasionen

Glöm inte dem som led den 7 december 1975 och senare

Den 7 december är ett historiskt datum för Timors folk. En oförglömlig dag för alla, men en dag som inte glömts av de många människor, som fortfarande lider varje dag av de bittra följderna av den indonesiska invasionen av Östtimor.

Den 7 december 1975 var början på brotten mot de mänskliga rättigheterna och det timoresiska folkets lidande. Ett lidande som skulle vara längre än den 24-åriga invasionen. 36 år efter den tragiska dagen har inte mycket gjorts för att hjälpa dem som led mest och fortsätter att lida . Trots att den 7 december inte kan raderas från vårt minne, så kan datumet bli en katalysator för ett nytt sammanhang, en tid av läkning.

Den 30 oktober 2011 var det 6 år sedan CAVR-rapporten Chega! överlämnades till Östtimors parlament av den dåvarande presidenten Xanana Gusm&atile;o. Den rapporten rekommenderade ersättning till de offer som led under den indonesiska invasionen, trots det finns det hittills ingen statlig politik för ersättningar. I stället tycks den politiska positionen vara att glömma det förgångna i ett försök att gömma faktumet att problem orsakade av invasionen fortfarande finns.

I förra veckan uppmanade (igen) presidenten Ramos-Horta parlamentet att anta en lag för att ge amnesti åt förövarna av massvåld och brott mot de mänskliga rättigheterna för att dessa ska kunna utan rädsla för åtal. Det är en förolämpning mot offren för dessa brott att de har övergetts av staten, medan förövarna av illdåden får politikernas stöd.

Internationell lag stadgar att ersättning måste betalas till offer för brott. Ersättningar är gottgörelse till offren för den skada de lidit. Ersättningar kan omfatta vederlag, kompensation, restauration och upprättelse samt garantier för ett icke-upprepande.

I juli 2010 gjordes ett lagförslag om ersättningar och ett minnesinstitut upp och diskuterades av parlamentskommitté A med ideella organisationer och offer. Lagarna bearbetades av parlamentskommitté A, men parlamentet valde att i princip i september 2010 godkänna båda enligt det första förslaget. Debatt om lagarnas innehåll och bearbetning var planerad att återupptas i februari i år, 10 månader senare har ingenting gjorts. Offer väntar fortfarande på att dessa lagar ska granskas och införas.

Den 12 oktober i år presenterade Östtimor sin första nationella rapport för Universal Periodic Review i Genève. Som svar uppmanade världens länder Östtimor att både anta ersättningar och minnesinstitut samt omedelbart genomföra dessa.

The National Victims' Association uppmanar president Horta, premiärminister Xanana Gusmão och alla parlamentariker att uppfylla sina förpliktelser mot offren, det timoresiska folket och det internationella samfundet och vädjar till parlamentet att använda den 36:e årsdagen av början på den indonesiska invasionen för att avsluta offrens lidande genom en statlig politik för ersättningar och upprättandet av minnesinstitutet. Man kan inte utplåna vårt förgångna, bara erkänna det och dess konsekvenser för att gå vidare. Det finns ingen orsak att dröja längre, anta lagarna om ersättning och minnesinstitut helt och hållet.

Källa: National Victims' Association

02 - Ett budskap från Noam Chomsky på ETAN:s 20-årsdag

December 2011

Dear Friends,

It is 20 years since a small group of activists founded what is now the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), and I have been supporting it since the beginning. I am writing to you today to urge you to join me in that support.

Twenty years ago, on November 12, Indonesian troops marched up and opened fire on a peaceful pro-independence demonstration at the Santa Cruz cemetery in Dili, the capital of what was then known as East Timor. More than 270 young Timorese were murdered in the most publicized of a great many shocking atrocities during the Indonesian invasion and annexation. The eyewitness accounts of western journalists broke through the silence and hypocrisy of the media, bringing the first news of the occupation to many.

Among those inspired to act were the founders of the East Timor Action Network. A small group of activists began to meet, and in the first of many demonstrations, a few dozen concerned people picketed in front of the Indonesian Mission to the United Nations in New York City on December 10, 1991, International Human Rights Day. Outraged by the U.S. government's complicity in the oppression of the East Timorese, they created an impressive national organization committed to supporting East Timor's right to self-determination. Quickly, grassroots pressure persuaded the U.S. Congress to terminate taxpayer-funded training for Indonesian soldiers in the United States, the first of many legislative victories which eventually moved Washington from supporting to opposing the illegal occupation.

I have long supported East Timor's self-determination. Even before Indonesia's 1975 invasion, I called for the right of the East Timorese to control their own destiny. I welcomed ETAN's founding and admired its effective grassroots organizing. I am told that I was the organization's first donor. That contribution was one of the best investments I have ever made for political and social change. Without ETAN's efforts, East Timor might not yet be free.

Since then I have continued to support ETAN. I hope you will too. Please help ETAN celebrate 20 years of dedicated and effective activism and continue its important work.

Throughout the 1990s, ETAN kept up the pressure. In 1999, when the East Timorese finally were able to vote on their political future, the crimes were escalating once again. ETAN had a significant role in pressing President Clinton to inform the Indonesian generals in September that the game was over, at which point they quickly withdrew.

East Timor is now the independent Democratic Republic of Timor-Leste, but ETAN remains tenacious in the pursuit of justice for the victims of the Santa Cruz massacre and the entire Indonesian occupation. It remains active in highlighting the complicity of U.S. government officials in the oppression of the people of East Timor, West Papua and elsewhere in the Indonesian archipelago including the still-active Henry Kissinger, who gave a green light to the invasion of East Timor. ETAN understands that there cannot be peace without justice.

While East Timor is now an independent nation, it still struggles for genuine self-determination under the pressures of the global economic system. ETAN is currently coordinating a campaign with Timor-Leste's Movement against Debt opposing the taking out of onerous loans by currently debt-free Timor. A statement signed by 137 organizations worldwide argued, Rather than repeat the mistakes of other developing countries that have struggled with debt during recent decades, Timor-Leste should learn from their experiences, which often inflicted great hardships on their people. Nearly a thousand people have signed ETAN's petition expressing similar concerns.

In 2005, ETAN changed its name to the East Timor and Indonesia Action Network to emphasize its ongoing work for human rights and democracy in Indonesia as well as East Timor. In the past, U.S. engagement with Indonesia's security forces has encouraged those forces' most abusive behavior. ETAN is opposing the Obama administration's efforts to re-engage with the Indonesian military's notorious Kopassus special forces. It continues to be a voice of reason, criticizing the administration's reluctance to address ongoing human rights violations and escalating oppression in West Papua and against religious minorities. ETAN also holds corporations responsible for their role in human rights abuses and recently joined Occupy Phoenix and union activists in picketing at the mining giant Freeport MacMoRan's headquarters, supporting striking mineworkers in West Papua.

If it can find the resources, ETAN plans to coordinate an observer mission for next year's presidential and parliamentary elections in East Timor, as they did in 1999, 2001 and 2007. Experienced, nonpartisan international observers will help consolidate democracy at this critical moment for the still young country.

ETAN's work remains essential, but it can only do its work with the active and generous support of people like you, who believe in human rights and in the right to self-determination, justice and accountability, and in social and economic justice for the people of East Timor and Indonesia.

I can think of few groups that have done so much with such limited resources. For most of its 20 years, ETAN has worked with an extremely limited budget. In recent years, ETAN's annual budget has been less than $55,000. With your help, we can put ETAN on a firmer footing for the future. Please give generously in this anniversary year. In doing so, you can help strengthen ETAN to meet the challenges of the coming years.

Thank you for joining me in supporting ETAN and its invaluable work.

Sincerely,

/s/

Noam Chomsky

How to Donate to ETAN

You can donate safely by credit card through ETAN's website: http://www.etan.org. Or you can mail your donation. To support ETAN's political advocacy work, write a check made out to ETAN. For ETAN's educational efforts, tax-deductible donations of over $50 can be made out to A.J. Muste Memorial Institute/ETAN. Please mail your donations to: East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), PO Box 21873, Brooklyn, NY 11202-1873.

Thank you for your support!

Källa: Noam Chomsky

01 - Två liv ändrade för alltid av massakern för 20 år sedan i Östtimor

Två liv som ändrades av Santa Cruz-massakern, som ägde rum för 20 år sedan i Dili, Östtimor: först, den brittiske filmaren Max Stahl, som filmade massakern och spred nyheten runt världen; sedan landets första första dam Kirsty Sword Gusmao, som anslöt sig till landets kamp för självständighet efter att ha fått kännedom om blodbadet 1991.

Hör ett BBC-program med intervjuer av dem. Klicka här för att ladda ner 11 MB och fortsätt sedan med att klicka eller högerklicka. Tillgängligt till åtminstone till den 28 december 2011.

Källa: BBC World Service Outlook

November

30 - USS Stethems besättning ger utbildning i Dili

Dili. Flottister från robotjagaren USS Stethem (DDG 63) höll två dagars utbildning i underhålls- och reparationsprocedurer för Östtimors försvarsstyrkor den 28 november under sitt hamnbesök i Dili.

Ingenjörer och stridsledningssystemtekniker från Stethem genomförde en genomgång av tre östtimoresiska örlogsfartyg för att bedöma behov av förbättringar och underhåll samtidigt med en praktisk utbildning i maskinteknik och stridsledningssystem. De gav också teknisk hjälp med underhåll av generatorer, vattenpumpar, radar, beslag och skeppskompasser.

Tillfällen som detta hjälper inte bara USA:s militära säkerhetssamarbete utan viktigare är att det hjälper att utveckla viktiga relationer, sade Electronics Technician 1st Class Jacob Dickelman. Vi arbetade som ytterligare en uppsättning ögon och hjärnor med de tekniska och mekaniska frågorna tillsammans [med timoreserna Tommy Pollák].

Utbildningen gav Stethems flottister möjlighet att arbeta nära sina motsvarigheter i Östtimors försvarstyrka (F-FDTL), vilket bidrar till stärkt samarbete mellan de två länderna.

Amerkanska örlogsfartyg som besöker hamnar är påtagliga symboler för vårt åtagande i området och fort fortsatta intresse av att säkra ett klimat av regional stabilitet och ekonomiskt välstånd, sade kommendör Michael Brent DeVore, befälhavare på Stethem. Att kunna ge utbildning och bistånd till Östtimors försvarsstyrka är ett bevis på vår önskan att stärka den här relationen långt in i framtiden.

Den gemensamma utbildningen för amerikanska flottister och F-FDTL syftade till att förstärka relationen och anta gemensamma utmaningar, förbättra samarbetet genom utbyte av professionella idéer.

Den här erfarenheten är mycket viktig för oss, sade kapten Nicolau Sousa i F-FTDL:s flotta. Den har ökat vår erfarenhet av den amerikanska flottan och vår kunskap. När vår flotta växer och börjar bygga större fartyg, kommer vår tid av arbete tillsammans med Stethems besättning att hjälpa oss att skapa en ljusare framtid för vår flotta liksom ge oss ett tillfälla att använda vår engelska.

Den utbildning som Stethem gav kommer att hjälpa till med öka F-FDTL:s beredskap och bidra till att skapa yrkesmässiga och personliga relationer mellan de två försvaren.

Essex Expeditionary Strike Group består av Essex och Stethem, som står under befäl av kommendören, Amphibious Force 7th Fleet Rear Adm. J. Scott Jones, vars högkvarter är i Okinawa, Japan.

Källa: Mass Communication Specialist 3rd Class Matthew R. Cole, Commander, Amphibious Squadron 11 Public Affairs

29 - Tyskland utökar sitt engagemang för fred och utveckling i Östtimor

Förbundsrepublikens regering kommer att fortsätta att stödja den fredliga utvecklingen och förbättringen av levnadsförhållanden i Östtimor. Detta åtagande är resultatet av den tysk-timoresiska landsdialogen, som genomfördes framgångsrikt i Dile torsdagen den 24 november. Tyskland fortsätter sitt samarbete med Östtimor med nya åtaganden till ett totalt värde på 10,5 miljoner euro (ungefär 14 miljoner USA-dollar). Genom dett stödjer Tyskland den fredliga och ekonomiskt framgångsrika utvecklingen av landet genom nya projekt för att skapa arbetstillfällen, skydd av jordbrukets biologiska mångfald och förbättringar av infrastrukturen.

Tyskland har avsatt 6,0 miljoner euro (ungefär 8,0 miljoner USA-dollar) för upprättandet av en färjeförbindelse mellan huvudstaden Dili i norr och landets södra delar. Befolkningen kommer att kunna använda den snabba färjeförbindelsen och varor och råmaterial behöver inte längre transporteras landvägen. Den nya färjeförbindelsen kommer att bidra till att knyta männsikor närmare varandra och stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen av landet.

Särskilt unga människor kommer att få nya yrkesfärdigheter och nya sociala färdigheter stödda av ett nytt projekt värt ytterligare 2,0 miljoner euro (ungefär 2,5 miljoner USA-dollar) för att skapa arbetstillfällen. Projektet kommer att bidra till att integrera unga människor i ekonomiska och sociala strutkurer samt verksamt bidra till fredsutveckling.

Ett nytt projekt värt 2,5 miljoner euro (ungefär 3,2 miljoner USA-dollar) för att bevara jordbrukets biologiska mångfald kommer att stärka befolkningens ekonomiska utsikter och skydda hotade naturtillgångar. Klimatförändring och intensifiering av jordbruket hotar den bilogiska mångfalden; monokulturer hotar naturområden. Projektet kommer att motverka denna trend genom utbildning av jord- och skogsbrukare liksom genom medvetandegörande kampanjer.

Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Källa: Mathias Braun, German Development Cooperation Coordinator
c/o GIZ Joint Project Administration
Bairro dos Grilhos 15
P.O.Box 60, Dili, TIMOR LESTE
+ 670 332 2995, mobil +670 736 2373, fax +670 332 2996, VoiP +49 6196 79 829 131

29 - Kirsty Sword Gusmão besöker Sunset Fair - idéer för julklappar

Sunset Fair är en utmärkt plats för att göra några julklappsinköp, med massor av lokalt hantverk och lokala produkter att välja bland. Vandra runt bland stånden, ta en bit att äta, en kall öl ... det mest avslappnade sättet att hitta originella presenter för vänner. Sunset Fairs beskyddare Kirsty Sword Gusmão gjorde ett besök med sin familj och njöt av en katupa middag.

Se de härliga bilderna i bloggen.

Källa: Ann Turner

28 - Ute och patrullerar - övervakning av polisen

Vare sig det är för att genomföra en utvärdering eller överlämna utrustning, så är utlänningars besök på polisstationer i Östtimor ofta annonserade i förväg. Det ger tid för att snyga till skrivbord, damma av uniformer, köpa lite kalla drycker och försäkra sig om att alla poliser som ska vara där är närvarande vid den uppgjorda tiden. Jag föreställer mig att liknande scener utspelar sig i många av de länder i vilka ISSAT:s rådgivare är stationerade.

Jag har en del sådana besök under de fyra år jag bott i Östtimor, också som medlem av Joint Field Assessment Team, som utvärderade den nationella polisens beredskap att återta polisansvaret från Förenta Nationerna. Oavsett om det var i en stad eller eller en avlägsen landsortspostering , så var konstaterades samma sak: brottsfrekvensen var extremt låg med mindre än en handfull fall rapporterade varje månad.

Jag undrade ofta vad som skulle hända om det inte hade förvarnats och man skulle dyka upp oannonserad och vilken hjälp man skulle få om man gjorde en anmälan.

Jag hade tillfälle få reda på det under ett besök i Östtimor nyligen. Jag lämnade min kamera, dator och en barnsits för bil, som vi hade lånat från några vänner i baksätet på en taxi. När jag upptäckte min försummelse, hade taxin kört iväg.

Det var sent på eftermiddagen och jag tänkte att jag skulle ta mig till närmaste polisstation för att anmäla händelsen och fråga poliserna om de kunde göra något för att spåra mina saknade ägodelar. (Polisansvaret har nu återgetts till timoresiska myndigheter med UNPOL kvar i en övervakande och utbildande roll.) Även om jag inte visste taxiförarens namn, så visste jag var han ungefär bodde, de första två siffrorna på nummerplåten och jag kunde ge en detaljerad beskrivning av de färggranna dekorationerna av bilens inre (en medfaren portugisisk fotbollshalsduk, bild av Cristiano Ronaldo under hans glanstid i Manchester United och en Kristusstay med rufsigt hår). Jag visste också att den timoresiska polisens inofficiella motto var prontu 24 oras (redo 24 timmar om dygnet) och att de fått mer än 10 års utbildning från Förenta Nationernas polis liksom rikligt bilateralt bistånd. Jag var nyfiken på att se vilken hjälp jag skulle få.

Jag kom till en nästan tom polisstation klockan fem på eftermiddagen. Det var en stor station, men trots det så var den enda uniformerade personen i tjänst vakten vid ingången. Han hjälpte mig till receptionen, men sade att han inte trodde att det fanns någon där eftersom alla är ute och patrullerar. Han blinkade och log när han sade det, så att jag undrade hur mycket patrullering som i verkligheten pågick.

Inne i receptionsområdet fanns en timoresisk språkhjälpare (anställd av Förenta Nationerna) var jobb var att arbeta med Förenta Nationernas polis. Också han var redo att hjälpa mig, men sade att jag måste vänta på att en timoresisk polis skulle komma för att ta emot min anmälan. Det fanns också några få UNPOL där, men de timoresiska poliser de skulle hjälpa fanns inte inom synhåll, så man frågar sig exakt vad de internationella poliserna gjorde där.

Språkhjälparen bad om ursäkt för fördröjningen och bad mig ta plats i en stol utan rygg vars skumkudde på sitsen hade tagits bort för länge sedan. Efter omkring en timmes väntan dök en polis upp. Han had ingen penna, så han lånade min för att ta upp min anmälan på ett hörn av en bit papper, som han fiskade upp ur sin ficka. Jag frågade vad han skulle göra för att hitta mina saknade saker. Inget jag kan göra, sade han och förklarade att utan förarens hela namn kunde han inte börja en utredning, vilket tjänade till att förklara varför nivån av rapporterade brott var så låg.

Bäst att gå till den timoresiska radion och be dem att göra en efterlysning, rådde han. Det kommer att fungera. Jag garanterar det. Kom tillbaka i morgon och jag kommer att ha fyllt i en rapport, så att ni kan begära ersättning från försäkringen. Jag följde hans råd, men tråkigt nog så återfick jag aldrig mina sakande saker. Trogen sitt ord hade han fyllt i en rapport, som jag kunde hämta nästa morgon.

Nu så är inte syftet med denna anekdot att klaga över den timoresiska polisens misslyckande med att spåra mina saker. Passagerare glömmer saker i taxibilar över hela världen hela tiden och återfår sällan sina saker. Det enda förseelsen som skedde var att jag var slö och ouppmärksam. Men det fick mig att tänka huruvida stickprov skulle kunna vara ett användbart sätt att mäta i vilken grad principer och procedurer som man tränar på blir rutin i arbetssättet. Mycket av utrymme, utvärdering och analys i SSR [Security Sector Reform] grundas på konventionella möten eller tidigare överenskomna möten. Kanske uppdykande utan förvarning vid en polisstation, militär postering eller domstol skulle ge en mer osminkad, realistiks och användbarare utvärdering av det som verkligen pågår? Mig har sagts att UNPOL-chefer i Östtimor regelbundet använder oannonserade besöks-taktiken för sin egen polis både för att jämföra de rapporter de får med verkligheten de ser och för att säkra att UNPOL är ett gott exempel avseende punktlighet, flit och glödande engagemang att tjäna samhället. Jag lärde mig en hel del genom att sitta och vänta på att en polis skulle komma. Jag är angelägen att få reda på vad praktikens män tycker om denna oannonserade besöks-metodik. Har den potential för att gemer användbara insikter än konventionella möten?

Källa: Gordon Peake/Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
http://issat.dcaf.ch/Home/Community-of-Practice/Blogs/ISSAT-Blog/Out-on-Patrol

22 - Video från säkerhetsrådets debatt om Östtimor

Video från FN:s säkerhetsråds möte den 22 november 2011:

 1. Situationen i Somalia
 2. Situationen i Östtimor

Generalsekreterarens rapport om Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor (UNMIT) (S/2011/641).

Längd 02:54:10

Tillgängliga språk:

Källa: FN

18 - Inte alla timoreser får del av ekonomisk vinst, säger FN:s människorättsexpert

Frukterna av Östtimors tvåsiffriga årliga ekonomiska tillväxt de senaste åren delas inte jämnt, utan många landsbygdsbor i det sydostasiatiska landet blir utan, varnade en oberoende människorättsexpert från Förenta Nationerna idag.

Magdalena Sepúlveda, FN:s speciella rapportör för extrem fattigdom och mänskliga rättigheter, publicerade ett uttalande i Dili, huvudstaden, efter ett sexdagarsbesök under vilket hon mötte regeringstjänstemän, grupper från civilsamhället och byar, som lever i fattigdom.

Ms. Sepúlveda konstaterade att fortsatt tillväxt av den timoresiska ekonomin, trots den globala finanskrisen, har lett till en minskning av fattigdomen till uppskattningsvis 41 procent 2009.

Men hon sade att när fattigdom definieras bredare för att ta med socialt, kulturellt och politiskt utanförskap, så förblir den genomgripande och utbredd i Östtimor, som blev ett självständigt land 2002.

Det ställer frågan huruvida de fattigaste bland de fattiga har åtnjutit fördelarna av denna tillväxt, sade hon. Av de 75 procent av befolkningen som bor på landet, förblir flertalet rotade i fattigdomscykler över generationerna.

Den speciella rapportören påpekade att de rikaste timoreserna åtnjuter nästan 180 gånger välståndsnivån hos landets fattigaste och tillade att det tycks vara en tvåspårig utvecklingsansats, som favoriserar invånarna i Dili framför andra.

Men hon sade att regeringen hade tagit positiva steg genom att anta en ny strategisk utvecklingsplan skriven för att lägga ut kursen för de kommande 20 åren, liksom att den gör ansträngningar för att minska fattigdomen i ett land som reser sig från åratal av konflikter och vanstyre.

Sepúlveda manade mydigheterna att satsa mer på viktiga sociala tjänster som utbildning och hälsovård och på jordbrukför att försöka utöka den del av befolkningen som kommer i åtnjutande av de ekonomiska framstegen.

När det fortsätter processen att befästa fred och säkerhet står Östtimor inför ett unikt fönster för möjlighete att lägga grunden för ett skäligt och rättvist samhälle för kommande generationer, sade hon i sitt uttalande.

Bara genom att investera i humankapital, bygga institutionell kapacitet och fortsätta det gradvisa förverkligandet av alla ekonomiska, sociala politiska, civila och kulturella rättigheter kan regeringen uppfylla sitt enorma ansvar. Nu är det tid att minska existerande gap och riva ner barriärer - könsliga, geografiska, språkliga och andra - som förhindrar flertalet timoreser att få åtnjuta utvecklingens frukter.

Sepúlveda, som rapporterar till människorättsrådet i Genève, utsågs till sitt ämbete i maj 2008 och arbetar självständigt och oavlönat.

Källa: FN:s nyhetstjänst

18 - Östtimors veteraner - en oavslutad kamp?

Dili/Jakarta/Bryssel. Tio år efter demobiliseringen av dess gerillaarmé måste Östtimor gå balansgång mellan att erkänna veteranernas roll och att främja starka och oberoende institutioner för att säkra stabiliteten.

Timor-Leste's Veterans: An Unfinished Struggle?, den senaste rapporten från International Crisis Group, granskar den unga statens försök att erkänna och hedra dem som kämpade för dess självständighet. Medan dessa ansträngningar från början avsåg symboliska åtgärder, betyder statens ökade inkomster att de i ökande omfattning fokuserar på kontantstöd. Regeringen har skjutit upp svåra beslut om vilka som är kvalificerade för dessa utbetalningar. Den har gjort så på grund av komplexiteten i Östtimors 24-åriga motstånd är rädd för att avvisning av utbetalningar till sökande skulle kunna skapa potentiella hot mot den stabilitet landet nu åtnjuter.

Frågan om vilka som kommer att bli kvalificerade för veteranstatus förblir både svår och politiskt laddad, säger Cillian Nolan, International Crisis Groups Sydostasienanalytiker. Medan löftet om pengar minskade missnöjet bland oliktänkande tidigare kämpar, har det också gett en ström av uppenbarligen falska anspråk. En definitiv lista över veteraner är ett ouppnåeligt mål. När de länge uppskjutna besluten om vem som är kvalificera är gjorda, så riskerar de att skapa verkligt missnöje.

Utöver kontantutbetalningar finns det två områden på vilka regeringen måste hantera kraven från en del veteraner på större inflytande. Det första är planer på en rådgivande styrelse som ska hantera beslut om veteranfrågor. Det skulle kunna vara ett användbart forum för att reglera dessa frågor i stort och övervaka en omsorgsfullt begränsad mängd av förmåner inklusive konstruktion av kriteria för berättigande till ekonomisk kompensation. Några tidigare kämpar hoppas att det kommer att spela en större roll för att forma regeringens politik och återge dem det inflytande de hade under ockupationen; dessa förväntningar måste hanteras.

För det andra, regeringen kommer också att bli tvungen att besluta om hur man ska hantera påtryckningar för att ge tidigare kämpar en formell roll för säkerheten liksom hur skillnaden mellan statens väpnade styrkor och deras föregångare under motståndstiden ska klargöras. Medan det är rimligt att ge den tidigare gerillaarmé en ceremoniell roll för att erkänna betydelsen av dess arv, så skulle varje beslut om en reservstyrka, som skulle kunna leda till en återbeväpning av de tidigare gerillakämparna i kristider, kunna leda till skapandet av en milis, som den kanske inte kommer att kunna kontrollera.

Timoresisk politik och dess institutioner inom säkerhetssektorn fortsätter att hållas ihop av en liten grupp personligheter snarare än lagregler. Om veteranernas krav på erkännande hanteras framgångsrikt, kommer det att jämna vägen för en överföring av makten till en yngre generation av politiska ledare, som ska besluta om landets framtid.

Staten fortsätter att stå inför svåra utmaningar när det gäller att balansera veteranernas krav på erkännande mot ansträngningar att främja starka och oberoende instutitioner, säger Jim Della-Giacoma, International Crisis Groups chef för Sydostasienprojekt. Bara med den riktiga balansen kommer ett maktskifte från 75-generationen, som gav landet självständighet och fortfarande sitter vid rodret, att bli möjligt.

Läs hela (20 sidor, PDF) rapporten här ...

Källa: International Crisis Group

17 - Östtimor avvisar USA:s finansieringsstopp för UNESCO

Från La'o Hamutuks blogg, http://laohamutuk.blogspot.com/2011/11/tl-rejects-us-rejection-of-unesco.html.

Östtimor är ett av de fattigaste länderna i världen och Förenta Staterna är ett av de rikaste. Icke desto mindre röstade Östtimors parlament igår för att trotsa Förenta Staternas Palestinapolitik genom att ge ett speciellt bidrag till UNESCO för att delvis kompensera USA:s annullering av dess bidrag till Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, vars budget till 22% har varit finansierad av Förenta Staterna. USA stoppade bidraget som ett svar på UNESCO:s omröstning den 31 oktober med 174-14 för att godta Palestina som full medlem.

Östtimors parlament diskuterar för närvarande landets budget för 2012. Under debatten den 17 november föreslog Aniceto Guterres, ledare för oppositionspartiet Fretilin, att utöka budgetens 1,76 miljarder dollar med 1,5 miljoner dollar för ett bidrag till UNESCO. Guterres förklarade att organisationen står inför en finansiell kris på grund av att USA slopat sitt stöd därför att organisationen godtagit Palestina.

Under debatten om ändringen uttryckte några parlamentsledamöter oro över de politiska följderna av att förkasta USA:s politik. De betonade att detta stöd skulle ses som en solidaritetsgest och inte skulle dra in Östtimor i den politiska konflikt som organisationen står inför. Förslagsställarna förtydligade att förslaget är avsett att ge UNESCO finansiellt stöd, därför att UNESCO och andra FN-organisationer stödde Östtimors kamp för självständighet. Östtimor vice premiärminister Jose Luis Guterres (tidigare Östtimors USA- och FN-ambassadör) och vice utrikesminister välkomnade och uppskattade förslaget som en solidaritetsgest och ändringen godkändes med 34 röster för, 5 mot och 15 nedlagda.

Debatten om budgeten kommer att fortsätta ytterligare en vecka och mer information finns på La'o Hamutuk's webbplats. Östtimors konstitution föreskriver att landet "ska erbjuda sin solidaritet till folkens kamp för nationell befrielse".

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 734 0965
epost peacefulsystems@gmail.com webb www.laohamutuk.org

17 - Norge och Östtimor diskuterar bilateralt samarbete

Norges statsekreterare för internationellt bistånd, Ingrid Fiskaa, och Norges ambassadör i Jakarta, Eivind Homme, var de ledande deltagarna i en delegation norsk som besökt Östtimor.

Syftet med besökte var att diskutera Norges fortsatta bilaterala utvecklingssamarbete med Östtimor.

Ingrid Fiskaa informerade att Norge av olika skäl behöver diskutera det fortsatta biståndet till Östtimor ytterligare. Den norska regeringen bedömer g7+ som ett intressant koncept. Hon informerade finansministern om att Norges utrikesminister kommer att delta i det fjärde toppmötet om biståndseffektivitet i Busan i Sydkorea och uttryckte Norges framtida stöd till g7+-initiativet.

Källa: Independente och pressmeddelande från finansministeriet

16 - FN:s säkerhetsråd borde koncentrera sig på straffrihet och hållbar ekonomi Nytt!

Den 22 november kommer FN:s säkerhetsråd att hålla sin halvårsvisa diskussion om UNMIT. La'o Hamutuk har skrivit ett bre till rådet för att uppmärksamma det på en del uppgifter och bekymmer. En nedladdningsbar, utskriftsbar version finns på http://www.laohamutuk.org/reports/UN/LHtoUNSC16Nov2011En.pdf och den rapport om UNMIT, som det refererar till finns på http://www.laohamutuk.org/reports/UN/UNDocs/2011/SGRept11_641.pdf.

Eftersom brevet inte längre kan anses vara särskilt angeläget idag, så översätter vi det inte utan nöjer oss med ovanstånde länk(ar).

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 734 0965
epost peacefulsystems@gmail.com webb www.laohamutuk.org

12 - Amnesty om Östtimor och Västpapua

I nummer 4 2011 av AmnestyPress, som utkom den 11 november, finns två artiklar om Östtimor, Östtimor - Asiens fattigaste land och Västpapua, Krisen skärps i Västpapua. Du kan läsa artiklarna direkt på internet. Adressen är http://www2.amnesty.se/ap.nsf/ap0411?OpenPage

Amnesty International har också gjort ett uttalande på 20-årsdagen av Santa Cruz-massakern. Det kan Du läsa på http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA57/004/2011/en (på engelska).

Källa: Ulf B Andersson/Amnesty

12 - På 20-årsdagen av timoresisk massaker vädjar människorättsnät om rättvisa, ETAN säger att USA och FN måste agera

På 20-årsdagen av den ökända massakern på Santa Cruz-begravningsplatsen i Östtimor krävde East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) att USA:s och andra regeringar och Förenta Nationerna förpliktigar sig att ge offren och deras anhöriga rättvisa. Massakern 1991 - bevittnad och filmad av utländska journalister - var en viktig vändpunkt i Östtimors kamp för befrielse.

När vi såg och hörde om att den indonesiska militären sköt ner hundratals fredliga, obeväpnade protesterande ungdomar, visste vi att vi måste göra någonting för att stoppa dödandet. Santa Cruz-massakern inspirerade många runt om i världen att arbeta för rättvisa åt det östtimoresiska folket, sade John M. Miller, ETAN:s nationelle koordinatör. Det ledde oss direkt till bildandet av ETAN i Förenta staterna och till vårt åtagande att arbeta för Östtimor självbestämmande genom att ändra USA-regeringens politik , som hade stött Indonesiens olagliga invasion och ockupation.

Rättvisa för alla de dödade, torterade, våldtagna och tvingade fly undan Indonesiens brutala ockupation har skjutits upp för länge, tillade han.

Många i Östtimor är inriktade på att få veta var deras släktingars gravar finns. Många offers kvarlevor har inte hittats.

Trots att Östtimor nu är självständigt, kommer dess folk inte att övervinna sitt tragiska förflutna om de inte får reda på vad som hänt deras släktingars och vänners kroppar. Fortsatt straffrihet för årtiondens systematiska grymheter från indonesiska soldater och poliser hindrar de timoresiska och indonesiska folken att befästa sina demokratier och gå vidare i sina liv, sade Miller. ETAN kommer inte att vila innan rättvisa skipats.

ETAN vädjade till kongressen och Obama-administrationen att handla enligt rekommendationerna från Östtimors kommission för sanning, mottagning och försoning, inklusive dess krav på en internationell tribunal för att ställa förövare av brott mot mänskligheten under den indonesiska ockupationen inför rätta, ersättningar från Indonesien och andra länder som stödde ockupationen och restriktioner för utländsk hjälp till den indonesiska militären.

President Obama borde kräva att president Susilo Bambang Yudhoyono omedelbart frisläpper all information, som kan hjälpa till för att identifiera och lokalisera dem som försvunnit under ockupationen, sade Miller. De två ledarna ska mötas under de komamnde veckorna.

Obama måste begränsa USA:s militära bistånd tills de indonesiska generaler och politiska ledare, som organiserade och ledde otaliga brott under 24 års illegal ockupation, ställs inför rätta på ett trovärdigt sätt, tillade Miller.

Bakgrund

För de flesta av våra läsare är bakgrunden, det vill säga Santa Cruz-massakern känd och vi har också publicerat en annan notis om den, varför vi avstår från att översätta nedanstående del av ETAN:s uttalande.

On November 12, 1991, Indonesian troops opened fire on a memorial procession - turned into a peaceful pro-independence demonstration - at the Santa Cruz cemetery in Dili, the capital of Timor-Leste. More than 270 mostly-young Timorese were murdered. Unlike previous mass atrocities committed during Indonesia's 24-year occupation, the massacre was witnessed by the NY-based Amy Goodman and Allan Nairn and other international journalists. Their first-hand reports, video and photographs were shown worldwide. The Santa Cruz massacre galvanized international support for Timor-Leste and was the catalyst for congressional action to stem the flow of U.S. weapons and other assistance for Indonesia's security forces.

One month after the massacre, on International Human Rights Day (December 10), a few dozen concerned people picketed in front of the Indonesian Mission to the United Nations in New York City. Although they did not intend to start an ongoing movement, the Timorese cause - and the response from people across the United States to the government's complicity in the oppression of the East Timorese - was so compelling that they had to keep working. One year later, grassroots pressure persuaded the U.S. Congress to terminate taxpayer-funded training for Indonesian soldiers in the United States, the first of many legislative victories which eventually moved Washington from supporting to opposing the murderous occupation.

In a recent statement, ANTI (Timor-Leste National Alliance for an International Tribunal), demanded that the United Nations Security Council cut the chain of impunity in Timor-Leste and other countries' by establishing a credible International Tribunal in order to judge the principal perpetrators of serious crimes and crimes against humanity in Timor-Leste during the Indonesian occupation.

During more than two decades of occupation of Timor-Leste, Indonesian soldiers committed serious crimes with impunity, taking as many as 184,000 Timorese lives and torturing, raping and displacing countless others. Timor-Leste became independent in 2002.

Timor-Leste's Commission for Reception, Truth and Reconciliation researched and documented the nation's experiences during the occupation. The Commission's comprehensive 2,500-page report recommended establishment of an international criminal tribunal and also advocated that countries (including the U.S.) which backed the occupation and corporations which sold weapons to Indonesia during that period should pay reparations to victims. The Commission urged the international community not to support Indonesia's military until it was thoroughly reformed and respectful of human rights.

Indonesia has agreed to provide information about the fate of the disappeared but has failed to do so. The joint Timor-Leste-Indonesia Commission on Truth and Friendship recommended the creation of a Commission for Disappeared Persons to acquire information about the fate of disappeared people and cooperate to gather data and provide information to their families. Work on this issue has been repeatedly thwarted by Indonesia.

ETAN was formed in reaction to the Santa Cruz massacre. The U.S.-based organization, which celebrates its 20th anniversary this December 10, advocates for democracy, justice and human rights for Timor-Leste and Indonesia. For more information on the massacre see http://etan.org/timor/SntaCRUZ.htm or ETAN's web site: http://www.etan.org.

För mer information kontakta ETAN/John M. Miller, +1-718-596-7668, mobile +1-917-690-4391.

Källa: ETAN

11 - Den 12 november - årsdagen av Santa Cruz-massakern

Här är länken till en nätartikel på svenska http://www.fria.nu/artikel/90555#.TsKPyX-jJDE.email.

Den verkliga massakern gjordes på sjukhuset och i Tíbar (Mário Carrascalão)

Mário Carrascalão, indonesisk guvernör i Östtimor 1991, sade till den portugisiska nyhetsbyrån Lusa att en verklig massaker ägde rum den 12 november för 20 år sedan i det gamla militärsjukhuset i Dili och i Tíbar, nära huvudstaden.

Den verkliga massakern skedde i sjukhuset och i Tíbar, sade Mário Carrascalão, som var guvenör mellan 1983 och 1992.

Enligt den nuvarande parlamentsledamoten och tidigare vice premiärministern i en regering ledd av Xanana Gusmão körde lastbilar från Dili mot Tíbar i utkanten av den timoresiska huvudstaden, där åtskilliga personer har begravts.

Den 13:e på kvällen, klockan tio eller elva, när det var ett elavbrott, som totalt mörklade staden, något som då var ovanligt, lämnade några lastbilar sjukhuset och körde mot Tíbar, minns Mário Carrascalão.

En vecka senare fick jag information om att området stank, därför att hundar grävde upp kroppar. Gravarna de grävt för att begrava dessa unga människor, som de kört dit i lastbilar, låg i anslutning till soptunnorna, förklarade Mário Carrascalão.

Först den 15:e tilläts Mário Carrascalão, som säger att han fick ett telefonsamtal med en begäran om ingripande från en indonesisk läkare, besöka militärsjukhuset (under kolonialtiden känt som António Carvalho-sjukhuset). Läkaren sade människor fortfarande vid liv lades i kylrum.

...

Den tidigare guvernören sade också att de under demonstrationen dödade indonesiska soldaterna hade knivhuggits av en man från Jakartas hemliga polis med syfte att provocera ett ingripande av militären.

Vidare sade han att det bland demonstranterna fanns integrationsanhängare. De hade dubbla tröjor på sig och när skjutandet började tog de av sig en tröja för att identifiera sig eftersom de inte hade möjlighet att undkomma, men några dog.

Den 12 november 1991 samlades fler än två tusen människor i en sorgemarsch till begravningsplatsen Santa Cruz i Dili för att hedra den unge Sebastião Gomes, som dödats i oktober samma år av elemnt knutna till de indonesiska styrkorna.

På begravningsplatsen öppnade indonesiska soldater eld mot mängden. Enligt siffror från Committee November 12 deltog 2.261 människor i demonstrationen, 74 dog på stället och 127 dog under de följande dagarna eller till följd av ockupanternas förföljelse.

De flesta kropparna saknas fortfarande.

Pedro Pinto levde illegalt från massakern till Östtimors självständighet

Pedro Pinto, 40, deltog i nästan två decennier fram till Santa Cruz-massakern i motståndsrörelsen och är nu arbetslös, därför att nästan alltid levt gömd utan möjligheter till studier.

Han blev inte skadad vid demonstrationen, men var inblandad i sammanstötningarna mellan demonstranter och den indonesiska militären när den nuvarande Sporting-byggnaden i Dili. jag blev inte skadad, men slagen, säger han.

Sedan begav han sig till begravningsplatsen och när den indonesiska militären öppnade eld och läget blev omöjligt, kunde Pedro Pinto fly och i tre dagar gömma sig i Audian, en stadsdel i huvudstaden.

Efter Santa Cruz-massakern levde Pedro Pinto alltid på flykt tills Östtimors självständighet återupprättades den 20 maj 2002.

Under Portugal-tiden, sade han, så gick han i skolan till och med andra klass, men när Indonesien invaderade landet, flydde hans föräldrar upp i bergen och han blev tvungen att avbryta sin skolgång och hans ständiga flykt gav honom inga arbetstillfällen.

Jag har inte något jobb, därför att jag inte har någon examen, sade Pedro Pinto till nyhetsbyrån Lusa. Jag skulle vilja bli murare, timmerman eller svetsare, men behöver utbildning.

Pedro Pinto har två barn. Hans första fru dog, den andra gick ifrån honom, därför att han inte hade något arbete.

Peter Pinto är medlem i Committee on November 12, en organisation ledd av Gregorio Saldanha, som organiserade protestmarschen för 20 år sedan.

Committee on November 12 bildades av några som överlevde Santa-Cruz-massakern för att stödja offrens familjer, kontrollera registren över offer och överlevande samt att lokalisera, gräva upp och identifiera kroppar och saknade.

Föreningen vill också stödja människor som inte kan försörja sig.

Enligt Committee on November 12 är mer än 60 procent av dem som deltog i manifestationen vid Santa Cruz arbetslösa och lever på mindre än två dollar om dagen.

Den första reaktionen var att informera nyhetsbyrån Lusa - Ramos-Horta

Östtimors president José Ramos-Horta sade att för 20 år sedan, när han fick veta om Santa Cruz-massakern i Dili, kände han sig maktlös och att den första reaktionen var att informera nyhetsbyrån Lusa.

José Ramos-Horta minns att den 12 november 1991 var i Lissabon och förberedde sig för att på inbjudan av Danielle Mitterrand, den dåvarande franske presidentens, Francois Mitterrand, fru. Jag var färdig för att resa till Paris, när jag i gryningen fick ett samtal från någon i Dili att en massaker ägt rum i Santa Cruz, sade han till Lusa.

José Ramos-Horta sade också att det var omkring klockan två i Lissabon och att han kände sig fullkomligt maktlös att vidta någon som helst åtgärd.

Vem ska jag ringa? Den amerikanske presidenten? Jag har inte hans telefonnumer, eller den portugisiske presidenten. Min första reaktion var att ringa Lusa i Lissabon och att informera alla internationella media. Skulle det kunna bli en regeringsfråga om utrikespolitik i Portugal, sade han.

Enligt José Ramos-Horta så träffade han den dagen den tidigare portugisiske utrikesministern João de Deus Pinheiro, som myndigt sade att detta är en portugisisk fråga, men det blev det inte förrän 1999/2000.

Statsöverhuvudet sade också att de östtimoreser som skakade världen var medvetna om att utländska journalister var med på begravningsplatsen Santa Cruz, bland andra britten Max Stahl.

Jag minns att Adelino Gomes i en intervju med Public 1991 sade: Jag kommer inte att låta världen somna om. Och det var också så det gick. 1999 ägde folkomröstningen rum och Östtimor är nu fritt, sade han.

Fler än 900 människor hedrades på 20-årsdagen av Santa Cruz-massakern

Fler än 900 människor hedrades idag av den timoresiska regeringen, som en del av högtidlighållandet av 20-årsdagen av Santa Cruz-massakern den 12 november 1991 i Dili.

Ceremonin, organiserad av Committee on November 12 och sponsrad av det östtimoresiska ministeriet för social solidaritet, hölls i den östtimoresiska huvudstadens konferenscentrum.

Till nyhetsbyrån Lusa sade Östtimors minister för solidaritet, Maria Domenica Ahmed, att 934 personer, som deltog i processionen, hedrades, 50 av dem postumt.

Enligt lag nummer 3 i veteranstadgarna är detta ett offentlgit erkännande som staten ger dem som deltog i kampen för frihet och självständighet, sade Maria Domenica Alves.

I ceremonin deltog flera medlemmar av regeringen, Östtimors president José Ramos-Horta, vicechefen för de väpnade styrkorna, brigadgeneral Filomeno Paixao och ledaren för Den revolutionära fronten för ett självständigt Östtimor, Mari Alkatari, som hade äran att överlämna medaljerna till de hedrade.

Dessutom kommer som en del av högtidlighållandet på lördag en mässa att hållas i kyrkan Motael, varefter en procession kommer att gå till begravningsplatsen Santa Cruz, där blommor kommer att läggas på de under massakern dödades gravar.

Källa: Lusa, AP, AFP via bloggen TIMOR HAU NIAN DOBEN och automatisk översättning från portugisiska till engelska (Google Translation)

11 - Parlamentet godkänner budgeten för 2012

Parlamentet godkände idag, den 11 november, ramarna i budgeten för 2012 med 37 röster för, 19 mot och 3 nedlagda.

Godkännandet kommer nu att följas av diskussioner om varje enskild sektion i budgeten, vilka i enlighet med parlamentets regler inte kan vara längre än 10 dagar.

Källa: Östtimors regeringsportal

10 - Parlamentskommitténs rapport om budgeten för 2012

Anpassat från http://laohamutuk.blogspot.com/2011/11/budget-debate-starts-in-parliamentary.html, där det finns länkar och illustrationer.

Den 9 november började Östtimors parlament att diskutera budgetförslaget för 2012 på 1,76 miljarder dollar, en ökning med 35% från föregående år och den snabbast växande budgeten i världen (undantaget det av hyperinflation plågade Zimbabwe). Premiärministern presenterade budgeten och parlamentets ekonomiska kommitté C presenterade sin rapport (portugusiskt original).

Kommitté C:s djuplodande rapport omfattar hundratals rekommendationer från andra parlamentskommitt&eeacute;er. Kommitté C själv ifrågasätter budgetens makroekonomiska grund, målen för dess ekonomiska politik, dess överdrivna tillit till oljeinkomster, dåliga hantering av statskassan och främjande av Public-Private Partnerships. Kommittén frågade efter mer information och fler studier före offentlig skuldsättning och rekommenderade bättre övervakning och styrning av oljefonden. Den krävde att underskottet bortsett från olja inte ska växa snabbare än BNP bortsett från olja och uppmuntrar utveckling av den icke-oljebaserade ekonomin. Efter att ha räknat upp de möjliga fördelarna hos ett kolossalt bostadsbyggnadsprojekt, klagade kommittén över att regeringens plan inte uppfyller några av de beskrivna kriterierna och skulle inte ha någon spridningseffekt utan negativa följder. La'o Hamutuk tog upp många av dessa farhågor i vår inlaga till kommittén för nnågra veckor sedan och vi uppskattar att parlamentarikerna samtycker till vår analys.

La'o Hamutuks webbsida om budgeten fortsätter att ge omfattande information om budgeten, dokument och analyser från alla källor inklusive de två länkarna ovan. [Måste gälla originalet. Tommy Pollák/ Östtimorkommittén] Nyligen publicerade vi två artiklar i lokala tidningar: Orsamentu Jeral Estadu 2012 ha'belit liu tan Malisan Rekursu ba Timor-Leste och Compania Investimentu Timor-Leste, Investe ka Fakar Osan?

Finansministeriet har också skapat en webbsida med den dagliga budgetdebatten, som direktsänds i TVTL. Vi välkomnar den utökade trasnparensen, men beklagar att ministeriets sida bara omfattar material från regeringen.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 723 0965
epost info@laohamutuk.org, webb www.laohamutuk.org

09 - Budgeten enkelt förklarad

Díli. Debatten om 2012-års budget har nu börjat i Östtimors parlament och väntas fortsätta till den 25 november.

Östtimor har nu en av de mest öppna (transparenta) budgetprocesserna i världen med direktsändning av budgetdebatterna både i tv och radio, budgetdokumenten är tillgängliga för allmänheten och omfattande budgetsiffror on-line genom Timor-Leste Transparency Portal.

Xanana Gusmãos regerings löfte att göra information tillgänglig för medborgare i hela landet visades senast i Giving Back the Census-projektet i vilket folkräkningsinformationen kommer att ges till var och en av de 442 sucosen i landet och fortsätter med 2012-års budgetprocess, när regeringen presenterar Budgeten enkelt förklarad (Budget Made Simple), en informationskampanj för att presentera budgetinformationen på ett klart och praktiskt sätt.

Tidigare i år lanserade den strategiska utvecklingsplanen (Strategic Development Plan - SDP) som sammanfattar politiken för att transformera landet till ett övre medelinkomstland med en frisk, utbildad och säker befolkning år 2030. Nu med denna vägledande plan för att uppnå den nationella visionen grundar sig 2012-års statsbudget på de utlägg som behövs för att förverkliga denna politik för att nå SDP:s mål.

Hela budgeten för Östtimor 2012 omfattar 1,95 miljarder dollar med regeringsutlägg på 1,76 miljarder och åtaganden från utvecklingspartner på 188,9 miljoner. Av de 1,76 miljarderna avsatta för regeringens utgifter ska 954,1 miljoner gå till de konsoliderade fonderna och 746,2 miljoner till infrastrukturfonden. Infrastrukturkostnader täckta av lån är beräknade till 33,1 miljoner dollar.

Utöver presentationen av budgeten för 2012 så innehåller budgetböckerna rapporten om 2010 och så mycket som möjligt om 2011. Data visar en positiv utveckling avseende graden av budgetgenomförande, uppmätt till 91% för 2010 och också en ökning av de inhemska inkomsterna med 6,2% 2010 och en uppskattning av ytterligare förbättring med 14,8% 2011.

Utgifterna med stora prislappar i 2012-års budget omfattar de stora investeringarna i infrastruktur för att möjliggöra ökad livskvalitet , utveckling av den privata sektorn och framtida ekonomisk tillväxt i landet.

Decentraliserad utveckling, som syftar till att säkra jämn och rättvis utveckling över hela landet, stöds av programmen PDD1 och PDD2 med 52 miljoner dollar avsatta.

Sociala transfereringar genom ministeriet för social solidaritet fortsätter med 69,9 miljoner avsatta för utbetalningar till krigsveteraner och 32,1 miljoner för utbetalningar till äldre.

Ministerrådets statssekreterare Ágio Pereira konstaterade att Regeringen fortsätter beslutsamt att tjäna Östtimors folk och behandlar 2012-års budget i förvissningen att budgetens tillgångar tillhör medborgarna i vårt land och ska investeras klokt och försiktigt till allas bästa. Därför behandlar vi budgeten för 2012 i en anda av öppenhet och uppmuntrar parlamentet och medborgarna i vår dynamiska demokrati till aktivt deltagande med åtanke på vad premiärminister Xanana Gusmão upprepade i parlamentet idag att förverkliga vårt folks drömmar och aspirationer är en investering som ger en utdelning som inte kan uttryckas i ord.

Källa: Ministerrådets statsekreterare och officiell talesperson för Östtimors regering
Ágio Pereira, +670 723 0011, agio.pereira@cdm.gov.tl eller govtlmedia@gmail.com
www.timor-leste.gov.tl

04 - Gusmão om utvecklingsplanen

Premiärminister Xanana Gusmão talade bland annat om den strategiska utvecklingsplanen vid starten av det nya projektet att presentera resultatet av folkräkningnen 2010 för de lokala förvaltningarna.

Han talade om de kortsiktiga målen för 2015 och nämnde:

Läs hela talet (på engelska) här ...

Källa: Regeringen

03 - Östtimor fortsätter uppåt enligt 2011 års HDI

Dili. 2011 års rapport om mänsklig utveckling (Human Development Report) Sustainability and Equity: A Better Future for All presenterades av Förenta Nationernas utvecklingsprogram (UNDP) i Köpenhamn idag.

Rapporten varnar för att utvecklingen i världens fattigaste länder skulle kunna stanna av eller till och med gå tillbaka vid mitten seklet om inte djärva steg tas nu för att bromsa klimatförändringarna, förhindra fortsatta miljöskador och minska stora ojämlikheter inom och mellan länder.

Rapporten om mänsklig utveckling försöker att skapa ett enkelt värde som represeterar utvecklingen av tre grundläggande områden för mänsklig utveckling: ett långt och hälsosamt liv, tillgång till kunskap och en anständig levnadsstandard.

Den visar att Östtimor åter har ökat sitt Human Development Index (HDI) till 0,495. det är en förbättring på 22% mellan 2001 och 2011, vilket markerar en period av ihållande, positiv tillväxt och utveckling i Östtimor.

Förväntad livslängd har förbättrats enligt rapporten. Den har ökat med ett halvt år sedan 2010 och idag kommer en timores att leva 6,3 år länger i genomsnitt än år 2000, en ökning från 56,2 år år 2000 till 62,5 2011.

Human Development Index grundas på oberoende statistik sammanställd av internationella institutioner som Världsbanken och UNESCO, inom huvudområdena förväntad livslängd, skolgång och bruttonationalprodukt per capita (BNP) varefter ett sammansatt värde beräknas och används för att rangordna länder.

I 2011-års rapport har 18 nya länder tillkommit och metoden för beräkning av indikatorerna har ändrats i och med att nya data blivit tillgängliga. Enligt denna nya metod fortsätter BNP att stadigt växa, till 3.005 dollar 2011 från 2.867 2010. Östtimor är på 147:e plats bland 187 länder och låg på 120:e plats bland 169 länder i 2010-års rapport. Hade 2011-års kriterier använts, så skulle rangordningen 2010 justerats till 147, så i verkligheten har placeringen förblivit oförändrad det här året.

Den långsiktiga trenden för Östtimor har varit positiv ända sedan självständigheten återupprättats.

För mer information var god kontakta UNDP Communications and Media Unit:

Källa: Pressmeddelande/UNDP

03 - Irland stänger Östtimorkontoret

Irland har beslutat att vid årsskiftet stänga sitt kontor i Östtimor. Det är varken en ambassad eller ett konsulat utan en permanent representation för att hantera Irlands bilaterala bistånd. Kontoret som öppnades 2000 är inte längre nödvändigt säger vice premiärministern Eamon Gilmore och biståndet ska fortsätta. Irlands Singaporeambassadör är också ackrediterad i Östtimor.

Samtidigt har stängningen av andra utlandsrepresentationer också tillkännagetts. Skälen är kostnadsbesparingar för att nå målen i EU:s och IMF:s räddningsprogram.

Källa: RTE

01 - Östtimor i säkerhetsrådet

FN:s säkerhetsråd förväntas behandla Östtimor i november under Portugals utrikesministers ordförandeskap.

Läs säkerhetsrådets rapport (på engelska) här ...

Källa: FN:s säkerhetsråd

Oktober

25 - Östtimors presidentämbete annonserar nytt nummer av presidentmagasinet

Republikens presidentämbete publicerar nu i oktober det nya numret (5 - andra serien) av sitt officiella tertialmagasin.

Denna 88-sidiga edition fokuserar på temat Hametin Futuru (Att stärka framtiden) och består av tio sektioner: internationellt, politik, försvar och säkerhet, ekonomi, hälsa, kultur, teknologi, media, samhälle och sport.

Producerat och tryckt i Östtimor på färgad bakgrund, gjort av biologiskt nedbrytbart, syntetiskt material, fritt från pappersmassa, är presidentämbetets magasin fortfarande gratis.

Det kommer att distribueras till parlamentet och de politiska partierna, regeringen och särskilt till utbildnings-, hälsovårds- och utrikesministerierna, rättsväsendets institutioner, ambassader, religösa institutioner och särskilt katolska skolor, F-FDTL, PNTL och ideella organisationer (NGO).

Det kommer också att nå distrikten, underdistrikten, byar och bosättningar.

[Du kan nå alla numren av magasinet, som har en del texter på engelska och många bilder på http://www.presidencia.tl/mag/mag1/ar.html. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Källa: Democratic Republic of Timor-Leste
Presidency of the Republic
Dr. José H. Meirelles, Senior Media Advisor
Nicolau Lobato Presidential Palace
Aitarak-Laran, DŪli, Timor-Leste
Tel +670-333-9999 ankn 242, mobil +670-751-6413
assessormediapr01@presidencia.tl

24 - UNMIT i omvandling

UNMIT in transition, ungefär UNMIT i omvandling, är namnet på UNMIT:s nya tidskrift. Den vill informera om FN-uppdraget under övergångsperioden tills det nuvarande mandatet förändras.

Du hittar det första numret (engelskspråkigt) på http://www.unmit.enuuz.com/node/13.

Källa: UNMIT

21 - Inlägg till parlamentet om budgetförslaget för 2012

Östtimors parlamentskommitté C (ekonomi) hade i morse en offentlig utfrågning om förslaget till statsbudget för 2012 med inlägg från La'o Hamutuk, Luta Hamutuk och NGO-forumet.

La'o Hamutuks 16-sidiga inlägg, som kan laddas nerfrån http://www.laohamutuk.org/econ/OGE12/LHSubComCPNOJE2012En.pdf (engelska) och http://www.laohamutuk.org/econ/OGE12/LHSubComCPNOJE2012Te.pdf (tetum), innehöll följande huvudpunkter:

Tillgångarnas förbannelse är verkligen här

Vi borde lära oss av Östtimors tidigare erfarenheter

Några händelser nyligen ger ytterligare skäl för oro

Vi sammanfattar vårt 16-sidiga inlägg med följande rekommendationer till Östtimors parlament:

 1. Tag sammanhanget som utgångspunkt är den första av principerna för Fragile States Aid Effectiveness. Parlament och regering borde inse att Östtimor upplever tillgångarnas förbannelse och vidta effektiva åtgärder för att hindra den från att bli värre. Särskilt planera realistiskt för fortsatt inflation och förbättra inhemsk produktionsförmåga, så att våra värdet av våra tillgångar stannar i landet.
 2. Uppmärksamma hållbar ekonomisk utveckling av annat än olja mer, ty det kan gynna ett stort antal människor. Det skulle primärt vara baserat på jordbruk, ersätta importberoende och övergående oljeinkomster, och ge resultat som är rättvist delade av befolkningen.
 3. Uppmärksamma utvecklingen av mänskliga resurser mer, särskilt utbildning och hälsovård, och fokusera mer på verkliga resultat snarare än statistik för utländska organs utvärderingar.
 4. Godkänn inte ytterligare finansiering av MDG-Suco-husprojektet innan ni har tillförlitlig information om tidigare och förväntade framtida utgifter och antalet hus som ska byggas.
 5. Uppmärksamma de negativa miljö-, sociala och ekonomiska konsekvenserna av industrialisering, särskilt för människor som lever i närheten av stora industri- och infrastrukturprojekt.
 6. Fortsätt att hålla utgifterna inom hållbara ramar grundade på försiktiga antaganden om framtida oljepriser, snarare än de 7,2% avuppskattade oljetillgångar, som regeringen begär. Undvik massiva budgetökningar, håll uttagen från oljefonden inom de 3% av uppskattad hållbar inkomst. (Om nya investeringsstrategier ger mycket större avkastning, så skulle detta kunna ändras i framtida budgetar.)
 7. Utöva parlamentets finanstillsyn över förverkligandet av de liberaliserade investeringar, som möjliggörs av den nyligen genomförda översynen av oljefondslagen. Utvärdera fondens uthållighet med hänsyn till de verkliga utgiftsnivåerna och realistiska förväntningar på utdelning från fondens investeringar.
 8. Begär före tilldelning av ytterligare medel till infrastrukturfonden en fullständig redovisning av hur fonden användes 2011, inklusive vilka pengar som användes annorlunda än förslaget i budgetbok 6 i 2011-års budget. Begär mer detaljer än nätbaserade projektbeskrivningar av hur regeringen planerar att använda de 746 miljoner dollar den vill utöka infrastrukturfonden med under 2012.
 9. Godkänn inte budgeten innan regeringen lagt fram utgiftsantaganden grundade på verkliga planer snarare än ekonomiska modeller, med fullständiga livscykelkostnader och uppskattade utdelningar från fleråriga fysiska infrastrukturprojekt. Begär fullständiga kostnader och finansieringsinformation för genomförandet av den nationella strategiska utvecklingsplanen före godkännandet av medel för att genomföra den.
 10. Begär mer information om färdigställandet och driften av det nationella elektrifieringsprojektet, särskilt tungoljekraftverken. Hur mycket bränsle kommer att krävas, vilka är drift- och underhållskostnaderna, kommer det att läggas ut eller kommer det att göras av EDTL (eller Manitoba), hur mycket förväntas abonnenterna betala, vad är det förväntade behovet av fortsatta subsidier från statsbudgeten?
 11. Uppmuntra politik som stöder livsmedelssjälvständighet och hållbart jordbruk och ökar timoresiska jordbrukares kunskaper för att ge dem möjlighet att utöka och diversifiera sin produktion och ge sina produkter högre värde.
 12. Kräv, med hänsyn till erfarenheterna från andra skuldsatta utvecklingsländer, information om alla eventuella lån före godkännande av upplåning, inklusive långivare, räntor, villkor, bivillkor, provisioner och återbetalningsplaner. Kräv att regeringen förser er med de föreslagna låneavtalen.
 13. För projekt, som kommer att finansieras med lån, gör en översyn av de preliminära ritningarna, den finansiella analysen och planerad avkastning.
 14. Godkänn inte utgifterna för bygget av Tasi Mane-projektet, inklusive försörjningsbasen, tills en solid ekonomisk kostnads- och nyttoanalys har presenterats och diskuterats i parlamentet. För det krävs att man är konkretare och mer realistisk än de glättiga visionerna i SDP2 och analysen borde innehålla noggrann och detaljerad kostnads- och intäktsinformation samt uppskattningar av antalet anställda för hela projekttiden.
 15. Innan ni ger ut mer pengar för Sydkusthuvudvägen, måste ni begära information om förväntad trafik, total projektkostnad, underhållskostnader, lån och markanvändning.
 16. Gör en översyn av planerna före godkännandet av 100 miljoner dollar för försörjningsbasen Suai och låt den också omfatta förväntade kunder och avkastning. Kräv att TimorGAP tillhandahåller en affärs- och driftplan för detta projekt liksom detaljerade antaganden om byggnadsmässiga och ekonomiska bieffekter, eftersom dessa kommer att bli de slutliga nyttodragarna av parlamentets medelstilldelning.
 17. Godkänn inte finansiering av Betano-raffineriet och den petrokemiska anläggningen förrän parlamentetoch det lokala samhället har fått tillfälle att fritt, i förväg och med nödvändig kännedom bifalla användningen av den verkliga markarealen och det påverkade området.
 18. Insistera på att en välgrundad miljökonsekvensbeskrivning och miljöhanteringsplan tas fram för varje del av Tasi Mane-projektet liksom för Betano-kraftverket med tillhörande infrastruktur.
 19. Förverkliga parlamentets konstitutionella ansvar genom att utfärda lagar som ställer det nationella oljebolaget TimorGAP och Timor-Leste Investment Company under parlamentets tillsyn.
 20. Godkänn inte inveseringskapital för Timor-Leste Investment Company innan det har bildats och presenterat sin bolagsordning för parlamentet med lämplig transparens, kontroll, balans och tillsyn. Begär före godkännandet av betydande kapital en väl genomtänkt affärsplan omfattande kapitalanalys, dirftkostnade och beräknad avkastning för varje projekt, som ska finansieras av TLIC.
 21. Fatta budgetbeslut grundat på fakta hellre än på politisk propaganda och uppmuntra regeringen att tillhandahålla riktig information om vår ekonomi snarare än kampanjlöften.

För mer information, budgetdokument och analys se http://www.laohamutuk.org/econ/OGE12/10OJE2012En.htm.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 734 0965 mobil
epost peacefulsystems@gmail.com webb www.laohamutuk.org

Noter

 1. MDG - Millenium Development Goals d v s milleniemålen och Suco - administrativ enhet i Östtimor som är en del av ett underdistrikt till ett av Östtimors 13 distrikt.
 2. SDP - Strategic Development Plan d v s den nationella strategiska utvecklingsplanen.

20 - Motorvägsdrömmar - och deras pris

Från http://laohamutuk.blogspot.com/2011/10/highway-dreams-and-their-costs.html, där det också finns bilder.

De senaste åren har La'o Hamutuk rapporterat om det dyraste regeringsprojektet i Östtimors historia. Det ogenomtänkta, dåligt planerade, misskötta och dåligt genomförda nationella elektrifieringsprojektet, som omfattar två tungoljekraftverk och ett högspänningsnät. Även om det inte blir några fler kostnadsöverdragningar, kommer det här projektet att kosta Östtimor mer än 950 miljoner dollar att bygga (443 miljoner har redan använts) - plus hundratals miljoner mer för bränsle, drift och underhåll.

Timoresiska politiker tänker stort och elektrifieringsprojektet är på väg att överglänsas av Sydkusthuvudvägen mellan Suai och Beacu, en del av Tasi Manes korridor för oljeinfrastruktur. Bilar och 10-tons lastbilar kommer att ila längs dess två skilda körbanor med 100 km/t och tillryggalägga den 152 km långa sträckan på mindre än två timmar.

Östtimor betalade PT Virama Karya nästan en miljon dollar för en preliminär, detaljerad utvärdering av konstruktion och miljö-, sociala och ekonomiska aspekter av den här vägen, som gjordes i samarbete med Multi Arch, LDA. För några veckor sedan presenterade konsulterna sin rapport på 75 volymer för regeringen. De uppskattar byggkostnaderna till 9,2 miljoner per kilometer (omkring 20% mindre än liknande vägar i Indonesien) vilket ger en total kostnad på 1,39 miljarder dollar.

Den för 2012 föreslagna budgeten beskriver en del av utgifterna för det här projektet, trots att vi tror att de är underskattade (se tabell till höger [Endast med i källan. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]) Summan, 767 miljoner, är omkring hälften av det Virama Karya säger vägen kommer att kosta. Det kan vara avsett att betala bara en en enkel väg, eftersom den strategiska utvecklingsplanen föreslår att den byggs med en körbana i taget.

La'o Hamutuk uppskattar att de totala kostnaderna för vägen under dess 30-åriga tillvaro (inklusive bygge, låneränta och underhåll) kommer att bli 1 miljard dollar för en väg med en körbana och 1,7 miljarder om bägge körbanorna byggs.

Idag består trafiken längs den här vägen av mindre än 100 bilar och lastbilar varje ag. Om vi optimistiskt antar en enorm ökning på grund av Tasi Mane-projektet, så skulle det kunna vara en 10-faldig ökning till 1.000 per dag. Om Virama Karyas konstruktion byggs och till del finansieras med lån, skulle varje bil eller lastbil som kör hela vägen kunna njuta av ett statligt bidrag på 156 dollar, mer än en dollar/km. (Även om bara en körbana byggs, så kommer Östtimor ha betalat 60 cent för varje tillryggalagd fordonskilometer eller 91 dollar för en bil som kör hela vägen.)

Ett sätt få tillbaks en del av dessa pengar skulle vara att ta upp vägtull på denn aväg, även om detta verkar osannolikt med tanke på regeringens beslut att minska bränsle- och importskatter och subventionera elanvändningen. Om motorister betalade tull med omkring lika mycket som i Indonesien (omkring 4 cent/km för bilar och 12 cent/km för lastbilar), skulle staten få tillbaka omkring 10% av sina utlägg.

Pengarna som kommer att användas för denna väg - mer än 1.000 dollar för varje timoresisk medborgare och mer än två år av vår icke-oljebaserade BNP - skulle kunna göra en mängd för vårt folks utbildning och hälsa, bygga mänskliga resurser som skulle kunna bära Östtimor i generationer. Oljeinkomster möjliggör tillgångsförbannelsen och bensindrivna fordon rättfärdigar ett enkelt sätt att göra av med dem.

Källa: Charles Scheiner/La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 734 0965 mobil
epost peacefulsystems@gmail.com webb www.laohamutuk.org

19 - Clough AMEC får kontraktsförlängning för ConocoPhillips anläggning i Timor

Clough AMEC har fått en tvåårig förlängning av sitt kontrakt med ConocoPhillips att driva och underhålla anläggninagarn på Bayu-Undan-fältet i Timorsjön. Kontraktsförlängningens värde uppskattas till 103 miljoner dollar.

Clough AMEC är ett bolag som tillhandahåller ingenjörs-, drifts och underhållstjänster för bolag i den australasiatiska oljindustrin. Bolaget har utfört drift och underhåll på Bayu-Undan-fältet sedan juli 2004.

Vi är glad över att få fortsätta vår långsiktiga relation med ConocoPhillips när det gäller detta viktiga kontrakt, sade John Smith, Clough CEO.

Clough AMEC har under lång tid stött ConocoPhillips på Bayu Undan och den här förlängningen stärker våra relationer och vårt åtagande att driva anläggningen framgångsrikt, sade AMEC:s direktör för Australien och Sydostasien, Steve Ciccone.

Bayu-Undan består av en flytande anläggning för lagring och lastning samt tre fasta plattar, en längre bort belägen plattform med brunnshuvud och en plattform för kompression med bostäder som med bryggor är förbunden med en plattfrom för borrning, produktion och processering.

Arbetet omfattar konsulttjänster, förberedelser av arbetspaket, riskutvärdering, koordinering och tjänster för havsplattformar. Dessutom är utbildning och kapabilitetsutveckling i Östtimor, som bygger på det arbete Clough AMEC redan har utfört i regionen, en viktig del av kontraktet.

Källa: Clough Ltd

19 - Låt inte bankirerna ockupera Timor - skriv på petitionen för ett skuldfritt Östtimor

Bakgrund

Östtimors regering är för närvarande skuldfri. Trots de nuvarande betydande inkomsterna från olje- och gastillgångarna, har regeringen tillkännagett planer att börja låna.

I september skrev mer än 137 organisationer från 32 länder, däribland Östtimorkommittén, på ett uttalande, http://etan.org/news/2011/08debt.htm, som vädjade till Östtimors regering att hålla landet skuldfritt och avstå från att låna pengar från internationella långivare ... för att skydda dess kommande generationer. Gruppen resonerar Snarare än att upprepa andra utvecklingsländers misstag, vilka gjort att de har kämpat med skulder under föregående decennier, borde Östtimor ta lärdom av deras erfarenheter, som ofta vållat deras folk stora besvärligheter.

Inkomster från olja och gas utgör 95% av statens inkomster, vilket gör Östtimor till världens mest av olje- och gasexport beroende land. Östtimor har hittills inte lånat från andra länder eller internationella finansiella instutitioner, men regeringen har låtit lagar som tillåter lån träda i kraft. I budgeten för 2012 har regeringen föreslagit upplåning.

Den här petitionen är ett gemensamt projekt mellan Movimento Kontra Deve (Rörelsen mot skulder), en koalition av ideella organisationer i Östtimor som är mot att deras land tar upp lån, och East Timor and Indonesia Action Network, en 20 år gammal amerikansk solidaritetsgrupp som arbetar för Östtimor.

Mer bakgrundsmaterial om Östtimor och upplåning kan Du läsa (på engelska) på http://www.laohamutuk.org/econ/debt/09Borrowing.htm och på Tetum på http://www.laohamutuk.org/econ/debt/09BorrowingTe.htm.

ETAN och Timors Rörelse mot skulder har omvandlat kärnan i uttlandet till en petition, som enskilda kan skriva under.

ETAN, Rörelsen mot skulder och Östtimorkommittén hoppas att Du och många andra kommer att skriva under petitionen och att Du kommer att sprida den brett, bland annat genom att skriva om den på Din webbplats och tvittra och blogga om den. På petitionens webbplats - http://www.gopetition.com/petitions/support-a-debt-free-timor-leste.html - finns utöver petitionens text ovanstående bakgrundsmaterial på engelska och tetum.

Petitionens text

Vi, undertecknarna, vädjar till Östtimors regering att hålla landet skuldfritt och avstå från att låna från internationella långivare.

Vi är från många länder, inklusive sådana som har erfarit betungande villkor som prioriterade återbetalning av lån framför våra folks behov. Andra av oss kommer från länder som har ställt upp dessa villkor.

Vi har sett hur alltför många utvecklingsländer har kämpat med skulder. Vi vädjar till Östtimor att ta lärdom av deras erfarenheter.

Trots Östtimors nuvarande oljerikedom, så kommer, när Östtimors olja och gas tar slut inom mindre än 15 år och lånen fortfarande måste återbetalas, Östtimors barn och barnbarn att lida av följderna.

Skriv på ETAN:s och Movimento Kontra Deves (Rörelsen mot skulder) gemensamma petition här http://www.gopetition.com/petitions/support-a-debt-free-timor-leste.html.

18 - Barn lär sig och utbildningen blir bättre i Östtimor

Jag har alltid varit lidelseful när det gäller behovet av att fokusera på utbildning för att uppnå varaktig utveckling och det gäller särskilt i Östtimor, ett land med en av de yngsta och snabbast växande befolkningarna i världen. Jag besökte ett antal skolor runt om i landet för att se nyttan av två av Världsbankens projekt inom utbildningssektorn: Fast Track Initiative Bridging Project 2009 och Education Sector Support Project, medfinansierat av AusAID.

Det har verkligen skett förändringar inom utbildningssektorn efter att landet uppnådde självständighet 2002. Deltagandet i grundskolan har ökat från omkring 50% till nästan 90% 2010 och avhoppen har nyligen snabbt börjat minska. Men med dessa framsteg följer nya utmaningar och möjligheter. I varje land är utbildning inte bara en fråga om att få barnen till skolan. Det handlar om att säkra att alla barn kan få färdigheter och kunskaper och när det kommer till kritan ökade möjligheter, som en följd av det de lär sig. Det är därför Världsbanken nu i ökad grad fokuserar på utbildningens kvalitet i Östtimor.

När jag besökte skolor som dragit nytta av projekten, så slog det mig att dessa klassrum är fulla av liv och stimulerande. Bilder med vanliga ord både på tetum och portugisiska, landets två officiella språk, pryder väggarna, alfabetet på kort runt borden, barn över sig att skriva på svarta tavlan och tar hjälp av tvåspråkiga kort med tal, former och färger, lärare kastar alfabetstärningar för att hjälpa barnen lära sig bokstäverna och eleverna läser av lokala konstnärer illustrerade böcker. Varje skola har fått 148 läseböcker med grundläggande ord för att säkerställa att timoresiska barn har tillgång till det rätta timoresiska resurserna för att få hjälp att lära sig läsa och skriva.

Under mitt besök i en skola i Liquiça, talade jag med Adelina Mendonça, som började undervisa 2000.

Det fanns en mängd problem såsom brist på skolbyggnader, skolbänkar, inga stolar, inga böcker. 2002 börjadeförbättringarna, när regeringen och internationella organisationer börja uppmärksamma skolorna. 2009 började Världsbanken stödja nya läromedel. Läromedlen hjälper oss lärare mycket. Jag tycker att det är enklare att lära barnen och de är ivriga att komma till skolan. De ser alla glada ut tycks tycka att det är roligt att komma till skolan med alla spel och all sång. Samtidigt hjälper det dem att förstå matten, läsning och skrivning.

Ett viktigt sätt att både mäta effektiviteten av dessa läromedel och säkerställa att utbildning hjälper Östtimors barn att skaffa sig sådana färdigheter är lågstadieutvärdering av läsning och matematik (Early Grade Reading and Mathematics Assessments - EGRA and EGMA). Östtimor är det första landet i Östasiens Stilla havs-område som använder EGMA, ett banbrytande mätverktyg av matematikkunskaper, som grund för att förbättra utbildningsresultaten.

Under två och en halv veckor i juli talade sju grupper om fyra med nästan 1.300 barn i 68 skolor och reste mellan centrala och mycket isolerade delar av landet för att se hur bra barnen i Östtimor är på att räkna och göra enkla summeringar. När resultaten väl samlats in, kommer EGMA att hjälpa utbildningsministeriet att mäta framstegen i skolornas lärande och att anpassa utbildningen av lärare för att maximera lärandet.

Utbildning är en av de starkaste drivkrafterna för utveckling och den är också en utjämnare, ett viktigt steg för att hjälpa till att bryta ringen av fattigdom mellan generationerna. I Östtimor är en av grundpelarna i Världsbankens engagemang att stödja regeringen att tillhandahålla mer inkluderande utveckling. Det är därför banken arbetar för att säkerställa att utbildning räknas för alla barn, särskilt i isolerade områden och för flickor, att hjälpa till att övervinna fattigdom och låta dem dra fördel av ökade möjligheter som utbildning kan ge. Betydelsen av att fortsätta med detta är avgörande. Utbildning av den nya generationen i Östtimor kommer att vara grunden för positiva ändringar, när landet försöker bygga en hållbar framtid som gynnar alla.

Om författarinnan.

Källa: Laura Keenan/Världsbanken

14 - Xanana om korruptionsanklagelser mot justitie- och finansministrar

Premiärminister Xanana: Minister Emilia Pires kommer att ställas inför rätta

Premiärminister Xanana Gusmão har sagt att finansminister Emilia Pires kommer att ställas inför rätta för att svara för anklagelser om fall hon är inblandand i.

Även om det inte är klart vad ministern har gjort, så har premiärminister Xanana sagt att hon av domstolen redan har kallats att svara på formella anklagelser mot henne.

Vi har ett system, vi har domstolar, vi måste respektera detta. Också jag måste svara inför parlamentet om många andra frågor. Om domstolarna anklagar mig för någonting så måste jag svara, regeringen måste också respektera domstolens roll, sade han.

Premiärminister Xanana har också bett antikorruptionskommissionen att inte bara titta på de 200.000 dollar statliga pengar som förlorats, utan också att den måste behandla några investerare som bett statten om stora summor för projekt, som kräver mycket mindre.

Han exemplifierade med en begäran på 600.000 dollar för att bygga en väg, som bara borde kosta 200.000 dollar.

Vi borde vara mera bekymrade över de stora miljonsummor som vi inte håller ögonen på, det med olja och annat som vi kommer att förlora, ni (antikorruptionskommissionen) gör vad ni ska göra, men fortsätt att uppmärksamma de miljoner som är mycket viktiga och kommer att ha betydelse, sade Xanana.

På tal om korruption, på tal om detta, så säger jag att min ställföreträdande premiärminister (Jose Luis Guterres) står inför domstol, och jag vill upplysa om at minister Arcanjo Leite kommer att ställas inför rätta, min finansminister (Emilia Pires) kommer också att ställas inför rätta. Vad skulle de vara rädda för, tillade Xanana inför journalister i Dare i fredags (2011-10-13).

Översättning frå tetum av Jose A. Fernandes Teixeira, (FRETILIN), +670 728 7080

Källor: Jornal Independente och Jornal Nacional Diario

13 - Teknisk rådgivare för familjeplanering

Ytterst sällan har jag tagit med platsannonser (översatta eller inte) i dessa notiser. Men denna är anmärkningsvärd, varför jag tagit med den.

Family Planning Technical Advisor

Closing date: 17 Oct 2011

Marie Stopes International

We are seeking for a Family Planning Technical Advisor to provide support to the Timor Leste Ministry of Health under a new USAID funded Health Improvement Project.

The purposes of the Timor-Leste Health Improvement Project (HIP) are to: a)improve reproductive, maternal, neonatal, and child health (MNCH) behaviours and outcomes; b)improve MNCH, service delivery through Ministry of Health (MOH) service delivery sites; and, c)increase community engagement around key MNCH issues, with emphasis on family planning (FP) in selected districts.

The HIP will focus its efforts at reaching: *Health providers at the district, sub-district and community levels; *Women of Reproductive Age (WRA); and *Children under five years of age.

HIP will include technical emphasis on the concepts of Safe Motherhood, Neonatal, Child Health and related maternal and infant nutrition in an integrated approach. The program should focus on the following technical areas:

*Maternal and newborn health; *Family Planning; and *Child Health.

The Family Planning Technical Advisor role is for 18 months. Consequently we are looking for someone with family planning experience, preferably with a clinical background who can also demonstrate the ability to work with and build the skills of a low capacity workforce.

To apply or find out more, please visit our website at www.mariestopes.currentjobs.com.au. A job framework has been attached for your reference.

12 - USA:s uttalande om Östtimor i FN:s människorättsorganisation

Förenta Staternas uttalande om Östtimor i arbetsgruppen för universell periodisk granskning

Amerikas Förenta Staters delegation

Arbetsgruppens (Universal Periodic Review - UPR - Working Group) 12:e session.

Förenta Staterna välkomnar den Demokratiska Republiken Östtimors delegation till UPR:s arbetsgrupp.

Vi lovordar Östtimor för dess kraftiga stämma som förordar mänskliga rättigheter och demokrati i hela världen och dess fortsatta utveckling av inhemska instutitioner, inklusive lagförslag om skapande av ett minnesinstitut och utdelning av ersättning till offer för brott mot de mänskliga rättigheterna i det förgångna.

Vi är bekymrade över minskat antal anställda inom rättsväsendet. I år omfattar Östtimor rättsväsende bara 20 domare, 17 åklagare och 19 offentliga försvarare. Detta antal begränsar rättsväsendets effektivitet.

Östtimor har gjort berömvärda framsteg i sina ansträngningar att professionella sina polis- och militärstyrkor. Men vi är bekymrade över att rollerna för säkerhetsstyrkorna inte har definierats klart och utbildningen om försvaret av mänskliga rättigheter är otillräcklig.

Trots skapandet av statssekreterarens för främjande av jämställdhet ämbete och antagande av lagen mot kvinnomisshandel, fortsätter gender-baserat våld att vara ett viktigt bekymmer. Dessutom fortsätter trafficking att vara ett allvarligt problem för svaga befolkningsgrupper - inklusive migranter, barn och arbetstagare. Vi noterar att regeringens ökade ansträngningar att öka offentlighetens medvetande om trafficking. Emmellertid har utredningar av rapporter om inblandning av immigrationstjänstemän och rättsliga åtgärder i trafficking-fall försenats.

Periodiska spänningar mellan katoliker och några protestantiska samfund orsakat bekymmer över religionsfrihetens status i Östtimor. Officiella uttalanden som gjorts nyligen stärker denna oro och den föreslagna lagen om ideella organisationer kan hämma dessa religiösa gruppers arbete.

Med dessa bekymmer i åtanke ger Förenta Staterna de följande rekommendationerna:

 1. anta lagen för att skapa minnesinstitutet.
 2. öka antalet verksamma inom rättsväsendet.
 3. utveckla en nationell säkerhetspolitik som omfattar tydliga definitioner av olika säkerhetsinstitutioners roller och uppdrag.
 4. utbilda säkerhetsstyrko i att utföra sina plikter i enlighet med landets plikter och åtaganden gällande mänskliga rättigheter.
 5. anta lagstiftning som förbjuder sexuella trakasserier
 6. anta omfattande lagstiftning mot trafficking och vidta kraftfulla ansträngningar att utreda och lagföra förövare av trafficking och de som är delaktiga.

Källa: U.S. Mission to the United Nations Human Rights Council, Geneva, Switzerland

12 - Fackföreningsledare och 17 arbetare arresterade

Tisdagen den 11 oktober klockan 8 blev generalsekreteraren och den nationelle organisatören i fackförbundet General Workers' Union samt 17 arbetare arresterade av polisen, när de förberedde en fredlig protest i justitieministeriets lokaler.

Protesten organiserades till stöd för 19 arbetare, som hade avskedats orättvist av justititeministeriet. Dessa två fackföreningsledare, generalsekreteraren Almério Vila Nova och den nationelle organisatören Henita Casimira i General Workers' Union (SJT-TL), och de 17 arbetarna är nu fortfarande i poliscellen i Caicoli-Dili.

Arbetarna, som var sysselsatta med att förbereda protesten, avskedades från Hotel Turismo på grund av det orättvisa beslutet av justitieministeriet till förmån för deras chefer vid nedläggningen av bolaget.

De avskedade arbetarna är alla medlemmar i General Workers' Union, som hade varit aktivt i försök att förhandla med arbetsgivaren och regeringen avseende kompensation och fortsatt anställning hos den nya ledningen.

Östimors fackförening tror att motiveringen för assteringarna är att skydda en regeringsmedlem (justitieminister Lucia Lobato) och skrämma arbetarna att inte kräva sina rättigheter och inte protestera mot regeringsmedlemmar.

Ordföranden i Pick Union Body i Östtimor/KSTL, José da Conceição da Costa, sade att detta är maktmissbruk från regeringsmedlemmens sida. Hon vill dra nytta av affären, det är därför hon har beslutat att sparka ut den nuvarande ledningen och ge kontraktet till en annan affärsman, så att han kan dra nytta av bolaget. Det är ett orättvist beslut i ett demokratiskt land som Östtimor och har orsakat att många arbetare förlorat sina arbeten. Ministern tänker bara på sig själv och ignorerar människorna som hon förutsätts tjäna.

Efter trepartsförhandlingar med arbetsgivaren och justititeministern förra året gick ministern med på att klara upp denna fråga inom kort, men tills idag har det inte förverkligats.

Formella protester framförs av fackföreningen till Östtimors regering och parlamentet mot polisens inblandning och ministerns attityd, när det gäller avskedandet av arbetarna, med krav på omedelbart frigivande av fackföreningsledarna och arbetarna.

KSTL uppmanar regeringen och parlamentet att vidta seriösa åtgärder för att lösa denna fråga så snabbt som möjligt.

Kontakt: José da Conceição da Costa (ZITO), ordförande, KSTL, + 670 723 9824, epost zito.kstl@gmail.com

Källa: Pressmeddelande

11 - Rapportering om Östtimor

En ny dokumentärfilm följer två erfarna journalister som rapporterar om Östtimors väg till demokrati. Se ett utdrag på YouTube.

Källa: Australia Network News

10 - Eni börjar produktionen i havsfältet Kitan

Milan. Det italienska energibolaget Eni SpA har börjat produktionen i sitt oljefält Kitan i havet mellan Östtimor och Australien och avser att nå en största produktion av 40.000 fat olja per dag, tillkännagav bolaget i måndags.

Eni är operatören av Kitanfältet med en andel på 40 procent medan INPEX Timor Sea har en andel på 35 procent och Talisman Resources har 25 procent i det gemensamma bolaget, sade Eni i sitt tillkännagivande.

Kitan-fältet producerar genom undervattenskällor på djupt vatten kopplade till en flytande plattform för lagring och lastning och väntas att nå en topproduktion på omkring 40.000 fat olja per dag, sade det.

Kitan-fältet ligger omkring 240 km söder om Östtimors huvudstad Dili och 550 km norr om Darwin i Australien, sade det.

Källa: Reuters

09 - Resor: Långsamt, lättsamt och lyckligt

Ja, Långsamt, lättsamt och lyckligt är rubriken på en artikel av Agustina Wayansari i resedelen av Jakarta Post.

Du kan läsa artikeln (på engelska) på http://www.thejakartapost.com/news/2011/10/09/slow-easy-happy.html och vi kommer att lägga in länken under rubriken Resetips och reportage på sidan med Övrigt.

08 - En hyllning till Balibo

Under förspelet till Indonesiens invasion av Östtimor 1975 dödades fem journalister i Balibo av indonesiska soldater, som gått över gränsen. Flera av dem var australier och därför har morden stor betydelse i Australien. Där har också en spelfilm om händelsen gjorts. Från inspelningen finns en liten anekdot (på engelska) A tribute to Balibo återgiven i tidningen The Australian om José Ramos-Horta.

Källa: The Australian

07 - Nyckelfrågor i 2012-års budget

Detta är en anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2011/10/key-issues-in-2012-state-budget.html, som också innehåller illustrationer och fler länkar.

Den här sidan är en förkortning av en längre diskussion på La'o Hamutuks webbplats med länkar till budgetdokument.

Förra veckan överlämnade Östtimors regering till parlamentet ett förslag att göra av med 1,76 miljarder dollar 2012, inklusive 1,56 från oljefonden och 33 miljoner i utländska lån. Östtimors budgetförslag för 2012 är 35 % större än 2011 och är mer än fem gånger större än budgetförslaget för 2008 års budget för fyra år sedan. Enligt IMF är Zimbabwe (med en galopperande inflation) är det enda landet i världen, vars statsbudget växte snabbare under de här åren.

Budgeten bryter mot principerna för hållbar användning av oljefonden, trots att den förklarar att olje- och gasproduktionen minskar. Årets hållbara intäkter (Estimated Sustainable Income - ESI) är 665 miljoner. Det är 69 miljoner lägre än förra årets, därför att regeringen tog ut mer än ESI 2011 och därför att ConocoPhillips förväntar sig högre driftskostnader och lägre framtida produktion för Bayu-Undan. Men varje budget sedan 2009 har brutit mot regeln om 3 % hållbart uttag, som har större betydelse för imagen än för politiken.

Den föreslagna budgeten innehåller 33 miljoner i lån för vatten och vägar under 2012 och ytterligare 412 miljoner de följande fyra åren. Detta är första gången som regeringen har bett parlamentet att godkänna lån. Budgetförslaget visar inte återbetalning därför att de flesta av lånen har en tioårig återbetalningsfri period. De föreslagna lånen utgör en bråkdel av vad det kommer att kosta att genomföra den strategiska utvecklingsplanen, men fullständig information saknas. Vi vädjar till regeringen att informera om de totala kostnaderna för mega-projekt som huvudvägen Suai-Beacu innan parlamentet godkänner lånen, snarare än att upprepa i tungoljeprojektet.

I 2012-års budget är investeringarna för elkraft 282 miljoner dollar (en minskning från 447 miljonrt 2011), trots att de nya kraftverken kräver mer pengar för bränsle, en ökning från 46 till 89 miljoner dollar. Trots ökningarna av genererad effekt och förutbetalda mätarinstallationer stiger EDTL:s bruttointäkter bara lite, från 14,5 till 16,1 miljoner, vilket kräver ett driftsbidrag på 73 miljoner (utöver hundratals miljoner i investeringsbidrag).

Infrastrukturfonden avsätter 163 miljoner till infrastrukturprojektet för olja och gas i Tasi Mane på sydkusten. Mer än hälften av detta för att bygga försörjningsbasen i Suai för offshore-verksamheten, som är budgeterad till 329 miljoner mellan 2011 och 2014. Regeringen har just utsett Eastlog Holdings PTE att bygga försörjningsbasen, som kommer att ägas av det nya nationella oljebolaget TimorGAP. 45 miljoner är avsatta 2011 för huvudvägen Suai-Beacu, som är budgeterad för att få 547 från Infrastrukturfonden och 220 miljoner i lån från nu till 2016.

Budgeten för 2012 fortsätter att negligera Östttimors humankapital, så viktigt för ekonomisk utveckling och livskvalitet. Bara 6,3 % av statens utgifter kommer att gå till utbildning och bara 2,9 % till hälsovård. UNDP påpekade nyligen att länder som gör framsteg mot millenniemålen använder omkring 28 % av sina budgetar för dessa sektorer och avslutar med att utbildning och hälsovård ges inte tillräcklig prioritet. Om Östtimor ska öka takten för att uppnå milleniemålen inom dessa områden, så måste andelen för sociala tjänster i budgeten i praktiken fördubblas. Budgeten för 2012 rör sig åt motsatt håll genom att minska dessa budgetavsättningar från 9,6 % i budgeten 2011 till 9,2 % 2012.

Förordningen (Decree-Law) för att skapa ett statsägt investeringsbolag trädde i kraft för två veckor sedan och Timor-Leste Investment Company (CITL) kommer att få ett kapital på 200 miljoner från 2012-års statsbudget. CITL:s syfte är att främja utvecklingen av investeringstillfällen och välståndstillväxt samt leda viktiga strategiska projekt med betydande kommersiell betydelse. Liksom Singapores Temasek ägs CITL av staten, men fungerar som ett vinstgivande företag på affärsmässig grund och skuldsätta sig genom att utfärda obligationer.

Budgeten för 2012 ger några exempel på möjliga CITL-projekt:

La'o Hamutuk tror att dessa CITL projekt är till försumbar nytta för de flesta av Östtimors invånare och inte förtjänar mer än de totala utgifterna 2012 för hälsovård, utbildning och polis.

Förra året anvisade Östtimor 45 miljoner till millenniemålsprogrammet på suco-nivå för att bygga 11.855 hus (fem i varje aldeia) 2011, vilket ska upprepas i fem år. När man i juni begärde anbud för det första årets monteringsfärdiga hus, var det lägsta budet på 10.800 dollar per hus, mer än dubbelt så mycket som de budgeterade 4.000 dollar. Regeringen erbjöd ett 100-miljoners kontrakt till Carya Timor-Leste and Jonize Construction för att importera 9.237 hus. Budgeten för 2012 upprepar den orealistiska prisuppskattnigen med avsättning av 55 miljoner för 2012 och 45 miljoner årligen för 2013-2015, men planerar fortfarande att bygga 11.855 hus varje år.

Vi välkomnar diskussion och information om alla aspekter av statsbudgeten för 2012 och kommer att fortsätta att lägga upp ny information och nya analyser på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE12/10OJE2012En.htm.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 734 0965
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

06 - Avgående överbefälhavarens tal vid installationen av efterträdaren

Speech on occasion of the transfer of powers in FALINTIL-FDTL and the swearing-in of the new General Chief of Staff

ADDRESS BY MAJOR-GENERAL TAUR MATAN RUAK
ON THE OCCASION OF THE CEREMONY OF EXONERATION OF THE DUTIES OF GENERAL CHIEF OF STAFF OF FALINTIL- TIMOR-LESTE DEFENCE FORCE AND SWEARING-IN OF THE NEW GENERAL CHIEF OF STAFF OF FALINTIL- TIMOR-LESTE DEFENCE FORCE

PRESIDENCIAL PALACE, OCTOBER 6, 2011

Excellency, Dr. José Ramos-Horta, President of the Republic
Your Excellencies,
Ladies and gentlemen,

Allow me to begin this speech by addressing those whom I believe worthy of a special greeting on an occasion like this one.

Firstly, I wish to greet the relatives, widows, orphans of our dear brothers and comrades in arms killed during the struggle for independence, our Heroes. We all shared a dream: to achieve the independence of our country. They shed their blood, sacrificed their lives so that today, we could live the independence we all yearned for. We will never forget your husbands, brothers and fathers.

Similarly, I greet with particular affection all those mutilated during the war and their families. You have been an example to us all. You gave everything you had to serve our People and contributed towards the achievement of our common dream. And yet you demand nothing from us.

I also wish to address the relatives of our combatants and veterans who today enjoy the freedom and independence of our country. I am proud of the mothers, fathers, husbands, wives and children of my comrades in arms. They fought for you and for our People; you gave them the strength and inspiration to bear all and every sacrifice.

My last greeting is addressed, with respect and friendship to all the members of the Clandestine and Diplomatic Fronts of the Resistance. In conjunction with the Armed Front, you fought in the cities, towns, villages, in consecutive meetings, conferences, disseminating our fight to the world and raising funds, so that our independence could become reality. In doing so, you knew how to inspire and mobilize the new generation to join the struggle waged by our People.

Today's ceremony is a unique moment in the history of our Armed Forces. In our experience during the struggle, command succession occurred upon the death, arrest or surrender of the Commander. Today, for the first time, we have the enormous privilege of swearing-in the new F-FDTL command, at a State ceremony, in compliance with the constitutional principles, in a serene, safe and natural way. It is a positive factor to be highlighted and it will almost certainly be repeated in the future.

On a day like today it is imperative to talk about the evolution and path taken through by our FALINTIL-Defence Force of Timor-Leste.

I draw your attention to three points that seem to characterize this long journey:

 1. The conquest of independence and the construction of the State of Timor-Leste. In spite of the loss of thousands of lives, we converted our dream into reality!
 2. We led the transition period to a successful conclusion. Despite all the difficulties, we transformed a national liberation guerrilla force into a Defence Force which is now evolving into a modern, disciplined, and organized force at the service of its People and country, in total respect for the Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste.
 3. On-going evolving of the F-FDTL. The formation of F-FDTL demanded for the definition of its role within our country and in representation of our country. As a Peace and Defence Force, ten years after its formation, the F-FDTL are already fulfilling a peacekeeping mission in Lebanon and is now preparing for a new mission in the Sudan. On the other hand, more than 400 members of F-FDTL have travelled around the world, to all five continents, to attend multiple training and military skills development courses.

These achievements were only possible due to a set of crucial factors: the cooperation and full involvement of our population in the struggle for the noble cause of liberation and independence; the affirmation of our identity; the commitment of the State of Timor-Leste which never hesitated to support the constitution of FALINTIL-Força de Defesa de Timor-Leste; and, finally, international cooperation, in particular, the role of development partners that have shown trust and understanding in relation to our objectives.

We have every reason to feel enormous pride in the women and men that make up the ranks of F-FDTL.

Throughout three decades of military life, I learned, was prepared and shaped as a human being and as a military that was headed and led by men whom I wish to recognise today. Firstly, Maun Bo'ot Xanana Gusm√£o whom I worked alongside with for 25 years. From the political transition phase post-1999, I wish to remember the late Dr. Sérgio Vieira de Mello. We worked together during one year, but the intensity of that year's work left a strong imprint on me. Finally, the President of the Republic, Dr José Ramos-Horta, whose leadership guided my work during the past four years.

I wish to express my sincere and heartfelt gratitude to these three men for their guidance, for the support I was always felt from them and for the trust they have placed in me. It was a privilege and a great honour to serve under your command.

I seize this opportunity to handover the Nobel Peace Prize Medal, kindly offered by Dr José Ramos-Horta to FALINTIL, to Major-General Lere Anan Timur. It will symbolize and be witness to the transfer of power which Major-General Lere Anan Timur will also handover one day.

Today, I conclude a military career that lasted for thirty-six years; I began as a soldier in the ranks of FALINTIL and today end as the Commander of the men and women within the F-FDTL, who have sworn to serve their country and their People.

I did all I could during my term of office as General Chief of Staff of FALINTIL-Defence Force to ensure that the Defence Force would serve the country and the People, defend our country and the Constitution.

But there is still much work to do. The FALINTIL-FDTL 2011-2017 Development Plan reflects the work to be carried out and is a consistent guidance for the coming five years.

This work will be performed by the new command. I am sure and convinced that under the command of the new General Chief of Staff, Major-General Lere Anan Timur, my dear brother and comrade in arms, the F-FDTL will continue to dignify our Country, to serve the People and to honour the Constitution.

I am also certain that the Government of Timor-Leste will continue to support the F-FDTL, namely the investment in human resources, logistics and operational support capacity of F-FDTL, infrastructure and, finally, with the maintenance, consolidation and extension of international cooperation.

I take this opportunity to express my gratitude for the way the Ministry of Defence and Security has always cooperated and worked with the F-FDTL.

Before ending, I wish to address a heartfelt THANK YOU to all my family ... you know the reasons why ...

Finally, and in conclusion, I wish to allay concerns as to my future. Such concerns have been expressed by my fellow countrymen and women as well as by friends of Timor-Leste.

The struggle gave us a valuable lesson: it taught us to be citizens, it taught us that no citizen is expendable and to assume citizenship, notwithstanding the fact that we were still fighting for our State and the liberation of our country.

Our State was built by its citizens. We all contributed in building the State because we conducted ourselves as committed, responsible and active citizens in the liberation of our Motherland.

After thirty-six years of service to my People and my Country, I reassume the role that I consider to be fundamental to the construction of democracy and the consolidation of the State: to be a responsible and active citizen, aware of the inherent rights and duties.

It is time to transform the inspiration received from our People for decades, into a strong, responsible and committed citizenship. As citizens, we shall all participate, be engaged in and contribute to the future prosperity of our country.

Thank you.

05 - Expansion - eller stängning? - mödra- och barnhälsovårdsprojekt

Efter tre år i sju byar i underdistriktet Hatolia i Ermera-distriktet måste det framgångsrika mödra- och barnhälsovårdprojektet antingen utvidgas eller avslutas. Finansieringen är säkrad, men kan gå förlorad, eftersom förnyelsen av Memorandum of Understanding med hälsovårdsministeriet ännu inte är påskrivet - efter fem månaders behandling.

Med tre fjärdedelar av befolkningen i jordbruksområden är tillgång till hälsovård en av Östtimors största utmaningar. Frontlines landschef, doktor Aida Goncalves leder ett mödra- och barnhälsovårdprojekt i de avsides beläna byarna i distrikten runt Dili. Projektet är ett samarbete mellan Bairo Pite-kliniken och den japanska ideella organisationen Frontline.

Vi väntar på MoU:et och hoppas att det löser sig snart! Det vore verkligen skamligt om vi nu vore tvungna att avsluta detta framgångsrika och viktiga projekt ...
- Dr Aida Goncalves, Frontlines landschef

De gör fler än 400 mobila klinikstopp årligen, förra månaden fick 11 bydelar besök - några platser varje vecka. Den mobila klinikens personal består av en läkare, en barnmorska och en sköterska. De samarbetar med tre bybarnmorskor och sju hälsoarbetare, alla frivilliga utvalda av byn och utbildade och utrustade av projektet.

De i projektet utbildade bybarnmorskorna hjälpte till vid 113 födslar under 2010 och till och med den 30 september 73 under 2011, omkring nio per månad. De har visat sig kunna hantera sätesbjudningar och postpartumblödningar, men skickar, om möjligt, komplicerade fall till Bairo Pite-kliniken eller den lokala offentliga hälsovårdscentralen.

När jag ser Tia Jacinta och Tia Mena blir jag ödmjuk ... De är analfabeter och ändå vet de hur man ska klara sätesbjudningar och de är verkligen ute i byarna och gör det ... Så många kvinnor och bebisar lever nu tack vare dem ... De inspirerar mig! Allt kvinnor i byarna behöver är en möjlighet - Du kommer att bli lika överraskad som jag över vad de kan åstadkomma, varje dag!
- Dr Aida Goncalves, Frontlines landschef

Den mobila klinikens besök omfattar uppföljning av gravida kvinnor, mödrar och barn utöver allmänna konsultationer. De följer också upp tuberkulospatienter och ger förebyggande råd. Ibland finner de fall som behöver särskild behandling och de tar dem med sig tillbaka till Bairo Pite-kliniken i Dili.

De sju byarna ligger i Hatolia, ett av Ermeras underdistrikt, i bergen sydväst om Dili. Människorna där är bönder som odlra ris och kaffe. Bystugan används ofta som en tillfällig klinik och gruppen börjar med att väga och mäta småbarn och föra in resultaten i deras journaler.

Hälsoupplysning är en viktig del av besöken och fokus kan ligga på tuberkulos, malaria, vanliga barnsjukdomar, allmän hygien eller annat. Med början i en blädderblockspresentation informerar de om och diskuterar olika relevanta aspeakter på dagens tema. Om till exempel tuberkulos (TBC) är temat, så talar de om symptom på och behandling av TBC, inklusive vad man ska göra om någon kanske blir sjuk. TBC är en inhemsk sjukdom i Östtimor och ett stort problem i fattiga byar på landsbygden.

Hälsoupplysning är mycket viktig, eftersom det för alla är bättre att förebygga än att bota. Projektets lokala hälsoarbetare undervisar sina bybor, ändrar skadliga vanor och förbättrar deras liv.

Konsultationerna tar största delen av tiden i byn och de tar normalt mot mellan 50 och 100 patienter. 2010 tog gruppen emot 3.477 patienter, av dessa var 61 procent barn. De tar både emot allmänmedicinska fall och mödra- och barnmedicinska fall. De flesta patienterna är mödrar och barn. Vid uppföljning av gravida kvinnor uppmuntrar de att de projektutbildade bybarnmorskorna är med vid födseln. Dessa bybarnmorskor är viktiga för att minska de hemska offer för mödra- och barndödlighet man kan uppleva i detta land.

Projektets anställda får ofta önskemål om fler mobila kliniker. Det har verkligen haft hög prioritet, men tills nu har de begränsats av de tillgängliga resurserna, både när det gäller personal och utbildningskapacitet. Mobila kliniker kräver avsevärda resor under svåra förhållanden, vilket är dyrt och krävande både för människor och utrustning. Tack vare den japanska utvecklingsmyndigheten, JAICA, är nu en utvidgning av projektet till nya områåden möjlig! De har beviljat resurser för en femårig förlängning av projektet inklusive denna mycket önskvärda utvidgning.

Det enda som nu behövs är förnyelsen av viljeförklaringen (Memorandum of Understanding - MoU) med det östtimoresiska hälsovårdsministeriet (MoH), som har visat sig svår att få till stånd. Frontline och Bairo Pite-kliniken har ett bra samarbete med MoH efter fem månaders förhandlingar fortfarande optimistiska över att få detta till stånd innan bidragen tar slut senare i år. Vi väntar på MoU:et och hoppas att det snart är löst! säger doktor Aida. Det skulle verkligen vara skamligt och kosta många liv i byarna om vi vore tvungna att nu avsluta detta framgångsrika och viktiga projekt ...

Lokala hälsoarbetare och bybarnmorskor är nyckeln till en mer holistisk lösning för att förbättra hälsovården i otillgängliga områden. Utvidgningen av verksamheten grundar sig på att engagera byarna och utbilda byborna att ta ansvaret. Projektet vill underlätta och bidra med kunskaper och erfarenheter, men använda lokala resurser, är så är möjligt. Målet är att stärka gräsrötterna för att slutligen göra det möjligt för dem att själva ta itu med sina egna problem. De håller långsamt på att nå målet.

Källa: Bairo Pite Clinic

03 - Dokument om 2012-års statsbudget tillgängliga via La'o Hamutuk

Detta är en anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2011/10/2012-budget-breaks-new-ground.html.

Våldsamt ökande med 35% över den redan kolossala östtimoresiska statsbudgeten för 2011 omfattar budgetförslagets 1,76 miljarder för valåret 2012 för första gången ett mindre lån. Huvuddelen av dess inkomster, 1,59 miljarder, kommer från oljefonden trots att regeringens uppskattning av det hållbara uttaget (estimated sustainable withdrawal - ESI) från fonden bara är 0,67 miljarder.

Regeringen presenterade budgeten för parlamentet den 30 september och har, en förbättring jämfört med tidigare år, redan lagt upp budgetdokumenten på finansministeriets webbplats med parlamentets vänliga samtycke. Vi har hört att denna lovvärda ökningen av insynen beror på oro för att La'o Hamutuk återigen skulle bli den främsta källan för budgetinformation. Vi välkomnar denna konkurrens och har lagt upp budgetdokumenten i en mer lättillgänglig form på La'o Hamutuks sidor om 2012-års budget, där vi också snart kommer att lägga till analyser och kommentarer.

Länkar:

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

September

30 - Civilrätt och lagstiftningens dynamik i parlamentet

Det här är en översättning av några kortare utdrag ur JSMP:s Justice Update för perioden september 2011.

Introduktion

Den 13 september 2011 markerade en ny fas inom Östtimors juridiska system, när det av parlamentet den 23 augusti antagna lagförslaget 56/II för civilrätt som sedan förelades presidenten för publicering i State Gazette. Sedan den 13 september 2011 har Östtimor sin egen civillag och sin egen processordning för civilmål antagen den 3 februari 2006.

JSMP välkomnar och värderar de ansträngningar staten gjort för att stärka civilrätten i Östtimor, men JSMP tror att ratificieringen av civillagen också ger upphov till några viktiga frågor som måste debatteras, tolkas och grundligt studeras, så att den här lagen kan justeras i enlighet med verkligheten och förhållandena i Östtimor i framtiden.

...

2 Övergångsperiod - UNTAET

...

När presidenten utfärdade lag 56/II om civilrätt ersattes den indonesiska civillagen automatiskt och således kommer Östtimor att börja tillämpa Östtimors civillag i enlighet med tidsrymden angiven i den nya lagen.

3 Förslag till civilrätt och specialkommission

...

Även om det var en del som var stödde och en del som var emot denna process, så godkändes förlaget till civillag vid den senaste plenarsessionen i prlamentet den 23 augusti 2011 med 27 röster för, 1 mot och 14 nedlagda.

...

Utan att ifrågasätta presidentens konstitutionella rätt att kungöra denna lag, fortsätter JSMP emellertid att vara bekymrade över att pesidenten mottog förslaget från parlamentet den 12 september och kungjorde den den 13 september. Det betyder att presidenten bara använde en dag för att studera lagen och konsultationer ochsedan undertecknade lagen nästa dag. JSMP menar att detta inte är hur statliga frågor normalt behandlas och det finns inget förnuftigt rättfärdigande av detta förfarande som kan godtas.

...

Med hänsyn till komplexiteten hos denna lag sade Filipe Alfaiate, en internationell konsult knuten till JSMP för att granska framtagandet av denna civillag, att det i hans hemland Portugal tog mer än 10-20 års att skriva deras civillag. Den processen engagerade experter inom området, som hade åratals akademisk erfarenhet, för att granska civillagen innan den godkändes och ratificierades.

...

4 Dynamiken i parlamentet

...

Även om JSMP medger att artikel 13.1 i konstitutionen och artikel 94.1 i parlamentsordningen föreskriver användningen av det portugisiska språket, så är JSMP fortfarande oroat, därför att under diskussioner om förslaget till civillag majoriteten av de inblandade inte gjorde några betydelsefulla bidrag därför att parlamentsmedlemmarna saknade en god förståelse av förslaget till civillag, därför att det bara förelåg på portugisiska.

Ett annat exempel från den process som ägde rum i parlamentet var det faktum att 14 parlamentsledamöter, inklusive 5 medlemmar av AMP-blocket valde att avstå från att rösta om civillagen, därför att de kände att det inte avspeglade de verkliga förhållandena i samhället. Flera paragrafer togs upp av parlamentsledamöterna i den senaste plenarsessionen, bland andra paragraf 1475 om borgerliga vigslar, vigslar i enlighet med katolska regler/läror, traditionella vigslar (monogama/samboende) och artikel 1305 om rent vatten.

Dessutom finns det ett annat fundamentalt och nödvändigt faktum som oroar JSMP är att detta förslag till civillag bara innehåller regler för borgerlig vigsel mellan katoliker och traditionella vigslar (monogama/samboende), det innehåller inga regler för vigslar mellan icke-katolska samhällsmedlemmar såsom protestanter lika väl som muslimer, som är medborgare i Östtimor med sina egna religiösa identiteter och seder.

...

5 Rekommendationer

 1. JSMP kräver till den lagstiftande församlingens medlemmar att i framtiden beakta de formella och materiella aspekterna av lagdelar för att säkra att filosofiska, historiska och sociologiska principer liksom människors hävdvunna sedvanor tillgodoses i en juridisk produkt, som avspeglar de verkliga realiteterna i samhället.
 2. JSMP vädjar till parlamentsledamöterna att upprätta en riktig plan för att delta i ett öppet remissförfarande i framtiden, och uppmuntrar dem att ta itu med de ovan nämnda frågorna och särskilt borde tillräckligt utrymme ges för en juridisk produkt att avspegla den realitet som finns i Östtimor.
 3. JSMP hoppas också att i framtiden den lagstiftande processen kommer att omfatta allsidig ökning av medvetandet och offentliga rådslag med alla relevanta delar av samhället för att säkra att processen avspeglar de gemensamma intressena och önskningarna hos flertalet, när lagen tillämpas.
 4. JSMP kräver att parlamentet allvarligt och ansvarsfullt försvarar folkets intressen i parlamentet och säkra att lagstiftningsprocessen genomförs på ett passande och förstklassigt sätt;
  • Dessutom uppmuntrar JSMP parlamentet att inte bara prioritera kvantiteten eller antalet lagar/delar av lagstiftning som tas fram varje lagstiftande period, utan snarare fokuserar på betydelsen av att ta fram förstklassig lagstiftning, därför att varje juridisk produkt utfärdad av parlamentet kommer att direkt påverka människors öden.
  • JSMP kräver och uppmuntrar presidenten att använda sin makt efektivt i enlighet med reglerna i konstitutionen, att rådgöra med relevanta parter eller åtminstone utnyttja juridiska rådgivare/experter på presidentfrågor, när det gäller ratificiering av varje del av lagstiftningen som parlamentet antagit.
  • JSMP kräver att presidenten värderar den konstitutionella makt, som han getts av folket enligt reglerna i östtimors konstitution.

För ytterligare information var god kontakta:
Luis de Oliveira Sampaio, Executive Director of JSMP
epost luis@jsmp.minihub.org

Källa: Judicial System Monitoring Programme (JSMP).
Through the provision of independent legal analysis, court monitoring and community outreach activities JSMP aims to contribute to and evaluate the ongoing process of building a strong and sustainable justice system in Timor Leste.
http://www.jsmp.minihub.org

30 - Regeringen presenterar budgeten för 2012 för parlamentet

Den 30 september presenterade ställföreträdande premiärministern José Luís Guterres och vice finansministern Rui Hanjam försgat till statsbudget 2012 till parlamentets talman Fernando Lasama de Araújo.

Vice finansministern framhävde att budgetförslaget avspeglar förverkligandet av politiken för hälsovård, utbildning och säkerhet enligt den strategiska utvecklingsplanen för 2030.

Således representerar de totala utgifterna på 1.763,4 miljoner USA-dollar en ökning jämfört med föregående år. Ökningen på de olika områdena beror på en rad åtgärder, som regeringen menar ska vidtas i enlighet med den beslutade politiken.

När det gäller löner så är huvudåtgärderna:

Ökningen i kategorin varor och tjänster omfattar:

I kategorin överföringar beror ökningen på:

De huvudsakliga åtgärderna inom kategorin för mindre investeringar omfattar bland annat:

De huvudsakliga åtgärderna för att öka investeringarna är:

Fernando Lasama de Araújo tog tillfället i akt att ange att den 15 oktober ska förslaget överlämnas till utskotten och dessa kan kalla berörda ministrar och statssekreterare för att förklara sina delar av budgeten.

Plenardiskussionen i parlamentet kommer att börja den 3 november och kan pågå till den 25 samma månad.

Källa: Regeringen

28 - Xanana lämnar möte med timoresiska studenter

Coimbra. Östtimors premiärminister Xanana Gusmão lämnade i eftermiddags ett möte med timoreser, som har studerat i Portugal, kort efter att mötet hade börjat vid den juridiska fakulteten i universitetet i Coimbra.

Xanana Gusmão lämnade rummet, när en timores som har levt i Portugal i 30 år, och som har en magisterexamen i juridik från fakulteten, Gaspar da Costa Sobral, i början av sitt inlägg hävdade att talen som hålls nu är alla mycket bra, men vad som behövs är en utbildningspolitik.

Östtimors premiärminister reste sig från stolen, i vilken han ledde mötet, i närvaro av hundratals timoreser, gick fram till Gaspar da Costa Sobral och, efter att ha sagt honom att han inte var där för lyssna på politik, snabbt lämnade salen.

När han utanför byggnaden omedelbart steg in i en bil för att åka till Lissabon, där han kommer att avsluta sitt portugalbesök på torsdag, följdes Xanana Gusmão, utöver sina följeslagare, av andra mötesdeltagare, som förgäves försökte lugna ner honom och få honom att ändra sig, utan ett enda ord som svar från Östtimors regeringschef.

I mötet deltog, förutom Xanana Gusmão, de timoresiska ministrarna för utbildning och utrikes affärer (ministern för infrastruktur var också närvarande), landet Lissabonambassadör och universitetsrektor.

Efter ett kort tal av ordföranden för de timoresiska studenterna i Coimbra, Ivo Pinto, vädjade Östtimors ambassadör till alla deltagare att ställa sina frågor i en kort och objektiv form, så att så många tveksamheter som möjligt kan klarläggas.

Det var då som uttalandet, som orsakade att Gusmão lämnade mötet, gjordes av Gaspar da Costa Sobral, gjordes omkring fem minuter efter mötets början. De kvarvarande var allmänt överraskade, en del stödde och en del var emot beslutet.

Jag förväntade mig inte den här attityden från premiärministern, som bygger en demokrati i Östtimo med svårigheter, men vi kan inte ha ett antidemokratiskt uppträdandesom detta, sade Gaspar da Costa Sobral till Lusa News Agency.

Gaspar da Costa Sobral begick ett fel, men jag förväntade mig inte den här reaktionen från Xanana Gusmão, sade Pinto, som framför allt var överraskad och mycket bedrövad.

Mötet skulle ha varit för de timoresiska studenterna i Coimbra, för att ta upp deras problem och förslag och låta dem höra utbildningsministerns planer, tillade ATSC-ledaren och beklagade hur mötet utvecklades.

Tillfrågad av Lusa News Agency, såg rektorn för universitetet, Joao Gabriel da Silva, händelsen som en inter östtimoresisk fråga som inte på något sätt ifrågasätter syftet med Xanana Gusmãos besök i Coimbra.

Med avseende på universitetet gick allt väl, salineted rektorn, och påminde om att huvudsyftet var utdelningen av ett hedersdoktorat vid fakulteten till Östtimors premiärminister (en ceremoni som hölls på morgonen) för att stärka banden mellan landet och Portugal och försvaret av det portugisiska språket.

Vad som stog på spel, tillade Joao Gabriel Silva, är den lusofona sfären och det portugisiska språkets universalitet, som skulle kunna bli reducerad till nästan enbart en atlantisk fråga.

Källa: JEE/Lusa News Agency

26 - Korea bidrar till förbättrad livsmedelsförsörjning för barn i Östtimor

 1. Den koreanska regeringen har beslutat att bidra med 400.000 dollar till Östtimor genom Världslivsmedelsprogrammet (World Food Programme - WFP) för att förbättra livsmedelsförsörjningen för landets barn, som lider av hungersnöd i en fattig omgivning.
 2. När barnen i Östtimor nu får mat kokad på stenar upphettade med vedeldning, lider många av dem av lung- och ögonsjukdomar samt undernäring, vilket gör att de missar skolundervisning.
 3. * WFP har levererat livsmedel till skolor i Östtimor för sitt skolmatsprojekt. Icke desto mindre har organisationen, med de olämpliga skolköken som hinder för skolmatsprojektet, startat ett piloprojekt för att tillhandahålla bränslesnåla ugnar.

 4. De 400.000 dollarna från den koreanska regeringen kommer att användas för att installera bränslesnåla ugnar i 100 skolor i områdena Dili och Aileu och för att reparera och renovera köken i dessa skolor. Sådana ansträngningar väntas i stor omfattning hjälpa Östtimors barn att äta, studera och leva i en bättre miljö.
 5. Under processen att tillhandahålla bränslesnåla ugnar, kommer invånare i de två områdena också att få undervisning i att tillverka och använda bränslesnåla ugnar i ett försök att hjälpa dem att använda sådana ugnar i hemmen.
 6. * FN-organet genomför också projektet Global Alliance for Clean Cookstoves för att tillhandahålla rena och bränslesnåla ugnar till 100 miljoner hushåll före 2020. Liknande internationella projekt medsyfte att förbättra hälsa, näring och miljö i utvecklingsländer har undersenare tid blivit fler.

Källa: Ministry of Foreign Affairs and Trade/Republic of Korea

26 - Sydkorea skänker 3 patrullbåtar

Seoul. Sydkorea har överlämnat tre ur tjänst tagna patrullbåtar till Östtimor för att hjälpa landet att övervaka dess territorialvatten och skydda havstillgångar, meddelade försvarsministeriet i Seoul idag.

Detta efter att vice försvarsminister Lee Yong- gul och hans motpart i Östtimor, Julio Thomas Pinto, undertecknat en överenskommelse om donationen i Seoul förra månaden.

Representanter för de två länderna genomförde en överlämningsceremoni i Östtimors huvudstad Dili idag och diskuterade utbyggnad av bilateralt försvarsindusrisamarbete och militärt utbyte.

Källa: Xinhua

26 - Stöd ETAN - en vädjan från Mica Barreto Soares

Kära ETAN-supporters och Östtimorvänner

Åren går och snart kommer vi att fira 20-årsdagen av bildandet av East Timor and Indonesia Action Network (ETAN). ETAN grundades en månad efter Santa Cruz-massakern i november 1991, när hundratals fredliga östtimoresiska protesterare sköts ner av indonesiska soldater. När några dussin freds- och människorättsaktivister höll en vaka framför den indonesiska FN-delegationen på den internationella människorättsdagen den 10 december 1991 planerade de inte för ett två decennier långt engagemang. Och ingen av dem föreställde sig att inom åtta år skulle Östtimor vara fritt från indonesiska trupper på väg att bli en suverän medlem av det internationella samfundet.

ETAN:s arbete är fortfarande oumbärligt. Organisationen har verkat i 20 år baserad på hängiven aktivism och det generösa stödet från människor som Du, som orubbligt trodde på och arbetade för att stödja rätten till självbestämmande, till rättvisa och ansvarighet, till mänskliga rättigheter och till ekonomisk rättvisaför människorna i Östtimor och Indonesien.

Som timoresisk kvinna och människorättsaktivist vet jag att ETAN:s arbete är avgörande för frihet i mitt hemland.

Jag skriver nu till Dig för att be om Ditt stöd till ETAN med ett så generöst bidrag som möjligt.

Donera med kreditkort via PayPal - http://www.etan.org/etan/2011micaapp.htm#online.

Jag fick först kännedom om ETAN 1998, när jag deltog i det tredje toppmötet med Asia Pacific Coalition for East Timor. Tillsammans med fyra andra medlemmar av den underjordiska studentgruppen RENETIL reste jag till Thailand. det var min första resa utomlands (utom till Indonesien) och det var mitt första tillfälle att träffa en av ETAN:s grundare, Charlie Scheiner. Jag fick en förstahandsberättelse om ETAN:s imponerande arbete.

Efter detta första möte har jag beundrat och respekterat ETAN:s och dess medlemmars orubbliga engagemang för att fortsatt sätta ljus på rättvisa och mänskliga rättigheter i Östtimor och Indonesien. Det är den enda solidaritetsgruppen som stöder människors rättigheter i Östtimor och Indonesien på ett uthålligt och orädd sätt för att ställa världens regeringar, särskilt USA:s, till svars för delaktighet i brott mot mänskliga rättigheter.

Mina bröder och systrar i Östtimor och Indonesien, som fortsätter att ropa på rättvisa behöver fortfarande ETAN:s klara och fasta röst. ETAN är deras språkrör på distans! ETAN:s långa historia talar för sig själv, de har byggt relationer och förändrat Förenta Nationer under fyra USA-presidenter och i kongressen. När Östtimor utecklas, lär vi oss att byggandet av ett nytt land ur askan av ockupation, krig och kolonialism är en lika stor utmaning som att få slut på en främmande militärockupation och vi fortsätter att lära oss och stöder oss på ETAN, som ser framåt när det utövar påtryckningar för ansvarsskyldighet för brott i det förgångna.

Nyligen, som i åratal, motsatte sig ETAN USA:s återupptagande av utbildning av den indonesiska militärens ökända specialstyrka Kopassus, som torterat och dödat så många i mitt land och fortsätter att förtrycka folket i Västpapua. ETAN stödde ett kongressbrev, som kräver frihet för den västpapuanske politiske fången Filep Karma.

Under de senaste veckorna har ETAN samarbetat med Östtimors rörelse mot statsskuld, ett uttalande mot att det för närvarande skuldfria Östtimor ska ta lån.

Om ETAN kan skaffa sig tillräckliga resurser, kommer de att koordinera ett observatörsuppdrag till president- och parlamentsvalen 2012, så som de gjorde 1999, 2001 och 2007. Det är en för Östtimor kritisk tid och erfarna, opartiska utländska observatörer kommer att bidra till att befästa demokratin i mitt unga land genom att garantera fria och rättvisaval.

Jag avslutade nyligen två års doktorandstudier vid Ohios universitet och jag förlitade mig på ETAN:s east-timor@riseup.net epostlista för att hålla mig ajour med utvecklingen hemma och med solidaritetsarbetet runt globen. Många av mina timoresiska vänner förlitar sig också på denna långvariga och vitala tjänst, som har fler än 2.500 läsare i Östtimor och runtom i världen.

I 20 år har ETAN arbetat på en otillräckligt liten budget. Var snälla och anslut er till mig för att hjälpa ETAN till ett lyckligt firande av årsdagen, så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete. Vi måste fortsätta att hålla ETAN starkt. Du kan hjälpa till genom ett frikostigt bidrag till ETAN idag.

Tack så mycket!

P.S. Du kan på ett säkert sätt bidra genom ETAN:s webplats, http://www.etan.org/etan/2011micaapp.htm#online.

Du kan posta Ditt bidrag till ETAN, PO Box 21873, Brooklyn, NY 11202-1873. Tack för Ditt stöd.

Källa: Mica Barreto Soares

23 - Samhällen i ovisshet om kontroversiellt kraftverk

Hera. En hörnsten i regeringens utvecklingsplan är ett löfte att elektrifiera varje hem i Östtimor inom bara ett fåtal år. Men samhällen som lever i skuggan av kraftverket, som ska sätta fart på den utvecklingen, vet lite eller inget om dess påverka.

Vi vet inte vilka problem det skulle kunna orsaka, därför att vi inte vet någonting om det, säger Gregorio Jesus Perreira, 55, som bor 1 km från kraftverket.

Perreira for till huvudstaden Dili för att fråga tjänstemän i miljöministeriet varför kraftverket har anlagts inom ett samhälle, snarare än i ett obebott område. Deras svar, säger Perreira, var att en flytt nu inte är genomförbar.

Demetrio do Amaral, chef för Haburas Foundation, en Dili-baserad ideell miljöorganisation, som utan framgång försökt ifrågasätta byggandet av Hera-kraftverket i domstolarna, säger att ett tusental människor bor inom 1 km från kraftverket.

Kontrovers

Sedan starten 2008 har kraftverket i kuststaden Hera varit kontroversiellt.

Uppförandet fick grönt ljus från regeringen utan en utredning av miljökonsekvenserna och utan en offentliggjord bedömning av dess finansiella genomförbarhet.

Regeringen köpte ursprungligen två begagnade tungoljegeneratorer från Kina för anläggningen. Efter att den schavotterat för att köpa teknik, som av många länder bedömsvara för skadlig för miljön, beställde regeringen en generator för två bränslen från Finland. De kan använda antingen tungolja eller naturgas, som smutsar ner mindre, men observatörer säger att den exakta konstruktionen av anläggningen ständigt ändras.

De flesta länderna går ifrån sådan teknik eller har redan slutat att använda den eftersom den försurar nederbörden, förorenar vatten, skapar giftigt fast avfall, förorenar luften med partiklar och växthusgaser, säger aktivister.

Tungolja är en biprodukt som återstår efter att olja raffinerats. Att bränna den som bränsle orsakar luft- och vattenföroreninga, som kan kopplas till hjärt- och lungproblem, säger Rui Pinto, biolog och grundare av Rai, en grupp milökonsulter. Som ett resultat, sade han, borde människor inte bo inom en radie av 10 km från anläggningen.

Men halvvägs i uppförandet av anläggningen fortsätter människor att bo inom ett stenkast från byggplatsen och klaga att de ännu inte informerats om några planer att flytta dem.

Sarmento Antonio do Rosario, en 66 årig fiskare som bor precis bredvid anläggningen, säger att besökande tjänstemän 2008 sade till honom att regeringen skulle vänta tills anläggningen är i drift innan den försökte utreda dess påverkan på omgivande samhällen.

Han och andra fiskare i området, säger han,är bekymrade över anläggningens utsläpp och risken för att olja dumpas slarvigt - och följderna för fisket.

Motor för utveckling?

Få ifrågasätter behovet av att öka landets elproduktion. Den lilla infrastruktur som fanns i Östtimor vid sekelskiftet förstördes 1999, när landet vann sin självständighet, av retirerande indonesiska soldater och de lokala miliser de stödde.

Landets nuvarande kraftsystem består av flera dussin dieseldrivna generatorer, som totalt producerar omkring 40 MW, tillräckligt bara för en tredjedel av befolkningen i begränsade doser, enligt regeringen.

Begränsad elektrifiering utgör många hinder för landets utveckling. Som premiärministerns kontor skriver i landets strategiska utvecklingsplan för 2011-2030: Tillgång till elektricitet är en grundläggande rättighet och grunden för vår ekonomiska framtid. Rapporten beskriver en vision för det unga landets utveckling de kommande två decennierna. Vi kommer att vidta åtgärder för att säkra att 2015 var och en i Östtimor kommer att ha tillgång till pålilitlig elkraft under alla av dygnets 24 timmar.

Kostnadsbalans

Men observatörer säger att regeringen har slagit in på en felaktig väg i sitt försök att nå detta mål, genom att ignorera projektets påverkan på omgivande samhällen och invånare.

I tillägg till det som kritikerna anför om regeringens försummelse att beakta projektets miljöpåverkan och närliggande effekter på grannsamhällena, finns betänkligheter avseende projektets ekonomistyrning, då prislappen har rusat iväg från 367,1 miljoner dollar till 628,7 miljoner, enligt La'o Hamutuk, en lokal NGO.

Enligt grupper som bevakar regeringen liksom La'o Hamutuk, har Hera-verkets kostnader prioriterat elektrifieringen på bekostnad av andra sektorer med lika trängande behov av medel.

Hittills i år har regringen gett ut mer för infrastruktur - till största delen för Hera-verket - än för alla andra regeringsprogram tillsammans.

[Den här rapporten avspeglar inte nödvändigtvis Förenta Nationernas åsikter.]

Källa: bb/ds/mw/IRIN

22 - Fretilin här för att stanna

Östtimors största oppositionsparti Fretilin höll sin tredje kongress i Dili den 8-11 september 2011. Delegaterna, både män och kvinnor, var fler än 700.

Efter krisen 2006 och valen 2007 har partiet använt sin tid i opposition för att organisera partiet i Dili och de 13 distrikten och för att forma ett modernt professionellt parti. Det har nu 167.000 medlemmar.

...

Redan före kongressen valdes ordförande och generalsekreterare i direkta val. Francisco Guterres (Lu'Olo) respektive Mari Alkatiri omvaldes med stor majoritet.

Partiet är ett av få som väljer sina högsta ledare i direkta, hemliga val.

...

Källa: Chris White i sin blogg

22 - Miljölag, omgång 2

I februari använde La'o Hamutuk underlag från många för att skriva ett 42-sidigt remissvar till National Environment Directorate (DNMA) på det första förslaget till en östtimoresisk miljölag. DNMA insåg att lagförslaget inte var moget för att antas och gjorde många ändringar.

Den 20 september 2011 lade DNMA fram ett ändrat förslag (på portugisiska på http://www.laohamutuk.org/Agri/EnvLaw/Sep11/BaseLawEnvDraft20Sep2011Pt.pdf). De bad om kommentarer inom två veckor före framläggandet inför ministerrådet. DNMA har gett La'o Hamutuk tillstånd att publicera förslaget på vår webbplats och vi har också gjort en snabb, inofficiell översättning till engelska (http://www.laohamutuk.org/Agri/EnvLaw/Sep11/BaseLawEnvDraft20Sep2011En.pdf).

Det nya förslaget är påtagligt förbättrat jämfört med februariförslaget, men skulle fortfarande gagnas av ytterligare kommentarer. Har Du tid att läsa det och dela med Dig av Dina åsikter, antingen direkt till DNMA eller till La'o Hamutuk? Om Du skulle vilja hjälpa oss att utveckla idéer för vårt remissvar, var snäll och skicka oss Dina förslag till environment@laohamutuk.org senast den 30 september.

Det tidigare februariförslaget med en analys och kommentarer finns på http://www.laohamutuk.org/Agri/EnvLaw/11EnvBasicLaw.htm.

Den här notisen är en anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2011/09/comment-on-basic-environment-law-take-2.html.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

20 - EU:s strukturerade dialog med ideella organisationer

EU:s stöd till ideella organisationer och lokala myndigheter

Ideella organisationer (civilsamhället) och det mer omfattande begreppet icke-statliga aktörer och lokala myndigheter är EU:s priviligierade partner. EU:s stöd till dessa aktörer uppmuntrar dem att arbeta för bättre myndighetsutövande, utveckling med större deltagande, i allt större grad engagerande medborgarna genom sina särskilda, ofta alternativa, arbetssätt. För att underlätta sina relationer med ideella organisationer och lokala myndigheter har EU-kommissionen skapat ett utrymme för dialog och verktyg anpassade för deras särskilda krav.

Den strukturerade dialogen är ett initiativ som lanserades i mars 2010 av EU-kommissionen för att hantera deltagandet av ideella organisationer och lokala myndigheter i EU-kommissionens utvecklingssamarbeten. Den syftar till att förbättra alla intressenters effektivitet i europeiskt samarbete grundat på aktuella globala och europeiska debatter.

EU-kommissionen har släppt ett online-verktyg för att underlätta tillgången till existerande information om och för ideella organisationer i utvecklingssamarbete: CiSocH (Civil Society Helpdesk). Med ett kraftfullt sökverktyg erbjuder CISOCH en webbplats för alla frågor om samarbete mellan EuropeAid och ideella organisationer - underlättar förståelsen av procedurer, ord, arbetsmetoder, etc.

All relevant information kan hittas på webbplatsen: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Structured_dialogue.

EU-delegationen i Östtimor vill uppmuntra timoresiska aktörer att besöka denna webbplats och delta i denna dialog. En del utländska ideella organisationer i Östtimor har varit aktiva i denna process och man kan kontakta dem för koordinering av ideella organisationer.

Källa: EU-delegationen i Dili, Östtimor, tel +670 331 15 80, fax +670 331 15 81

16 - Ministerrådets extraordinarie möte den 16 september 2011

Ministerrådet höll idag ett extraordinarie möte i sitt sammanträdesrum i regeringspalatset i Dili och godkände:

 1. Ett lagförslag som godkänner 2012 års statsbudget för den demokratiska republiken Östtimor
 2. Lagförslaget för statsbudgeten för 2012 omfattar den östtimoresiska statens alla inkomster och utgifter och täcker tiden från den 1 januari 2012 till den 31 december 2012. De totalt uppskattade inkomsterna från alla källor (olja, icke-olja, bidrag från utvecklingspartner, och icke-skatte intäkter) i budgeten för denna tid är 2.259,4 miljoner USA-dollar. Utgifterna fördelar sig enligt:

  1. 140,1 miljoner för löner
  2. 344,7 miljoner för varor och tjänster, av vilka 30 miljoner avsätts för Human Capital Development Fund
  3. 194,2 miljoner för transfereringar
  4. 30 miljoner för smärre investeringar
  5. 1.054,4 miljoner för utvecklingsinvesteringar, av vilka 746,2 miljoner är avsatta för infrastrukturfonden.

  Budgeten är alltså på totalt 1.763,4 miljoner dollar.

  Regeringen förblir, i enlighet med fastställda riktlinjer, förpliktigad att vidta åtgärder för att omvandla den oljebaserade ekonomin till en icke-oljebaserad ekonomi och dra till sig investeringar, väsentligt för Östtimors utveckling och tillväxt.

  För detta ändamål måste ett grundläggande villkor uppfyllas och det är utvecklingen av infrastruktur och humankapital. 2011 presenterade regeringen den strategiska utvecklingsplanen, skapade infrastrukturfonden och Human Capital Development Fund.

  Den strategiska utvecklingsplanen är folkets plan för folket och omfattar de tre för landets utveckling kritiska områdena: socialt kapital, infrastruktur och ekonomisk utveckling.

  Infrastrukturfonden kommer att bistå regeringen att övervinna svårigheterna med uppbyggnad av infrastruktur i Östtimor.

  Human Capital Development Fund kommer att tillåta säkrandet av finansiering av fleråriga projekt för utbildning, ökande av kapaciteten och utbildningen av yrkesmän inom strategiska utvecklingsområden.

Källa: Pressmeddelande från Östtimorsregering

15 - FN stöder traditionell dialog för konfliktlösning

Ett gräl mellan två kampsportgrupper i Östtimor, som urartade till våld med en polis dödad utom tjänst och 67 nedbrända hus, har lösts genom en dagslång traditionell fredsskapande dialog stödd av Förenta Nationerna.

Den så kallade Simu Malu, begärd av den lokala gemenskapen och bevistad av hundratals människor, främjades av ministeriet för social solidaritet och FN:s utvecklingsprogram (UN Development Programme - UNDP) i byn Tashilin,som drabbades av våldet.

Idag, här i Tashilin, har Simu Malu hjälpt alla att förstå att våld är skadligt för alla och att problem kan lösas på ett fredligt sätt, sade UNDP:s programansvarige José Belo om mötet som ägde rum den 9 september i Covalima-distriktet i den sydvästra delen av det lilla sydostasiatiska landet, som FN ledde till självständighet 2002 efter att det brutit sig loss från Indonesien.

Vid mötet stod medlemmar av kampsportgrupperna och andra berörda inför samfundet och förklarade sina synpunkter, vilket utmynnade i sammanställningen av ett officiellt uttalande, högt läst av varje grupp, och sedan utväxlat som en formell bekräftelse av vapenvilan och ett uttryck av åtagandet att arbeta tillsammans för att lösa existerande problem och återställa varaktig fred i området.

Denna dialog kommeratt hjälpa till att skapa goda relationer så att konflikter inte kommer att uppstå igen som i det förflutna, sade bychefen Alexandre Pereirad. I framtiden måste vi skapa enhet och bidra till fred och stabilitet, så att människor kan leva i säkerhet.

UNDP stöder avdelningen för fredsskapande och sociala sammanhang inom Östtimors ministerium för social solidaritet med tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad.

Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor (UN Integrated Mission in Timor-Leste - UNMIT), skapat 2006 för att efterträda tidigare uppdrag efter ett utbrott av dödligt våld, kommer att hålla som högst 1.280 poliser för att stödja landets polisstyrka över 2012-års val, då uppdraget enligt planerna ska avslutas.

Källa: Pressmeddelande/FN:s nyhetstjänst

13 - Jesuiterna skapar utbildningsinstitut i Östtimor

Efter flera års rådslag och planering och överföring av Colégio de São José till Dilis stift, har Jesuitorden beslutat att upprätta ett utbildningsinstitut i Östtimor.

[] Det föreslagna institutet, Instituto de Educação Jesuíta, kommer att ha två avdelningar: en skolavdelning, Colégio de Santo Inácio de Loiola, och en lärarutbildningsavdelning, Colégio de São João de Brito. Det kommer att ligga i Kasait, väster om Dili. Colégio de Santo Inácio de Loiola, ett högstadium för pojkar och flickor, kommer att starta 2013 med en begränsad intagning i årskurs 7. Det kommer att undervisa på portugisiska, tetum och engelska.

Colégio de São João de Brito kommer att börja med utbildning av lärare för högre sekundärskolor 2014. Den treåriga kandidatexamen kommer att fokusera på portugisiska, tetum, engelska och religionsundervisning.

Som en katolsk instutition i ett katolskt land finns det ett behov av att prioritera och utveckla kompetens i religionsundervisning och utveckling av tron i det lokala sammanhanget. En utmärkande karakteristik för institutet kommer att vara att inpränta jesuiternas mission och identitet, sade broder Mark Raper SJ, ställföreträdande abbot för regionen Östtimor och ordförande för Jesuitorden i Asien-Stilla havsområdet.

Broder Raper tillade att institutet kommer att fokuser på utåtriktade program och aktiviteter utom läroplaner som utveclar hela personligheten.

Läs det officiella tillkännagivandet här ....

Källa: jceao/Jesuitorden i Asien-Stilla havsområdet

09 - Nyzeeländska trupper ska dras bort från Östtimor

De nyzeeländska trupperna i Östtimor ska dras bort nästa år en en överenskommelse mellan länderna idag.

Försvarsminister Wayne Mapp mötte Östtimors premiärminister Xanana Gusmão i Auckland i morse (fredag) för att underteckna ett memorandum of understanding om framtida försvarsarrangemang.

Det finns omkring 80 nyzeeländare baserade i Östtimor som en den av den internationella stabiliseringsstyrkan (International Stabilisation Force), som kallades in efter att våld bröt ut på nytt i landet 2006.

Enligt dagens överenskommelse kommer de nyzeeländska trupperna att börja lämna landet efter nästa års val i Östtimor.

Gusmão sade till APNZ att överenskommelsen också betonade det pågående försvarssamarbetet mellan länderna med en förändring till stöd från Nya Zeeland och en mer rådgivande roll.

De kommer att ge vår militär träning i Nya Zeeland och rollen kommer att ändras, sade han.

De har börjat minska (antalet soldater) från början och efter valen kommer de att vara borta.

Mapp sade att överenskommelsen skulle ge en stabil grund för relationen med Östtimor, när det en gång tar ansvar för sina egna säkerhetsfrågor.

Gusmão sade att han också hade talat med premiärminister John Key tidigare i veckan och hade frågat om Nya Zeeland skulle kunna ge större stöd till Östtimors tull och utbildningsprogram.

Det nyzeeländska biståndet har varit mycket bra, så vi har bett om fortsatt bistånd, sade han.

Vi behöver fortfarande med tekniskt bistånd om hur man ska göra det.

Gusmão sade att Key hade verkat positiv till idén och skulle överväga den.

Gusmão har varit i Nya Zeeland sedan i tisdags i samband med Pacific Islands Forum.

Östtimor har ansökt om medlemskap i Asean, som inte tillåter samtidigt medlemskap i forat, men Gusmão sade att det är viktigt för Östtimor att upprätthålla sina relationer i Stilla havsområdet.

Vi är öbor, vi har många, många gemensamma frågor och vi måste arbeta tillsammans, sade han.

Bland de regionala frågor, Gusmão sade att han var särskilt intresserad av, är problemet med olagligt fiske, kommunikationsfrågor och främjandet av ekonomisk tillväxt.

Premiärministern stananr i staden tills imorgon morgon, precis tillräckligt länge för att vara med om öppningsmatchen i rugbyvärldsmästerskapen mellan Tonga och All Blacks.

Han blir kanske inte populär bland de lokala fansen - när han idag vädjade om stöd för underdogs Tonga.

Källa: Amelia Romanos | Email Amelia/APNZ

09 - Taur Matan Ruak - första kandidaten i presidentvalet 2012?

Den 2 september avgick stabschefen för de väpnade styrkorna, generalmajor Taur Matan Ruak, i Östtimor. Han hävdade att efter 36 år i FALINTIL och F-FDTL, så var tiden nu kommer för att återvända till ett civilit liv [1]. Den 20 augusti upplöste den timoresiska regeringen officiellt Armed Forces for the Liberation of Timor Leste (FALINTIL), som kämpade mot den indonesiska ockupationen i mer än två decennier [2]. På ett sätt markerar demobiliseringen av FALINTIL slutet på en period och Matan Ruaks avgång passar in bra i denna process.

Matan Ruaks beslut, som avslutar hans militära karriär, kan i stället bli början på hans aktiva deltagande i politiken. Hans presidentambitioner var en öppen hemlighet i Östtimor med gott om rykten i juni och juli att han skulle avgå de närmaste månaderna för att starta en kampanj. Tillfrågad om han hade för avsikt att ställa upp i de kommande presidentvalen förnekade Matan Ruak det inte utan svarade försiktigt att det var för tidigt att tala om det [3].

Sannerligen kommer vi de närmaste månaderna behöva pröva om hans presidentambitioner har det nödvändiga politiska stödet för att lyckas. Om Matan Ruak bestämmer sig för att ställa upp i presidentvalet, är det möjligt att han får stöd från det största regeringspartiet, nationella kongressen för timoresisk återuppbyggnad (National Congress for Timorese Reconstruction - CNRT), grundat av Jose Alexandre Xanana Gusmão 2007, liksom andra partier nära CNRT såsom det socialdemokratiska partiet (PSD). Hittills har Xanana inte offentligt gett några signaler om sin hållning beträffande Matan Ruaks presidentambitioner. Med tanke på dessa mäns goda personliga realtion, liksom det faktum att Xanana inte står så nära Ramos-Horta , skulle det inte vara någon överraskning om Xanana förr eller senare avslöjar att han stöder Matan Ruaks presidentkandidatur.

Den nuvarande presidenten, José Ramos-Horta, är det största politiska hindret för Matan Ruaks presidentambitioner. I juli, när den timoresiska pressen rapporterade att Ramos-Horta inte skulle ställa upp för omval och att han antytt för Matan Ruak att det var till 90 % säkert att han inte skulle ställa upp till omval som president. [4] Även om detta skulle vara sant, så kvarstår faktum att Ramos-Horta inte har gjort något slutligt offentligt uttalande avseende sina framtida politiska planer. Om Ramos-Horta inte ställer upp för omval - hans önskan att få en internationell toppost är också en öppen hemlighet [5] - kommer Matan Ruak att ha fri väg, i teorin tävlande mot en kandidat stödd av den revolutionära fronten för ett självständigt Östtimor (Revolutionary Front for an Independent Timor Leste - FRETILIN), vars chanser till framgång är små. Tillsammans med Ramos-Horta, Mari Alkatiri och Xanana är Matan Ruak en av de fyra mest populära personerna i Östtimor.

Eftersom Alkatiri avser att ställa upp i nästa parlamensval - också 2012 - och ge Xanana betalt för gammal ost, så betyder det att FRETILIN inte kommer att ha en kandidat på denna nivå. Men om Ramos-Horta bestämmer sig för att ställa upp för en andra period, så kommer CNRT och Xanana ställas inför en viktig utmaning. I det senaste parlamentsvalet i juni 2007 var FRETILIN det populäraste politiska partiet. Men efter intensivt politiskt manövrerande bakom scenen, bad Ramos-Horta CNRT att bilda en koalitionsregering och på så sätt ignorerade han faktumet att FRETILIN var det politiska parti, som erhållit flest röster. Så Xanana har en politisk skuld till Ramos-Horta, som är oförenlig med hans potentiella avsikt att stödja Matan Ruak.

Om, trots detta, Xanana stöder Matan Ruak mot den nuvarande presidenten - Matan Ruak tycks tidigare privat ha yttrat att han bara ställer upp om inte Ramos-Horta gör det, även om han tror att han kan slå honom - ska man inte utesluta möjligheten att FRETILIN stöder ett omval av Ramos-Horta. Det faktum att en betydande del av hans stab är från FRETILIN, kan ses som ett försök att förbättra förhållandet till FRETILIN liksom en strategi för att bereda vägen för en framtida politisk koalition mellan dem. Dessutom, med eller utan stöd av CNRT och FRETILIN, har Ramos-Horta tillräcklig politisk slagkraft för att vinna, om han vill bli omvald i de kommande presidentvalen.

Slutligen är det ännu inte klart om Matan Ruaks avskedsansökan kommer att bifallas. Hans offentliga uttalanden att han har avgått gör det svårt för honom att fortsätta som de väpnade styrkornas stabschef. Emellertid så tycks Ramos-Horta vara mot hans avgång [6] och som en följd därav skulle han kunna försöka övertyga honom att överväga saken igen. Det kan förklaras med att han inte bara vill stoppa hans kandidatur till presidentposten utan också på grund av det faktum att hans avgång kommer att skapa allvarliga problem beträffande Matan Ruaks efterträdare i de väpnade styrkorna.

Den uppenbara kandidaten för att ersätta honom är den ställföreträdande stabschefen brigadgeneral Lere Anan Timur. Tillfrågad om han är en kandidat för att efterträda Matan Ruak, svarade Ramos-Horta att Lere Anan Timur ett av de namn som förmodligen kommer bli föreslagna, medan han samtidigt försiktigt tillade att förmodligen kommer det att finnas andra namn [7]. Lere Anan Timur å andra sidan uteslöt inte möjligheten av att bli den nye stabschefen för de väpnade styrkorna. Jag är beredd på varje arbete som motsvarar mina förmågor, sade han [8]. Vissserligen är Lere Anan Timur kanske förberedd för att ersätta Matan Ruak, men han tycks inte vara ett enhälligt val, med tanke på att han är en hök närstående FRETILIN. Ett mer enhälligt val till exempel skulle överste Filomeno Paixão kunna vara. Han deltar för närvarande i en kurs för att bli general vid institutet för högre militära studier (IESM) i Lissabon. Men viktigare, han var vice befälhavare för Halibur, den framgångsrika för de väpnade styrkorna och polisen gemensamma operationen för att arresta de för mordförsöken mot Ramos-Horta och Xanana i februari 2008 misstänkta.

Så, med eller utan godtagande av hans avskedsansökan, tycks det att Matan Ruaks politiska ambitioner kommer att stöta på en del hinder längs vägen. I den meningen vore det inte direkt någon överraskning om han till slut väntar till valne 2017 för att till slut försöka bli president. Med tanke på att han bara har några veckor till sin 55-årsdag, kan hans äkert tålmodigt vänta på det riktiga - och mogna - ögonblicket. Å andra sidan, en sista fråga kvarstår obesvarad: om han avgår och inte ställer upp i de kommande presidentvalen, vad ska då Matan Ruak göra de kommande fem åren?

Den här artiklen är publicerad som IPRIS Viewpoints 76 - September 2011 och kan nås här (PDF).

Noter:

 1. East Timor army chief resigns (Agence France-Presse, 2 september 2011).
 2. East Timor disbands pro-independence battle unit (Agence France-Presse, 20 augusti 2011).
 3. East Timor army chief to resign, mum on presidency (Associated Press, 2 september 2011).
 4. Se Political Earthquake: Major General Taur Matan Ruak to Run for President (Tempo Semanal, 14 juli 2011).
 5. Till exempel 2006 då USA:s tidigare FN-ambassadör, Richard Holbrooke, föreslog honom som en möjlig efterträdare till FN:s generalsekreterare Kofi Annan.
 6. Ramos Horta Rejeita Foo Sai Ninia Hanoin Kona Ba Rezignasaun TMR(Tempo Semanal, 6 september 2011).
 7. Presidente aguarda regresso de PM para decidir sobre demissa o do chefe das Forc as Armadas (Lusa, 7 september 2011).
 8. Vice-CEMGFA preparado para assumir chefia dos militares (Lusa, 7 september 2011).

Det Portuguese Institute of International Relations and Security (IPRIS) är en oberoende ideell organisation med bas i Lissabon. IPRIS är en institution tillägnad forskning om internationella relationer, med särskilt intresse avseende Portugals utrikes- och försvarspolitik. De i publikationen uttryckta åsikterna är enbart författarnas och delas inte nödvändigtvis av IPRIS.

Källa: Paulo Gorjão/IPRIS

08 - Nya ordböcker om tetum från Dili Institute of Technology

Nya publikationer från Dili Institute of Technology

Följande äldre publikationer är fortfarande tillgängliga:

Hur man får tag på dessa resurser:

Källa: Dr Catharina Williams-van Klinken
Director, Centre for Language Studies
Dili Institute of Technology
epost cvk@iinet.net.au, tel (670) 724 8459, webb www.tetundit.tl

06 - Östtimoresiska ministrar utfrågade om korruption

Östtimoresiska åklagare undersöker anklagelser mot två ministrar om korruption, sade vice premiärminister Jose Luis Guterres i tisdags.

Guterres sade att justitieminister Lucia Lobato och finansminister Emilia Pires samarbetar i antikorruptionsundersökningarna, men han gav inga detaljer om anklagelserna.

Regeringen stöder alla steg av riksåklagaren och om någon regeringsmedlem är skyldig, så är dennes plats i fängelset, sade Guterres, som frikändes från korruptionsanklagelser tidigare i år.

Men nu måste vi respektera principen om att man är oskyldig tills man dömts.

Premiärminister Xanana Gusmão har lovat att slå ner korruptionen i det lilla, oljerika landet, men kritiker har anklagat honom för att göra för lite för att rensa ut påstådda vänskapstjänster och nepotism.

Korruption börjar växa till en stor fråga inför president- och parlamentsval nästa år.

Vi är överens om att bekämpa korruption och vi ser det som ett problem för vårt samhälle. Det är ett problem ... för vår utveckling, ett stort problem, sade Guterres till AFP i en intervju i förra veckan.

Chefen för anti-korruptionskommissionen, Aderito de Jesus Soares, sade att sex korruptionsfall har överlämnats till riksåklagaren för utredning. De inblandade har ombetts att regelbundet anmäla sig hos polisen, tillade han.

Jag vill inte tala om enskilda inblandade, därför att det inte tillhör mina befogenheter, sade han.

Timor Post rapporterade att Lobato har sagt att hon skulle samarbeta i utredningarna och att hon skulle avgå från sin post så snart som domstolen är redo höra hennes vittnesmål.

Källa: Agence France-Presse

05 - Kort men intressant TV-reportage

Arabiska Al Jazeeras engelskspråkiga sändningar har då och då reportage från Östtimor. Även om sakinnehållet oftast inte bjuder på något nytt, så är det ändå mycket intressant att få se bilder. Det gör de vanligtvis så abstrakta nyheterna mycket mer konkreta.

I det här korta reportaget ser vi intervjuer med flera intressanta personer som har viktiga roller i Östtimor

Och så får vi några härliga bilder av vardagslivet. Se reportaget här ...

05 - 7 generatorer för Hera-kraftverket levererade

Den 24 augusti tog premiärminister Kay Rala Xanana Gusmão emot sju Wärtsilä-generatorer från Puri Akraya Engineering Company. Vid leveransen genomfördes en traditionell ceremoni Lia-nain och välsignelse av Manatuto-pastorn i Metinaro, Díli.

Enligt Xanana Gusmão blir Behau en viktig plats för hela landet %Ouml;sttimor, när den tar emot dessa stora maskiner som kommer att hjälpa staten att uppfylla sin uppgift att hålla alla timoreser med elektricitet. Han tillade att alla de offer som gjorts vore värda mycket litet, om elektricitet bara vore tillgänglig i huvudstaden och distriktsstäderna, därför att det var folket som led och vann dess jälvständighet, så staten har en plikt att hålla detta i minnet.

Vid detta tillfälle sade infrastrukturminister Pedro Lay att de sju generatorerna, levererade av bolaget Puri Akraya Engineering, är avsedda för Hera och påpekade att de är av god kvalitet, från en internationellt välkänd tillverkare med kvalitetskontroll i tillverkningen och miljövänliga.

De sju generatorerna har en total kapacitet på 120 MW och varje enhet ger 17,1 MW. Utöver dessa kommer snart ytterligare åtta generatorer med 130 MW kapacitet för samma kraftverk att levereras.

Pedro Lay tillade att uppförandet av kraftverket går enligt planen och att elproduktionen kan börja så snart som i november i den norra delen av landet medan kraftledningarna för att täcka hela landet byggs.

Han upplyste också om att den södra delen av landet kommer kommer att få tillgång till elkraft 2012. Så med två kraftverk i drift i landet kommer alla samhällen och familjer ha tillgång till el, vilket kommer att förbättra levnadsvillkoren för alla.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

02 - Östtimors arméchef avgår inför valen

Dili. Östtimors arméchef Taur Matan Ruak begärde i fredags avsked från sin post, sade en högre tjänsteman, inför en av många förväntad kandidatur i presidentvalet nästa år.

Vice premiärminister Jose Luis Guterres sade att generalmajor Ruak hade lämnat in sin avskedsbegäran från posten som chef för landets väpnade styrkor till regeringen, som sammanträdde i huvudstaden Dili.

Avskedsbegäran har godtagits av regeringen, sade han till AFP, utan att gå in på Ruaks skäl för att avgå.

Veteranen från Östtimors motståndskamp mot Indonesiens ockupation rapporteras av många förbereda en kandidatur i presidentvalet i mars mot den sittande ledaren José Ramos-Horta.

Nobelpristagaren Ramos-Horta har inte offentligt tillkännagett huruvida han kommer att försöka bli omvald, men Guterres sade att det i månader har varit mycket uppenbart att han avser att kandidera.

I augusti upplöste Östtimor officiellt Falintil, milisen för självständighet, som kämpade mot indonesiskt styre i mer än två decennier. pro-independence militia, which had fought against Indonesian rule for more than two decades. Östtimor blev helt självständigt 2002.

Omkring 500 utländska soldater i den australisktledda internationella stabiliseringsstyrkan (International Stabilisation Force) är förlagda i det lilla landet som stöd för lokala säkerhetsstyrkor.

Källa: ls/AFP

Augusti

29 - Kina överlämnar militärbostäder till Östtimor

Dili. Kinas regering överlämnade i fredags 100 hus till Östtimors väpnade styrkor, som en del av Kinas bistånd till landet.

Ytterligare ett projekt, som den kinesiska regeringen skänkt Östtimor, efter utrikesministeriets hus, presidentpalatset och en grundskola, kommenterade Kinas ambassadör i Östtimor, Fu Yuanchong.

Kinas ambassadör sade också att han var säker på att de 100 husen, kommer inte bara att förbättra tillvaron för försvarets anställda, utan också vara ett för landet exemplariskt prov på bostäder.

Efter att diplomatiska relationer upprättats mellan Kina och Östtimor, har den kinesiska regeringen fokuserat på att stärka vänskapsbanden med Östtimor och gett olika sorters bistånd till landets sociala och ekonomiska utveckling, sade diplomaten.

I år planerar Kina också att färdigställa Östtimors finansministerieums byggnad och ett antal kaserner för de väpnade styrkorna liksom att fortsätta med medicinskt bistånd.

Varje hus har tre sovrum, två vardagsrum, ett kök och badrum och de har byggts i Metinaro, omkring 40 kilometer öster om Dili.

Källa: macauhub

29 - ENI börjar pumpa olja från Kitan-fältet i Timorsjön kvartal 4

Singapore. Italiens Eni förväntas börja råoljeproduktion i undervattensfältet Kitan i Timorsjön i början av det fjärde kvartalet, vilket kommer att öka det italienska oljebolagets produktion i Stilla havs-området, sade en talesperson för bolaget i måndags.

Kitan kommer att bli det nyaste fältet i Asien efter två andra fält i Vietnam, vilket kommer att bidra till att tillgodose de ökande behoven i regionen.

Fältet kommer att producera mellan 35.000 och 40.000 fat per dag som mest, sade talespersonen. Kitans råolja väntas ha en API tyngd på 56,7 och en svavelhalt på 0,07 procent, tillade han.

Terminalen kan lasta upp till 600.000 ton per last, sade en källa med kännedom om situationen, och tillade att omkring 40 procent av Kitansproduktion kommer att vara lättoljeprodukter.

Oljefältet, omkring 170 km från Östtimors sydostkust och 550 km nordväst om Darwin, Australien, beräknas ha en livslängd på omkring sju år, säger Eni på sin webbplats.

Eni är operatören, med en andel av 40 procent, medan Japans största olje- och gasexploratör Inpex Corp äger 35 procent. Talisman Energy Inc äger resten.

Eni sade att de producerade 554.000 fat per dag av flytande produkter och 49,12 miljoner kubikfot naturgas per dag 2010. Bolaget driver oljefälten Wollybutt och Blacktip oilfields i västra Australien och har en mindre andel i gasfältet Bayu Undan i Timorsjön.

Källa: Florence Tan/Reuters

29 - Förlåt och glöm när Dili skriver under försvarsavtal med Jakarta

Östtimors lilla armé kommer att förses med indonesiska vapen efter en banbrytande överenskommelse mellan de två länderna som en gång var dödsfiender.

Australien har 380 soldater i landet, som är hälften av en ö, och har nära säkerhetsband med det, men en del i huvudstaden Dili klagar över att Canberra kan vara överdrivet byråkratiskt i sin hantering av försvarsfrågor.

Vid ett besök nyligen i Dili undertecknade den indonesiske försvarsministern Purnomo Yusgiantoro och den östtimoresiske premiärministern Xanana Gusmão, som också är försvarsminister, ett memorandum of understanding avseende samarbete inom säkerhetssektorn omfattande utbildning och militär logistik.

Överenskommelsen förväntas bli snabbt ratificierad av det östtimoresiska parlamentet, sade diplomatiska och regeringskällor i Dili till The Australian. Uppfattningen är att överenskommelsen också kommer att täcka utbildning av östtimoresiska soldater och poliser.

Vid undertecknandet den 8 augusti fotograferades Gusmão och Yusgiantoro were med ett indonesientillverkat lätt maskingevär av en sort, som ska anskaffas av Östtimors försvarsstyrkor.

Vapnet är en lokal variant av det belgiska vapnet 5,56 mm FN Minimi.

Överenskommelsen omfattar också upprättandet av en gemensam kommitté för försvarssamarbete för att koordinera samarbetet, samt samarbete om luftfart, även om inga detaljer om detta är kända. Dock har det antagits att Östtimor vill köpa militärhelikoptrar.

Försvarsminister Stephen Smith sade igår kväll att regeringen välkomnade varje positiv utveckling av samarbete för säkerhet mellan Östtimor och Indonesien.

Australien har ett orubbligt åtagande för Östtimors långsiktiga säkerhet och välstånd, sade Smith. Australien har ett nära försvarssamarbete med Östtimor inom områden för teknik, havssäkerhet, logistik, ekonomistyrning, kommunikation och utbildning i engelska.

Östtimor har använt olika källor för sin militärmateriel och har patrullbåtar från Portugal, Sydkorea and Choch Kina.

Chefen för Australian Strategic Policy Institute, pensionerade generalmajoren Peter Abigail, sade att de nya försvarsbanden mellan Östtimor och Indonesien var ett mycket positivt steg.

Det är mycket förnuftigt att Australien, Indonesien och Östtimor har starka band och goda relationer med varandra, sade generalmajor Abigail.

Han sade att Australien skulle forsätta vara djupt engagerat i utbildning av östtimoresiska styrkor och i rådgivning till regeringen i Dili.

Clinton Fernandes, föreläsare vid Australiens försvarsakademi, sade Östtimor tydligen vill förbättra sina relationer med en mäktig granne.

Östtimor diversifierar sina kontakter i regionen och vill tydligen ha goda relationer med dem alla, sade Fernandes.

Källa: Mark Dodd/The Australian

27 - Nedräkning till verklig självständighet

Den svenske undersökande journalisten och författaren Klas Lundström har besökt Östtimor och skrivit om besöket.

Artikeln, som är skriven på engelska, är dels publicerad i The New Zealand Herald dels finns den på Lundströms webbplats.

25 - g7+-länderna håller tekniskt möte i Dili

Den 24 augusti 2011 höll Östtimors finansministerium ett möte på hög nivå med g7+-gruppens medlemmar i samband med Extractive Industries Transparency Initiative:s (EITI) regionala konferens i Dili den 25-27 augusti. Representanter från Demokratiska Republiken Kongo, Solomonöarna, Republiken Burundi, Republiken Liberia, Guinea-Bissau, Federala Demokratiska Republiken Nepal, Islamiska Republiken Afghanistan och den Centralafrikanska republiken var bland mötesdeltagarna. Representanter för OECD och International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding:s sekretariat deltog som observatörer.

Olivier Kamitatu, minister för nationell planering i Demokratiska Republiken Kongo, och Gordon Darcy Lilo, minister för planering och internationellt samarbete i Solomonöarna, var bland de ministrar som deltog. José Luís Guterres, vice premiärminister och Alfredo Pires, statssekreteraer för naturtillgångar, hälsade också g7+-representanterna välkomna tillÖsttimor.

Å Xanana Gusmãos vägnar hälsade José Luís Guterres de celebra delegaterna varmt välkomna och uttryckte regeringens stöd till g7+.

Under mötet, som Emilia Pires, finansminister och ordförande för g7+, ledde utbytte medlemsländerna erfarenheter från sina fredsskapande och statsbyggande ansträngningar. Därutöver gav medlemmarna förslag till hur det civila samhällets och oppositionsgruppers röster ska tas med i den politiska dialogen och hur man ska säkra att svaga stater ska behålla makten över det bistånd de får.

Under mötet sammanfattade minister Pires g7+ historia för deltagarna, pekade på betydelsefulla milstolpar och på vad som fortfarande återstår att åstadkomma fram till det fjärde högnivåmötet (4:th High Level Forum - HLF4) i Busan, Sydkorea. Det är vid HLF4 som g7+ försöker dra uppmärksamheten till de ömtåliga staternas särskilda behov genom att visa på en rad av freds- och statsbyggnadsskapande mål som nödvändiga för att nå milleniemålen.

Minister Pires beskrev milleniemålen som viktiga verktyg för att koordinera utvecklingsbistånd , men anförde skäl för att de hade ganska liten framgång när det gäller ömtåligheten. Det är till stor del därför att milleniemålen är för mycket fokuserade på att förbättra individers liv under antagandet av starka statliga instutitioner och en frånvaro av konflikter, vilket i verkligheten knappast är fallet i av konflikt påverkade stater. Det är på grund av detta som g7+-länderna har kommit överens om att samarbeta med den International Dialogue on Peacebuilding and Statebuidling för att ta fram en uppsättning av fredsskapande och statsbyggande mål med syfte att stoppa konflikter, bygga statliga instutitioner och bekämpa fattigdom.

Minister Pires framhävde åtskilliga nyckelfrågor som ömtåliga stater måste ta hänsyn till, såsom behovet av starkt ledarskap, behovet av att bidragsgivare ger rum för flexibilitet att anpassa utvecklingsbistånd till de nationella förhållandena och behovet att uppfatta ömtålighet som en tillgång snarare än en svaghet.

Minister Kamitatu påminde deltagarna om att på grund av oundvikliga ständiga och snabba förändringar står ömtåliga stater inför en mångfald utmaningar, särskilt avseende rätten till mark och tillgång till rättsväsendet. Som fortsättning menade Kamitatu att enbart ekonomisk tillväxt kanske inte är tillräcklig för att minska fattigdom och att bara en stark ekonomisk grund kommer att tillåta verklig minskning av fattigdom att äga rum. Andra länder informerade sedan gruppen om sina erfarenheter och utmaningar inom politik, rättsväsende och biståndseffektivitet.

g7+-sekretariatets arbete föredrogs för gruppen i form av förslag till mål och indikatorer att ta hänsyn till som del av ett ömtålighetsspektrum, ett system för att mäta staters ömtålighet för att informera om politik efter konflikter och utvecklingsarbete.

Helder da Costa från g7+-sekretariatet gav en kort översikt, som täckte de olika framgångarna och resultaten från den serie av arbetsmöten om biståndseffektivitet som hölls i maj och juni 2011. da Costa menade att frågor om ömtålighet med stor sannolikhet kommer att bli nyckelfrågor vid HLF4-diskussioner grundade på g7+-staternas arbete och erfarenheter. Minister Kamitatu gratulerade Östtimor till detta resultat.

Under mötet kom man också överens om att tre arbetsgrupperr skulle tillsättas för att befästa g7+-forumet som en viktig representatnt för alla ömtåliga och konfliktdrabbade nationer. Innan mötet avslutades kom man överens om att de tre arbetsgrupper skulle ledas av:

Sammansättningen av och arbetsprogrammen för dessa arbetsgrupper, ömtålighetsspektrumet och evenemangen fram till och under HLF4 kommer att diskuteras närmare under det kommande g7+-mötet i Sydsudan 18-19 oktober 2011.

Källa: Finansministeriet

23 - Misslyckad skörd driver västtimoreser att leta mat i djungeln

Kupang. Hungersnöd som hotar sju distrikt i Västtimor (East Nusa Tenggara - NTT) har enligt rapporter drivit invånare att leta efter alternativ föda i skogarna.

I distriktet East Sumba har hundratals invånare i byn Pambotanjara (i Waingapu) och omgivande byar samlat mat rötter för att ersätta ris, efter misslyckadeskördar i distrikte.

Distriktschefen i East Sumba Gidion Mbilijora sade i måndags att en del invånare stod inför matbrist.

En del av dem måste leta efter mat djungeln. Jag har ännu inte fått någon rapport om hur många det är. För närvarande gör vi en inventering innan vi ger nödhjälp, sade han.

Gidion sade att den misslyckade skörden berodde på extremt väder i den föregående odlingssäsongen.

Enligt en rapport från NTT Counseling and Food Reliance Agency hotas nu 46.309 människor i sex delar av East Sumba av hungersnöd.

Planerad nödhjälp omfattar utdelning av ris och initiering av arbetsintensiva utvecklingsprogram, sade Gidion.

I distriktet South Central Timor har invånare i ett antal hungerdrabbade byar gått ut i skogen för att plocka tamarinder att sälja för att få pengar till ris.

Vårt livsmedelslager har minskat yyteligare på grund av en dålig majsskörd det här året. Invånarna hanterar läget genom att plocka tamarinder i skogen för att sälja, sade Anton Likewatu, bychef i Batnum i South Amanuban.

Chefen för South Central Timor:s jordbruksmyndighet I Gede Witadarma har sagt att så många som 150 byar i distriktet står inför ett allvarligt hot om hungersnöd, om regeringen misslyckas med att vidta åtgärder.

Invånare i distrikten Sikka, West Sumba, North Central Sumba, Belu och ett antal andra distrikt lever under liknande omständigheter. Preliminära rapporter indikerar att fler än 90.000 invånare i Västtimor - 30.620 familjer - står inför svälthot.

Västtimors guvenör Frans Leburaya vill avdramatisera läget.

Tro inte att människorna är helt utan mat, särskilt som rapporter säger att invånarna gått ut i skogen för att samla rötter och nötter. De har alltid varit en del av människornas föda, så de står inte inför någon matbrist och tvingas inte äta djungelrötter ellernötter, sade Leburaya.

Han tillade att rapporter om att en eller två personer i East Sumba gått ut i skogen för att samla rötter och nötter inte betydde att råder hungersnöd. Vi kommer att utvärdera informationen innan vi vidtar nödvändiga åtgärder, sade Leburaya.

Källa: Yemris Fointuna/The Jakarta Post

22 - 2011-års internationella pris till kvinnliga poliser i fredsbevarande tjänst till vice kommissarie Shahzadi Gulfam (UNMIT)

Det internationella priset till kvinnliga poliser i fredsbevarande tjänst är en belöning, som delas ut till en utomordentlig kvinnlig polis i fredsbevarande tjänst i ett FN-uppdrag.

Målen för belöningen är:

Utmärkelsen förlänas i samarbete med International Association of Women Police (IAWP) Awards program och delas ut under IAWP:s årliga konferens.

2011-års pristagare är vice kommissarien Shahzadi Gulfam (Pakistan) som tjänstgör i Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor (UNMIT).

Att bistå de utsatta

Förenta Nationernas polisavdelning inom byrån för laglydnad och säkerhetsinstutitioner (Office of Rule of Law and Security Institutions - OROLSI), kontoret för fredsbevarande operationer (Department of Peacekeeping Operations - DPKO) och det internationella förbundets för kvinnliga poliser (International Association of Women Police - IAWP) kommitté för internationella stipendier är mycket stolta över att kunna tillkännage mottagaren av 2011-års internationella pris till kvinnliga poliser i fredsbevarande tjänst till vice kommissarie Shahzadi Gulfam från Pakistan. Hon tjänstgör för närvarande i Förenta Nationernas uppdrag i Östtimor (UNMIT) som gruppchef i Förenta Nationernas polis (UNPOL) med placering i Östtimors polis (PNTL) enhet för utsatta (Vulnerable Persons Unit - VPU) i huvudstaden Dili.

Efter avslutade studier började Gulfam i Punjabs polis i mars 1985. Under sin mer än två decennier långa poliskarriär har hon tjänstgjort så väl på nationell som internationell nivå. Hos utredningsenheten i Pakistan var hon chef för 150 poliser, som arbetade med brottsutredningar. Senare arbetade hon i Punjabs motorvägspatrull och organiserade kurser i trafikmedvetande för allmänheten. Hon spelade en nyckelroll i förbättringen av trafiksystemet i provinsen genom noggrann tillämpning av disciplin för att stävja olagliga vanor och skydda utsatta medborgare mot korrumperade poliser.

Gulfam var den första kvinnliga polisen, som representerade Pakistan, när hon deltog i FN-uppdraget i Bosnien-Herzegovina 1997. Hon har sedan dess tjänstgjort i FN-uppdrag i Kosovo 1999 och Östtimor 2007.

När hon tjänstgjorde som koordinatör för rekrytering och urval för Kosovos polis (Kosovo Police Service - KPS) inom FN-uppdraget i Kosovo (1999-2001) brukade Gulfam besöka skolor och gymnasier i jordbruksbygder för att nå kvinnor och motivera dem att gå med i polisstyrkan, som hade mycket få kvinnliga poliser vid den tiden. Hon förklarade polisens roll, det ökade värdet av en könsbalanserad styrka och den påverkan kvinnor kan ha. Hon är stolt över att ha bidragit till nationella och internationella insatser för att öka antalet kvinnliga poliser i KPS vid dess grundande. 2010 fanns det fler än 1.000 kvinnliga poliser i denna styrka.

Gulfam sändes 2010 till Förenta Nationernas uppdrag i Östtimor (UNMIT).

UNPOL Shahzadi Gulfam har visat entusiasm, uthållighet och glöd i sitt arbete vid enheten för utsatta. Tragiskt nog är kvinnovåld ett vanligt bortt i post-konfliktens Östtimor och offer menar att det ofta är svårt att göra anmälan, säger UNMIT-kommisarie Luis Carillho och tillägger att trots dessa svårigheter har Gulfam spelat en utomordentlig roll när det gäller att stödja och skydda utsatta människor.

I sin nuvarande tjänst är UNPOL-polis Gulfam ansvarig för att hänvisa offer för kvinnomisshandel till skyddade boenden och medicinskt bistånd liksom för rapportering av försvunna och trafficking. Hennes ansvarsområde omfattar också sambandet med justititeministeriet för att ge offer juridisk gottgörelse. Hon är också koordinatör för hälsovårdsinrättningar som ger offer pyskologiskt stöd. Som gruppledare bedömer hon skyddande boenden utsatta personer.

Gulfam har spelat en exceptionell roll för att få misstänkta till domstolarna och ge behövande rättvisa. När hon kom till enheten för utsatta (VPU) väntade sedan 2007 411 fall på utredning. Och inom ett år hade jag med stora ansträngningar hjälpt till att lösa 72 fall ur kön, förklarade Gulfam.

Hon var avgörande för att få ett antal ideella organisationer (NGOs) att effektivt stödja offer för sexuella överfall och missbruk. Dessutom har hon uthålligt genomfört program för att medvetandegöra den nya timoresiska lag, som kriminaliserade kvinnomisshandel och som trädde i kraft i maj 2010.

Genom att besöka svårtillgängliga delar av Östtimor är Gulfam en förebild för flickor och kvinnor, som hon inspirerar att söka till den nationella polisen.

Det internationella priset till kvinnliga poliser i fredsbevarande tjänst kommer att delas ut vid invigningsceremonin för det internationella förbundetsför kvinnliga poliser (International Association of Women Police - IAWP) årliga utbildningskonferen den 21 augusti 2011 i Lexington, Kentucky, USA. Tolv nomineringar av kvinnliga poliser från 11 länder stationerade hos fredsuppdrag i 7 länder runt hela världen hade lämnats in.

Källa: UNPOL - http://www.un.org/en/peacekeeping/sites/police/award.shtml

22 - Observatörer berömmer Freitlins direkta val

Fretilin har framgångsrikt genomfört direkta val i hela Östtimor av ordförande och generalsekreterare den 20 agusti. Det var ett stort deltagande av partiledare och medlemmar i valet, som hölls från 7 på morgonen till 4 på eftermiddagen. Saiful Bahri från Indonesia PDI Struggle sade att Fretilin utgjorde ett gott exempel för andra politiska partier i Östtimor och andra asiatiska länder, inklusive Indonesien. Valet var demokratiskt och medlemmarna var entusiastiska över att få gå till vallokalerna för att avge sina röster, sade han. Taufik Widjaja, en observatör från Indonesiens PKS-parti sade att Fretilins direkta val var en förebild för politiska partier i Östtimor och andra länder.

Källa: Independente genom TLMDC1:s dagliga nyhetssammanfattning

Noter:

 1. Timor-Leste Media Development Center

21 - Östtimor upplöser självständighetsrörelsens väpnade gren

Dili. I lördags upplöste Östtimor officiellt självständighetsrörelsens väpnade enhet, Falintil, som längre än två decennier kämpade mot den indonesiska ockupationen av landet.

Med en militär ceremoni och parad har Östtimors regering idag symboliskt upplöst den väpnade grenen Falintil, som under 24 år var ... i skogarna för att kämpa för Östtimors självständighet, sade president José Ramos-Horta.

De är beundransvärda och modiga krigare, starka i tron, utan att i större utsträckning tänka på ... riskerna. De (överlevde) år för för år för att sjunga om självständighetsdrömmen, sade Ramos-Horta.

Regeringen hedrade 236 män och kvinnor från den väpnade grenen i ceremonin, som också övervars av åtskilliga representanter för Indonesien.

Östtimor, en tidigare portugisisk koloni, var under 24 år från 1975 ockuperat av Indonesien, en period kännetecknad av utbredda brott mot de mänskliga rättigheterna som ledde till 200.000 människors död.

Det lilla landet vann formell självständighet 2002 efter seger 1999 i en av FN arrangerad folkomröstning, som drabbades av våld.

En försoningskommission gemensamt upprättad av Östtimor och Indonesien konstaterade 2008 att det trots att grova brott mot de mänskliga rättighetrna begicks av indonesiska styrkor, så borde inga fler rättegångar eller arresteringar genomföras.

Östtimor har stora tillgångar av energiresurser men förblir ett av de fattigaste länderna i Asien, med de flesta invånarna beroende av utländskt bistånd.

Källa: AFP

20 - Ökning av australiskt bistånd hjälper kubanskt hälsovårdsbistånd

Australiska bidrag kan komma att bli den nyaste tillgången för ett redan blomstrande kubanskt hälsovårdsprogram i Östtimor och det kommer troligen att starta senare i år.

Den australiska regeringen har i år tillkännagett en ökning på 9 miljarder australiska dollar av utländskt bistånd de kommande fyra åren med ett betydande fokus på Östtimor.

Tillkännagivandet kommer i samband med den första obereonde utvärderingen av australiskt bistånds effektivitet på 15 år.

Utvärderingsgruppen har rekommenderat en fyra-årsstrategi, enligt vilken projekt utvärderas ofta, och arbetar för närvarande tillsammans med den australiska regeringen för att sätta upp mål för det ökade biståndet.

Gruppen fäste särskilt uppmärksamheten på behovet av valuta för pengarna och maximal påverkan från de använda resurserna. Att bygga och bättre utnyttja effektiva internationella partnerskap rekommenderades också.

Det kubanska medicinska programmet i Östtimor, påbörjat 2003 av den föregående Fretilin-ledda regeringen, har uppskattningsvis räddat fler än 17.000 liv, vilket gör det till ett av de mest framgångsrika i världen.

Östtimors president José Ramos-Horta är en stark anhängare av det kubanska biståndsprogrammet och nominerade förra månaden den kubanska biståndsgruppen till Nobels fredspris.

Önskvärda resultat

Föreläsaren doktor Tim Anderson vid Sydneys universitet har noggrant följt och studerat det kubanska programmet och säger att en trepartsöverenskommelse med Östtimors regering skulle vara en effektiv användning av australiska biståndsmedel och ge önskvärda resultat för det östtimoresiska hälsovårdssystemet.

Ett sammankopplat kubanskt/australiskt program diskuterades av Australiens parlamentssekreterare för Stilla havsöarna, Richard Marles, under hans besök i Kuba förra veckan.

[Marles initiativ] visar en konstruktiv och mogen inställning ... kubanerna kommer att insistera på att det ska vara trepartsöverenskommelser och jag hoppas att Canberra ser det på samma sätt. Jag tror att trepartskoordinering skulle kunna ge en effektivare användning av biståndsdollar, sade doktor Anderson.

I en intervju nyligen med ABC:s Pacific Beat-program avslöjade Marles preliminära detaljer i överenskommelsen.

Marles sade att han och kubanerna hade kommit överens om omfattningen av en studie av kubanska och australiska experter senare i år.

Vi är ivriga att få se hur vi kan, om Du så vill, utnyttja kubanska experter tillsammans med vår närvaro i Stilla havs-området för att åstadkomma någonting verkligen viktigt, sade han till Pacific Beat.

Bland världens fattigaste

American Medical Aid:s Östtimorkoordinatör Elliot Stokes sade att konflikter och krig har gjort Östtimor till ett av världens fattigaste länder med få tillgångar.

FN, världen, USA och Australien är skyldiga Östtimor för den helt förkastliga historien av missförhållanden, som inte har uppmärksammats, och den rasistiska/bigotta behandling Östtimors folk har fått utstå under kolonialstyre, andra världskriget, indonesisk ockupation och den nuvarande sedan självständigheten varande halvockupationen, sade han.

Effektiviteten hos det australiska biståndsprogrammet har kritiserats brett, vilket lett till en regeringsöversyn.

Professor George Quinn vid Australian National University sade att det pågående australiska programmet är dyrt, stadscentrerat och inbegriper anställda med kortvariga placeringar, av vilka de flesta inte kan något lokalt språk.

Quinn sade att västregeringars biståndsorgan, sådana som Australian Agency for International Development (AusAID), ofta betraktas som dyrbara system som troligen faller i bitar, när utländska experter dras tillbaka.

Jag har ofta tänkt att kubanskt medicinskt bistånd enligt Timor-modellen skulle kunna vara väl ägnat för de avlägset belägna aborigin-bosättningarna i Australien , där så mycket av den australiska regeringens hälsovårdssystem tycks gå rakt ner i avloppet, huvudsakligen därför att det är dyrt och mycket svårt att få australiska hälsovårdsarbetare att stanna för längre tid i isolerade samhällen, sade han.

Alternativt, sade AusAID:s generaldirektör Peter Baxter, att det australiska sättet var effektivt, eftersom, i motsats till i det kubanska programmet, deltagarna arbetar ideellt för att ge mödravård, familjeplanering och behandling av vanliga sjukdomar.

Beslutade medel

AusAID beviljade nyligen medel för Bairo Pite-kliniken i Dili.

Doktor Dan Murphy från kliniken säger att dessa medel kommer att till stor del bidra till att bekämpa tuberkulos, dödsorsak nummer ett i Östtimor.

Dan Murphy hoppas också att få se fler timoresiska studenter och patienter resa till Australien för utbildning respektive behandling.

Vi skulle hemskt gärna se att minst en plats reserverades i varje australisk medicinsk skola för de bäst kvalificerade timoresiska studenterna och att de inte bara behövde förlita sig på Kuba. En koordinerad kanal till australiska sjukhus för behandling av fall utanför vår kapaciteter borde ordnas, sade han.

En talesperson för utrikesdepartmentet sade att dessa åtgärder var en återspegling av Australiens ökade löften att ge effektivt bistånd till östtimor.

Ökat och effektivare bistånd i Stilla havet, vilket verkligen omfattar Östtimor, har för tillfället prioritet, sade han.

Laura Stewart är journaliststuderande vid Bond-universitet på Guldkusten, Australien. Den här artiklen har tidigare publicerats i Independente newspaper, Östtimor.

Källa: Laura Stewart/Scoop - Pacific.Scoop

18 - Postkolonial blues - Östtimors förlorade generation

Den östtimoresiske trubadern Ego Lemos är bedrövad. Hans karriär som sångar har till sist gett honom hyllnngar, lett till ett framgångsrikt samarbete med den vördade inhemske sångaren Geoffrey Gurrumul Yunupingu, spelningar över hela Australien 2009 och två priser för hans temasång i filmen Balibo samma år. Men hans generations öde tynger hans själ.

Läs fortsättningen på Jill Jolliffes artikel (på engelska) i det australiska månadsmagasinet The Monthly. Klicka här!

18 - Militärpolisen, hjälp till eller överkörning av PNTL?

Efter FALINTIL:s omvandling till FALINTIL-Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL) den 1 februari 2001, har F-FDTL kontinuerligt tränat för att bli en mer professionell styrka. F-FDTL upprättade militärpolisen 2005. Militärpolisens uppdrag är polisarbete rörande F-FDTL:s personal i frågor om militär disciplin. Det är militärpolisens plikt att utföra polisarbetet när F-FDTL:s personal är inblandade i militära brott, men inte civilbrott. Men i dettta polisarbete möter militärpolisen många slags problem som en följd av förhållandena i Östtimor. Verkligheten i Östtimor är att militärpolisen ofta också utför civilpolisens uppgifter.

Problemen med polisen och militärpolisen, som den här rapporten beskriver kommer ofta från en brist på förståelse av lagen - lagen om militärpolisen. Den lagen säger att när militär personal begått ett civilt brott, måste de följa den civila processen, vilket är PNTL:s uppgift att utreda och processera. Men verkligheten är att när F-FDTL-personal begått ett civilt brott, är PNTL inte i stånd att utföra polisarbetet eller att försöka arrestera F-FDTL-personal därför att denna personal inte samarbetar med PNTL. Incidenter som denna händer hela tiden och det har resulterat i att gruppen inte respekterar PNTL:s auktoritet. När incidenter med F-FDTL-personal inblandad inträffar, är PNTL ofta inte i stånd att agera, eftersom människorna ofta kallar militärpolisen att hantera det.

Den här rapporten beskriver att militärpolisen ofta också arresterar civila personer, gör en utredning, men bara förhör (presta declarasaun) dem och att de seda överlämnar fallet till polisen för fortsatt utredning. Det här visar att det finns osäkerhet när det gäller tillämpning av lagen, därför att militärpolisen inte förstår lagen helt och hållet.

Det här är en komplicerad situation i vilken PNTL inte har stark auktoritet över F-FDTL-personal i civila fall, därför att militärpolisen ställer upp och utför polisarbete. Å ena sidan har militärpolisen inte legala rättigheter att utreda militär personal inblandad i civila brott, å andra sidan vill militär personal, som är inblandad i civila brott, inte att PNTL utreder eller arresterar dem i dessa frågor. I denna rapport beskriver vi de problem med polisarbetet, som både militärpolisen och PNTL ställs inför, och FM har ndanstående rekommendationer för de bägge institutionerna i denna fråga:

 1. Rekommenderar militärpolisen och PNTL att titta på detaljerna i lagen om militärpolisen och sprida och förklara den för militärpolisens personal innan de behandlar fall med militär personal inblandad i civila brott.
 2. Rekommenderar militärpolisen att de underlättar för PNTL att genomföra utredningar och arresteringar av militär personal, som inte vill samarbeta med PNTL.

För mer information var god kontakta Nélson Belo, Director of Fundasaun Mahein, www.fundasaunmahein.org, tel +670 737 4222.

Källa: Fundasaun Mahein

16 - Zumalai-incidenten ett stort prov för PNTL

Nyligen var London (England) offret för utbredd offentlig oro, som var oväntad och som polisen kämpade med för att få kontroll. I Östtimor har vi också liknande våld, som inträffar kontinuerligt, till synes utan slut. Östtimors historia är full av våld, nästan varje år bränns hus ner och mäniskor dödas. Men varför har PNTL inte gjort upp några planer och förberett sig för detta våld?

Incidenten, i vilken en PNTL-polis dödades och hus brändes ner i Zumalai-Suai var ett stort prov av PNTL:s kapacitet. När dödande och nerbränning av hus inträffar, hade PNTL:s distriktskommendör i Cova Lima kapaciteten för att mobilisera distriktspolisen? Om PNTL i Suai inte hade tillräcklig kapacitet för denna situation, hade då chefen i Suai-distriktet befogenhet att begära stöd från det nationella PNTL-kommandot eller inte? Omfattar utbildningen av PNTL upprättandet av stora planer för att kunna hantera allvarlig offentlig oordning?

Fundasaun Mahein (FM) är bekymrade därför attPNTL inte var i stånd att stoppa våldet i Suai. Incidenter som denna händer fortlöpande, men arför vidtog PNTL inga förberedelser? FM kräver att de interna säkerhetsreglerna för Östtimor ändras, så att PNTL får i uppdrag att hantera de incidenter som reglbundet hotar Timor. FM konstaterar att PNTL nyligen utbildades i anti-terrorism, bombdesarmering och till och med sjöfart, utbildning som dödade en polis - den sortens utbildning avspeglar inte säkerhetsprioriteringarna i det här landet.

För att bygga säkerhet med legimitet måste säkerhetspolitiken ha en grund i de verkliga hot Östtimr står inför. För att hantera en situation måste PNTL:s utbildnng vara relaterad till hot som våldet i Zumalai-Suai. FM rekommenderar regeringen att åter göra en översyn av PNTL:s utbildningsmekanismer, såsom utbidlning i militär stil med automatkarbiner - incidenter som Zumalai-Suai kräver att PNTL har utbildning i närpolisarbete, som är gjord för att förhindra konflikter. FM rekommenderar närpolisarbete som är effektivt och löser problemet. PNTL måste ha kunskap om grannskapet och dess problem, de måste förutse när storsklaigt våld kan inträffa och då utarbeta planer för att säkra att sådant våld förhindras eller kontrolleras. Detta kräver god planering, god logistik och, framför allt, gott ledarskap.

Att öka PNTL:s kapacitet måste grundas på de inhemska hoten, därför att sådan kapacitet kommer att leda till ett snabbt svar på en del incidenter i detta land. Allmänna oroligheter som i Zumalai-Suai är ett stort prov av PNTL:s förmåga, ett prov, som i detta fall, inte bestods av PNTL.

Därför att incidenter som Zumalai-Suai till och med kommer att inträffa oftare under president- och parlamentsvalen, måste FM fråga, är PNTL redo för 2012 eller inte?

För mer information var god kontakta Nélson Belo, Director of Fundasaun Mahein, www.fundasaunmahein.org, tel +670 737 4222.

Källa: Caetano Alves, Outreach Unit/Fundasaun Mahein, tel +670 733 8969, Rua dalan Balide, Dili, Timor-Leste

16 - Upp och ner i Timor

Den här artikeln ur den singaporesiska tidningen The Straits Times om Östtimor som turistmål vill vi inte undanhålla Dig, även om den är för lång att översätta.

Ups and Downs of Timor

Whether it is trekking in the mountains or diving in the seas, the country is full of adventure options.

Timor-Leste, a little dot of an island on the leading edge of the Australian tectonic plate, is unexplored and full of potential and adventure.

It is an infant nation, formerly called East Timor. It gets in your system. Legend has it you cannot visit just once.

Timor's mountains rise each year as Australia crashes up into Asia.

Peaks tower almost 3,000m in the narrow country's middle, then slope sharply towards the sea. Along the north shore, granite cliffs plunge into its blue- green waters.

That combination of height and depth means the country is rich in opportunities for adventure travel.

From Sept 11 to 16, the country will host the third Tour de Timor, an annual international mountain bike race. The inaugural race was held in 2009, with 300 competitors from 12 countries.

Timor-Leste president Jose Ramos-Horta, who came up with the idea for Tour de Timor, is a good ambassador for the country as a new adventure destination.

Most mornings, he walks several kilometres from his home on the eastern edge of Dili to his office downtown, even after a 2008 assassination attempt in which he was shot and almost died. He will tell you it is because he is a mountain person.

'Because I grew up in a remote mountain village, I am fixated on mountains,' he says during an interview at the World War II memorial at Dare, which has a panoramic view of the capital and its fringing coral reefs.

'And in Timor-Leste, we have majestic, beautiful landscape that goes up to 3,000m in certain places. I love walking through the hills,' he says.

Ever the savvy politician, he has something for beach people as well.

'I love watching our wonderful sunset, too,' he adds. 'You could be watching out to the west from Dili, and on and off, dolphins may jump up to the level of the sun, staying there for a second, and you get the perfect picture of the dolphin in the middle of the miracle.'

He is being more than a little melodramatic.

But a recent survey by an Australian university revealed that Timor-Leste does have a higher concentration of marine mammals - pilot whales, Minke whales, spinner dolphins, orcas, dugongs, you name it - than anywhere else on earth.

The Timorese have never been a strong fishing nation and the country has little in the way of heavy industry, so its waters are encouragingly pure.

After a couple of days exploring Dili, my travel companion, photographer Dan Groshong, who covered Timor's struggle for independence for Time magazine, and I head east in a convoy of four-wheel-drive vehicles orchestrated by Dive Timor Lorosae (www.divetimor.com, +670-723-7092), one of the two dive companies in town.

The other main dive operator is Free Flow Diving (http://freeflowdiving.blogspot.com/).

We are on a 'land liveaboard' along the north coast of Timor-Leste. The week-long trip takes us to sites east of Dili that are easy to reach for a day trip.

First there is Black Rock, which several long-serving expatriates rate as their favourite site in the country.

Then there is K41, named after the kilometre marker on the road to Baucau.

Black Rock turns into a particularly rewarding dive. Dan tells me as we get into the water that he once came so close to a dugong here that he bumped up against it.

No sign of seacows this time, but we come across a hawksbill turtle, a huge star pufferfish and a shelving reef that drifts as deep as you want to go.

After three days on the road, our group makes it to Tutuala, a fishing village at the very eastern end of Timor-Leste.

The country's former name is a tautological expression. 'Timor' already means 'east' in Bahasa Indonesia.

The country, which shares the island of Timor with the Indonesian province of West Timor, is also known as Timor Lorosae or 'Timor Where The Sun Rises', in the local language, Tetun.

So Tutuala is where the sun really does rise on Timor.

Perhaps that is why Jaco, an island just offshore, has divine, spiritual roots. The limestone mountains that loom inland were the hiding place of revolutionaries during the fight against the Indonesians, led by current Prime Minister Xanana Gusmao, who is often depicted in Che Guevara poses on walls and T-shirts around Timor.

The area around Tutuala is now home to Timor-Leste's first national park.

Lake Ira Lalaro that we pass on the bumpy road down to the end of the island is a bird-watcher's dream, and Mr Colin Trainor, the foremost expert on birds in Timor, believes there is primary forest, untouched by man, in the park.

After negotiating a price with a couple of local fishing boats, they take us to dive at Silent Bay, on the north end of Jaco, and Bikini Beach, or Lene Ata Veraka, in the centre of the island.

The fishermen marvel at our photos when we get back on board.

'So that's what it looks like down there,' they cackle to each other.

Dan and I head into town at the end of the trip, then south into the mountains, to explore some of the country's World War II history.

At the tiny village of Suco Liurai, high on the long dirt track above Maubisse, a market town in the hills in the centre of the country, we hike to the wreckage of a Liberator plane.

Local villagers have used what they can for scrap metal. Only the undercarriage, too heavy to carry, remains.

Eco Discovery (www.ecodiscovery-easttimor.com), a Timorese adventure travel company that can arrange tours of World War II sites, rediscovered the wreck in November 2008.

Australian army records show it took off from Darwin and crashed in May 1945 on a reconnaissance flight. The crew died and the villagers buried their bodies in a crude shallow grave next to the plane.

Australian troops confirmed the wreck from the engine plates and took the bodies to Ambon for proper burial.

You can examine the small dip in the ground where the bodies were first buried, giving you an eerie sense of place. It is also possible to tell where the plane hammered into the mountain slope.

Many in Timor prefer to move on.

One of them, an elderly man named Thomas Borsi, is glad that peace has come to his country. He tells his story surrounded by 10 young children, chewing red betel nut that he keeps in a gourd in his pocket.

'We suffered for war many times and now we feel independence, so everything is better,' he says.

5 things to do

 1. Spend a few days in the capital of Dili, which has a surprising range of international restaurants and bars.
 2. Explore the coast east of Dili, from the lovely beach at Areia Branca to Tutuala at the tip of Timor.
 3. Dive at the sites around Dili or take a day trip to Black Rock and K41.
 4. Head into the hills to the market town of Maubisse, near the 2,963m Mount Ramelau, and on to the old Portuguese 'posto' at Same.
 5. Take a boat trip to Atauro Island, whose surrounding waters are full of dolphins and whales.

2 don'ts

 1. Don't leave Dili without provisions for your trip and camping supplies. Supermarkets are well-stocked in the capital, but restaurants and hotels are thin on the ground elsewhere.
 2. Avoid driving around the country in anything other than a four-wheel-drive vehicle. The roads are rough and can, during the wet season, be unpassable.

Getting there

Three airlines fly to Timor-Leste. Air Timor, formerly known as AustAsia, flies every Tuesday, Thursday and Saturday between Singapore and Dili (www.air-timor.com).

Air North flies daily from Darwin in Australia to Dili (www.airnorth.com.au). The Indonesian airline Merpati flies daily from Bali to Dili (www.merpati.co.id).

The US dollar is the official currency. Banks such as ANZ have ATMs in Dili.

Expect to pay from US$25 (S$30) to US$250 a night at hotels which range from small and older ones such as Hotel Turismo (hotelturismo_04@yahoo.com, hotelturismodili@hotmail.com) to larger ones such as Hotel Timor (www.hotel-timor.com).

Källa: Alex Frew Mcmillan/The Straits Times (Singapore)

15 - Hus förstörda i mobbs upplopp i Östtimor

Ilskna grupper av medlemmar i kampsportgäng satte eld på dussintals hem, när de härjade i en östtimoresisk stad efter att en av dem dödats i ett knivslagsmål, sade polisen.

Fler än 100 hus och fordon dessutom sattes i brand vid oroligheterna i Zumalai, på Östtimors sydkust i måndags, sade en polis till AFP med villkoret att vederbörande fick vaa anonym.

Han sade att våldet utlöstes av knivhuggningen av en gängmedlem, som också var en polisinformatör, i staden igår.

Tre personer är nu i polisförvar. Säkerhetsläget där är nu under kontroll, sade poliskällan.

En militärkälla, som också vägrade att identifiera sig, bekräftade omständigheterna för oroligheterna.

Kampsportgäng är vanliga i Östtimor, en liten stat på hälften av en ö, som uppnådde självständighet från Indonesien 2002 efter en blodig folkomröstning. Länk till bakgrundsartiklar i Herald Sun.

Förenta Nationernas polis överlämnade hela kontrollen av Östtimor till den nationella styrkan i mars, mer än fyra år efter att sammandrabningar mellan rivaliserande fraktioner inom säkerhetsstyrkorna hotade att kasta ut landet i inbördeskrig.

FN kommer att upprätthålla en närvaro av upp till 1.280 poliser för att stödja den lokala polisen till efter ett presidentval 2012, då FN:s fredsbevarande styrka planerar att dra sig ur den sydostasiatiska staten.

Källa: Herald Sun/AAP

Juli

06 - Östtimor delade ordförandeskapet vid internationellt möte i Monrovia

Good Bye Conflict and Welcome Development (Adjö till konflikter och välkommen till utveckling) var temat för den andra internationella dialogen om fredsskapande och statsbyggnad, vid vilken ordförandeskapet delades av Östtimor och Storbritannien, som hölls i Monrovia, Liberia, den 15-16 juni 2011. 35 delegationer från länder runt hela klotet deltog med 14 representanter från g7+-länderna. Utvecklingspartner, mulit- och bilateral organisationer, Förenta Nationerna, Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken och organisationer från civilsamhället deltog också för att bidra till dialogen.

Resten av pressmeddelande är för lång för att översätta, så jag hänvisar till det engelska originalet, som Du kan nå genom att klicka på källan nedan. [Tommy Pollák]

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

Juni

30 - Indonesiens president utser släkting till arméchef

Jakarta. Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono utsåg i torsdags sin svärson, som människorättsgrupper säger kan ha varit ansvarig för brott i Östtimor 1999, till landets nye armé chef.

Befordran av Pramono Edhie Wibowo från generallöjtnant till general orsakade spekulationer om att Yudhoyono, själv en tidigare general, förbereder sin frus yngre bror för att bli Indonesiens näste president.

Wibowo, 56, utexaminerad från militärakademin 1980, ledde specialstyrkan Kopassus 1999 och är en tidigare medhjälpare till expresidenten Megawati Sukarnoputri, rapporterade tidningen Jakarta Post.

För närvarande chef för arméns strategiska kommando Kostrad ersätter han general George Toisutta, som går i pension.

Tjänstemän sade att Wibowo valdes på rekommendation av en nämnd av höga militärer, men människorättsaktivistger ifrågasatte hans påstådda inblandning i brott efter folkomröstningen om Östtimors självständighet 1999.

Haris Azhar, från kommissionen för saknade personer och offer för våld, sade att Wibowo är misstänkt för en attack mot en biskops hem i Dili. Biskopen hade kampanjat för ett slut på den militära aggressionen i Östtimor.

Han faller inom gråzonen, vi vet inte säkert huruvida han är inblandad eller inte, eftersom det inte har varit någon utredning, sade han till AFP.

Men utnämningen antyder nepotism eftersom han är presidentens svåger. Det tycks som om presidenten förbereder honom för att fortsätta familjeregimen som ledare av landet, tillade han.

Indonesiens konstitution hindrar Yudhoyono från att ställa upp i nästa val 2014 och den liberale exgeneralen har sagt att hans fru och söner inte kommer att ställa upp i valet.

Yudhoyono har vunnit två val genom löften om att utrota kronisk korruption men hans ansträngningar har omintetgjorts av kapitalintressen, lagstiftare och polis.

Hans Democratic Party, grundat 2001 efter militärdiktatorn Suhartos fall, fick 20 procent av rösterna i parlamentsvalet 2009 och blev det största partiet i parlamentet.

Men dess rena image har besudlats av en skandal nyligen med den tidigare partikassören Mohammed Nazaruddin inblandad, han flydde från landet inför en korruptionsutredning, sade analytiker.

En opinionsundersökning den här veckan konstaterade att Yudhoyonos stöd för första gången blev mindre än 50 procent.

Källa: AFP

18 - Dili maraton - timoresiska vann

Republikens president José Ramos-Horta startade de tävlande i halv- och helmaran kl 06:30. 3 timmar, 8 minuter och 28 sekunder senare försvarade Juventina Napoleao, förra årets segrarinna, sin titel med en gedigen spurt. Bland männen segrade kenyanen Sammy Kiptoo med rekordtiden 2:20:06 över den lokala hjälten Augusto Ramos Soares, som satte nytt personligt rekord med 2:31:54.

Den bäste manlige timoresen Augusto Ramos Soares var nöjd med sitt resultat. Jag spran bra, sade han. Jag kände mig bra och var nöjd med min fart. Ramos Soares har ofta talat om sin stolthet över att representera sitt land. Jag vill tävla för Östtimor. Jag vill hjälpa mitt land att utvecklas och fler unga löpare att komma med, sade han. Att se så många skolbarn springa de 7 kilometrarna var något särskilt för mig, jag är stolt över vårt lands prestationer.

Nästan 5.000 människor inklusive skolbarnen, regeringens representanter, Dilibor och utlänningar så långt bortifrån som Nairobi, Kenya och Florida i USA deltog. Luften var fylld av ljudet från en gymnasieorkester som spelade. En helikopter från USA-marinen från USS Cleveland, som är i Dili enligt Pacific Partnership-programmet med 150 deltagare, flög över startplatsen och sedan var löparna iväg. Premiärminister Xanana Gusmão var uppspelt under hela tävlingen och uppmuntrade åskådarna att delta i glädjen, medan ambassadörerna i Dili kom i skaror för att följa med Dilis ministrar på banan.

Tillsammans med Augusto och Juventina kommer Calisto da Costa (2:34:54) och Lola Gonsalves Gama (3:10:47) att flyga till New York i november för New Yorks maraton. Alla fyra löpare kommer att träna för olympiska spelen i London 2012 och kämpa för chansen att representera Östtimor.

Nobelprisvinnaren José Ramos-Horta talade om sina intryck från tävlingen. Han berömde arrangemangen och talade om hur det kommer att genom sporten bygga bryggor, bygga fred i landet, bygga broderskap mellan det här landet, vårt folk och människor runt om i världen. President Ramos-Horta tillkännagav sedan att nästa års tävling kommer att hållas den 12 maj 2012, en vecka före firanet av 10-årsdagen av återställandet av självständigheten den 20 maj 2012.

Den 42 km långa banan kommer att ringla sig genom huvudstaden Dili, en stad som har återvunnit fred, lugn och säkerhet. En stad i vilken Du i ögonen på barnen och de gamla kan se mer optimism och tillförsikt, sade presidenten.

Se videon: http://www.youtube.com/watch?v=7ElTQSdZzCE.

Besök den officiella webbplatsen www.dilimarathon.com för mer information och fullständiga resultat.

Källa: Pressmeddelande/2011 DILI MARATHON

16 - 8 myter om vräkningar i Dili och fallet ex-Brimob

Vid en presskonferens idag i Aitarak Laran tillkännagav familjerna från Ex-Brimob, som vräktes med våld från sina hem den 20 januari, att de 'fortfarande väntar på att staten ska garantera deras rätt till bostad'. Gruppen sade att de nu marscherar till Provedoria for Human Rights and Justice (ombudsmannen för mänskliga rättigheter och rättsväsendet) och kommer att vänta där tills staten, justitieministern, premiärministern och ombudsmannen för mänskliga rättigheter löst deras fall.

Låt oss se på 8 vanliga missuppfattningar om Brimob-fallet och vräkningar i Dili.

Myt: Människorna i Ex-Brimob ockuperade statlig mark olagligt.

De flesta familjerna i Ex-Brimob har levt där sedan 1999, när de ockuperade marken efter våldet 1999, med utbredd förstörelse av fler än 68.000 bostäder och storskaliga omflyttningar.

2002 stod regeringen inför ett antal policyval och den godkände lag 1/2003, som föreskriver att all mark som ägdes av den portugisiska staten den 7 december 1975 och all mark som användes av den indonesiska staten under ockupationen är den timoresiska statens mark.

Samfälligheten i Ex-Brimob hävdar inte att marken är deras och inte heller har de begått några kriminella eller bedrägliga handlingar för att skaffa sig den här marken. De säger helt enkelt att de 19999 inte hade någon annanstans att ta vägen och som så många andra var de tvungna att själva hitta alternativa lösningar. De ockuperade inte mark eller hus tillhörande andra enskilda, men liksom många andra samfälligheter i Dili ockuperade de mark som tidigare hade använts av den indonesiska staten, militären och polisen.

Regeringen har aldrig genomfört lag 1/2003 fullständigt, därför att detta skulle orsak tiotusentals vräkningar, allvarliga konflikter och inte lösa några grundorsaker till bostads- och markproblemen. Människorna i Brimob-samfälligheten har bott där mer än 11 år, de har reparerat husen och byggt gemensamhetsanläggningar, många av deras barn är födda och uppväxta här, de har hittat arbeten i närheten och odlat fält och trädgårdar.

Lösning: Det måste till en betydande förändring i den nuvarande synen på statens mark - statens mark måste ses som en tillgång att användads till gagn för fattiga och sårbara samfälligheter. Politiken borde ha till syfte att skapa hållbar utveckling och säkra tillgången till mark snarare än att göra det så enkelt som möjligt för staten att kontrollera och 'tömma' statens mark för framtida utveckling.

Myt: Samfälligheten i Ex-Brimob har manipulerat data och hävdat bedrägliga anspråk.

Sanning: Det här fallet tog sin början 2008, när PNTL- och DNTPSC-tjänstemän skickades ut för att samla data om vilka som levde i samfälligheten. Det var staten och inte samfälligheten som samlade in dessa originaldata. Vad vi med säkerhet vet är att

Enligt vittnesmål insamlade av Rede ba Rai från samfällighetens medlemmar bestod Ex-Brimob av 175 familjer, som nu lever utspridda över hela staden på olika ställen (några lever fortfarande i tält på Ex-Brimob, några i de före detta petitionärernas hus i Aitarak Laran och andra har byggt provisoriska skjul uppe i bergen).

Det finns många olika historier och berättelser i det här fallet och det är mycket svårt att utvärdera giltigheten hos enskilda krav, tiden för att bekräfta huruvida dessa familjer hade rätt till ersättning eller eller bostad från staten innan vräkningen gjordes klockan 4 på morgonen den 20 januari.

Medan statens argument att det kan finnas ett antal familjer, som inte borde ha fått ersättning, förmodlogen är riktigt, finns det utan tvivel många fler, som inte har fått något stöd och har lämnats i ett mycket sårbart tillstånd.

Lösning: Vräkningar borde bara göras efter grundliga konsultationer med hela gruppen. Hela vräkningsprocessen borde i detalj förklaras för gruppen, så att den förstår varför och hur de kommer att avhysas och förstår hur mycket och under vilka villkor kompensation kommer att betalas ut. Den här processen borde fastslås och genomföras med godkännande av alla berörda innan någon tvångsavhysning vidtas. Juridiskt stöd borde ges gruppens medlemmar. Det får under inga villkor användas som ursäkt för regeringen att ignorera de nuvarande bördorna för de tidigare invånanren i Ex-BRIMOB.

Myt: Dessa människor har redan blivit kompenserade och försöker bara att manipulera situationen.

Sanning: 131 av de 175 familjer som levde i Brimob har erhållit 2.000 dollar. MSS uppskattar att det kostar regeringen minst 4.500 dollar att bygga ett enkelt hus, vilket inte innefattar marken som det ska byggas på. Staten argumenterar att många av dessa människor redan har tillgång till mark - om det är fallet så är kompensationen minst 2.500 dollar för liten. Många av dessa familjer säger att de inte har någon annan mark, eftersom de flydde för många år sedan, många av dessa familjer har använt de ursprungliga 2.000 dollarna, som de fick, för att köpa mark och har nu alltså ingenting att bygga hus för.

Enligt internationella standarder ska inga offer för avhysningar lämnas i en värre situation än innan avhysningarna ägde rum.

Det skedde ingen konsultation av grupperna om listorn över vilka som skulle få och vilka som inte skulle få kompensation, hur mycket kompensation de skulle få och så vidare. På grund av en hemlig överenskommelse med representanter för gruppen 2009 kände sig många familjer tvungna att acceptera de ursprunliga 2.000 dollar och många tog pengarna och konstaterade att det inte räckte för dem att bygga sina hus och att de inte skulle lämna Brimob förrän ytterligare bidrag erhållits medan andra tog pengarna med mycket litet information om vad det betydde.

Lösning: Genomför riktiga utvärderingar av förhållandena undr vilka grupperna lever innan avhysningar genomförs, engagera myndigheterna i detaljerade diskussioner med grupperna om vad som kommer att hända under avhysningsprocessen innan den börjar. Målet med dessa konsultationer skulle vara att säkra att familjerna och grupperna tas väl om hand efter avhysningarna. Bristen på en bra process för att fastställa nuvarande tillstånd borde inte användas för att göra grupper, som inte har fått någon kompensation eller något stöd, till offer.

Myt: Det var en bra och/eller legal avhysningsprocess.

I övervägandet huruvida en vräkning är laglig eller olaglig, så måste staten ta hänsyn till två olika frågor; först huruvida vräkning är rättfärdig och sedan huruvida vräkningen gjordes enligt minimumstandard och garanterade grundläggande mänskliga rättigheter?

Vräkningar som inte är rättfärdiga och/eller inte följer tillämpliga standarder betraktas som brott mot människors grundläggande mänskliga rättigheter och är olagliga. Avhysningar utan konsultation eller lämpliga alternativ och kompensation är olagliga enligt internationella lagar.

Avhysningsprocessen i ex-Brimob som påbörjades 2008 har varit kännetecknad av en kronisk brist på information och konsultation, en brist på transparens och många anklagelser om korruption och hotelser.

Lösning: Staten borde försäkra att inga fler vräkningar kommer att ske innan lagliga förordningar över hur goda vräkningar ska göras utfärdats och alla DNTPSC-anställda och poliser utbildats i att genomföra avhysningar. Förordningarna ska följa mycket tydliga internationella juridiska dokument, som lägger fram riktlinjer för avhysningsförfaranden.

Myt: Människorna ska bidra till landet och ska därför inte begära kompensation.

Sanning: Staten har ett konstitutionellt och internationellt ansvar för att garantera lämpliga bostäder för sin befolkning. Människorna både i Aitarak Laran och ex-Brimob hävdar inte att der är ägare av den mark eller de bostäder som de har ockuperat och ockuperar - vad de säger är att de i många fall inte har någon annanstans att ta vägen och, i fallet ex-Brimob, att kompensationen de fått inte räkcer för att bygga ett hus.

Med erkännande av att de måste bidra krävde de boende ursprungligen att staten skulle hjälpa dem att bygga social bostädeer och sade att de skulle betala hyra eller amorteringar till staten. I avsaknad av någon sådan plan och utan alternativa bostäder krävde de kompensation.

Utan tvekan krävs en stark nationalistisk anda för att staten Östtimor, minska fattigdomen, främja rättvisa och fortsatt ekonomisk utveckling men undr inga förhållanden borde denna utveckling ske på bekostnad av fattiga och utsatta människor.

Verkligheten är att människorna i ex-Brimob och Aitarak Laran hade lappat ihop bostäder under de senaste 10 åren och hade byggt upp en samfällighet. Denna tillflyktsort, denna samfällighet och tillgången till andra resurser såsom skolor, hälsovård och vatten togs ifrån dem av staten, när den genomförde en olaglig och våldsam avhysning den 20 januari för att bygga bostäder åt PNTL.

Till dags dato har inga framsteg gjorts av bygget för PNTL.

Lösning: Utveckla en stark social bostadspolitik och stödmekanism för öffren för avhysningar, ställ betydande resurser till förfogande för genomförandet av bostadspolitiken, anta lagar som garanterar att människor aldrig kan göras hemlösa eller lämnas i ett sämre läge oberoende av motivering.

Myt: Staten har inga ytterligare förpliktelser mot människorna i ex-Brimob.

Sanning: Justitieministerna själv lovade den 25 januari att människorna i ex-Brimob skulle ges ytterligare byggnadsmaterial, hon bemyndigade människorna att använda IDP-skjulen i Tasi tolu tre dagar som en interimslösning tills dessa byggnaddsmaterial köpts in och överlämnats. Inga förberedelser gjorde på det stället och de återstående internflyktingar som bodde på platsen lät inte männsikorna från ex-Brimob komma in. De fick dock av regeringen tillstånd att flytta till den nuvarande platsen Aitarak Laran, som en tillfällig åtgärd tills detta stöd getts.

Enligt författningen och internationella lagar har staten förpliktelser för att

Fem månader senare lever många familjer fortfarande i Aitarak Laran under alltmer dåliga hygieniska och ohälsosamma förhållanden. Bland dem som bor där finns små spädbarn födda och vårdade i fuktiga tält, havande kvinnor och gamla för vilka avhysningen varit särskilt traumatisk.

Lösning: Justitieministern måste lösa detta fall utan ytterligare fördröjning. Representanter för ministern måste personligen komma till ex-Brimob-borna för att förklara lösningen, hur och när den kommer att ske och hur ersättningen för byggnadsmaterial kommer att delas. Under tiden måste staten handla inom de närmaste dagarna för att ta reda på hur den ska följa och lösa den humanitära situationen i Aitarak Laran. State måste åtminstone försöka finna andra organisationer, som kan vara i stånd att ta itu med och följa den humanitära situationen i Aitarak Laran.

Myt: Människorna i ex-Brimob samarbetar inte med staten.

Människorna i ex-Brimob har sänt mer än 50 brev till olika myndigheter med förfrågnignar om hjälp, ytterligare information om sitt fall och för att träffa regeringen. Inte under någon fas har någon regeringsmedlem kommit för att förklara läget för dem.

Den 25 januari lovade justitieministern de boende i ex-Brimob byggnadsmaterial och bad dem att stanna i IDP-skjulen i Tasi-Tolu i tre dagar medan staten förberedde materialet. De provisoriska skjulen ställdes aldrig i ordning för människorna från ex-Brimob och fyra månader senare finns inget byggnadsmaterial.

För mer än sex veckor sedan överlämnade DNTPSC blanketter och bad familjerna att fylla i dessa för att få hjälp. Representanter för de boene samarbetade fullt ut och hjälpte DNPTSC att fylla i blanketterna och rekommenderade DNTPSC:s direktör att blanketterna inte skulle delas ut slumpvis för att minska korruptionen och också att DNPTSC skulle förse blanketterna med nummer så att de inte kunde kopieras lätt. 154 familjer kom för att fylla i blanketterna. Hittills har de inte fått någon information från DNTPSC eller justititeministern över nästa steg beträffande blanketterna eller när/om de troligen får ersättning eller byggnadsmaterial.

I måndags bekräftade DNTPSC-tjänstemän att blanketterna hade lämnats vidare och ligger på ministerns bord, men tjänstemän från justititeministern svarade att de ännu inte hade fått blanketterna.

Lösning: Kommunikationen mellan DNTPSC och justititeministeriet måste förbättras. Den nuvarande positionen och kommande processer beträffande människornas krav borde klargöras för människorna i ex-Brimob, så att de kan förbereda sina svar. Regeringen måste skapa raka kommunikationslinjer med människorna i ex-Brimob och och ett tydligt sätt att följa upp fallet. Tidningsartiklar och tv-intervjuer är inte lämpliga sätt att delge känsliga uppgifter till sårbara människor och skapar troligen inte rum för dialog och förtroende. Att utse en särskild regeringsmyndighet för att följa fallet och regelbundet uppdatera människorna skulle hjälpa för denna aspekt av fallet.

Myt: Läget i Aitarak Laran, där de tidigare invånarna i ex-Brimob bor är inte så dåligt.

Sanning: Efter att justitieministern lovade att byggnadsmaterial skulle ges till människorna, skickades de att provisoriskt bo i övergångsbostäderna för internflyktingar i Tasi Tolu, men eftersom inga förberedelser för detta hade gjorts blev människorna inte insläppta där. 128 familjer fick tillfälligt bo i de lokala ideella organisationernas Laifet och Haburas kontor. Den 4 februari flyttade människorna med tillstånd från regeringen därifrån till ex-petitionärernas skjul i Aitarak Laran.

Oxfam tillhandahöll ursprungligen en del stöd männsikorna i ex-Brimob - presenningar, hygienartiklar, familjesatser, elektriska vattenpumparoch en vattentank. Sex nödtoaletter för tre dagar byggdes.

Fyra månader senare, trots förläggnignens tillfälliga natur, bor fortfarande 50 familjer i Aitarak Laran, under alltmer ohygiensika och ohälsosamma förhållanden. Bland människorna finns små spädbarn, som fötts och sköts i fuktiga tält, havande kvinnor och de åldringar och mentalt funktionshindrade för vilka avhysningen varit särskilt traumatisk. I februari födde n kvinna barn i förläggningen, hon och hennes familj bor nu under en presenning i Bairo-Pite.

Många av de presenningar som delades ut i februari skadades på grund av väderförhållandena (vindar och tunga regn). Under regntiden blev området blött - det har varit svårt att koka mat och sova på nätterna, därför att människornas sängar blir blöta av regnet.

Tills för två veckor sedan var alla nödtoaletterna fulla och det fanns inga tvättmöjligheter på plats. Det fanns inga andra toaletter och människorna fortsätter att använda dem trots att de är fulla. Dessa ohygieniska förhållanden inverkade negativt på människornas hälsa, särskilt barnens. En del barn har fått magont och feber och kan inte gå till skolan. Runt byggnaden finns dräneringsdiken vid vilka människor planterar grönsaker och avrinning från toaletterna förorenar vattnet. Dikena samlar också avfall, som spolas in i bostäderna vid regn. Många barn leker i området. Många av de vräkta männsikorna har förlorat sitt uppehälle och kämpar för att skapa nytt - följdaktligen står de inför svårigheter att få tag på mat.

Som svar på den här situationen har Haburas Foundation tillhandahållit visst grundläggande stöd till människorna, reparerat och tömt nödtoaletterna samt byggt mer hygieniska tvättmöjligheter, människorna lever fortfarande under mycket osäkra förhållanden utan riktigt skydd mot regn och otillförlitlig tillgång till vatten. Det enda svaret från regeringen har varit att begränsa arbetet från internationella ideella organisationer, som velat stödja människorna i ex-Brimob.

Lösning: Lös fallet så fort som möjligt så att dessa människor kan börja återuppbygga sina liv och samfälligheter. Under tiden (som borde hållas så kort som möjligt) måste regeringen följa fallet och säkra att dessa människor får humanitärt stöd.

Not om statistiken:

Den här artikeln syftar på 175 familjer. Det antalet grundar sig på en lista med 130 namn insamlade av regeringen, ytterligare 33 familjer som hävdar att de bor i ex-Brimob, men inte har fått någon ersättning samt 12 familjer som bodde i Brimob och ersättningen på 2000 dollar, men vars namn inte finns på regeringens listor. Människorna hävdar också att en del av namnen på den ursprungliga listan med 130 namn är på människor som aldrig bott i ex-Brimob - dessa siffror kan analyseras och har lämnats av männsikorna till Dilis distriktsdomstol, justitieministeriet, PDHJ, FN och parlamentet och finns att läsa i Rede ba Rai-rapporten om Brimob-fallet. Under den senaste processen för att fylla i blanketterna för att få byggnadsmaterial fyllde 154 av de 175 familjerna i dem, en del av dem som inte fyllde i blanketter är familjer som inte hann tillbaka från distrikten, människor som anklagas för att ha samarbetat med myndigheterna 2008/2009 och förmodligen de som fått ersättning, men aldrig bott i Brimob.

För ytterligare information var god kontakta antingen Meabh eller Santi i Rede ba Rais sekretariat - redebarai@gmail.com.

Källa: Land Issues Mentor
Rede ba Rai Timor-Leste (The Timor-Leste Land Network)
Fundasaun Haburas, Rua Celestino da Silva, Farol, Dili, Timor-Leste
+670 730 7800, +353 85 1461435

14 - Maratonloppet i Dili närmar sig

Dili. Fler och fler banderoller kommer upp, utländska löpare droppar in, östtimoreser börjar avsluta sin träning skolbarn börjar bli ivriga inför sin lediga lördag och politiker, ambassadörer och sponsorer i Dili gör sig alla redo för årets största löpartävling.

Dili City of Peace (fredsstaden) Marathon äger rum inom mindre än en vecka. Med fler än 4.000 skolbarn anmälda (och fortfarande anmäler sig fler) för det sju kilometer långa Run for Peace och många i Östtimor stationerade utlänningar, inhemska löpare och utlänningar, som gör sig klara för halvmaran och maran, kommer det här att bli sporthändelsen med det största deltagandet i Östtimors historia. Och nyheterna härifrån uppmärksammas utomlands.

New York Road Runners, som organiserar ING New York City Marathon, har skickat en representant för sin välgörenhetsorganisation, A Running Start, för att följa loppet och också videon från det. Running Start video utvecklades i USA och används nu i Östtimor för att uppmuntra till större deltagande av ungdomar i långdistanslöpningar. Organisation for Peace and Sport kommer också och har med sig trefaldige vinnaren av New Yorks maraton och långdistansrekordhållerskan Telga Laroupe. Telga är från Kenya och kommer att springa 7-km-loppet för fred vid president José Ramos-Hortas sida.

Till feststämningen kommer USS Clevelands 700 matroser och läkare att bidra med sina medicinska och musikaliska kunskaper och som åskådare.

Det lokala stödet för den andra upplagan av det årliga evenemanget ökar också. Inbjudningar har skickats ut och politiker förbereder sig för starten tidigt på lördag morgon. Lyckligtvis kommer de att undfängas i VIP-tältet med Hotel Timors och Páteos gästfrihet - utan tvekan kommer morgonkaffet att uppskattas av alla.

Alla läsare lyckliga nog att vara i Dili lördag morgon den 18 juni är mer än välkomna att delta i festligheterna vid regeringspaltset -start och mål - eller någonstans längs banan som ringlar sig genom Dili.

Länkar:

Källa: Pressmeddelande/PPR

01 - FN håller tidplanen för att avsluta fredsbevarande uppdrag i Östtimor 2012

Jakarta. Förenta Nationerna säger att planerna att avsluta den fredsbevarande operationen i Östtimor 2012 följs. FN övertog den nationella polisens funktioner 2006 efter att upplopp och fraktionsstrider drivit landet till randen av inbördeskrig.

Förenta Nationerna har varit djupt engagerade i Östtimors utveckling sedan det vann självständighet 2002. FN skickade in säkerhetsstyrkor för att återställa ordningen 2006, när oroligheter och fraktionsstrider tvingade 155.000 människor - eller 15 procent av befolkningen - att fly från sina hem.

Gary Gray, politisk direktör för FN i Östtimor, säger att det fredsbevarande uppdraget planeras avslutas efter presidentvalet 2012.

Det har varit en stabilisering i princip sedan problemen 2006 och vi är ganska säkra, ni vet, att det kommer att fortsätta och att vi kommer att klara av de viktiga valen i början av nästa år, sade han.

I mars överlämnade FN den operativa kontrollen över polisstyrkan till de östtimoresiska myndigheterna, men mer än 1.200 FN-poliser patrullerar fortfarande på vägarna.

Östtimors regering har dragit fördel av en tvåsiffrig eknomisk tillväxt i huvudsak grundad på utvecklingen av enorma olje- och gastillgångar till havs. Projektet har bidragit med mer än en miljard dollar till Östtimor regeringsbudget. Regeringstjänstemän säger att det också varit en nioprocentig minskning av fattigdomen med förbättrade ekonomiska förhållanden och nya regeringsprogram som erbjuder utbildning till alla barn och utökad hälsovård som börjat ge resultat.

Återställandet av goda relationer med Indonesien har eliminerat en potentiell yttre källa för friktion. Indonesien är Östtimors främsta handelspartner. Bägge länderna fortsätter att arbeta för att lösa klagomål och undersöka påståenden om grymheter och brott som utfördes under åren med kamp för självständighet genom en gemensam sannings- och vänskapskommission.

Gray säger att framsteg med kompensation till offren har varit långsam delvis på grund av oenighet inom det östtimoresiska parlamentet.

Så det finns en känsla att innan vi börjar kompensera människor som var offer, måste vi kompensera de människor som var aktivt inblandade i kampen och den sortens argument försenar saker, sade han.

Medan han förblir optimistisk, säger Gray att det stora antalet arbetslösa och spänningar som fortfarande ligger under ytan skulle fortfarande kunna krossa Östtimors ömtåliga fred.

Källa: Brian Padden/Voice of America

01 - Protester mot Kissinger i New York

I tisdags protesterade en koalition av progressiva grupper mot USA:s tidigare utrikesminister Henry Kissinger vid ett offentligt möte i New York. Koalitionen hade organiserat protesten för att kräva att Kissinger arresteras för krigsförbrytelser. Aktivisten Richard Marini visades ut från mötet efter att ha försökt att genomföra en medborgararrestering (citizens arrest) av Kissinger.

Richard Marini: När han kommit upp på scenen, reste jag mig och försökte genomföra en medborgararrestering för mord på oskyldiga civila i Kambodja, Vietnam, Chile, Irak, östra Pakistan, Östtimor, listan kan göras längre. Jag sade att han var skyldig till krigsförbrytelser och att jag arresterar honom. Säkerhetspersonal grep mig sedan i arm över tre andra personer. Sådan här människor måste konfronteras, därför måste människor gå ut på gatorna och kräva att krigsförbrytare som han och Bush administrationens krigsförbrytare ställs inför rätta. Till och med idag fortsätter dessa krigsförbrytelser. Obama fortsätter fortfarande dem, människor måste kräva att dessa förbrytare ställs inför rätta.

Källa: Democracy Now!

Maj

28 - FALINTIL-FDTL avskedar soldater och ger landet exempel

Dili. Den 25 maj 2006 under den politiska och säkerhetsmässiga krisen, som kastade Östtimor in i kaos, sköt FALINTIL-FDTL-soldater mot och dödade ett antal obeväpnade PNTL-poliser efter att de gett upp i centrala Dili.

FN:s undersökningskommission rekommenderade att ett antal F-FDTL-soldater skulle ställas inför rätta för morden på dessa poliser. F-FDTL öppnade sedan för en offentlig rättegång mot fyra soldater och en officerare i Dilis distriktsdomstol 2008. De fyra befanns skyldiga och dömdes till 8-10 år var för sin roll i massakern.

2010 överprövade republikens president José Ramos-Horta domarna och de återvände till tjänstgöring i FALINTIL-FDTL. Några månader senare pensionerades en av dem, Armindo do Silva, en veteran med 24 år i FALINTIL, under hedersbetygelser i en känslofylld avskedsceremoni.

Den 27 maj 2011 tillkännagav FALINTIL-FDTL att de tre återstående männen avskedades ur militärtjänsten med omedelbar verkan. Brigadgeneral Lere Annan Timor, vice befälhavare för F-FDTL, att de tre männen avskedats efter en militär disciplinprocess. Lere förklarade vidare att den juridiska processen är avslutad, men att militären utövade sin rätt att använda militär lag för odisciplinerat uppförande av de ovan nämnda soldaterna.

Enligt Tempo Semanals källor inom F-FDTL blir det kanske fler avskedanden i framtiden, inklusive den soldat som är anklagad för att ha dödat en äldre kvinna i Balide Dili för 10 dagar sedan.

Förenta Nationerna och det internationella samfundet har regelbundet kritiserat F-FDTL för dess visade disciplinbrist och dåliga laglydnad. Det nyligen fattade beslutet ovan har gjorts utan påverkan av FN enligt F-FDTL-källor. F-FDTL har gjort sig av med åtskilliga soldater de senaste tre åren, bland dem en inblandad i slagsmål om en kvinna med en sjöman ur USA:s flotta 2009 i en bar i Dili.

En källa inom försvarsmakten har för Tempo Semanal berättat att medan dessa beslut är nödvändiga pågår avsevärd agitation inom försvarsmakten därfär att poliseen och civila institutioner sällan avskedar någon för yrkesmässigt feluppförande. Han sade till Tempo Semanal varför vi, när vi alltid offrade förut, och varför inte de också?

Källa: Tempo Semanal

25 - Utrikesministern vill revitalisera de alliansfria staternas organisation

Díli. Östtimors utrikesminister Zacarias Albano da Costa, har uppmanat de alliansfria staternas organisation (Non-Aligned Movement - NAM) att revitalisera organisationen för att effektivt motsvara nutidens globala utmaningar.

I ett tal på Bali, där han deltar i de alliansfria staternas organisations 16:e ministerkonferens, kommenterade utrikesminister da Costa: För att revitalisera NAM måste vi både se på dess grundprinciper och nutida realiteter. Vi måste också se på områden som är viktiga för vår utveckling och det aktiva främjandet och effektiva deltagandet av utvecklingsländer i det internationella samfundet. Konstruktiv dialog mellan stater, som strävar mot våra gemensamma mål och värden, är nyckeln för att angripa mängden av utmaningar. Sådan dialog måste grundas på en vision om gemensamt ansvar och måste baseras på respekt för nationellt ägande.

I sitt tal i morse betonade ministern också betydelsen av att stärka och engagera både kvinnor och ungdomar och den expotentiella effekt de har på samhället. Bandungprinciperna borde vara en katalysator för denna strävan. I arbetet för att erkänna likaberättigandet hos alla nationer, raser och människor, är det också viktigt att framhäva behovet av att stärka kvinnor och ungdomar. Jämställdhet och stärkandet av kvinnor är kritiska för den hållbara utvecklingen av våra länder.

Minister da Costa accentuerade också Östtimors hängivenhet för mänskliga rättigheter, demokrati och laglydnad samt noterade särskilt den svåra belägenheten hos folken i Västsahara och Palestina och deras rätt till självbestämmande.

Då det här året marker 50-årsminnet av grundandet av NAM, är ministermötets tema: 'En gemensam viision om NAM:s bidrag de kommande 50 åren'.

Östtimor gick med i NAM 2003, som för närvarande har 118 medlemmar. Det här mötet kommer också att godkänna Azerbedjans och Fijis medlemskap i gruppen, vilket kommer att öka medlemstalet till 120.

Minister da Costa talade om betydelsen av Indonesien som värd med tanke på dess oumbärliga roll i grundandet av de alliansfria staternas organisation.

Ministern tog tillfället i akt att i korridorerna möta sina motsvarigheter i ASEAN-länderna för att diskutera och främja Östtimors medlemsansökan till ASEAN.

För ytterligare detaljer var god kontakta:
Maria-Gabriela Carrascalao H., Media advisor
Gabinete do Ministro, Ministério dos Neg√≥cios Estrangeiros
Praia dos Coqueiros
Dili
Epost: mgabrielacarrascalaoh@gmail.com
Tel: + 670 - 723 5288 eller +670 730 4231

Källa: Pressmeddelande/Utrikesministeriet

22 - Tillfångatagandet av Xanana - video

Xanana Gusmão är över hela världen erkänd som Östtimors premiärminister, men för 20 år sedan var läget mycket annorlunda, han ledde gerillakampen mot indonesisk ockupation.

Nu har Dateline lyckats få tag på tidigare okända filmer från hans tillfångatagande filmade av den indonesiska armén 1992, som videojournalisten Mark Davis och producenten Jose Belo visar för Gusmão för första gången.

Han är anmärkningsvärt upprymd, när han berättar för Mark om sina känslor över att bli fångad och hur det till slut ledde till hans ledarskap för ett självständigt Östtimor.

Men utgången var inte lyckad för Augusto Pereira ... den indonesiske polis, som gömde Gusmão i en bunker under sitt hus. Han förklarar för Mark hur händelsen ruinerade hans liv.

Se Mark Davis och Jose Belos exklusiva titt på Östtimors historia på http://www.sbs.com.au/dateline/story/watch/id/601141/n/Capturing-Xanana.

Bakgrund - läs mer om Östtimors historia och landets långa och våldsamma kamp för självständighet på http://www.sbs.com.au/dateline/story/related/aid/411/id/601141/n/Capturing-Xanana.

Källa: SBS

20 - Gusmão säger åt FN att det är dags att lämna landet

Darwin. Östtimors premiärminister Xanana Gusmão har sagt till tjänstemän i 200-miljoner dollar om året-FN-uppdraget i sitt land att de borde packa ihop och erbjuda sina tjänster till länder som Irak, Afghanistan och Pakistan.

Gusmão har också gjort utfall mot givarländer som Australien genom att säga att det internationella samfundet hade spenderat nästa åtta miljarder dollar i Östtimor under åtta år fram till 2008 och vi ser ingen fysisk utveckling, till och med mer fattigdom ... i vårt land.

I ett tal på kvällen före dagens nionde årsdag av Östtimors självständighet sade Gusmão till timoresiska FN-arbetare i Dili att de inte borde krypa för andras pengar därför att det är en sjukdom, som vi kallar mental kolonialism.

Hans kommentarer kommer efter att en FN-rapport, som anklagar honom för att vara ett hinder för demokrati, när han söker mer makt på bekostnad av Östtimors parlament och rättsväsende, läckt ut.

Det har också kommit bittra motbeskyllningar till en kritisk rapport om Östtimor från FN:s utvecklingsprogram, som Östtimors ledare i slutet av förra året sade var politiskt vinklad och innehöll oriktiga data.

FN-organet skrev om rapporten, som publicerades förra veckan, men Östtimors ledare säger att den innehöll felaktiga slutsatser.

President José Ramos-Horta sade igår kväll att han var upprörd över kritiken av Gusmão, som han sade hade ägnat sitt liv åt friheten, laglydnad och fred i 40 år. Ramos-Horta sade att det stora flertalet av FN-uppdragets i Östtimor anställda inte talar det lokala språket och knappast någonsin umgås med östtimoreser.

En högre regeringsrådgivare i Dili sade att FN hade engagerat sig i söndrande politik och krävde att FN-högkvarteret i New York gör en fullständig utredning och luftning av anställda och avdelnigsledarskap.

UNMIT sade att FN-dokumentet, som kritiserade Gusmão och läckt ut till Tempo Semanals blog i Dili, inte avspeglade officiella synpunkter.

Men Gusmão sade att en del UNMIT-anställda önskade förlängd kris i Östtimor, så att uppdraget kommer att kvarstå.

Mitt förslag är detta: UNMIT och timoresiska experter, erbjud era tjänster för att förbättra Irak, Afghanistan, Pakistan och ge stöd till demokrati i Jemen, Syrien och Libyen, sade han.

FN har mandat för fortsatt närvaro i Östtimor till efter valen nästa år. Uppdraget sysselsätter 1.397 FN-poliser och militära rådgivare, 377 utländska anställda, 894 timoreser och 164 voluntärer.

Läs mer: http://www.smh.com.au/world/gusmao-tells-un-time-to-leave-20110519-1eux3.html#ixzz1MoejdJlR.

Källa: Lindsay Murdoch/The Sydney Morning Herald

18 - Bråk i Östtimor om läckt FN-rapport

Det var inte meningen att den skulle bli synlig utanför ett FN-möte, men nu har en mycket kritisk utvärdering av Östtimors nationella instutitioner dykt upp och orsakat ilska i regeringen.

Kanske mest kontroversiellt är att FN-rapporten sade att i slutet av 2012 skulle en konsolidering av makten i premiärministerns händer underminera parlamentets roll och laglydnaden. Premiärminister Xanana Gusmão har avvisat rapporten och FN-organisationen i Östtimor har varit snabb att distansera sig från det läckta dokumentet genom att säga att det bara var en utvärdering av Östtimors situation. Men smällen kommer vid en känslig tidpunkt.

Reporter: Liam Cochrane

Talare: Xanana Gusmão, premiärminister, Östtimor; Dionisio Babo Soares, generalsekreterare, National Congress for the Reconstruction of East Timor (CNRT); Martinho Gusmão, katolsk präst och valkommissionär; Gyorgy Kakuk, talesman för FN:s integrerade uppdrag i Östtimor (UNMIT); Mari Alkatiri, tidigare permiärminister och generalsekreterare för FRETILIN.

Klicka här för att lyssna på programmet.

Cochrane: Vid ett seminarium i centrala Dili, samlades universitetsstudenter, regeringstjänstemän, diplomater och utländska biståndsarbetare för att höra Östtimors ledare diskutera landets framsteg efter självständigheten och utmaningarna framöver. Och det var dessa utmaningar som de beskrivs i en läckt FN-rapport, som snart blev en het fråga för premiärminister Xanana Gusmão. Dokument var en OH-presentation om hållbart demokratiskt styre daterat den 24 januari och avsett för deltagare i en FN-samling. Men på något sätt läckte den ut och publicerades i det inflytelserika veckomagasinet Tempo Semanal. I listan över statliga misslyckanden den skissade var kommentaren att mer och mer makt samlas hos premiärministern och att dett skulle kunna underminara parlamentets och domstolarnas roll.

Efter seminariet var premiärministern inte pigg på att tala med utländska media utan föredrog att fokusera på FN-läckan.

Cochrane: Är det möjligt att få ett par minuter för att tala med er, ni fick uppenbarligen en del stark kritik från FN?

Premiärminister Gusmão: Jag talar redan. De har också stark kritik.

Cochrane: Skulle ni vilja berätta om dem?

Premiärminister Gusmão: Nej, nej.

Cochrane: OK, tack så mycket för er tid.

Premiärminister Gusmão: De har haft läckor, ni kan gå dit.

Cochrane: De hade läckor?

Premiärminister Gusmão: Yeah.

Cochrane: Vem läcker vad?

Premiärminister Gusmão: FN, FN, FN, gå till FN bara.

Cochrane: Emellertid så talade CNRT:s (National Congress for The Reconstruction of East Timor) generalsekreterarey Dionisio Babo Soares å Xanana Gusmão's partis vägnar.

Soares: Nåväl, jag tror att det inte bara är premiärministern, men jag tror att alla timoreser och jag själv som representant för partiet betraktar det som en personlig attack mot premiärministern. Jag menar, hur kunde FN, som har varit här och arbetat tillsammans med premiärministern så länge och byggt upp ett mycket starkt förhållande till och till och med emotionella band, långa timmar och plötsligt kommit fram till en rapport som den där och det är nästan att förolämpa premiärministern som om han vore huvudhindret för en demokratisk process i det här landet. Så jag tycker att det är en grov eller nästan respektlös attack mot premiärministern och det borde rättas till. Jag tycker att FN borde göra en översyn av hela uppbyggnaden av organisationen i landet och vi behöver någon som kunde samarbeta med den timoresiska regeringen för att hjälpa det här landet att stiga vidare från den här utvecklingsfasen till en annan fas.

Cochrane: Vad menar ni specifikt med att omstrukturera FN i det här landet, vad menar ni?

Soares: Jag menar att jag är mycket besviken. Om den här rapporten är sann tror jag inte att den här regeringen eller det timoresiska folket är i ett läger att arbeta med FN:s nuvarande struktur i det här landet. Jag menar att det behöver en fullständig översyn.

Cochrane: När man läser rapporten får man intrycket att när FN en gång lämnar landet, så kommer det att falla isär på många sätt. Kan jag få ert svar på det?

Soares: Eh, jag tror att det är ett överdrivet uttalande. Om jag inte vill säga att det är nonsens.

Cochrane: Den katolske prästen och valkommissionären Martinho Gusmão var inte överraskande lite mer diplomatisk i sitt svar på den läckta FN-utvärderingen.

Martinho Gusmão: Nåväl, det här är vad jag för ögonblicket tror har förvanskat uppbyggnaden. Utländska kommittéer har arbetat i Östtimor omkring 12 år, sedan 99 tills nu. Min fråga är att under den här långa tiden, vad har hänt oss för att att vi förblivit en ömtålig stat och jag tror att ni är ansvariga för det.

Cochrane: Så ni tror att det är mer att rapporten avspeglar FN:s misslyckande?

Martinho Gusmão: De erkänner det aldrig, det är förvånande att de säger att det här är en ömtålig stat och de är inte medvetna om att de är en del av denna bräcklighet och att de orsakar denna bräcklighet.

Cochrane: Talesmannen för FN-uppdraget i Östtimorr, Georgy Kakuk, sade att det läckta dokumentet var ett perspektiv diskuterat av högre FN-chefer, men att det inte är UNMIT:s officiella utvärdering av Östtimors situation.

Kakuk: UNMIT:s anställda och konsulter producerar många rapporter för interna genomgångar och analyser, som inte alltid representerar FN:s eller uppdragets ledares åsikter. Dessa rapporter hjälper oss att dela och beakta olika perspektiv. Den presentation som refereras av Tempo Semanal är ett sådant dokument och det avspeglar inte uppdragets och dess chefers syn och vi har starka och effektiva kanaler för att kommunicera våra synpunkter och bekymmer direkt till Östtimors regering och vi gör det regelbundet.

Cochrane: Tillbaka till seminariet där FN-rapporten faktiskt närmade två gamla politiska fiender varandra, tidigar premiärministern Mari Alkatiri frånFretilin-partiet fann samsyn med Xanana Gusmão, när han sadeyatt han på sin tid kritiserads för att han inte förde landet framåt och nu är det Gusmãos tur att kritiseras.

Men Mari Alkatiri sade också att östtimoresisk politik mognar och att han brukade betrakta Xanana Gusmão som en politisk fiende, men nu ser honom som en politisk motståndare.

Det kan låta som semantik, men närvaron av den tidigare premiärministern, den nuvarande premiärministern och presidenten, José Ramos-Horta, alla på podiet tillsammans, yrkande på samarbete och fredlig politik betraktas som ett positivt tecken inför valen nästa år.

Källa: Connect Asia/Radio Australia

13 - Amnestys årsrapport 2011 - Indonesienkapitlet

Säkerhetsstyrkorna torterade och behandlade gripna på annat sätt illa och använde onödigt våld mot protesterande, ibland med döden som följd. Inga lämpliga ansvarsmekanismer fanns för att säkra rättvisa eller verka som en effektiv avskräckning mot polisvåld. Rättsväsendet fortfar att vara ur stånd att hantera fortsatt straffrieht för kränkningar av mänskliga rättigheter i nutid och förgången tid. Begränsningar av yttrandefriheten var allvarliga i områden som Papua och Maluku. Religösa minoriteter och lesbiska, homosexuella, bisexuella och transsexuella grupper drabbades av våldsamma attacker och diskriminering. Mödradödligheten förblev bland de högsta i Östasien och Stilla havsregionen. Ingen avrättades under året.

Den återstående delen av kapitlet återges nedan oöversatt på engelska. [Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Torture and other ill-treatment

The security forces tortured and otherwise ill-treated detainees, particularly criminal suspects from poor and marginalized communities, and those suspected of pro-independence activities in Papua and Maluku provinces. Accountability mechanisms put in place to deal with violations remained inadequate.

Excessive use of force

The police used excessive force during arrests and to quell demonstrations, sometimes killing people.

There were concerns that counter-terrorism operations by the police that led to the deaths of at least 24 suspects did not meet national and international standards on the use of force.

Freedom of expression

Freedom of expression continued to be suppressed in some cases, with human rights defenders, journalists and other activists intimidated, harassed and sometimes killed.

Discrimination

Religious minorities and lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) groups faced violent attacks and discrimination. The police failed to take adequate measures to guarantee their security. An LGBT regional conference due to be held in Surabaya in March was cancelled after threats of violent reprisals by radical Islamist groups. The Ahmadiyya community were targeted for abuse and discrimination. In August, the Minister of Religion called for the community to be disbanded. An estimated 90 Ahmadis displaced in 2006 after arson attacks on their homes, continued living in temporary housing in Mataram, Lombok. At least 30 churches were attacked or forced to close down during the year. In April, the Constitutional Court upheld legal provisions criminalizing blasphemy. At least 14 people were in prison on blasphemy charges by the end of the year.

Sexual and reproductive rights

Laws restricting sexual and reproductive rights hampered the government's efforts to tackle maternal mortality. These included laws that support gender stereotyped roles, particularly regarding marriage and childbearing, and laws that criminalize certain types of consensual sex and the provision of information on sexuality and reproduction. Some laws and policies denied unmarried women and girls full access to reproductive health services. It was illegal for married women and girls to access certain reproductive health services without their husband's consent. Abortion was criminalized in all cases except when the health of the mother or foetus is endangered, or in the case of rape victims.

Many women and girls were at risk of unwanted pregnancies, which left them vulnerable to a range of health problems and human rights abuses, including being forced to marry young or drop out of school. Some sought an abortion, often in unsafe conditions.

According to official government figures, unsafe abortions accounted for between five and 11 per cent of maternal deaths in Indonesia. The maternal mortality ratio remained among the highest in the East Asia and Pacific region, with an estimated 228 maternal deaths per 100,000 live births.

Domestic workers

Domestic workers ¬Ė an estimated 2.6 million people ¬Ė the vast majority of whom were women and girls, were denied the full range of legal protection available to other workers under the Manpower Act. A bill on domestic workers was discussed within the Parliamentary Commission on Manpower, Transmigration, Population Affairs and Health. However, the law had yet to be passed by the end of the year.

Impunity

Impunity for past gross human rights violations in Aceh, Papua, Timor-Leste and elsewhere continued. The government continued to promote reconciliation with Timor-Leste at the expense of justice for crimes during the Indonesian occupation of East Timor (1975-1999). Most past human rights violations against human rights defenders, including torture, murder and enforced disappearances, remained unsolved and those responsible were not brought to justice. In September, the government signed the International Convention against enforced disappearance.

However, the government had not acted on the recommendations by the end of the year.

Death penalty

No executions were reported. However, at least 120 people remained under sentence of death.

Statsöverhuvud och regeringschef: Susilo Bambang Yudhoyono
Dödstraff finns
Befolkning: 232,5 miljoner
Förväntad livslängd: 71,5 år
Dödlighet under 5 år (manlig/kvinnlig): 37/27 per 1.000
Vuxnas läskunnighet: 92 %

Källa: Amnesty International: Annual Report 2011, Indonesia

13 - Amnestys årsrapport 2011 - Östtimorkapitlet

Straffrihet består för förövare av grova mot mänskliga rättigheter begångna under indonesisk ockupation mellan 1975 och 1999. Polisen och militären var inblandade i påstådd misshandel och överdrivet bruk av våld. Trots ikraftträdandet av en lag mot kvinnomisshandel förblev antalet fall av kvinnomisshandel stort.

Bakgrund

I februari förlängdes mandatet för Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor (UN Integrated Mission in Timor-Leste - UNMIT) för ytterligare ett år.

Polis och säkerhetsstyrkor

Återupptagandet av det primära ansvaret för polisarbetet av Östtimors polis (Policia Nacional Timor-Leste - PNTL) gick stadigt framåt och PNTL:s interna disciplinmekanismer stärktes. Emellertid fortsatte rapporter att komma in om kränkningar av mänskliga rättigheter gjorda av polis- och militärpersonal, omfattande bland annat misshandel och överdriven användning av våld. Det kom minst 59 anklagelser om kränkningar av mänskliga rättigheter av polisen och 13 av militären.

Rättsväsende

Juridiska- och ansvarsmekanismer förblev svaga. Försök att ställa de för våldet som bröt ut 2006 ansvariga eftera att en tredjedel av militären avskedats till svars förblev långsamma.

Den 24 mars dömdes de i attacken i februari 2008 mot presidenten och premiärministern inblandade. Men i augusti benådade presidenten 23 av dem, bland andra den tidigare ledaren för upproret Gastão Salsinha. Ideella organisationer uttrycket oro för att benådningarna ifrågasatte trovärdigheten hos rättsväsendet.

Våld mot kvinnor och flickor

I maj antogs lagen mot hustrumisshandel, som är ett ramverk för regeringens, polisens och samhällets svar på hustrumisshandel. Lagen definierar hustrumisshandel brett till att omfatta fysiskt, sexuellt, psykologiskt och ekonomiskt våld och föreskriver en mängd hjälp till offren. Men i många fall fortsatte hustrumisshandel att lösas genom traditionella rättsmekanismer, vilket inte ger offren full gottgörelse. Nivån av hustrumisshandel fortsatte att vara hög.

Straffrihet

Ombudsmannen för mänskliga rättigheter och rättsväsendet (The Timor-Leste Office of the Ombudsman for Human Rights and Justice) och Indonesiens nationella kommission för mänskliga rättigheter I(ndonesian National Human Rights Commission) undertecknade ett memorandum of understanding i januari om genomförande av rekommendationerna från den gemensamma indonesisk-timoranska sannings- och vänskapskommissionen (Indonesia-Timor-Leste Commission of Truth and Friendship - CTF) och kommissionen för mottagning, sanning och försoning (Commission for Reception, Truth and Reconciliation - CAVR). Innehållet i memorandumet offentliggjordes inte.

Tidigt i juli presenterades två lagförslag om att upprätta ett National Reparations Programme och ett Institute for Memory för remiss. Ursprungligen planerades en parlamentsbehandling i slutet av september, men debatten uppsköts till februari 2011.

Det var mycket små framsteg i behandlingen av människorättsbrott i det förgångna, också brott mot mänskligheten begångna i Östtimor under den indonesiska ockupationen (1975-1999). President Ramos-Horta avvisade krav från nationella och internationella NGO:er på en internationell tribunal för brott i det förgångna, även om han sade att han inte skulle motsätta sig en sådan om FN:s säkerhetsråd skulle besluta att upprätta en. Utredningsenheten för grova brott (Serious Crimes Investigation Team) fortsatte att utreda grova kränkningar av mänskliga rättigheter begångna 1999.

Statsöverhuvud: José Manuel Ramos-Horta
Regeringschef: Kay Rala Xanana Gusmão
Dödstraff avskaffat för alla brott
Befolkning: 1,2 miljoner
Förväntad livslängd: 62,1 år
Dödlighet under 5 år: 92/91 per 1.000

Källa: Amnesty International: Annual Report 2011, Timor-Leste

12 - Kinesiska fredsbevarare avreser till Östtimor

En grupp på 23 poliser avreste från sin bas i östra Kina i torsdags för att förena sig med Förenta Nationernas fredsbevarande styrka i Östtimor för ett ett års-uppdrag.

Det är den 16 fredsbevarande styrkan Kina har skickat till Östtimor sedan 2000.

Till dags dato har Kina skickat 305 poliser till det oroliga sydostasiatiska landet för att bevara fred, sade en talesman för Fujian-provinsens offentliga säkerhetsavdelning.

Gruppen, sammansatt av poliser från Kinas Fujian-provins med en medelålder på 33, kommer att bistå FN:s integrerade uppdrag i Östtimor med att säkra ett säkert och fredligt val i Östtimor, sade talesmannen.

Före avfärden för det ett-åriga uppdraget genomgick gruppen åtta månader noggrann utbildning.

Källa: Xinhua

11 - PNTL: från 2000 till 2011

Den 27 mars hade Östtimors nationella polis (PNTL) existerat i 11 år. Den här artikeln presenterar en kort sammanfattning av institutionens historia, vars 11 årsdag var särskilt viktig eftersom det var precis på den dagen som PNTL återfick sin exekutiva befogenhet för nationell säkerhet, som sedan 2006 legat hos Förenta Nationernas polis (UNPOL).

Årsdagen den 27 mars 2011 markerar två mycket viktiga händelser för oss. Först så är årsdagen själv ett tillfälle för reflektion, ett tillfälle att utvärdera det arbete PNTL utfört. Sedan så var det på denna årsdag som befogenheten överfördes från UNPOL till vår polis, sade statssekreteraren för säkerhet, Francisco Guterres, i en intervju för radioprogrammet Goodbye Conflict, Welcome Development.

Skapad 2000 av UNTAET (United Nations Transitory Administration of Timor-Leste) har PNTL växt och etablerat sig långsamt och ojämnt och mer än en gång behövt hjälp utifrån för att garantera landets säkerhet. I december 2002, sju månader efter självständighetens återupprättande, var det nödvändigt att Förenta Nationernas internationella militära styrkor i landet intervenerade för att återupprätta ordningen.

2004 återupptog PNTL sin funktion och blev den enda polisstyrkan ansvarig för landets interna säkerhet. Efter två år av skenbar stabilitet återkom i april 2006 krisen till den unga nationen. De timoresiska myndigheterna tvingades att igen be om stöd från Förenta Nationernas organisation. FN tog ansvaret för säkerheten och PNTL lades under UNPOL:s ansvar.

2008, med stabiliserat läge, började planeringen av maktöverförandet på ett konsistent och säkert sätt. Samtidigt som de operativt anställda fick utbildning omorganiserade regeringen polisen och godkände en ny förordning och nya befordringsregler, som är bättre anpassade till dess art.

Således började PNTL 2009 återuppta ansvaret för landets interna säkerhet. Den första enhet som återupptog sin funktion var Lautém-distriktet, följt av Oe-Cusse Ambeno och Manatuto och därefter steg för steg landets övriga distrikt. Den totala överföringen från UNPOL till PNTL av den exekutiva befogenheten avslutades i Díli under firandet av den 11 årsdagen den 27 mars 2011.

Statssekreteraren för säkerhet menar att detta är en utmaning som polisen måste anta, särskilt i framtiden. Vi vet att vi fortfarande har en del problem att lösa, men jag är säker på PNTL kommer att arbeta ännu bättre.

Källa: Östtimors regering

April

27 - Ur sammanfattning av nyheter i östtimoresiska media

...

President Horta bekymrad över barns förhålllanden

Televizaun Timor-Leste, April 26, 2011 språk: tetum

President José Ramos-Horta är bekymrad över barns förhållanden i landet därför att många skolor inte har ordentliga avlopp och toaletter. President Horta gjorde uttalandet under en ceremoni i samband med överlämnandet av en rapport om ungdomar från UNICEF. President Horta sade att UNICEF:s rapport är positiv eftersom den kommer att vara referens för regeringen för att förbättra barns livsmedelsförsörjning och de sanitära förhållanden i alla offentliga skolor. Vad äter de? Det kommer att påverka deras studier. Det som borde göras av staten är att minska fattigdomen, utveckla landet bättre, förbättra skolor, avlopp, kvaliteten på lärare, därför att om en lärare undervisar kreativt med livlighet, så kommer det att ge eleverna lust att gå till skolan. Det framgår klart av rapporten och förmodligen kommer jag inte att läsa hela rapporten, men den skulle kunna vara en grund för regeringen och staten att utveckla det här landet. Det är omöjligt för regeringen att förbättra allt på en gång, sade president Horta. UNICEF:s rapport visar att många ungdomar i åldern 10 till 19 år lider av undernäring och en del av kunde inte fullfölja sin skolgång och en del är arbetslösa.

...

President Horta: Skolmatsprogrammet har ingen kvalitet

Independente, April 27, 2011 språk: tetum

President José Ramos-Horta är bekymrad över utbildningsministeriets program, därför att skolmåltidsprogrammet brister i kvalitet och därför betonade han att det borde vara av hög kvalitet. Skolmåltidsprogrammet borde vara av hög kvalitet, sade president Horta. Han uppmanade utbildningsministeriet och Världslivsmedelsprogrammet (World Food Program - WFP) att uppmärksamma frågan och förbättra matens kvalitet. Han tillade att utbildningsproblem inte är enkla problem, som kan lösas på en gång, men det är viktigt att börja lösa dem. Det är inte lätt att lösa utbildningsproblem, men vi borde börja söka lösningar. Jag tycker det är viktigt att reparera förskolor i hela territoriet, sade president Horta. Han gjorde uttalandet vid mottagandet av en rapport från UNICEF om ungdomar, som menar att det finns många ungdomar mellan 10 och 19 år som är undernärda och att en del av dem inte kunde fullfölja sin skolgång. Utbildningsminister Joao Cancio Freitaas sade att de inte kan förbättra kvaliteten på skolmåltider, därför att de pengar som avsatts för ändamålet är otillräckliga därför att regeringen bara avsatt 1,5 miljoner USA-dollar för att finansiera programmet i år.

...

Källa: Timor-Leste Subscriber News Local and International Media Monitoring. (The contents of this service do not reflect the views of TLMDC. News and opinion is summarized; and headlines are edited in English to give the best possible sense of the original headline. For more detailed information about any story in this bulletin; or for tailored sector-specific monitoring contact: francisco@tlmdc.org; alberico@tlmdc.org)

27 - Kina ger 5.000 ton ris till Östtimor

Dili. I tisdags levererade Kina formellt en gåva på 5.000 ton ris till Östtimor för att täcka underskottet på livsmedel orsakat av ett dåligt jordbruksår vid en cermoni i Dilis hamn.

Premiärminister Xanana Gusmão uttryckte sin stora uppskattning av Kina, en vän som är redo att hjälpa i svåra ögonblick och, som med denna donation, kommer att hjälpa till att lösa problemet med livsmedelsbrist.

Enligt premiärministern så finns det många familjer som är hungriga på grund av det dåliga jordbruksåret förra året och regnen i år och enligt beräkningar av ministeriet för social solidraitet är behovet mycket större än dessa 5.000 ton.

Fang Xinwen, handelsattaché vid Folkrepubliken Kinas ambassad i Östtimor, sade att den kinesiska regeringen med deltagande i bekymren och svårigheterna för timoreserna hade beslutat att skänka 5.000 ton ris till Östtimor och skicka det till Dili så snabbt som möjligt, trots den stora efterfrågan på livsmedel i Kina.

Källa: www.macauhub.com.mo/en/2011/04/27/china-donates-5000-tons-of-rice-to-east-timor/

14 - Östtimor - Vägen till återhämtning: en fotoessä av Ted McDonnell

Under det gångna decenniet, efter att ha vunnit självständighet från Indonesien, har Östtimor kämpat för att komma på fötter trots massiv fattigdom, arbetslöshet och den skada som tillfogades den lilla önationen av den mordlystna TNI-milisen som stöddes av Indonesien.

Men det timoresiska folket, både unga och gamla, är ett stolt folk och har lätt för att återhämta sig. Det bygger långsamt upp igen, vinner stolthet och självförtroende genom hårt arbete.

Både australier och amerikaner har till stor del bidragit till återuppbyggnaden av Östtimor de gångna 10 åren.

Timoresernas framtid ligger i deras egna händer och genom uthållighet växer de för var dag.

Ja, varje dag är en kamp - men när de fortsätter sin väg mot återhämtning ljusnar framtiden ... om än aldrig så långsamt...

Det här projektet pågår för att samla in pengar från försäljningen av fotografier och en fok för barnen i Östtimors många barnhem.

Om fotografen:

Ted McDonnell har 30 års erfarenhet som journalist och fotoreporter i Australien. Han slutade med fotoreportage för mer än ett decennium sedan och har just börjat åta sig särskilda uppdrag som fotoreporter. Ted var en av semi-finalisterna om det åtrådda Moran Photographic Prize i år. Hans arbeten kan ses på tedmcdonnell.zenfolio.com.

Källa: Photography News

11 - Behov av ansvar, inte våld

När timoresisk polis övertar ansvaret från FN, behöver dess roll och funktion nytänkande. Efter mer än 10 år av FN:s och utländskt förmynderskap fördunklar skjut-från-höften-retorik angelägen utveckling av polisen.

Våld kommer att mötas av våld, dundrade den timoresiska polisens chef Longuinhos Monteiro vid en presskonferens i Dili, landets huvudstad, den 31 mars. Några dagar senare sade han till timoresisk television att polisen inte är redo att svara för säkerheten under de val, som ska hållas nästa år, och behöver köpa fler pistoler.

Polischef Monteiro taar med ny auktoritet. Den 27 mars, överlämnade FN det primära ansvaret för polisarbetet till honom och hans styrka, Policia Nacional de Timor-Leste (PNTL). FN-polisen hade det primära ansvaret sedan sammanbrottet av lag och ordning 2006. Förra veckans överlämnande avslutade i förtid den tidigare överenskomna (och ofta kritiserade) processen enligt vilken distrikt och enheter inte skulle överlämnas innan man gemensamt kommit överens om att de var redo.

Bland de områden som upprepade gånger blivit underkända vid gemensamma utvärderingar var Dili, krisens centrum. Problemen i de distrikt och enheter, som blivit underkända, hade ingenting med våld att göra, utan berodde på det faktum att principer, procedurer och processer antingen var okände eller inte följdes.

Överlämningsparadens paramilitära skrävlande var talande för den polis FN har efterlämnat med mängder av tunga vapen att skåda. Det var svårt att se mycket av moderna polisprincipers substans i många delar av PNTL utöver uniformer, vapen och utrustning. Förenta Nationerna - som ska stanna till slutet av 2012 i en övervakande kapacitet - måste hålla andan för att ingenting ska gå snett.

Polischefens retorik ger en falsk bild av realiteten för närvarande. De mycket goda nyheterna från Östtimor är att det är ett mycket annorlunda och säkrare land nu än när stora delar kollapsade till våld 2006. Nivån på rapporterade brott är extremt låg och det är liv och förtroende på Dilis gator och i många andra delar av landet.

Resultat som läckt från en FN-undersökning visar en hög grad av allmän belåtenhet med polisen. Det finns mycket litet att göra för PNTL:s många specialenheter med uppdrag att hantera allmän ordning. Det största brottsproblemet är fortfarande skyhögt antal våldsfall i hemmen, någonting som uppenbarligen inte borde mötas med mer våld och som kräver ett känsligare svar.

I sin kommentar sade polischefen också att varje PNTL-polis, som handlar fel under sin tjänsteutövning kommer att utredas. Det är goda nyheter och man hoppas att han står vid sitt ord, därför att ansvarstagande fortfarande är det största problemet i hans polisstyrka.

Få PNTL-poliser som tidigare har handlat otillbörligt har utsatts för offentliga sanktioner. Sedan polisstyrkan bildades år 2000, har bara en handfull interna utredningar resulterat i avsked. Många PNTL-poliserna nämnda i FN:s oberoende undersökningskommission om 2006 års kris är kvar på sina tjänster. I ett mycket publicerat fall i december 2009 sköt och dödade Dili-poliser en populär yngling känd som Kuka Lebre ≠ en utredning tillkännagavs, men den har hittills inte resulterat i något åtal.

I slutet av 2010 beslutade regeringen att certifiera alla poliser mot vilka det fanns obehandlade anklagelser omfattande bland annat mord och grovt våld. Det gjorde narr av det ursprungliga syftet med certifieringsprocessen, som var att återställa PNTL:s trovärdighet efter dess sammanbrott 2006. Beslutet gav upphov till smälek från FN:s generalsekreterare och medlemsstaterna, men hade liten betydelse. Utom de fall som redan avvisats, finns det över 1.425 disciplinärenden ≠ ett genomsnitt på ett på 2,5 poliser ≠ att fortfarande behandla.

Den timoresiska regeringen hävdar aggressivt sin nyfunna suveränitet över säkerhetssektorn, vilket betyder att det internationella samfundets inflytande är litet. Enkelt sagt, den timoresiska polisen och regeringen har fått nog av råd från välmenande utlänningar. Deras attityd är helt och hållet förståelig.

Efter 11 års planer och program utvecklade med minimal timoresisk medverkan och utförda av utländska rådgivare, som inte kan tala tetum, vem kan verkligen klandra dem? Med plånböckerna fyllda av oljeinkomster från Timorsjön är regeringen obeveklig när det gäller att genomföra polisreformen på sina egna villkor, vilka inte nödvändigtvis är i överensstämmelse med internationellt godtagna best practice. Longuinhos uttalande återspeglar detta.

Men mycket av den här reformen tycks vara mera form än substans. Fler och fler fina bilar och pick-uper köps åt PNTL, som, med nedvevade fönster och skränande musik, kretsar runt på Dilis myllrande gator utan annat tydligt syfte än att stryka förarens ego medhårs.

Utbildningskurser skjuts ofta upp eller är dåligt besökta, ett säkert tecken på den ringa betydelsen av professionell självförbättring. Frånvaron är hög. Det ges fortfarande mycket mindre uppmärksamhet till de mindre glamorösa nuts and bolts av institutionell utveckling och lite verkligt intresse från många poliser för sådan.

Det tycks inte finnas något skäl för militärsik retorik och fler vapen: det finns bara behov av att flytta uppmärksamheten till de mindre glamorösa - men när det gäller mycket mer användbara - uppgifterna att stärka det fortfarande svaga ansvarssystemet, administrativa procedurer och förstärka disciplinen.

Longuinhos Monteiro är en extremt duglig person, liksom hans civila chef Francisco da Costa Guterres, statssekreteraren för säkerhet. Det finns många duktiga och anständiga människor i bådas organisationer. Nu står de inför ett prov av sina förmågar. Med ny suveränitet följer nytt ansvar.

PNTL behöver trängande en ansvarskultur, inte en våldskultur.

Dr Gordon Peake arbetade med polisreformen i Östtimor 2008 till 2011. Han kommer snart att börja arbeta med programmet för State, Society and Governance in Melanesia vid ANU. Det här är hans privata åsikter.

Källa: Gordon Peake/the interpreter

08 - USA:s rapport om mänskliga rättigheter: Indonesien

USA:s regering publicerar årligen en rapport om sin syn på respekten för mänskliga rättigheter i olika länder. Nedan återger vi delar av avsnittet om Indonesen som behandlar Östtimor på orginalspråket.

Timor excerpts from 2010 Human Rights Report: Indonesia

2010 Human Rights Report: Indonesia

BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR

2010 Country Reports on Human Rights Practices

April 8, 2011

Approximately 75,000 ex-East Timorese refugees resided in West Timor. During 2005-09, the government provided 11,000 houses for 55,000 former refugees in Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, and Belu regencies. Approximately 500 families remained in a shelter in Kupang. Conflicts, mostly involving land disputes, between local people and former refugees sometimes occurred.

...

In 2008 the Commission on Truth and Friendship (CTF), established by the governments of Indonesia and Timor-Leste in 2005 to address human rights violations committed in Timor-Leste in 1999, delivered its final report to the two governments' presidents. The report recognized gross violations of human rights occurred prior to and immediately after the popular consultation in East Timor in 1999. The report's recommendations for Indonesia included a human rights training program emphasizing that the military remain neutral in political controversies and elections and enhanced authority for institutions charged with investigation and prosecution for human rights violations. The government disseminated the CTF recommendations within the government, and a variety of ministries began carrying out the recommendations.

The Indonesian judicial processes either acquitted or eventually overturned all convictions of Indonesian defendants--two Indonesians of Timorese descent served some jail time for crimes in 1999--despite overwhelming evidence that Indonesian civilians and security forces committed gross human rights violations. An estimated 300 Indonesians indicted by the UN-Timor-Leste Serious Crimes Unit remained in Indonesia.

...

Källa: 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Indonesia, Timor excerpts

08 - USA:s rapport om mänskliga rättigheter: Östtimor

USA:s regering publicerar årligen en rapport om sin syn på respekten för mänskliga rättigheter i olika länder. Nedan återger vi avsnittet om Östtimor på orginalspråket.

2010 Human Rights Reports: Timor-Leste

BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR

2010 Country Reports on Human Rights Practices

April 8, 2011

Timor-Leste is a multiparty parliamentary republic with a population of approximately 1.1 million. President Jose Ramos Horta was head of state. Prime Minister Kay Rala Xanana Gusmao headed a four-party coalition government formed following free and fair elections in 2007. International security forces in the country included the UN Police (UNPOL) within the UN Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT) and the International Stabilization Force (ISF), neither of which was under the direct control of the government. The national security forces are the National Police (PNTL) and Defense Forces (F-FDTL). Security forces reported to civilian authorities, but there were some problems with discipline and accountability.

Serious human rights problems included police use of excessive force during arrest and abuse of authority; perception of impunity; arbitrary arrest and detention; and an inefficient and understaffed judiciary that deprived citizens of due process and an expeditious and fair trial. Domestic violence, rape, and sexual abuse were also problems.

RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

Section 1 Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom From:

a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life

There were no politically motivated killings by the government or its agents during the year; however, on August 27, F-FDTL soldiers were involved in a fight with locals in Laivai, Lautem, in which one civilian was beaten to death. The case was handed to the Prosecutor General's Office and the Human Rights Ombudsman for investigation. At year's end the investigation was ongoing.

There were no developments in the May 2009 case in which a group of F-FDTL members allegedly beat two men on a beach in Dili; one of the victims was subsequently found dead.

On January 4, a PNTL officer was arrested after he allegedly shot and killed a 25-year-old man and injured another in Dili in December 2009. A judge released the officer a day later under restrictive measures. The PNTL suspended the officer and referred the case to the Prosecutor General's Office. The Prosecutor General brought charges against the officer and the trial commenced on December 9. At the end of the year the trial continued.

On March 3, the Dili District Court convicted and sentenced 23 of the former police and soldiers involved in the failed assassination attempts on President Ramos-Horta and Prime Minister Gusmao in February 2008. On August 27, President Ramos-Horta commuted the sentences of the 23 rebels, and they were released from prison.

On May 6, the Court of Appeals overturned the Dili District Court's February 15 sentencing of two civilian perpetrators of violent incidents in the 2006 crisis to lengthy prison terms. The civilians, leaders of a militant veterans group, were found guilty by the District Court of violence against persons and property and illegal use of firearms, ammunition, and explosives. The Court of Appeals stated that the evidence did not strongly support the lower court's ruling.

b. Disappearance

There were no reports of politically motivated disappearances.

c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment

The law prohibits such practices, and the government generally respected the prohibition against torture; however, there were incidents of cruel or degrading treatment of civilians by police and military personnel. Parliamentarians, nongovernmental organizations (NGOs), UNMIT, and the Office of the Ombudsman for Human Rights and Justice received complaints about the use of excessive force by security forces. Most involved beatings, use of excessive force during incident response or arrest, threats made at gunpoint, and intimidation.

In the beginning of the year, the PNTL conducted operations in the Bobonaro and Covalima Districts against "ninjas" (armed individuals who concealed their identities with masks) accused of committing serious crimes. The police detained individuals who were alleged members of the Popular Council for the Defense of the Democratic Republic of Timor-Leste (CPD-RDTL), and there were accusations that some of the detained were beaten.

There were no updates on the following cases from 2009:

In June 2009 F-FDTL personnel beat at least two civilians and reportedly pointed their weapons at UNPOL members after breaking up a fight between two martial arts groups in Maliana, Bobonaro District. At year's end a criminal investigation was ongoing.

Also in June 2009 an F-FDTL member, using his rifle, allegedly threatened and beat a residential security guard. The guard filed official complaints with both the F-FDTL and PNTL, but it was not clear that an investigation was opened.

In September 2009 a group of F-FDTL members physically assaulted a Timorese woman and two foreign military personnel. One of the F-FDTL members involved was expelled from the military in December 2009. The criminal investigation continued.

In November 2009 an off-duty police officer allegedly shot and seriously injured Mateus Pereira in Vila Verde, Dili. The police officer was suspended for 120 days during an internal PNTL investigation. After the internal investigation the results were transferred to the Prosecutor General's office. At year's end no charges were filed.

At year's end there were no developments in the following 2008 incidents: the case of former Baucau PNTL subdistrict commander Francisco Ersio Ximenes serving a suspended one year sentence following his removal from active duty for the beating of a victim with a baton during questioning; the case of three PNTL officers in Suai who allegedly participated in gang-related violence that resulted in 15 persons injured and 20 houses burned; and the case of PNTL Task Force members beating four Dili residents; or the two police officers who were sentenced to two and six months' suspended imprisonment for the assault of a woman in Ossu Subdistrict, Viqueque District.

Prison and Detention Center Conditions

Prison conditions generally met international standards. Despite some improvements with regard to access to food and water, police station detention cells generally did not comply with international standards and lacked sanitation facilities and bedding. The lack of detention cells at some police stations discouraged the initiation of formal charges against detained suspects. The civilian authorities ran two prisons, located in Dili (Becora) and Gleno. Together the two prisons held 223 individuals (reliable estimates of the designed capacity of the prisons were not available). The vast majority were pretrial detainees charged with homicide, robbery, or sexual assault. Four of the prisoners were women, and 10 were juveniles. The F-FDTL operated a military prison facility at its headquarters in Dili without civilian oversight. There were no separate facilities for women and youth offenders.

Prisoners and detainees had reasonable access to visitors and were permitted religious observance. Authorities permitted prisoners and detainees to submit complaints to judicial authorities without censorship and to request investigation of credible allegations of inhumane conditions. Authorities investigated credible allegations of inhumane conditions; however, the results of such investigations were not clearly documented in a publicly accessible manner. The government investigated and monitored prison and detention center conditions.

UNMIT personnel noted allegations of mistreatment of prisoners by prison guards during the first 72 hours of imprisonment and a lack of special facilities for the mentally ill, who consequently were detained with other prisoners.

The government permitted prison visits by the International Committee of the Red Cross and independent human rights observers. The Ombudsman's Office was able to conduct detainee monitoring in Dili. It was not clear whether an ombudsman could serve on behalf of prisoners and detainees more broadly, could address the status of juvenile offenders, or could improve pretrial detention, bail, and recordkeeping procedures.

d. Arbitrary Arrest or Detention

The law prohibits arbitrary arrest and detention; however, there were many instances in which these provisions were violated, often because magistrates or judges were unavailable.

Role of the Police and Security Apparatus

The president is commander-in-chief of the armed forces, but the chief of defense, the F-FDTL's senior military officer, exercised effective day-to-day command. Civilian secretaries of state for public security and defense oversaw the PNTL and F-FDTL, respectively.

The PNTL, with UNMIT assistance, continued efforts to reform, restructure, and rebuild in the wake of its collapse during the political crisis of 2006. A central element was a "screening" to ensure that each of the approximately 3,000 PNTL officers was checked for integrity and past crimes or misbehavior. Following screening, officers were to go through renewed training and a six-month UNPOL mentoring program. By year's end all but 209 officers had completed the UNPOL program.

Each of the country's 13 districts has a district PNTL commander who normally reports to the PNTL general commander. In spite of improvements, the PNTL as an institution remained poorly equipped and undertrained, subject to numerous credible allegations of abuse of authority, mishandling of firearms, and corruption. An opposition parliamentarian and an international NGO criticized the emphasis on a paramilitary style of policing, which includes highly armed special units and does not sufficiently delineate between the military and the police.

Efforts were made to strengthen the PNTL's internal accountability mechanisms. At year's end the Professional Standards and Discipline Office (PSDO) had 358 cases in its database, although all but 162 cases had been closed. These cases include assaults, use of violence, fraud, unlawful discharge of a weapon, neglect of duty, not reporting to duty, and misconduct. The PSDO forwarded substantiated cases to the appropriate authorities. Out of the substantiated cases, 16 cases resulted in verbal warnings, 42 cases resulted in written reprimands, 19 cases resulted in suspensions, and one case ended in dismissal. At the district level there were serious obstacles to the functioning of the PSDO. PSDO officers were appointed by, and reported to, the PNTL district commander. Persons with complaints about police behavior experienced obstacles when attempting to report violations including repeated requests to return at a later date or to submit their complaint in writing. The Organic Police Law promulgated in February 2009 does not provide for guaranteed participation from the civilian sector in police oversight.

In February 2009 the UN Security Council instructed UNMIT to begin handing over primary policing responsibilities to the PNTL once PNTL personnel in a particular district demonstrated the ability to perform those responsibilities adequately. Handovers occurred in four of the country's 13 districts in 2009: Lautem, Oecussi, Manatuto, and Viqueque. During the year, handovers occurred in six additional districts: Aileu, Ainaro, Baucau, Ermera, Liquica, and Manufahi.

More than 550 ISF personnel from Australia and New Zealand supported the police and security forces.

Arrest Procedures and Treatment While in Detention

The law requires judicial warrants prior to arrests or searches, except in exceptional circumstances; however, this provision was often violated. The extreme shortage of prosecutors and judges outside of the capital contributed to police inability to obtain required warrants.

Government regulations require a hearing within 72 hours of arrest to review the lawfulness of an arrest or detention and to provide the right to a trial without undue delay. During these hearings the judge may also determine whether the suspect should be released because evidence is lacking or because the suspect is not considered a flight risk. The countrywide shortage of magistrates meant that police often made decisions without legal authority as to whether persons arrested should be released or detained after 72 hours in custody. This contributed to an atmosphere of lawlessness and impunity. Judges may set terms for conditional release, usually requiring the suspect to report regularly to police.

The law provides for access to legal representation at all stages of the proceedings, and provisions exist for providing public defenders to indigent defendants at no cost. Public defenders were in short supply. Most were concentrated in Dili and Baucau, with other areas lacking the same level of access. Many indigent defendants relied on lawyers provided by legal aid organizations. A number of defendants who were assigned public defenders reported that they never saw their lawyer, and there were concerns that some low priority cases were delayed indefinitely while suspects remained in pretrial detention.

The pretrial detention limit of six months and the requirement that such detentions be reviewed every 30 days need not apply in cases involving certain serious crimes. The 30-day review deadline was also missed in a large number of cases involving less serious crimes, and a majority of the prison population consisted of pretrial detainees.

e. Denial of Fair Public Trial

The law provides that judges shall perform their duties "independently and impartially" without "improper influence" and requires public prosecutors to discharge their duties impartially. However, the country's judicial system faced a wide array of challenges including concerns about the impartiality of some judicial organs, a severe shortage of qualified personnel, a complex and multisourced legal regime, and the fact that the majority of the population did not speak Portuguese, the language in which the laws were written and the courts operated. Access to justice was notably constrained.

Progress in establishing judicial institutions and recruiting and training qualified judges, prosecutors, and defense attorneys was slow. By year's end, 17 judges, 11 prosecutors, and 11 public defenders of Timorese nationality were assigned to the country's judicial institutions. Three non-Timorese public defenders and three judges served in the country.

Judges, prosecutors, and public defenders assigned to other districts outside Dili often did not reside in these areas. Their intermittent presence continued to hamper severely the functioning of the judiciary outside the capital.

The trial process often was hindered by nonattendance of witnesses due to lack of proper notification or lack of transportation. The shortage of qualified prosecutors and technical staff in the Prosecutor General's Office hampered its work and resulted in a large case backlog. International prosecutors continued to handle many sensitive cases. At year's end there was a nationwide backlog of approximately 4,500 cases, a reduction of approximately 700 cases from the previous year. The length of time for cases to come to trial varied significantly, with some delayed for years and others tried within months of accusations.

Trial Procedures

The law provides for the right to a fair trial; however, the severe shortages of qualified personnel throughout the system led to some trials that did not fulfill prescribed legal procedures. Trials are before judges. Except in sensitive cases, such as crimes involving sexual assault, trials are public. Defendants have the right to be present at trials and to consult an attorney in a timely manner. Attorneys are provided to indigent defendants. Defendants can confront hostile witnesses and present other witnesses and evidence. Defendants and their attorneys have access to government-held evidence. Defendants enjoy a presumption of innocence and have a right of appeal to higher courts.

The legal regime was complex and inconsistently applied, but the government adopted a new criminal procedure code and a penal code; the latter came into force in June 2009. The criminal procedure code was translated into Tetum (the language spoken most widely in the country), but the Penal Code was available only in Portuguese.

The Court of Appeal operated primarily in Portuguese. The UN regulations, many of which remained in force, were available in English, Portuguese, Indonesian, and Tetum. Laws enacted by parliament, intended to supplant Indonesian laws and UN regulations, were published in Portuguese but were seldom available in Tetum. Litigants, witnesses, and criminal defendants often were unable to read the new laws. Trials are required to be conducted in Portuguese and Tetum. However, the quality of translation provided in court varied widely, and translations into Tetum were often incomplete summaries.

In July 2009 a witness protection law came into force, but protection arrangements remained lacking. In many violent crimes, witnesses were unwilling to testify because of the high potential for retribution against them or their families. Court personnel also reported increased concern regarding their own safety.

Political Prisoners and Detainees

There were no reports of political prisoners or detainees.

Civil Judicial Procedures and Remedies

Civil judicial procedures were beset by the same problems encountered by the judicial system as a whole. The ombudsman for human rights and justice can sue government agencies/agents for alleged human rights abuses; however, the ombudsman's approach has been to refer allegations of abuse to the prosecutor general or the leadership of the PNTL or F-FDTL.

f. Arbitrary Interference with Privacy, Family, Home, or Correspondence

The law prohibits such actions, and the government generally respected these prohibitions in practice.

A 2003 land law broadly defines what property belongs to the government and was criticized as disregarding many private claims. In previous years the government evicted persons from land identified as state property at times with little notice and with no due process

Section 2 Respect for Civil Liberties, Including:

a. Freedom of Speech and Press

The law provides for freedom of speech and of the press, and the government generally respected these rights in practice. The independent media were active and expressed a wide variety of views without restrictions. Television and radio broadcasts were the primary sources for news. However, there was often no reception outside Dili and district capitals, and broadcasts were often irregular due to technical or resource problems. Many persons did not have access to television or radio.

In June a journalist from Diario Nacional was beaten by PNTL officers at the Government Palace, but it was not clear that an investigation was opened.

Internet Freedom

There were no government restrictions on access to the Internet or reports that the government monitored e-mail or Internet chat rooms. Individuals and groups could engage in the peaceful expression of views via the Internet, including by e-mail. Internet access was extremely limited. According to International Telecommunication Union statistics for 2008, less than 1 percent of the country's inhabitants used the Internet.

Academic Freedom and Cultural Events

The government generally did not restrict academic freedom or cultural events. Academic research on Tetum and other indigenous languages must be approved by the National Language Institute.

b. Freedom of Peaceful Assembly and Association

Freedom of Assembly

The law on assembly and demonstrations establishes guidelines to obtain permits to hold demonstrations and requires police be notified four days in advance of any demonstration or strike. The law also stipulates that demonstrations cannot take place within 100 yards of government buildings or facilities, diplomatic facilities, or political party headquarters. In practice demonstrations were allowed to take place without the requisite advance notification, and the 100-yard regulation was rarely observed.

Freedom of Association

The constitution provides for freedom of association, and the government generally respected this right in practice. However, in the beginning of the year, there were accusations that during the anti-"ninja" activities (see section 1.c.), the PNTL intimidated and asked members of CPD-RDTL to resign from the organization.

c. Freedom of Religion

For a complete description of religious freedom, please see the 2010 International Religious Freedom Report at www.state.gov/g/drl/irf/rpt/.

d. Freedom of Movement, Internally Displaced Persons, Protection of Refugees, and Stateless Persons

The law provides for freedom of movement within the country, foreign travel, emigration, and repatriation, and the government generally respected these rights in practice. The government cooperated with the Office of the UN High Commissioner for Refugees and other humanitarian organizations in providing protection and assistance to internally displaced persons, refugees, returning refugees, asylum seekers, stateless persons, and other persons of concern.

Travel by road to the western enclave of Oecussi required visas and lengthy stops at Timorese and Indonesian checkpoints at the border crossings.

The law prohibits forced exile, and the government did not employ it.

Internally Displaced Persons (IDPs)

In June 2009 the government formally closed the last of the IDP camps set up after the 2006 political crisis displaced an estimated 150,000 individuals. All persons who remained in transitional shelters have returned home or been resettled. The Ministry of Social Solidarity administered reintegration assistance in coordination with local and international NGOs.

Protection of Refugees

The law provides for the granting of asylum or refugee status, and the government established a system for providing protection to refugees. The government granted refugee status or asylum in the past; however, there were concerns that the country's regulations governing asylum and refugee status may preclude genuine refugees from proving their eligibility for such status. For example, persons who wish to apply for asylum have only 72 hours to do so after entry into the country. Foreign nationals already present in the country have only 72 hours to initiate the process after the situation in their home country becomes too dangerous for them to return safely. A number of human rights and refugee advocates maintained that this time limit contravened the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. These advocates also expressed concern that no written explanation is required when an asylum application is denied. In practice the government provided protection against the expulsion or return of refugees to countries where their lives or freedom would be threatened on account of their race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion.

Section 3 Respect for Political Rights: The Right of Citizens to Change Their Government

The law provides citizens with the right to change their government peacefully, and citizens exercised this right in practice through periodic, free, and fair elections based on universal suffrage.

Elections and Political Participation

The president and parliament were elected to a five-year mandate in generally free and fair national elections in 2007. The government headed by Prime Minister Gusmao is a four-party coalition controlling 37 seats in the 65-seat parliament.

There were 19 women in parliament. Women held three senior ministerial positions--finance, justice, and social solidarity--one vice-minister position, and one secretary of state position.

The country's small ethnic minority groups were well integrated into society. The number of members of these groups in parliament and other government positions was uncertain.

Section 4 Official Corruption and Government Transparency

The law provides for criminal penalties for official corruption; however, the government did not implement the law effectively, and officials frequently engaged in corrupt practices. By law the Anticorruption Commission is charged with leading national anticorruption activities and has the authority to refer cases for prosecution. The Anticorruption Commission was established in February, taking responsibility for corruption cases from the Office of the Ombudsman for Human Rights and Justice, and a commissioner was appointed in March. At year's end the Commission had begun several investigations.

The Ombudsman's Office transferred several high-profile corruption cases to the Prosecutor General's Office, including accusations of nepotism against the vice prime minister and the minister of foreign affairs for employing the vice prime minister's wife at a Timorese mission overseas. The Prosecutor General's Office submitted charges in this case.

There were accusations of police corruption in the country. Some of the accusations involved border police accepting bribes along the extensive land borders with Indonesia, and police accepting bribes from brothels that engaged in trafficking in persons.

On October 20, the Prosecutor General's Office brought charges against four members of the PNTL for stealing money from funds set up for the 2008 Anti-Rebels joint operations.

The country does not have financial disclosure laws. In 2009 Prime Minister Gusmao demanded that all cabinet officials in his government complete financial disclosure documents, but by year's end none had done so.

The law stipulates that all legislation, Supreme Court decisions (when the court is established), and decisions made by government bodies must be published in the official gazette. If not published they are null and void. Regulations also provide for public access to court proceedings and decisions and the national budget and accounts. In practice there were concerns that public access to information was constrained. For example, the official gazette was published only in Portuguese, although by law it is to be published in Tetum as well. Moreover, its irregular publishing schedule and varying cost meant that few journalists, public servants, or others had regular access to it or knew how to access it. During the year, the official gazette became available online.

Section 5 Governmental Attitude Regarding International and Nongovernmental Investigation of Alleged Violations of Human Rights

A wide variety of domestic and international human rights groups generally operated without government restriction, investigating and publishing their findings on human rights cases. NGOs also played an active role in assisting and advising in the development of the country. The government generally cooperated with these organizations, but during the year there were instances of security authorities preventing or resisting efforts to monitor human rights compliance.

UNMIT continued to play an important role in the country's development and cooperated closely with the government.

The Office of the Ombudsman is responsible for the promotion of human rights and good governance. It has the power to investigate and monitor human rights abuses and governance standards, and to make recommendations to the relevant authorities. The Ombudsman's Office was located in Dili, with satellite offices in Same, Bobonaro, Oecussi, and Baucau. It had limited ability to conduct outreach or activities in other districts. The Human Rights Monitoring Network, made up of 10 NGOs, closely cooperated with the ombudsman.

In July 2008 President Ramos-Horta and Indonesian President Yudhoyono publicly accepted the bilateral Commission on Truth and Friendship's (CTF) finding that gross human rights violations had been committed during and after the 1999 independence referendum. The report assigned "institutional responsibility" for such violations to the Indonesian Armed Forces. Presidents Yudhoyono and Ramos-Horta also accepted the report's other findings, conclusions, and recommendations. Neither government pursued individuals responsible for abuses at this time. In December 2009 parliament adopted a resolution acknowledging the work and reports of the CTF and the Commission for Reception, Truth, and Reconciliation. The resolution instructed that legislation be drafted to implement the recommendations of the two reports and to establish an autonomous body to carry them out. Parliament debated a national reparations program and "Institute for Memory" during the year, but at years' end, no legislation implementing the CTF recommendations had been passed.

Section 6 Discrimination, Societal Abuses, and Trafficking in Persons

Government regulations prohibit all forms of discrimination. Nonetheless, violence against women was a problem, and discrimination against women, persons with disabilities, and members of minority groups occurred.

Women

Gender-based violence remained a serious concern. Although rape is a crime, failures to investigate or prosecute cases of alleged rape and sexual abuse were common, as were long delays. Authorities reported that the backlog of court cases led some communities to address rape accusations through traditional law, which does not always provide justice to victims. The definition of rape under the Penal Code appears broad enough to make spousal rape a crime, although that definition had not been tested in the courts.

On May 3, the parliament passed the Law against Domestic Violence. The law was enacted to provide protection and defense to vulnerable groups including women, children, the elderly, and persons with disabilities, against all forms of violence, exploitation, discrimination, abandonment, oppression, sexual abuse, and mistreatment.

Domestic violence against women was a significant problem often exacerbated by the reluctance of authorities to respond aggressively. Cases of domestic violence and sexual crimes generally were handled by the PNTL's Vulnerable Persons Units (VPUs). Women's organizations assessed VPU performance as variable, with some officials actively pursuing cases and others preferring to handle them through mediation or as private family matters. VPU operations were severely constrained by lack of support and resources. Police at times came under pressure from community members to ignore cases of domestic violence or sexual abuse.

There was no law prohibiting sexual harassment, and sexual harassment was reportedly widespread, particularly within some government ministries and the police.

The government recognized the right of couples and individuals to decide freely and responsibly the number, spacing, and timing of their children to have the information and means to do so free from discrimination, coercion, and violence. Women's access to family planning information, education, and supplies was limited principally by economic considerations. Contraceptive use was low, although the Ministry of Health and NGOs promoted both natural and modern family planning methods, including the distribution of intrauterine devices, injectable contraceptives, and condoms. The results of a Demographic and Health survey released during the year indicated significant improvements in mortality rates, but adult women continued to suffer from higher mortality than men and 42 percent of such deaths were associated with pregnancy and childbirth. According to 2008 estimates by the UN Population Fund, the maternal mortality rate in the country was 370 deaths per 100,000 live births. Thirty percent of women had skilled attendance during childbirth, 61 percent of mothers received antenatal care from a medical professional, and only 32 percent of mothers received postpartum care. Both women and men had equal access to diagnostic and treatment services for sexually transmitted infections, including HIV.

Some customary practices discriminate against women. For example, in some regions or villages where traditional practices hold sway, women may not inherit or own property. Traditional cultural practices, such as payment of a bride price and occasionally polyandry, also occurred. Women were also disadvantaged in pursuing job opportunities at the village level.

The constitution guarantees equal rights to own property. Parliament debated a national land law, which included more specific rights for women's ownership of land, but at year's end, no land law legislation was passed.

The Secretary of State for the Promotion of Equality in the Prime Minister's Office is responsible for the promotion of gender equality. UNMIT's Gender Affairs Unit also monitored discrimination against women. Women's NGOs worked under an umbrella organization called Rede Feto (Women's Network). Rede Feto coordinated the work of NGOs working on women's issues and provided input to draft legislation on women's issues, such as the recent Law on Domestic Violence. The Secretary of State for the Promotion of Equality and the Advisor to the Prime Minister for Civil Society both coordinated and supported the work of Rede Feto.

Women's organizations offered some assistance to female victims of violence, including shelters for victims of domestic violence and incest, a safe room at the national hospital for victims of domestic violence and sexual assault, and escorts to judicial proceedings.

In November the country submitted its candidacy as a member of the UN Women Executive Board.

Children

Children acquire citizenship both through birth within the territory of the country and by having a citizen parent. A Central Civil Registry registers a child's name at birth and issues birth certificates. The rate of birth registration was low.

The constitution stipulates that primary education shall be compulsory and free; however, no legislation has been adopted establishing the minimum level of education to be provided, nor has a system been established to ensure provision of free education. According to UN statistics, approximately 20 percent of primary school-age children nationwide were not enrolled in school; the figures for rural areas were substantially higher than those for urban areas.

In rural areas heavily indebted parents sometimes provided their children as indentured servants as a way to settle the debt. If the child was a girl, the receiving family could also demand any dowry payment normally owed to the girl's parents.

There is no clearly defined age below which sex is by definition nonconsensual. Violence against children and child sexual assault was a significant problem. Some commercial sexual exploitation of minors occurred. The Penal Code describes a vulnerable victim for purposes of rape as a "victim aged less than 17 years" and provides an aggravated sentence. The Penal Code separately addresses "sexual abuse of a minor," which is described as one "age less than 14 years," and also separately addresses "sexual acts with an adolescent," which it defines as "a minor aged between 14 and 16 years." The Penal Code also makes both child prostitution and child pornography crimes and defines a "child" for purposes of those provisions as a "minor aged less than 17 years." The Penal Code also criminalizes abduction of a minor, although it does not define what constitutes a minor for purposes of that section.

In September 2009 the Prime Minister's office established the Timor-Leste National Commission on Child Rights. The commission is mandated to promote, defend, and monitor child rights.

The country is not a party to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. For information on international parental child abduction, please see the Department of State’s annual report on compliance at http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport_4308.html .

Anti-Semitism

There was no indigenous Jewish population, and there were no reports of anti-Semitic acts.

Trafficking in Persons

For information on trafficking in persons, please see the Department of State's annual Trafficking in Persons Report at www.state.gov/g/tip.

Persons with Disabilities

Although the constitution protects the rights of persons with disabilities, the government has not enacted legislation or otherwise mandated accessibility to buildings for persons with disabilities, nor does the law prohibit discrimination against persons with physical, sensory, intellectual, and mental disabilities. There were no reports of discrimination against persons with disabilities in employment, education, or the provision of other state services; however, in many districts children with disabilities were unable to attend school due to accessibility problems.

Training and vocational initiatives did not address the needs of persons with disabilities. In the past some persons with mental disabilities faced discriminatory or degrading treatment due in part to a lack of appropriate treatment resources or lack of referral to existing resources; it was not clear whether this situation had improved. Mentally ill persons were imprisoned with the general prison population and were denied needed psychiatric care. An office in the Ministry of Social Solidarity was responsible for protecting the rights of persons with disabilities. Persons with disabilities are eligible for monthly special monetary stipends through the Ministry of Social Solidarity.

National/Racial/Ethnic Minorities

Although tensions between persons from the eastern districts (Lorosae) and persons from the western districts (Loromonu) contributed to the 2006 political crisis, such tensions appeared to be greatly reduced and no specific incidents were observed during the year.

Relations were generally good between the ethnic majority and members of several small ethnic minority groups including ethnic Chinese (who constitute less than 1 percent of the population) and ethnic-Malay Muslims.

Societal Abuses, Discrimination, and Acts of Violence Based on Sexual Orientation and Gender Identity

The law makes no reference to homosexual activity. Gays and lesbians were not highly visible in the country, which was predominantly rural, traditional, and religious. According to the East Timor Law and Justice Bulletin (ETLJB), the principal international NGO that runs an HIV-AIDS transmission reduction program excludes gays from its program. Aside from the ETLJB report, there were no formal reports of discrimination based on sexual orientation, due in part to limited awareness of the issue and a lack of formal legal protections.

Other Societal Violence or Discrimination

There were no formal reports of discrimination based on HIV/AIDS status.

Section 7 Worker Rights

a. The Right of Association

The country has a labor code based on the International Labor Organization's standards. The law permits workers to form and join worker organizations without prior authorization. Unions may draft their own constitutions and rules and elect their representatives; however, attempts to organize workers generally were slowed by inexperience, a lack of organizational skills, and the fact that more than 80 percent of the workforce was in the informal sector. There are official registration procedures for trade unions and employer organizations. At year's end the government began compiling data on the percentage of unionized workers in the formal sector.

While the law prohibits dismissal for union activity, it also allows for financial compensation in lieu of reinstatement, thus partially weakening the protection against employers' interference.

The law provides for the right to strike, but few workers exercised this right during the year. The law on assembly and demonstrations could be used to inhibit strikes but was not used in this way.

The law prohibits foreigners from participating in the administration of trade unions.

b. The Right to Organize and Bargain Collectively

While collective bargaining is permitted by law, workers generally had little experience negotiating contracts, promoting worker rights, or engaging in collective bargaining and negotiations. The Ministry of Social Solidarity is the government agency charged with labor dispute settlement.

There are no formal export processing zones.

c. Prohibition of Forced or Compulsory Labor

Government regulations prohibit forced or compulsory labor, and there were reports that such practices occurred. Men from Burma were subjected to conditions of forced labor in construction and other industries, while men from Cambodia and Thailand were forced to toil on fishing boats under harsh working conditions, and with poor food and no access to medical care. Also see the Department of State's annual Trafficking in Persons Report at https//www.state.gov/g/tip.

d. Prohibition of Child Labor and Minimum Age for Employment

The law generally prohibits children under 18 from working; however, there are circumstances under which children between the ages of 15 and 18, as well as children under 15, can work. The minimum age does not apply to family-owned businesses, and many children worked in the agricultural sector. Child labor in the informal sector was a major problem. In practice enforcement of the labor code outside of Dili was limited.

e. Acceptable Conditions of Work

The law does not stipulate a minimum wage. The law provides for a standard workweek of 40 hours, standard benefits such as overtime and leave, and minimum standards of worker health and safety. The Ministry of Social Solidarity is responsible for enforcing the labor code. A National Labor Board and a Labor Relations Board exist, and there are no restrictions on the rights of workers to file complaints and seek redress. Workers have the right to remove themselves from hazardous conditions without jeopardizing employment; however, it was not clear whether they could avail themselves of this right in practice.

Källa: 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Timor-Leste

08 - Massakrer i Östtimor: Liquica 12 år senare

Den 6 april högtidlighölls den 12:e årsdagen av massakern i Liquica. Pro-indonesisk milis stormade tillsammans med indonesisk polis och militär in i den lokala kyrkans område och massakrerade 60 människor, som sökt skydd där. Åtskilliga som överlevde massakern massakrerades senare i den avliden Manuel Carrascalãos hus två veckor senare den 17 april 1999. Carrascalãos yngste son, Manuelito, var bland de dödade.

De som dödades i Liquica kom från underdistrikten Liquica och Maubara. De flydde från sina hem och sökte skydd i den lokala kyrkan efter at pro-indonesisk milis, Besi Merah Putih (BMP), och den indonesiska armén (TNI) påbörjade en omfattande terrorkampanj i distriktet. Som en reaktion på händelsen hävdade den dåvarande talespersonen för den pro-indonesiska gruppen Gil Alves att milisen bara svarade på skottlossning inifrån området. Med enkelt språk rättfärdigade Alves massakern som en åtgärd av självförsvar från milisens, polisens och arméns sida. Det var den första kommentaren som gjordes av den pro-indonesiska sidan. Alves är den nuvarande ministern för handel och varuutbyte i ett självständigt Östtimor.

Minneshögtiden i Liquica var sorglig men också kathartisk. Människorna samlades, drog sig till minnes för att för ett ögonbick återuppleva händelsen. Hjältarnas släktingar måste klara den svåraste bördan - kampen att komma ihåg och inte glömma. Många har inte längre några fotografier av sina älskade. Deras kvarlevor har inte återfunnits. Ovanpå detta utövar den timoresiska staten sin politiska makt för att förorda förlåtelse utan sanning. Glöm rättvisa!

Under minneshögtiden sade statsekreteraren för veteranfrågor, Mario Reis, att regeringen planerar att resa många fler statyer i distrikten för att hedra de fallna hjältarna. Detta är ett annat sätt att enkelt skapa byggnadsprojekt. Medan det är nödvändigt att människor minns det förgångna och hedrar de fallna hjältarna är det ironiskt, när den timoresiska regeringen ännu inte öppet krävt av INdonesien att de pekar ut kvarlevorna av hjältarna. De framtida platserna för minnesmärken kommer att byggas med ringa utvärdering.

Hittills har Östtimor inte ens lyckats kräva av Indonesien att de talar om var Nicolau Lobato, landets förste premiärminister som dödades den 31 december 1978 och vars namn varje offentig byggnad bär, är begravd. Den timoresiska staten, styrd av hans kamrater, har inte modet att ta med utpekandet av begravningsplatser som en del av villkoren för att normalisera relationerna med Indonesien. Normaliseringen gjordes utan några vidhängande villkor. Östtimor gav upp för enkelt. Nu är det uppenbart att det har förlorat det moraliska övertaget och i själva verket tycks blivit den som ursäktar indonesiska rättsövergrepp. Den timoresiska regeringen ser utt att uppträda som en PR-firma för Indonesien. Vi inte bara urskuldrar Indonesien för dess roll i vårt land, utan vi verkar också aktivt för att häva utländska militära sanktioner mot Indonesien på grund av dess förflutna avseende rättigheter.

Det finns ett behov av att tänka igenom vår utrikespolitiska strategi. Vi behöver ett mera rättframt diplomatiskt engagemang. Utrikespolitikerna borde ställas till svara av valmanskåren. Utrikespolitiken kan inte utformas av en liten politisk elit bara. Sanningssökandet borde komma upp på bordet igen. Indonesien borde kunna godta detta krav. Det är det mest förnuftiga Östtimor kan göra. I verkligheten finns det så stora indonesiska intressen i Östtimor att varje försämring av relationerna mellan de bägge länderna inte ligger i dessas intresse. Att berätta om var kvarlevorna av de fallna hjältarna finns och sanningsenlighet om händelser i det förgångna borde vara i Indonesiens intresse också. Det är viktigt om det vill vidhålla argumentet att dagens Indonesien är mycket annorlunda än Indonesien pre-reformasi.

2009 arbetade biskop Gunnar Stalsett, tidigare vice ordförande i kommittén för Nobels fredspris och Norges särskilt utsände i Östtimor, och jag tillsammans för att upprätta den nationella samförståndsdialogen om sanning, rättvisa och försoning (National Consensus Dialogue on Truth, Justice and Reconciliation). Samförståndsdialogens mål var att åstadkomma nationellt samförstånd om nyckelfrågor av nationellt intresse snarare än helt enkelt enligt partipolitik. Invigningsdialogen fick livligt deltagande av statens alla instutitioner och politiska partier. Ett annat mål för arrangemanget var att underlätta en dialog mellan civilsamhället och statliga instutitioner. Tredagarsmötet hölls bakom stängda dörrar. Många frågor, bland andra rättvisa, instutitionell uppföljning av post-CAVR och levandehållande av minnet diskuterades. För tillfället, sade man till mig, finns två lagförslag i parlamentet, som väntar på att debatteras. Inte mycket har åstadkommits.

Så jag börjar att tvivla på huruvida samförståndslösningen är den bästa vägen framåt. Jag menar att den bästa tilgängliga vägen är att dra fördel av de kommande valen 2012. För att sanningen ska bli känd och kvarlevorna omhändertagna måste vi få en ny regering, som är villig att öppet kräva att Indonesien tillhandahåller information. Alla organisationer och individer, som är intresserade av identifieringen av begravningsplatser, borde utöva påtryckning på politiska partier att sätta upp frågan på sin prioritetslista. Timoresisk utrikespolitik borde bli av annan karaktär. Även om det betyder att ett annat angreppssätt borde antas i umgänget med Indonesien. Vi kan inte fortsätta leva med minnesförlust. Det är det minsta vi kan göra för våra hjältar om vi tycker att de förtjänar att hedras över huvud taget. Nu är det dags! Människor borde bara rösta på politiska partier, som lovar att den kan identifiera kvarlevorna av våra fallna hjältar.

Källa: Fidelis Leite Magalhães, tidigare chef för den nationella samförståndsdialogen och presidentrådgivare, som nu studerar i Lissabon.

Mars

17 - Östtimors ministerråd bryter kontrakt för örlogshamn

Enligt Tempo Semanals källa inom Östtimors ministerråd har det vid sitt möte den 16 mars avbrutit kontraktet för att bygga en tillfällig hamn för Timors två patrullbåtar med ett australiskt bolag.

Ministerrådet drog slutsatsen att Sydneybolaget inte kunnat fullföja sina åtaganden enigt kontraktet och regeringen har avbrutit kontraktet idag (2011-03-16), sade källan.

Bolaget har fått 4,5 miljoner av de 7,1 miljoner dollar kontraktet omfattar.

Det ursprungliga kontraktet mellan Östtimors regering och bolaget Lifese Engineering stipulerar att projektet måste vara avslutat i oktober 2010, men tills dags dato finns det ingen hamn.

Regeringstjänstemannen informerade Tempo Semanal att Lifese Engineering som har nära relationer till en känd och respekterad jurist i Australien har brutit mot kontraktet och borde betala 10% av det totala projektvärdet på drygt 7 miljoner dollar i böter till Östtimors regering. Men i stället för att betala böter till Östtimors regering skrev bolaget till Xananas regering den 20/10 2010 och anklagade den timoresiska sidan för att orsaka förseningen och krävde att regeringen betalar 695.330,28 dollar för 'Försening av Project_300910.xls'. Det betyder att värdet av den tillfälliga hamnen stiger till 7.713.035,38 dollar.

Kontraktet undertecknades den 27 juli 2010, men en del arbeten hade påbörjats redan i april 2010, vilket var ett brott mot landets uppköpslag. Lifese Pty Ltd började sitt arbete på det tillfälliga projektet enligt ett Letter of intend från regeringen av den 31 mars 2010.

I juli förra året tog en parlamentsledamot från oppositionspartiet Fretilin upp frågan om god förvaltning och intressekonfikter på grund av en tidigare världsbanksrådgivares åt Östtimors finansminister engagemang.

Tempo Semanal försöker att få uppgifterna bekräftade av företagets representanter i Dili. Olyckligtvis kan Ines Almeida inte nås på telefon.

Tempo Semanal har också försökt få kopior av pressmeddelandena från ministerrådet sedan igår och pressavdelningen har lovat att leverera dem, men olyckligtvis har de inte lyckats än. En timoresisk anställd i ministerrådets mediaavdelning bad om ursäkt för dröjsmålet. Det är på grund av att vår rådgivare inte har färdigställt pressmeddelandet än, sade vederbörande.

Källa: Tempo Semanal

16 - Ny radiosåpa om fördelarna med utbildning för unga kvinnor

Dili. Idag började en ny radioserie för att ändra attityder. Den belyser fördelarna av utbildning för unga kvinnor och den positiva betydelse det har för hela samhället. Ministeriet för utbildning, kultur, ungdom och sport producerar programmen med hjälp av Världsbanken i Östtimor.

östtimor har en hög andel flickor som slutar på gymnasier och universitet i förtid. Bara 52 procent av kvinnor över 15 år är läskunniga jämfört med 65 procent män. Särskilt i jordbruksområden betonar traditionella könsroller kvinnors ansvar för hushållet. Säkerheten för flickor, som flyttar hemifrån för att studera på universitet, är också en allmän oroskälla för många föräldrar.

Radiosåpan kommer att betona vikten av tillgång till utbildning för unga kvinnor. Den kommer särskilt att se på övergången från gymnasiet til universiteten och betona fördelarna med högre utbildning för kvinnor som individer, deras familjer och det timoresiska samhället i dess helhet. Det kommer att göras genom att illustrera fördelarna utbildade kvinnor kan ge familjerna och direkt visa de viktiga roller föräldrar och familjer spelar för att stödja kvinnors utbildning.

Unga människor är landets framtid och vi behöver investera i deras utbildning så det inte finns några missade tillfällen för dem och och nationen i sin helhet. Och särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt flickors utbildning, de är hälften av framtiden och kommer som kommande mödrar spela en särskilt viktig roll för att hjälpa till att uppfylla några av milleniemålen, sade Luis Constantino, landsansvarig för Östtimor.

Åttadelarsserien kommer att kretsa kring Anastasias resa, en ung, vaken kvinna som lever i en by i Oecussi-distriktet. Anastasia hoppas att kunna fortsätta utbilda sig efter att hon fullföjt högstadiet. Dramaserien kommer att belysa frågor om finansieringen av Anastasias utbildning, de långa resorna för att besöka universitetet, hennes hushållsplikter och framför allt betydelsen av stöd från hennes familj.

Genom Anastasia - och i själva verket alla karaktärer i serien - kommer lyssnare direkt kunna höra om fördelarna med utbildning för unga kvinnor och deras familjer i jordbruksområden.

Programmet kan höras de kommande åtta veckorna på Radio Timor Kmanek (RTK) varje onsdag klockan 16 med repris på fredagarna samma tid.

Permanent URL för den här sidan är http://go.worldbank.org/XPGZPNC9M0.

Kontakter:

Källa: Världsbanken

16 - Östtimors ändrande ansikte - MANLEUANA

När man kör omkring i Östtimor dessa dagar ser man byggen, byggen och fler byggen. På en nöjestur till Baucau i veckoslutet såg jag en massa vanliga människor bygga, reparera och bygga om personliga egendomar - en lördag morgon. Där spricker den urbana myten bland en del grupper av utlänningar (och några få timoreser) att timoreser är lata. Uppgift, kontanter i handen, material och het sol - arbetar. Bygg, arbeta, bygg. Mer om det senare.

Men på samma tema: för några veckor sedan var jag ute bakom Manleuana i sydvästra Comoro, Dili, och blev alldeles paff av mängden nybyggen som pågår. Jag har inte vairt därnere på några år. För att ta en sida ur en bok av några fria radikaler i Bahrain valde jag att få en flygbild med Google Earth och få en känsla av Manleuanas ändrade ansikte.

För det kompletta blogginlägget se http://buildingmarkets.org/blogs/timor/2011/03/16/the-changing-face-of-timor-leste-manleuana/.

Källa: Edward Rees

13 - Vad är det för fel på bistånd?

I epostlistan east-timor@lists.riseup.net har det en tid pågått en debatt med rubriken Vad är det för fel på bistånd? initierad av Peace Dividend Trust. Deras svar är Det är inte lokalt.

Aurelio Guterres har idag gjort följande inlägg i debatten, som vi inte vill undanhålla våra läsare.

Kära läsare,
president Ramos-Horta har vid ett antal tillfällen (formella och informellla) upprepade gånger sagt att från 1999 till idag en stor andel (90%) av åtta miljarder USA-dollar i bistånd använts å Östtimors vägnar men inte i Östtimor. Östtimor i allmänhet och Dili i synnerhet är fullt av högt betalda utländska arbetare (de så kallade rådgivarna och konsulterna) med liten kunskapsöverföring till inhemsk personal, särskilt offentligt anställda. Dessutom köps det mesta materialet inklusive livsmedel från utlandet med biståndsmedel, vilket i realiteten inte gangnar den inhemska befolkningen. När det gäller infrastruktur kan man räkna några få byggnader byggda med biståndsmedel, presidentpalatset och utrikesministeriet (kinesiskt bistånd), postkontoret (koreanskt bistånd), broar i östra delen av landet finansierade av Europakommissionen, etc. Det mesta av biståndspengarna går till tekniskt bistånd (utländska rådgivare och konsulter), pre-fabricerade hus (kobe-hus) och fordon för att stödja utändska aktiviteter. Det finns en liten andel av biståndspengar som går direkt till samhällena genom civilsamhällets organisationer och särskilt NGO:er (ideella organisationer). Det här är en realitet. Vad borde göras för att miljarder dollar biståndsmedel ska gagna landet och befolkningen i allmänhet. Det tycks som om det internationella samfundet aldrig lär sig av de misstag som gjorts i andra länder. Jag skulle föreslå att det finns ett behov av att tänka igenom den övergripande biståndsstrategin för utvecklingsparterna. Som en person som arbetar med utbildning, anser jag att mer biståndsmedel i större utsträckning skulle gå till utbildning, stipendier på områdena utbildning, vetenskap och teknik, ingenjörsvetenskap, handel och kommers etc. Om vi kan skicka, låt oss säga, 500 timoreser till Australien, Japan, Malaysia, Singapore, USA och Europa för dessa medel, så skulle vi förmodligen redan idag ha 1.000 filosofie doktorer eller magistrar, som kan ersätta de så kallade utländska rådgivarna och konsulterna. Jag säger inte att det här landet inte behöver rådgivare och konsulter. Vad jag säger är att om 10 år borde vi inte ha rådgivare för att skriva brev, koordinera möten och så vidare. Det är allt från mig, som ser frågan ur ett timoresiskt perspektiv, vilket är huvudmottagaren av bistånd.

13 - Gusmãos parlamentsledamöter försöker avstyra rättegång mot vice premiärminister och minister

Dili. Östtimoresiska politiker lierade med Gusmãoregeringen försöker att avstyra brottsåtalet mot två ministrar anklagade för tjänstefel och korruption, sade Fretilins parlamentsgrupps talesperson Jose Teixeira idag.

Teixeira sade att två distriktsdomstolar oberoende av varandra har kallat vice premiärminister Jose Luis Guterres och ministern för statens administration Arcanjo Leite att svara för brottsanklageser från riksåklagarens kontor.

Rättegångarna kan inte fortsätta om inte parlamentet häver ministrarnas konstitutionella åtalsimmunitet, vilket domstolarna begärt, sade Teixeira.

Men parlamentets kommitté för etik, kontrollerad av parlamentsledamöter från premiärminister Xanana Gusmãos AMP-koalition, rekommenderade att parlamentet inte ska suspendera dem, sade han.

Men regeringens parlamentsedamöter lyckades sedan skjuta upp en omröstning om huruvida paret skulle suspenderas till den 5 april i år.

Omröstningen kommer att bli sluten och det är knappast något tvivel om att majoriteten kommer att vägra häva immuniteten. Det kommer att bli ytterligare en spik i kistan för laglydnaden i Östtimor.

Han sade att de anklagade ministrarna skulle förlora sin immunitet automatiskt om premiärminister Gusmão avlägsnade dem från deras poster, 'men denne självutnämnde korruptionsbekämpare tycks vara ovillig att riskera ytterligare strider inom sin koalition genom att göra det'.

Dilis distriktsdomstol har kallat vice premiärminister Guterres att inställa sig för att svara på anklagelser om korruption genom att använda sin befattning för att främja sin fru ekonomiskt.

Baucaus distriktsdomstol har kallat ministern för statens administration Arcanjo Leite att stå till svar för anklagelser om avsiktligt skadligt vanstyre.

Teixeira sade att regeringens parlamentsledamöter främjar en kultur av straffrihet för höga befattningshavare och deras förbindelser och försvagning av rättsväsendet genom förtal av riksåklagarens ämbete, vilket inbegriper inhemska och utländska jurister, med ogrundade anklagelser om politisk partiskhet.

För ytterligare information kontakta Jose Teixeira, parlamentsledamot, +670 728 7080.

Källa: Pressmeddelande/Fretilin

11 - President Ramos-Horta arg på statssekreteraren för säkerhet

För en reporter berättade Östtimors president José Ramos-Horta att han blev mycket arg på statssekreteraren för säkerhet, Francisco Guterres, som inte tillåtit polischefen Longuinhos att i television informera om tsunamin efter jordbävningen utanför Japan. Guterres menade att det skulle kunna skapa panik.

Presidenten uttalade också sin medkänsla för det japanska folket och särskilt invånarna i den hårt drabbade staden Sendai, som han har besökt.

Källa: Tempo Semanal

03 - Gängen nu fredliga i Östtimor

Se den här korta videon om en oväntad förändring av de förr så våldsamma gatorna i Dili, http://www.youtube.com/watch?v=QNV8ExX9eKs.

Källa: ten News

02 - LH:s remissvar om förslag till grundläggande miljölag

Anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2011/03/lh-submission-on-draft-basic.html . En längre förkortad version av det 49-sidiga inlägget, med länkar till dokumenten, finns på http://www.laohamutuk.org/Agri/EnvLaw/11EnvBasicLaw.htm.

I slutet av januari släppte Östtimors statssekretariat för miljön (Secretary of State for Environment - SEMA) ett förslag till grundläggande miljölag för en begränsad offentlig remiss. Den 28 februari 2011 lämnade La'o Hamutuk ett tredelat remissvar:

Nedan följer en sammanfattning på engelska av remissvaret.

A healthy environment is intrinsically valuable.

The general approach of this law appears to be that of resource users - seeing environmental components as something to be exploited for material gain, and the environment itself is a resource. A more proactive way would be to define a necessary quality of environment (including the intrinsic value of the environment and its components) and minimize damage, protect/conserve and strengthen natural systems to enable sustainable use.

Environmental involvement should be ¬ďmainstreamed.¬Ē

Protecting and preserving Timor-Leste¬ís environment is not the job of a single State Secretariat or Ministry, but should involve the active participation of people and institutions throughout the Government, as a corollary to the Principle of Participation. Just as ¬ďGender Mainstreaming¬Ē makes everyone responsible to ensure that women have equal rights and opportunities, ¬ďEnvironmental Mainstreaming¬Ē would encourage everyone planning projects or making decisions for the state to consider environmental implications of their actions. Every policy, law or regulation should be written with an eye to how it can impact on or protect the environment.

Public consultations

We thank SEMA for holding this consultation relatively early, although two NGOs were the only ones asked for input on this highly complex, critically important law. We urge a thorough, informative, participative, transparent, linguistically-accessible and open-minded way public consultation in all districts and other rural communities.

International perspectives are increasingly seeing the environment as a human rights issue, including communities' right to exercise (or withhold) free, prior, informed consent to projects which could affect them.

Over the years, La’o Hamutuk has written more than 30 submissions. Many of these suggested ways to make public consultation more effective, including:

Timor-Leste¬ís Environmental Licensing Decree-Law ( http://www.laohamutuk.org/Agri/EnvLaw/EIADL5-2011En.pdf) came into force less than three weeks ago. It was enacted without any public consultation, even though its preamble says ¬ďpublic consultation is a fundamental right enshrined in the Constitution, and also an instrument of decision-making process, which allows integration of diverse views and perceptions of the project....¬Ē We hope that Article 11 ("Public Consultation") of this Decree-Law does not reflect SEMA¬ís view of a proper public consultation, as it is about socialization rather than consultation. If we had been asked, we would have suggested adding that:

Before enacting this Basic Environment Law, it would have better to develop a national environment policy through extensive public consultation. Without such a policy, the principles underlying this law (to the extent that they exist) do not represent broad-based Timorese wishes and desires.

Environmental Licensing Decree-Law

Had there been a public consultation on the Environmental Licensing Decree-Law, we would have pointed out other basic weaknesses, including these examples which are also relevant to the Basic Environment Law:

Complementary legislation

The proposed Basic Law on Environment omits many details which will be in later regulations enacted in a closed process, including:

These laws should be enacted soon, as the passage of this Base Law for Environment creates a legal hodgepodge. This law could list the UNTAET and Indonesian laws which remain in force, providing more legal certainty. Nevertheless, we do not encourage hasty enactment of Timor-Leste’s environmental legal framework. The weaknesses of the Environmental Licensing Decree-Law demonstrate the dangers of bypassing public consultation and Parliamentary debate.

Climate Change

Although climate change caused by the emission of greenhouse gases affects most of our people, it has been omitted from this draft law. A separate law to implement our treaty obligations may be also appropriate.

Although our emissions are low or exported, this will change when heavy oil power generation starts, the PEDN is implemented, the Tasi Mane petroleum corridor is built, and an LNG plant for Greater Sunrise comes on-line. However, as a signatory to the UNFCCC and Kyoto Protocol, Timor-Leste is committed to mitigation actions.

The people must act if the regulators fail to.

Even with environmental mainstreaming, there will be times when an destructive project has so much money or political backing that it may proceed in spite of violating this Law.

This can be made less likely with a mechanism where the courts can stop a project even if it has been licensed. Citizens who have been or will be affected by an activity should have standing to bring such a case to court, and judges should be empowered to issue temporary or permanent injunctions based on legal and scientific evidence, which can direct officials or project promoters to take certain actions or face criminal sanctions.

In addition to transparency already required by this law, the government should be required to give reasons for its decisions, demonstrating that they are consistent with the goals of the legislation.

Petroleum activities are more dangerous on shore than at sea.

Timor-Leste has been through several EIA processes for off-shore oil exploration. Although La’o Hamutuk participated in those processes, we were surprised to hear them cited as model processes. They are only good in comparison with the lack of assessment or consultation for virtually all other environmentally-sensitive projects, such as the heavy oil power plants.

Timor-Leste so far has experienced only a small taste of the petroleum industry, as all activities have been far out at sea. When onshore activities like the Tasi Mane project and the onshore LNG plant begin, the impact on human life, local communities and people’s livelihoods, as well as on complex land and coastal ecosystems, will be much greater.

Petroleum regulation here has been complicated by overlapping jurisdictions between DNMA, ANP and SERN, and by pressures to maximize short-term state revenues and company profits from petroleum activities.

La’o Hamutuk's 2008 report Sunrise LNG in Timor-Leste: Dreams, Realities and Challenges contains many environmental observations and recommendations, including:

Conclusion

This draft law presumes that sanctions will deter destructive practices and encouraging those which protect the environment. However, has no strategic overview of the system, and focuses on monitoring environmental damage after the event and finding out who should pay compensation. In the real world, the penalty often is cheaper than the value of the environmental degradation, or in many cases the pollute’ cannot be held to account.

Issues raised in the article-by-article part of our submission:

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

Februari

27 - Tredje karnevalsfirandet i Östtimor

Den 2011-03-05 kommer ministeriet för turism, kommers och industri för tredje året i följd att arrangera karnevalsfirande i Östtimor.

Arrangemanget, i samarbete med relevanta ministerier och Brasiliens ambassad, kommer att hållas den 5 mars med början kl 13. Paraden kommer att starta utanför utrikesministeriet och sluta vid regeringsbyggnaden.

Intresserade av att delta i paraden ska klä sig enligt den timoresiska kulturen. Varje instutition kommer att delta med 30 personer.

Källa: http://timor-leste.gov.tl/?p=4567&lang=en

26 - FN kritiskt till Östtimors poliskår

Elizabeth Jackson: Förenta Nationerna har yttrat farhågor över trovärdigheten hos Östtimor poliskår. FN förlängde i veckan sin mission i den nya staten. Men den ifrågasatte varför Östtimors regering i sin poliskår har tagit upp fler än 50 poliser som anklagats.

Sarah Hawke rapporterar.

Sarah Hawke: Förenta Nationerna har omkring 1.500 poliser från 40 länder i Östtimor. Deras huvudroll är att hjälpa till att bygga upp förmågan hos den lokala kåren känd som National Police of Timor Leste (NPTL). FN-missionens talesman Gyorgy Kakuk säger att den unga kåren har gjort betydande framsteg.

Gyorgy Kakuk: Landet har 13 distrikt och av dessa 13 distrikt har den timoresiskapolisen återtagit polisansvaret i 10. Och från dessa distrikt finns det inga nyheter, ingenting.

Sarah Hawke: Medan FN har betonat NPTL:s framgång i tyglandet av brott, har man yttrat farhågor. Regeringen har auktoriserat 52 poliser, mot vilka det finns allvarliga brotts- och disciplinanklagelser.

FN förtydligade sig inte om anklagelserna även om en FN-rapport diskuterar ett brev skickat till premiärminister, Xanana Gusmão, tidigare i månaden i vilket han vädjar till regeringen att vidta åtgärder för att snabbt lösa fall med misstankar om kränkningar av mänskliga rättigheter och kriminellt uppförande.

Missions talesman Gyorgy Kakuk säger att jan litar på att regeringen vill ta itu med frågan.

Gyorgy Kakuk: Vi tog upp frågan med det timoresiska ledarskapet och vi fick löften om att de kommer att ta hand om detta. Jag vet, Du vet, hur många av detta 50-tal fall som är allvarliga men vi fick löften om att de kommer att ta itu med dessa frågor.

Sarah Hawke: Litar ni på att det kommer att uppnås?

Gyorgy Kakuk: Um, ja. Frågan har tagits upp i säkerhetsrådet och vi måste avvakta och se hur det utvecklar sig.

Sarah Hawke: FN säger att dessa obehandlade anklagelser måste hanteras för att säkra trovärdigheten och integriteten hos den nationella polisstyrkan.

FN-mandatet försöker också få ett starkare löfte från Östtimors regering att ta itu med obehandlade fall efter våldet som fängslade landet 2006.

Gyorgy Kakuk: Du vet, det begicks brott under 2006-års kris och de fallen måste baehandlas riktigt enligt lagen.

Sarah Hawke: Ingen tidsram har satts för hur mycket längre FN kommer att stanna i Östtimor även om den här veckans mandat kommer att säkra att des poliser finns i landet för att stödja nästa års val.

Elizabeth Jackson: Sarah Hawke med rapporten.

Källa: Sarah Hawke/ABC

25 - Kronisk undernäring bland världens värsta

TIBAR. Under de senaste åtta åren har samma tre länder toppat FN:s lista över länder med största andelen kroniskt undernärda barn: Afghanistan (59 procent), Jemen (58 procent) och det sydostasiatiska landet på hälften av en ö som gränsar mot Indonesien, Östtimor (54 procent).

Siffrorna har bara ändrats lite under det gångna decenniet enligt den senaste Förhållandet för världens barn-rapporten utgiven av FN:s barnfond (UNICEF).

Kronisk undernäring (hämmad utveckling) är ett problem över flera generationer, som inte har någon enkel lösning, vilket betyder att det inte kan ändras på några få år ... Utvecklingshämning är en långsamt krypande kris som utvecklas med tiden, sade Monjur Hossain, UNICEF:s chef för hälsovård och näring i Östtimor.

Medan det finns snabba lösningar med lågt hängande frukter som vaccination, vätskeersättning (oral rehydration solution - ORS) och vitamin A-tillskott som kan minska barnadödligheten, så löser dessa inte den ständiga utmaningen för att förbättra livsmedelsförsörjningen, tillade Hossain.

Tyst epidemi

Julieta Soares, 26, en timoresisk sexbarnsmor, sade att hennes familj äter det som de kan odla eller har råd med i fiskebyn Tibar, 5 km utanför huvudstaden Dili. Vi tänker aldrig på vår mat varje dag. Det viktiga för oss är att få tag på någonting som kan fylla våra magar, vare sig det är ris, kassava, majs eller bananer.

Hennes familjs diet innehåller sällan kött, ägg eller mejeriprodukterpå grund av kostnaden, men hennes prioritet är att undvika hunger: Precis så länge att vi inte svälter.

Bara 5 procent av 4.691 mödrar utfrågade 2009-2010 i en regeringsundersökning sade att de druckit mjölk dagen före utfrågningen. Lucinda Baptista, 39, sexbarnsmor, sade att mjölk var för dyrt, medan Soares sade: Mjölk är en sällsynt sak för oss.

Näringstillståndet i siffror

Källa: 2009-2010 Demographic and Health Survey

Tillfrågad om hon någonsin hade hört talas om undernäring svarade Baptista: Jag känner inte igen ordet och inte dess betydelse och har aldrig blivit upplyst om det.

Trots att en regeringsstrategi för livsmedelsförsörjning har funnits sedan 2004, så var det inte förrän 2008 som landet utvecklade näringsåtgärder omfattande bland annat månatliga undersökningar av undernäring och dörrknackning av näringsspecialister.

Ingen av mödrarna hade nyligen tagit sina barn till puskemas, byhälsocentraler, vilket inte var någon överraskning sade näringsspecialisten Hossain.

Att vara smal och liten ses som normen, det [kronisk undernäring] uppfattas inte som ett problem … Vi talar om en kronisk och tyst flergenerationers undernäringsepidemi av undernäring [hämmad växt] liksom [ett nationell genomsnitt 2009-2010 av] 18,6 procent akut undernäring [viktminskning].

Brist på livräddande spårämnen är den främsta orsaken till mentala funktionshinder, som kan förebyggas, och kronisk undernäring - vanligast mätt som barns längd i förhållande till åldern- ökar risken för förtidig död och obotliga mentala och fysiska funktionshinder, enlig Världshälsoorganisationen.

Matens mångsidighet

Enligt en undersökning 2009-2010 utförd av World Vision var det bara 4% av de utfrågade hushållen i distriktet Alieu, som gränsar till Dili, som regelbundet konsumerade en sammansättning av mat som innehöll protein, mejerivaror, grönsaker och frukt, bröd och spannmål samt fett och socker.

I det västliga gränsdistriktet Bobonaro, kunde 18,8 procent konsumera lika många födoämnesgrupper, men 66 procent av befolkningen rapporterade svårigheter att över huvudtaget få tag på mat de föregående 30 dagarna.

Det här distriktet hade också landets högsta andel hämmade i växten, 73 procent, regeringens folkräkning (Demographic and Health Survey) 2009-2010.

I granndistriktet Ermera rapporterades 68 procent tillväxthämmade och 20 procent akut undernärda barn (underviktiga i förhållande till längden), vilket kan förklaras av distriktets brist på tillgång till mat och invånarnas tro, sade Hossain.

Det finns en del mattabun, [till exempel] vill de inte äta näringsrik mat som ägg och [har] ett litet intag av föda under havandeskap [på grund av rädsla för att dö i barnsäng därför att barnet är stort].

Åtgärder

Den lokala ideella organisationen (NGO) Alola Foundation [som Östtimorkommittén stöder Tommy Pollák] har etablerat frivilliga grupper till stöd för mödrar i minst nio av landets 13 distrikt för att främja amning utan tillägg under minst sex månader.

Den internationella NGO Helen Keller International och UNICEF experimenterar med spårämnespulver för småbarn under två år i Alieu-distriktet, med planer för en landsomfattande kampanj grundad på resultaten i Alieu.

Concern Worldwide erbjuder behandling mot akut undernäring i alla 13 distrikt med social mobilisering, poliklinisk behandling, kosttillskott och inläggning.

Hälsovårdsministeriet genomför månatliga undersökningar av näringsläget på utvalda platser.

Men varje åtgärd kommer att behöva tid för att visa resultat, sade Hossain. [Det] kan kräva upp till en generation, så som att förbättra ungdomars och kvinnors kost för att förbättra deras spädbarns möjligheter att inte bli hämmade i utvecklingen.

Källa: pt/ndc/mw/IRIN

24 - Östtimors självständighet

Är Östtimor redo för en framtid utan det utländska inflytandet från FN och andra utländska styrkor?

Klicka här för att se videon: http://english.aljazeera.net/programmes/101east/2011/02/2011223152231965118.html.

Efter sin 2002 vunna självständighet har Östtimor plågats av instabilitet. Detta trots Förenta Nationernas och en kontingent utländska fredsbevarares närvaro för att hjälpa till att återuppbygga landets poliskår och militär.

Östtimors poliskår skapades av FN för nio år sedan, men en del säkerhetsanalytiker har beskrivit kåren som oreformerad och instutitionellt svag. Polisens kritiker säger att de kämpar för att hantera politisk inblandning och arbetar för nära med militären.

Men den östtimoresiska regeringen har nyligen förklarat att det är dags för utländska styrkor att lämna landet.

I den här utgåvan av 101 East ställer vi frågan om de östtimoresiska säkerhetsstyrkorna är redo att skydda sitt eget folk.

Den här utgåvan av 101 East sänds från och med torsdagen den 24 februari 2011 följande tider (GMT): torsdag 22:30, fredag 09:30, lördag 03:30, söndag 16:30.

Källa: 101 East/Al Jazeera

22 - Behandlingen av förlängningen av UNMIT-mandatet i FN:s säkerhetsråd

Fem hopslagna notiser

 1. FN:s nyhetstjänst: Östtimor fortsätter att konsolidera lugn och utveckling, säger FN:s utsände (UNNews: Timor-Leste continues to consolidate peace and development, says UN envoy, UN News Centre)
 2. FN:s avdelning för information - nyhetsdelen, New York: Kommande val bland kritiska prov av Östtimors återhämtning säger FN:s högste tjänsteman i Östtimor i säkerhetsrådet(UN: Upcoming Elections among Critical Tests of Timor-Leste¬ís Resiliency, Top UN Official Tells Security Council, Department of Public Information ¬ē News and Media Division ¬ē New York)
 3. Storbritanniens regering: De kommande två åren kommer att avgöra utsikterna för en stabil och fredlig för Östtimor enligt Storbritanniens FN-delegation (UK Gov: Next two years will determine the prospects for a stable & peaceful future for Timor-Leste, UK Mission to the UN)
 4. FN - UNMIT: Generalsekreterarens särskilde utsändes föredragning i säkerhetsrådet den 23 februari 2011 (UN: SRSG's briefing to the Security Council 23 February 2011, UNMIT)
 5. Xananas tal i FN:s säkerhetsråd - Östtimors regering (Address by Xanana at UN Security Council, TLGov)

som det tyvärr är lite för mycket arbete att översätta. Därför återger vi dem på engelska.

 1. UN News Centre

  Timor-Leste continues to consolidate peace and development, says UN envoy

  22 February 2011 ¬Ė With Timor-Leste continuing to consolidate peace and stability and promote development, the United Nations is already planning for the end of a mission in the once troubled country that could serve as an example for other operations, a senior UN official said today.

  The UN Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT), set up in 2006 after an outbreak of deadly violence to replace several earlier missions in the small South-East Asian country that the world body shepherded to independence in 2002 after it broke away from Indonesia, has already transferred policing responsibility to national authorities in most districts, pending a total hand-over.

  ¬ďThis will signal a new phase in PNTL [Timor-Leste National Police] development, the beginning of the reconstitution phase during which UNMIT police will primarily focus on further institutional strengthening and capacity building of the PNTL,¬Ē Secretary-General Ban Ki-moon¬ís Special Representative Ameerah Haq told the Security Council.

  She stressed that this phase will be critical in ensuring PNTL¬ís ability to guarantee security ahead of UNMIT¬ís eventual withdrawal. ¬ďGiven the strong commitment of the Government of Timor-Leste to the transition, our aim is to ensure a smooth and successful UNMIT withdrawal, which hopefully can also serve as a best practice for other peacekeeping missions,¬Ē she said.

  The PNTL has already resumed responsibilities in 10 out of 13 administrative districts and six units, including the largest district, Viqueque, as well as the Immigration Department, Border Patrol Unit and Interpol Office, and the final handover is scheduled for the end of next month.

  Ms. Haq was presenting Mr. Ban’s latest report in which he recommends a 12-month extension of UNMIT, which currently has nearly 1,520 uniformed personnel on the ground, including some 1,480 police, as well as over 1,200 civilian staff and volunteers.

  She said she is optimistic that Timor-Leste’s progress can be maintained if all political leaders and the broader public continue to act responsibly. Although poverty and unemployment remain high and widespread, there is hope that ongoing socio-economic development will help tackle these conditions.

  It is promising that so far there has been no significant increase in violence in districts where the PNTL has taken over responsibility, she added, although she voiced concern at the high levels of domestic violence and sporadic fighting among youth and martial arts groups.

  One of the main political challenges ahead are the presidential and parliamentary elections of 2012, for which the Government has indicated that it will need continued UN electoral support although less than in 2007.

  Continued support ¬ďwill contribute to credible elections,¬Ē she stressed. ¬ďSuch assistance will require further donor support.¬Ē

  Timor-Leste¬ís Prime Minister Xanana Gusmão said his Government would seek an agreement with UNMIT to have UN Police help maintain public order during the election period from March to June next year.

  ¬ďThe UN has been present from the moment our nation started to be built, and as such I urge you to remain with us in solidarity so that we may fulfil the dreams of our people,¬Ē he told the Council. ¬ďToday those dreams are about peace and development.¬Ē

  http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37592&Cr=timor&Cr1=

 2. http://www.un.org/News/Press/docs//2011/sc10179.doc.htm

  22 February 2011

  Security Council

  SC/10179

  Department of Public Information ¬ē News and Media Division ¬ē New York

  Security Council

  6485th Meeting (AM)

  UPCOMING ELECTIONS AMONG CRITICAL TESTS OF TIMOR-LESTE’S RESILIENCY, TOP UNITED NATIONS OFFICIAL SAYS IN BRIEFING TO SECURITY COUNCIL
  Special Representative Paints Calm Security Picture,
  Outlines Preparations for National Police to Assume Greater Responsibility

  With Timor-Leste’s broad transition strategy showing solid progress on security- and judicial-sector reforms, the top United Nations official in the country told the Security Council today that upcoming elections and the transformation of the world body’s mission there would be important political tests for the resiliency of the Timorese Government and the durability of the institutions built since the military crisis of 2006.

  ¬ďAll institutions and leaders will need to show that progress to date results from measures, processes and commitments that can be sustained in the long term,¬Ē said Ameerah Haq, Special Representative of the Secretary-General and Head of the United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT), in a cautiously optimistic briefing to the Council. She highlighted, among other things, the calm security and political situation, reinvigorated national development initiatives, preparations for presidential and parliamentary elections to be held in 2012 and the eventual drawdown of UNMIT following those polls.

  Much of her assessment focused on the gradually increasing responsibilities of Timor-Leste¬ís national police forces, and she expressed confidence that the process could be finalized in the coming months, with the Policiá Nacional de Timor-Leste taking over all districts. During the initial period, overall crime rates had remained low and there had been no indication of any politics-related violence, reflecting a general desire for peace, stability and unity at all levels of society. While the Government coalition and opposition parties still had their differences, they continued to channel them through established democratic institutions and processes. ¬ďTimorese leaders at the national, district and community levels and across the political spectrum, while recognizing that there are still challenges ahead, including presidential and parliamentary elections planned for 2012, are optimistic that the current peaceful situation can be maintained through the end of 2010 and beyond,¬Ē she said.

  Ms. Haq shared the optimism that such progress could hold if all political leaders and the wider public continued to act in a responsible manner and the security situation remained stable. ¬ďInvestment in human capital, particularly for the youth, will improve the lives of the population and provide increased economic dividends down the road,¬Ē she said, emphasizing also the importance of investing in rural areas ¬≠ home to some 80 per cent of the Timorese population ¬≠ and of providing more employment opportunities for young people.

  The Government was aware of such expanding challenges, and hopefully, ongoing initiatives and programmes focused on district-level development would further efforts to guarantee responsible spending, she said. An increased focus on social and rural initiatives would help facilitate the realization of the Millennium Development Goals, she said, noting Timor-Leste’s significant progress in that regard. The country had already met the Goals for reducing infant mortality and ensuring antenatal coverage, she said.

  In his address to the Council, Kay Rala Xanana Gusmão, Prime Minister and Minister for Defence and Security of Timor-Leste, outlined the achievements made in various sectors by the five-party Coalition Government since its entry into office in August 2007. He described the restoration of peace and stability following the crisis of 2006 as primarily a result of the reforms started in the national police and defence forces, which had finally overcome their ¬ďpetty differences¬Ē by 2008.

  He said he was attending today¬ís meeting in order to correct some reports about Timor-Leste that ¬ďtend to sound more like verdicts¬Ē, without underestimating the difficulties and challenges ahead. In becoming gradually stronger, Timor-Leste was taking its due place in the region, he said, pointing out that the Government was currently formalizing its application for membership in the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), while also cooperating with other friends in Asia and the Pacific region, as well as the Lusophone (Portuguese-speaking) community.

  He went on to note that the transfer of executive responsibility from the United Nations police to the national force should be completed by 27 March and from that point on the latter would be responsible for conducting, leading and controlling all police operations. He underlined the Government’s commitment to strengthening command-and-control and to applying disciplinary procedures in a serious manner, so as to ensure the integrity of the police force.

  Expressing confidence that the upcoming elections would take place in tranquillity, as in 2007 and despite challenges, the Prime Minister noted, however, that the national police force would continue to require advisory and capacity-building assistance from the United Nations police. It would be ideal if advisers to the national force had technical and professional skills in legislation, training, administration, discipline and operations, he said, adding that, if possible, he would like to see advisers already cooperating in those areas remain there until the end of their mandates.

  The post-UNMIT period following the elections, when the Mission might start to withdraw, would remain under consideration by the Government, in consultation with all partners, he said. The United Nations had been present from the moment that Timor-Leste had started to be built, he recalled. ¬ďAs such, I urge you to remain with us in solidarity so we may fulfil the dreams of our people,¬Ē he said. ¬ďToday, those dreams are about peace and development.¬Ē

  When Council members took the floor, most speakers generally praised UNMIT, describing its work in assisting Timor-Leste’s transition towards lasting stability and democracy as a major United Nations success story. However, they cautioned against resting on such achievements, with the representative of France among those who stressed that long-term stability could only hold if more progress was made in the fight against impunity. On that subject, Colombia’s representative emphasized the results of the concluding conference of the National Dialogue on Truth and Reconciliation, especially regarding reparations for victims of human rights violations committed between 1974 and 1999.

  Among Timor-Leste¬ís main bilateral partners attending the meeting, Australia¬ís representative said significant challenges remained for the Timorese Government and people, pointing out that, while there had been some progress in reducing poverty, increasing school enrolment and improving immunization programmes, the country was off track to meeting more than half of the Millennium Development Goals. Poverty levels remained high, especially in rural areas, while health and education sectors remained underdeveloped. ¬ďNone of this is easy ¬≠ for any Government,¬Ē he said. ¬ďAcknowledging the problems is not to criticize but really to state the enormity of what needs to be done. And this is a task where the international community continues to have a critical role to play,¬Ē he said.

  The representative of New Zealand, another key bilateral partner, cautioned that the next 18 months would test the extent to which the current political and security climate could withstand the heat of competitive democratic elections. They would also test the readiness of core State institutions to sustain themselves with reduced international support. ¬ďThis period also represents a window of opportunity for consolidating and extending recent achievements, and for preparing for significant changes to the international presence post-2012,¬Ē he said. It was also necessary to consider Timor-Leste¬ís needs beyond 2012, he said, adding that the international community must consider its role in helping the country address its longer-term socio-economic challenges, including the 41 per cent of the population still living below the poverty line.

  Other speakers today included representatives of India, United States, Russian Federation, Bosnia and Herzegovina, South Africa, Nigeria, United Kingdom, Portugal, Gabon, China, Colombia, Lebanon, Germany, Brazil, Japan and the Philippines.

  Also delivering a statement was the Acting Head of the European Union Delegation to the United Nations.

  The meeting began at 10:30 a.m. and ended at 1:30 p.m.

  Background

  The Security Council had before it the report of the Secretary-General onthe United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (for the period from 21 September 2010 to 7 January 2011, which recommends a 12-month mandate extension for the United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT).

  According to the report, (document S/2011/32) the Polícia Nacional de Timor-Leste are resuming primary policing responsibility in more districts of the country, but there is a continuing need for a United Nations police presence to support the fledgling institution. To date, the national police have resumed responsibility in a total of 10 districts and six units, including Viqueque, the largest district, in addition to the Immigration Department, Border Patrol Unit and International Criminal Police Organization (INTERPOL) Office. The handover of responsibility from UNMIT to the national police is part of an ongoing process that began in May 2009 to help establish a professional and credible police force in the country, which the world body shepherded to independence in 2002.

  The Secretary-General finds it encouraging that the resumption of primary policing responsibility by the national police has continued to progress and that completion in all districts and units is likely in the coming months. He notes, however, that even after the Mission has handed over responsibility for the conduct and command-and-control of all police operations, there will be a continuing need for a United Nations police presence to support the further institutional development and capacity-building of the national police. An adequate United Nations police presence will also be required to support the national police in the event of ¬ďextreme circumstances¬Ē, if requested, including during the critical period of presidential and parliamentary elections in 2012.

  While the overall situation in Timor-Leste was calm during the reporting period, with general trends showing further progress towards long-term peace, stability and development, the report notes, there were a number of violent incidents between youth groups. Those incidents, while a source of concern, were the result of local disputes and did not have any significant impact on the overall security environment, the Secretary-General says.

  UNMIT was established in 2006 to replace several earlier missions in the South-East Asian country. The Mission currently has some 1,517 uniformed personnel on the ground, including 1,482 police, in addition to more than 1,200 civilian staff and volunteers.

  Briefing

  AMEERAH HAQ, Special Representative of the Secretary-General and Head of the United Nations Integrated Mission in Timor-Leste, introduced the Secretary-General’s report, saying that the security and political situation in the country remained stable. With the responsibilities of the national police gradually increasing, overall crime rates had remained low and there was no indication of any politics-related violence, all of which reflected a general desire for peace, stability and unity at all levels of society.

  She said that, while the Government coalition and opposition parties still had their differences ¬Ė ¬ďas is common in any multi-party democracy¬Ē ¬Ė they continued to channel those differences through established democratic institutions and processes. ¬ďTimorese leaders at the national, district and community levels and across the political spectrum, while recognizing that there are still challenges ahead, including presidential and parliamentary elections planned for 2010, are optimistic that the current peaceful situation can be maintained through the end of 2010 and beyond.¬Ē

  Ms. Haq said she shared the optimism that such progress could be maintained if all political leaders and the wider public continued to act in a responsible manner and the security situation remained stable. That was the same sentiment expressed throughout the country, she noted, adding that, though the people had some concerns, particularly about high and widespread unemployment and poverty, there was hope that ongoing socio-economic development efforts would help tackle those conditions. Meanwhile, Dili, the capital, had become a city of bustling commercial activity, in stark contrast to just two or three years ago.

  Turning to policing, she said the resumption of primary policing responsibilities by the national force was ¬ďon the horizon¬Ē and she was confident that it could be finalized in the coming months, given the continuing commitment of the Government and police force. Since the report¬ís closing date, the joint Government-UNMIT team charged with reviewing readiness had recommended the Bonaro and Covalima districts, as well as three additional units, for resumption. Only Dili District, which continued to face challenges in meeting the mutually agreed criteria, and three other units were pending further assessment. Once the national police had resumed primary responsibility in all districts and units, responsibility for the conduct, as well as command-and-control of all policing operations, would move from the UNMIT Police Commissioner to the General Commander national police.

  That would signal a new phase in the development of the national police and the beginning of the reconstitution phase, she said. During that phase, UNMIT police would focus primarily on further institutional strengthening and capacity-building. That phase would be critical to ensuring the readiness and ability of the national police to guarantee public security throughout the country ahead of the Mission’s eventual withdrawal. One of the critical tasks during the reconstitution phase would be to help ensure that the national police established itself as a professional and impartial service that enjoyed the trust of the people and was capable of guaranteeing public security with due respect for human rights and the rule of law.

  She went on to say that the Falantil-Forcas de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) also continued to make progress in developing their human resources and institutional capacities, as reflected in the draft force development plan for 2011-2015 and the new F-FDTL force structure, which envisaged the recruitment of an additional 600 members and was currently ongoing. As for the wider security sector, Timor-Leste continued to make advances in further developing an overarching legislative and policy framework, as well as various regulations.

  Subject to further discussions with the Government, and with the Security Council¬ís concurrence, she proposed that UNMIT concentrate on supporting and further strengthening and developing security institutions over the next two years, particularly with regard to human rights and gender training, technical and legislative drafting, strengthening disciplinary mechanisms and facilitating the sharing of best practices. ¬ďI propose that continued assistance be provided to support civilian oversight institutions, which are responsible for ensuring that the sector meets the needs of the people of Timor-Leste,¬Ē she said, citing such institutions as the National Parliament, the Ministry of Defence and Security and others.

  She recalled that Parliament had approved the 2011 budget on 28 January, noting that it amounted to some $1.3 billion. Representing a near 10-fold increase over the 2005-2006 budget, the increasing revenues available to the State from petroleum resources were among the most striking changes that Timor-Leste had experienced over the years, she said, describing them as ¬ďhuge¬Ē and stressing that they could be made available for investment in the future of the Timorese people. State responsibilities also grew with budgets, she pointed out, emphasizing the need to ensure effective implementation and planning, and the allocation of adequate resources to critical social sectors such as health and education. Efforts would have to be taken to address the challenges of vulnerable groups, including women and children.

  ¬ďInvestment in human capital, particularly for the youth, will improve the lives of the population and provide increased economic dividends down the road,¬Ē she continued, stressing also the importance of investing in rural areas ¬≠ home to some 80 per cent of the Timorese population ¬≠ and of providing more employment opportunities for young people. The Government was aware of such expanding challenges, and hopefully ongoing initiatives and programmes focused on district-level development would further Government efforts to guarantee responsible spending. An increased focus on social and rural initiatives would help facilitate the realization of the Millennium Development Goals, she said, noting Timor-Leste¬ís significant progress in that regard, having already met the Goals for reducing infant mortality and ensuring antenatal coverage. The country was also on track to achieve the Goals relating to primary school enrolment and access to safe drinking water.

  She said Timor-Leste was now entering a period that would be an important indicator of the durability of the advances the country had made since 2006, particularly in the security sector, as the national police became responsible for its own command-and-control arrangements. However, there would be other tests during the run-up to the 2012 elections, she cautioned, adding that the leaders of political parties would need to continue to express and deal with their differences responsibly through democratic and institutional processes. Access to the justice system must improve so that all segments of the population would benefit, especially women and those living in rural areas, she emphasized, adding that the Government must continue its efforts to ensure effective and transparent use of the increased budgetary resources available to it. ¬ďAll institutions and leaders will need to show that progress to date results from measures, processes and commitments that can be sustained in the long term,¬Ē she said.

  Statements

  KAY RALA XANANA GUSM√ÉO, Prime Minister and Minister for Defence and Security of Timor-Leste, thanked the Council for the generosity it had shown towards his country and outlined achievements made in various sectors by the five-party Coalition Government since its entry into office in August 2007. The restoration of peace and stability following the crisis of 2006 was primarily a result of the reforms started in the national police and defence forces, which had finally overcome their ¬ďpetty differences¬Ē by 2008, he said. Since the Joint Operation in 2008, both institutions had been activated in various localities to continue efforts to restore normality and other governmental institutions had also been working in a coordinated manner, he said, adding that civil society had also played an extremely important role.

  He said he was attending today¬ís meeting in order to correct some reports on Timor-Leste that ¬ďtend to sound more like verdicts¬Ē, while not underestimating the difficulties and challenges ahead. In becoming gradually stronger, Timor-Leste was taking its due place in the region and was currently formalizing its application for membership in the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), he said, noting that the country was also cooperating with other friends in Asia and the Pacific region, as well as the Lusophone community. Timor-Leste also enjoyed strong support and assistance from the European Union, as well as cooperation with Cuba and Brazil, he said, adding that it had received much from the international community and hoped to be able to reciprocate. In that vein, he outlined Timor-Leste¬ís activities as Chair of the Group of Least Developed Countries and as a member of the Bali Democracy Forum.

  Expressing concern about the indecision of the large economies over the drafting of a new economic order, he pointed out that countries such as his own faced uncertainty due to climate change, the world financial crisis and the lack of coherence in terms of measures to save humankind from hunger, disease, misery and other ills. However, Timor-Leste was determined to focus on its own development, and for that reason hoped to launch its Strategic Development Plan at the next meeting of its development partners, currently scheduled for July in Dili. The Plan focused on increasing production, boosting production capabilities and productive employment opportunities for the purpose of eradicating poverty. For that, ¬ďthe Timorese State will have to invest boldly in core infrastructure and human capital development,¬Ē he said.

  Returning to the reasons that had brought him to New York, he noted that the transfer of executive responsibility from the United Nations police to the national force should be completed by 27 March and from that point on the latter would be responsible for conducting, leading and controlling all police operations. He underlined the Government¬ís commitment to strengthening command-and-control and to applying disciplinary procedures in a serious manner, so as to ensure the integrity of the police force. He also noted that 2012 would be a very important year in consolidating the building of ¬ďour very young State¬Ē, given the planned presidential and parliamentary elections, the third democratic elections held in the country.

  Expressing confidence that the elections would take place in tranquillity, as they had done in 2007, despite the challenges, the Prime Minister noted, however, that the national police force would continue to require advisory and capacity-building assistance from the United Nations police. It would be ideal if advisers to the national force had technical and professional skills in legislation, training, administration, discipline and operations, he said, adding that, if possible, he would like to see advisers already cooperating in those areas remain there until the end of their mandates. The post-UNMIT period after the elections, when the Mission might start to withdraw, would remain under the consideration by the Government, in consultation with all partners, he said.

  He said that in the election periods ­ March and April for the presidential elections and June for the parliamentary polls ­ he would seek to draft a special agreement with UNMIT so as to enable the United Nations police to participate in the maintenance of public order alongside the national force. UNMIT would also be requested to provide logistical support to the elections as it had always done, he said, adding that he was counting on the presence of sufficient international observers to cover 700 polling booths in order to anticipate and prevent any irregularities.

  The United Nations had been present from the moment that Timor-Leste had started to be built, he recalled. ¬ďAs such, I urge you to remain with us in solidarity so we may fulfil the dreams of our people,¬Ē he said. ¬ďToday, those dreams are about peace and development.¬Ē He concluded by congratulating the Governments and peoples of Sudan for their ¬ďintelligent adoption of non-violence during the recent referendum process¬Ē, expressing hope that all parties would continue to engage in dialogue and a peaceful solution to all remaining issues. He said 2012 would mark the tenth anniversary of the restoration of Timor-Leste¬ís independence, and invited all partners to take part in the celebrations, as all had done on 20 May 2002.

  HARDEEP SINGH PURI ( India) said his delegation was encouraged to hear that the overall situation in Timor-Leste was largely stable and that the country was on its way towards broader stability and development. For the country to continue on that path, the Government and opposition would need to continue working together to promote democratic institutions and processes. The transition to national responsibility for policing responsibilities must continue apace, he said, stressing that it was critical to establish a clear delineation of authority between the military and police forces so as to ensure effective and efficient security under a civilian Government. The United Nations must provide support for the 2010 elections, in line with the Government’s request, he said, urging the international community to continue and scale up its support for reconstruction and development. As UNMIT’s transition continued, United Nations agencies in the field must continue to work in a coordinated manner, in line with the priorities set out by the Government.

  DAVID DUNN ( United States) said his delegation was pleased that the security situation had remained largely stable during the reporting period, and that the international community would maintain its commitment to helping Timor-Leste as it prepared for the 2012 elections. As for UNMIT, he said the Mission’s remaining civilian police posts must be filled as soon as possible. The development of competent and credible security institutions, both police and military, was critical to the country’s ongoing success, he stressed. He appealed to the Government to press ahead with its actions to outline a national security policy, and expressed appreciation of ongoing measures in the area of truth, justice and reconciliation, which were critical to ongoing stability. The United States supported a gradual and phased drawdown of UNMIT, which would encourage the Government to define the role of the United Nations after its departure. However, the 2012 elections should not be the final say on the Mission’s work, he stressed, adding that its departure should be determined by events on the ground.

  KONSTANTIN DOLGOV ( Russian Federation) said his delegation was satisfied with the progress made in key areas, and commended all those who had contributed to it. Trusting that the resumption of responsibility by the national police would be completed shortly, the Russian Federation also supported the recommendation to extend the mandate of UNMIT, as well as its anticipated assistance with elections and other areas that would help consolidate the gains made thus far.

  IVAN BARBALI ( Bosnia and Herzegovina) concurred on the important role that UNMIT continued to play, and for that reason supported the extension of its mandate for another 12 months. Strengthening security-sector reform was crucial, he said, welcoming the resumption of primary responsibility by the national police and strongly encouraging the early finalization of that process, as well as further capacity-building in all necessary areas. He welcomed, in addition, the expected approval of proposed amendments to the laws on presidential and parliamentary elections, and the anticipated United Nations role in technical and logistical support. Additional efforts were needed to sustain economic growth through rural development, infrastructure development and private-sector efforts, he said, reiterating his country’s full support for the efforts of the people and Government of Timor-Leste to achieve sustainable peace, stability and prosperity.

  MARTIN BRIENS ( France) described the cooperation among the Government, opposition parties and civil society as a testament to the sustainability of Timor-Leste¬ís democratic institutions. ¬ďWhat we see happening here is a success for the United Nations and its ability to help usher a country towards peace and stability,¬Ē he said. However, the international community should not rest on its laurels, he stressed. Indeed, long-term peace and stability would only come about if Timor-Leste continued and intensified its fight against impunity. It was, therefore, very important that the Timorese people be able to confirm the integrity of their police force as it prepared to take over greater responsibilities, he said, expressing hope that parliamentary efforts for reparations, and those of the truth and reconciliation commission, would continue apace. Meanwhile, it was important that the United Nations ensure that UNMIT¬ís size and profile corresponded to the new situation on the ground, he emphasized, adding that the Mission should help contribute to the success of the 2012 elections and prepare for withdrawal under the best conditions possible.

  BASO SANGQU ( South Africa) said the relative peace and stability in Timor-Leste had enabled the creation of an environment in which to build democratic institutions and foster dialogue. The continuing peace and stability also signalled a remarkable improvement in the socio-economic sector, he said, noting also that the Government continued to make progress in elaborating an overarching legislative and regulator security framework. Notwithstanding that progress, the Government would continue to rely on international support, he said, since it continued to face challenges including the ongoing transition of policing duties and widespread youth unemployment, which could lead to some instability.

  RAFF BUKUN-OLU WOLE ONEMOLA ( Nigeria) welcomed the calm and stability prevailing in Timor-Leste, as well as the Government’s plans to strengthen that stability in the coming year. He also welcomed the resumption of policing responsibility by the national force, which should be completed by the agreed timeline. It was crucial to establish an effective disciplinary system in the police sector, he said, stressing also the need for further steps to combat impunity and ensure respect for an independent judiciary. Welcoming the Government’s prudent use of resources, and corresponding advances in the socio-economic sphere, he said the Government should communicate its priorities to the population. Given the critical role to be played by UNMIT in the upcoming elections, Nigeria supported the proposed extension of its mandate, he said.

  PHILIP JOHN PARHAM ( United Kingdom), emphasizing that the 2012 elections would be a critical milestone, congratulated UNMIT on its work and welcomed is handover of policing responsibility to the national force. If progress continued on the current track, UNMIT might not be needed after 2013, he said, recommending, therefore, that the drawdown begin soon. It was important to provide the national police with all the necessary equipment and to ensure its integrity, he emphasized, expressing concern that officers with outstanding charges against them were about to be certified. He also underscored the importance of reconciliation mechanisms. A durable exit strategy for UNMIT must be determined soon, he said, adding that the wider United Nations family should intensify its planning for the maintenance and strengthening of the accomplishments made thus far. Timor-Leste should become a model for such transition strategies, he said.

  JOS√Č FILIPE MORAES CABRAL ( Portugal) welcomed Prime Minister Gusmão and acknowledged his long-standing efforts to guide Timor-Leste on the path towards stability and democracy. He said today¬ís meeting was taking place at a very important juncture, as the country began preparations for the upcoming elections and the transformation of the United Nations presence after the expiry of UNMIT¬ís mandate. There was still much to be done to ensure that State institutions were able to discharge their duties effectively, he said, emphasizing that longer-term stability and security depended on the ability of security institutions to function in a transparent and effective manner. The people of Timor-Leste had continually expressed their desire to create and sustain a democratic and secure society, he noted, stressing that they would need the continuing support of the United Nations and the wider international community to do so.

  ALFRED MOUNGARA MOUSSOTSI ( Gabon) said he was pleased to note that the coordination and cooperation between international and national security forces had been stepped up, and welcomed efforts to strengthen the operational capacity of the national police force. He welcomed the support provided by the United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations Population Fund (UNFPA) to help build the capacity of Timorese judicial mechanisms. Great strides had also been made towards the realization of the Millennium Development Goals, and the Timorese economy had made a solid rebound over the past few years, he said, emphasizing also that resources generated by the increase in oil revenues must by invested in the country’s broader socio-economic development. Truth and reconciliation efforts must continue, he said, adding that the 2012 elections would be a test for the entire country and its institutions.

  LI BAODONG ( China), welcoming Timor-Leste’s continuing stability, as well as its current progress and opportunities, also commended the country’s people and UNMIT for their efforts. In overcoming remaining challenges, the international community should focus its support on reconciliation and the upcoming elections, as well as on developing capacities to improve the socio-economic situation, he said, adding that there was a need for a greater focus on improving people’s lives. Expressing his delegation’s support for the strengthening of the security and judicial sectors so that they could take all necessary responsibility at an early date, he said China also supported the extension of UNMIT’s mandate for 12 months. Any downsizing plan should take the elections and the need for a smooth transition into account. The international community should continue to provide support for economic development and stability, he said, adding that his country was willing to continue to provide such support within its abilities.

  ISAURA DUARTE-RODRIGUEZ ( Colombia) recalled that, as a non-member of the Council in 2002, her delegation had been pleased to participate in the early discussions on the creation of Timor-Leste as a new State and to receive it as a Member of the United Nations. Colombia, therefore, noted with satisfaction its progress towards peace, development and stability. It was important to continue to promote national unity and dialogue through cooperation with different national and regional political entities, as well as civil society, the Catholic Church and the United Nations, among other actors. Emphasizing the results of the concluding conference of the national dialogue on truth and reconciliation, especially regarding reparations for victims of human rights violations committed between 1974 and 1999, she stressed the need to strike a balance between punitive and restorative elements. She went on to endorse the work of the High-level Committee on Transition, stressing that it would be necessary throughout the transition process to consult regularly with and duly inform all stakeholders, political parties, civil society and donors.

  CAROLINE ZIADE ( Lebanon) welcomed the security and stability that had taken hold in Timor-Leste, saying she looked forward to the steps that would be taken to ensure national security and dialogue. She acknowledged the Government’s efforts to combat corruption and reform the judicial sector, as well as efforts to address crimes committed between 1974 and 1999. It was notable that the Government had outlined a broad development plan, she said, emphasizing the need for it to address the needs of all levels and sectors of society.

  PETER WITTIG (Germany), associating himself with the statement to be made by the delegation of the European Union, pledged to continue providing bilateral support to Timor-Leste through the regional body and UNMIT. Expressing support for the extension of the Mission’s mandate for another 12 months, he agreed that its deployment should remain as it was at present, with a continuing decrease in the police contingent while stressing the importance of building capacity in Timorese institutions so they could take control in all areas. Strategies for transition following the completion of UNMIT’s mandate must be intensively discussed now, he said, adding that it was crucial to ensure that the preconditions for an adequate civil society and strong rule of law were in place. Regarding the latter, he expressed that some police officers were up for certification despite facing outstanding charges.

  Council President MARIA LUIZA RIBEIRO VIOTTI ( Brazil), speaking in her national capacity, noted that the commonalities between her own country and Timor-Leste had given rise to intense bilateral cooperation over the years. They encompassed a broad range of issues, including security-sector reform, education and justice. This year, in fact, Brazil had had the special honour of being the ¬ďlead country¬Ē on Timor-Leste, she said, thanking Japan for having fulfilled that role for the past two years. She congratulated the Timorese authorities and people for their accomplishments of the past few years and described the country as an outstanding example of post-conflict peacebuilding.

  A peaceful and credible electoral process would be an important milestone on Timor-Leste’s path to long-term stability and recovery, she said. Both the Government and UNMIT should strengthen their efforts to ensure that the national police were ready to resume primary responsibility in Dili. Socio-economic development was another key component in maintaining stability, she said, noting that Timor-Leste stood out in that respect, but emphasizing that the international community should stand ready to help the country tackle remaining challenges. UNMIT, which had made an outstanding contribution, should now adapt to the task of providing assistance in the most challenging areas, she said, stressing that any decision on a gradual decrease in the number of its police officers should reflect realities on the ground rather than follow artificial deadlines. It should also be thoroughly discussed with the Timorese authorities, she added.

  TSUNEO NISHIDA ( Japan) said that, in order for the 2010 elections to be credible, adequate logistical, administrative and security capacity would be crucial, he stressed, noting that Japan stood ready to work with UNMIT in providing such support. He commended the resumption of policing responsibility by the national force, but noted that more substantial capacities were needed in community policing. The Government should deepen its commitment in that area. Japan trusted, in addition, that the Government would find no reason to exempt the 52 police officers facing disciplinary and criminal charges, he said, urging judicial authorities to take all measures to ensure the integrity of the police. Turning to the budget, he said its rapid expansion gave the young country great potential but also posed challenges. He encouraged the Government to place more emphasis on job creation and rural development. Given such challenges, as well as the upcoming elections, Japan strongly supported the extension of UNMIT’s mandate for 12 months, as well as discussion of the kind of international support most needed in the coming period.

  CARLOS SORRETA (Philippines), noting that his country was an active member of the Core Group for Timor-Leste, cautioned that reducing the number of UNMIT police officers would test the ability of the national force to take over their role. An immediate concern was to help the national police strengthen their criminal investigation and forensics capabilities, he said, noting that, in the long term, the challenge was balancing UNMIT’s efforts in building the capacity of the national force and its support for ensuring civilian oversight of the security forces. The Philippine contingent to UNMIT was now preparing to scale down its presence by around 40 per cent in the coming months without sacrificing effectiveness and visibility, he said. The 2012 elections would be a crucial test, he said, cautioning against premature disengagement by the United Nations by pointing to the lessons learned in 2006. On the other hand, the renewal of the mandate must be seen as an opportunity for Timor-Leste to show its readiness to take responsibility for peace and security without outside help, he said.

  JIM MCLAY ( New Zealand) thanked Council members who had expressed support and sympathy in the wake of the 6.3-magnitude earthquake that had struck his country yesterday, saying that dawn was just breaking in Christchurch and only then would the Government be able to ¬ďget a handle¬Ē on what was sure to be a national tragedy.

  He said the central lesson of his country’s partnership with Timor-Leste had been the fundamental importance of national leadership in nation-building. As for the Council’s work today, the Secretary-General’s report painted a positive picture, a calm security situation and a Timor-Leste enjoying greater prosperity than at any time since its independence. There was also evidence of an impressive commitment to democratic and constitutional norms across the political spectrum, and of a willingness to put long-term national interests ahead of short-term political gain, he said. That boded well for the coming elections. Steady progress had also been made in strengthening the justice and corrections sectors, as well as institutions responsible for ensuring Government accountability and respect for human rights.

  He went on to note that strong economic growth, together with targeted social programmes had delivered progress in addressing key socio-economic challenges. Yet, while all those achievements were cause for optimism, ¬ďwe cannot be complacent¬Ē, he cautioned, noting that the next 18 months would test the extent to which the current political and security climate ¬ďcan withstand the heat of competitive democratic elections¬Ē. They would also test the readiness of core State institutions to sustain themselves with reduced international support. ¬ďThis period also represents a window of opportunity for consolidating and extending recent achievements, and for preparing for significant changes to the international presence post-2012,¬Ē he said. Decisions and actions would have a major impact on long-term prospects for stability, prosperity and effective governance.

  He went on to welcome early engagement between the Government and UNMIT regarding the transition process, which must be nationally owned and led, with careful planning and phased changes to minimize the risk of instability and disruption. It was necessary to consider Timor-Leste’s needs beyond 2012, and though that period was currently hard to visualize, the international community must consider its respective role in helping the country address its longer-term socio-economic challenges, including the 41 per cent of the population still living below the poverty line, as well as ongoing challenges in terms of developing infrastructure and extending basic services.

  GARY QUINLAN ( Australia) noted that Timor-Leste today enjoyed a measure of security that would have seemed almost unimaginable during ¬ďthe dark days of 2006¬Ē. The security forces, working with UNMIT¬ís support, were developing the capacity to provide the security that would underpin the country¬ís broader development. It was also good to see that the national police had now resumed primary responsibility in 10 of 13 districts, a reflection of the significant progress they had made in recent years. An effective policing capacity was fundamental in any country, just as a mature and mutually understood relationship between the police and military was critical.

  He went on to say that the support of the United Nations and the wider international community had been important in helping the Government make progress. That support remained necessary, especially ahead of the 2012 elections. Moreover, significant challenges remained for the Timorese Government and people, and while there had been some progress in reducing poverty, increasing school enrolment and improving immunization programmes, the country was off track to meeting more than half the Millennium Development Goals. Poverty levels remained high, especially in rural areas, and the health and education sectors remained underdeveloped. Timor-Leste also remained heavily reliant on oil revenues, he said, encouraging the Government to continue working to resolve uncertainties over land tenure and simplify business regulations, both measures that would encourage the private-sector growth that was essential for economic development.

  ¬ďNone of this is easy ¬≠ for any Government,¬Ē he stressed. ¬ďAcknowledging the problems is not to criticize but really to state the enormity of what needs to be done.¬Ē He expressed his country¬ís support for the United Nations police contingent to conduct a modest drawdown this year and then remain steady until after the 2012 elections. The final drawdown should take into account Timor-Leste¬ís security environment at the time, he stressed. Australia also supported the decision to conduct an independent assessment of the national police and the United Nations-led police expert assessment mentioned in the Secretary-General¬ís report. Given that 2012 was not far away, there was an urgent need to plan for the end of UNMIT¬ís mandate, not only in the police sector, but also in the broad range of support it provided.

  PEDRO SERRANO, Acting Head, Delegation for the European Union, stressing the importance of the 2012 elections, noted the assistance that the regional body had already provided through training and capacity-building, saying it stood ready to consider further requests for help. In that light, he supported the continuation of UNMIT, noting that the limited and gradual decrease of its police component would be useful in advancing the transfer of police responsibilities while allowing the Mission to help with other institution-building tasks. He expressed firm support for the United Nations position on the certification of the police officers facing serious charges and urged the Government to take all necessary measures to ensure the credibility of the national police force.

  Emphasizing the importance of the early and careful planning of UNMIT’s exit strategy, he said particular attention must be paid during the transition to strengthening institutional and human capacities, activities that were at the heart of the European Union’s assistance programme. Possible additional support for selected Millennium Development Goals had just been announced, he said, welcoming the progress made in building the judiciary and underlining the importance of addressing impunity, as well as encouraging full implementation of the United Nations Special Commission report of 2006. In the interest of reconciliation, he urged the National Parliament to resume the delayed debate on reparations at the earliest possible date, along with other steps to implement the recommendations of the Reconciliation Commission.

  Prime Minister GUSMÃO thanked the Council once again for its interest, concern and help, pledging to make all the reforms requested of his country. Timor-Leste was committed to fair and credible elections, which would be important for many other countries in a similar democratization process.

  Ms. HAQ thanked all speakers for their expressions of support and their confidence in UNMIT. She pledged her dedication to complete the Mission’s remaining tasks.

  * *** *

  For information media ¬ē not an official record

 3. http://ukun.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=555449482

  Next two years will determine the prospects for a stable & peaceful future for Timor-Leste

  22 February 2011

  Read the statement by Philip Parham, Deputy Permanent Representative of the UK Mission to the UN, at the UNSC debate on Timor-Leste

  Thank you Madam President,

  And many thanks also to Prime Minister Gusmão and to Special Representative of the Secretary-General, Ameerah Haq, for their briefing today, and to all the personnel of UNMIT for their dedication to assisting the people of Timor-Leste.

  The next two years will determine the prospects for a stable and peaceful future for Timor-Leste and its people. The elections in mid 2012 remain the most significant milestone ahead. As Timor-Leste works towards these elections, we are pleased that the security situation continues calm and that there has been clear and steady improvement since 2006.

  The men and women of UNMIT deserve credit for their role in ensuring the stabilisation of Timor-Leste. Their work is now bearing fruit as the Government increasingly assumes responsibility for domestic security. We are particularly encouraged by the imminent handover of all policing districts to the national police forces ¬Ė the PNTL ¬Ė and the fact that this transition is being accomplished without any increase in crime or disorder. The successful handover to the PNTL marks a step towards the end of the UN¬ís peacekeeping role. We do not envisage that the Security Council will need to extend UNMIT¬ís peacekeeping mandate beyond February 2013.

  Madam President,

  As we prepare for UNMIT’s departure in two years’ time, it is right that UNPOL should begin its drawdown now. We note the small drawdown of UNPOL personnel recently recommended by the Secretary-General. We expect to see this rapidly accelerated after the election in 2012. The drawdown should be regarded as a display of trust in the PNTL’s ability to re-establish itself as the primary provider of security in Timor-Leste. The Government of Timor-Leste can play an important role by ensuring that its police are sufficiently equipped with important enablers such as generators, communications facilities and office equipment, to allow the PNTL to reach its full potential.

  The Government of Timor Leste should also ensure, as some of my colleagues have highlighted, that the integrity of the PNTL is not compromised. The words of Prime Minister Gusmão this morning on this subject were encouraging. But we are concerned at the news that 52 serving PNTL officers who face serious criminal charges have been certified. We call on the Government of Timor-Leste to give priority to resolving this unsatisfactory situation. The government should also continue to take a firm stance against impunity, and to bring perpetrators of war crimes, crimes against humanity and genocide to justice. Its important that work on legislation providing for follow up to the Commission for Reception, Truth and Reconciliation makes real progress, alongside work on reparations for victims of past abuses.

  Madam President

  It’s imperative that the United Nations now prioritises planning for its post-2012 presence. UNMIT must plan a coherent, realistic and durable exit strategy, enabling civilian peacebuilding actors to take the lead in helping shape Timor-Leste’s future. We look forward to receiving a detailed update on this planning in the Secretary-General’s report later this year.

  At the same time, the wider UN family must work towards addressing the longer-term needs of the country, in close collaboration with the Government of Timor-Leste. We stress the importance of the High Level Committee on Transition in this regard.

  UN involvement in Timor-Leste has the potential to be a beacon of success, modelling how peacekeeping operations can be drawn down as civilian peacebuilders continue their vital work. The United Kingdom encourages the United Nations to seize this opportunity.

  Thank you, Madam President.

 4. SRSG's briefing to the Security Council

  Dili, 23 February 2011 -

  Briefing to the Security Council by Ms. Ameerah Haq

  Special Representative of the Secretary-General

  22 February 2011

  Madam President,

  1. Thank you for the opportunity to introduce the report of the Secretary-General on the United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT), covering the period from 21 September 2010 to 7 January 2011. I would like to acknowledge the presence in this chamber of Prime Minister Kay Rala Xanana Gusmão. Under his leadership, as well as that of President José Ramos-Horta and other leaders, Timor-Leste has continued to progress, both in advancing peace and stability and in promoting development. I would also like to acknowledge the presence of the Vice Minister for Foreign Affairs, Alberto Carlos, and the Secretary of State for Security, Francisco Guterres.
  2. The Secretary-General’s report notes that the security and political situation in Timor-Leste continues to be stable. With the responsibilities of PNTL gradually increasing, overall crime rates have remained low and do not indicate any political-related violence, thus reflecting a general desire for peace, stability and unity at all levels of society. While the AMP Government coalition and opposition parties have their differences, as is common in any multi-party democracy, they continue to channel these differences through established democratic institutions and processes. Timorese leaders, at the national, district and community levels and across the political spectrum, while recognising that there are still significant challenges ahead, including the presidential and parliamentary elections planned for 2012, are optimistic that the current peaceful situation can be maintained through the end of 2012 and beyond.
  3. I share this optimism that Timor-Leste’s progress can be maintained if all political leaders and the broader public continue to act in a responsible manner and the security situation remains stable. This is a sentiment that I hear voiced by people residing in the neighbourhoods of Dili as well as in villages outside the capital. They have concerns, of course, particularly regarding unemployment and poverty which remain high and widespread, but there is a hope that ongoing socio-economic development efforts will help tackle these conditions. Meanwhile, the capital, Dili, has become a city bustling with commercial activity, which is a stark contrast to just two or three years ago. I would like to congratulate the leaders and people of Timor-Leste for these positive developments.
  4. Madam President,
  5. As regards policing, the completion of resumption of primary policing responsibilities by the PNTL in all districts and units is on the horizon, and I am confident that this process can be finalized in the coming months given the continuing commitment of the Government and the PNTL. Since the report’s closing date of 7 January, the joint Government-UNMIT team that reviews the readiness of districts and units has recommended Bobonaro and Covalima districts and three additional units, including the Department of Justice (which is responsible for police disciplinary investigations), for resumption. Only Dili district, which continues to face challenges in meeting the mutually-agreed criteria, and three other units, are pending further assessment.
  6. Once the PNTL has resumed primary policing responsibilities in all districts and units, responsibility for the conduct and the command and control of all policing operations in Timor-Leste will move from the UNMIT Police Commissioner to the PNTL General Commander. This will signal a new phase in PNTL’s development - the beginning of the reconstitution phase, during which UNMIT police will primarily focus on further institutional strengthening and capacity building of the PNTL. This phase will be critical to ensuring the PNTL’s readiness and ability to guarantee public security throughout the country in advance of the eventual withdrawal of UNMIT. The reconstitution phase will be governed by arrangements set out in an exchange of letters, the broad principles of which have been agreed to, and which will be signed by the Prime Minister and myself.
  7. As mentioned earlier, the reconstitution phase will mark a shift in the responsibilities of the UNMIT police. One of UNMIT’s critical tasks will be to help ensure that the PNTL establishes itself as a professional and impartial national police service which enjoys the trust of the Timorese people and is capable of guaranteeing public security, with due respect for human rights and the rule of law. The performance of the PNTL during the reconstitution phase, including the crucial period of national elections in 2012, and future assessments, will determine when full reconstitution can be declared.
  8. It is indeed promising that, to date, there have been no significant spikes or increases in incidents of violence in districts where PNTL has resumed its role. However, I remain concerned about the continued high levels of domestic violence and sporadic fighting incidents among youth groups and martial arts groups in the country. As the report of the Secretary-General notes, UNMIT and the UN country team are actively supporting the efforts of the Secretary of State for the Promotion of Equality and others to raise awareness of the Law against Domestic Violence among all segments of society. We also continue to emphasize the importance of a community policing approach in addressing these issues.
  9. Working jointly with PNTL counterparts and relevant Government authorities, UNMIT police are already planning for the reconstitution phase to ensure that its support focuses on the five priority areas outlined in the strategic development plan of the PNTL for 2011-12 for its further strengthening: legislation, training, administration, discipline, and operations. As conveyed in my address to the Security Council on 19 October 2010, I once again encourage police-contributing countries to provide officers to UNMIT who can effectively transfer skills to PNTL counterparts in these focus areas. As regards the additional nineteen civilian expert posts within the UNMIT police component, I am pleased to report that eighteen candidates have already been selected.
  10. One concern noted in the report of the Secretary-General regards final certification of the 199 PNTL officers with pending criminal or disciplinary issues. The report notes that, in a letter of 28 December 2010 to the Prime Minister and Minister for Defence and Security, the Secretary of State for Security communicated his decision to certify those 199 uncertified PNTL officers, a significant number of whom face serious disciplinary and criminal charges. While the letter also stated that those officers would not be exempt from any criminal or disciplinary liabilities if found guilty at the outcome of proceedings, I submitted a letter to Prime Minister Xanana Gusmão on 3 February in which I expressed the concerns of the United Nations about the Government's decision to certify the 199 PNTL officers, and noting its possible negative impact on the overall integrity of the PNTL. I also urged the Government and judicial authorities to take the necessary measures to resolve expeditiously all outstanding cases involving suspicions of human rights violations or criminal conduct. In making these appeals, I am convinced that the Government of Timor-Leste and UNMIT share the same goals for a professional PNTL that operates with due respect for the rule of law.
  11. Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) also continued to make further progress in the development of their human resource and institutional capacities, as reflected in the draft F-FDTL force development plan 2011-2015 and the new F-FDTL force structure, which envisages the recruitment of an additional 600 members that is currently ongoing. F-FDTL has also reached an understanding with the Government of Portugal to deploy officers to serve as part of a future Portuguese contingent to a peacekeeping operation. Similarly, two PNTL officers have been selected for deployment to the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea Bissau. These are laudable commitments by Timor-Leste to contribute to the United Nations¬í work to ensure peace and stability in other parts of the world. In addition, the UNMIT Military Liaison Group will continue to provide support to the F-FDTL in preparing officers for future liaison officer assignments.
  12. One of the three F-FDTL members granted commutations of sentences relating to involvement in the 2006 shooting deaths of eight PNTL resigned in January. I am concerned that the remaining two continue to serve. Now that the F-FDTL plans to participate in international peacekeeping, it has an even greater responsibility to ensure the integrity and accountability of the Force.
  13. As regards the wider security sector, Timor-Leste, as a sovereign country, continues to make advances in further developing the overarching legislative and policy framework for the sector as well as various regulations. Subject, of course, to further discussions with the Timor-Leste Government and the concurrence of the Security Council, I propose that, over the next two years, UNMIT concentrates on supporting the further strengthening and development of security institutions, in particular as regards training on human rights and gender issues, technical legislative drafting, strengthening disciplinary mechanisms, and facilitating sharing of best practices. I propose that continued assistance be provided to support civilian oversight institutions which are responsible for ensuring that the sector meets the needs of the people of Timor-Leste, such as the National Parliament, the Ministry for Defence and Security, and the Office of the Provedor for Human Rights and Justice. In the context of the joint transition process, UNMIT and UNDP are also exploring, together with the Government, possible joint programmes to support various areas of the security sector, which would depend on funding becoming available.
  14. Madam President,
  15. On 28 January, the National Parliament approved the 2011 State budget after two weeks of debate, attended in its entirety by the Prime Minister. It includes various amendments proposed by Members of Parliament and totals $1.3 billion. On 12 February, the President promulgated the State budget law, after referring the proposed budget for judicial review and the issuance of a Court of Appeal opinion upholding its constitutionality and legality. The $1.3 billion budget represents a nearly ten-fold increase over the budget for the 2005-2006 fiscal year. The increasing amounts available to the State from its petroleum resources are one of the most striking changes that Timor-Leste has experienced over the years. They are a huge State resource available for investment in the future of the people of Timor-Leste.
  16. As the State budget increases, though, there is a need to ensure adequate governance practices to ensure effective budget implementation, including in such areas as procurement and auditing. It is also important that adequate resources are allocated in critical social sectors, such as education and health, and for vulnerable groups, including women and children. Investment in human capital, particularly for the youth, will improve the lives of the population and provide increased economic dividends down the road. Adequate investment in rural areas, where about 80 per cent of the population reside, and a focus on increasing employment opportunities for the youth, will bring more equitable benefits and increased stability. I welcome that the National Parliament increased, by $1 million, allocations to the 2011 State budget for various initiatives to combat domestic violence, including support to vulnerable persons and victims of domestic violence. The Government readily agreed to these proposed increases, a demonstration of the widely-shared commitment to address this troubling issue.
  17. The Government is aware of the challenges associated with an expanding budget and continues efforts to address them. I hope that new and ongoing initiatives, such as the National Development Agency and programmes focused on district -level development, will further Government efforts to guarantee responsible spending. I also hope that investment in social and rural sectors will be taken into consideration by the National Parliament when it examines the draft National Strategic Development Plan. Increased focus on these areas will also facilitate achievement of the Millennium Development Goals (MDG). This year, the Government will initiate the MDG Suco Fund, an innovative approach of delegating and empowering people at the village level to assist in achieving the MDGs. Preparations are underway for the next National MDG Steering Committee Meeting scheduled for early March. I hope that these measures will contribute to enhancing strategies to meet MDG targets, particularly those relating to nutrition, child health and maternal mortality. At the same time, significant progress has been achieved in other areas, with Timor-Leste having already met MDG targets for reduction of infant and under-five mortality and to ensure antenatal care coverage. The country is also on-track to achieve the MDGs in such areas as primary school enrolment, proportion of births attended by skilled health personnel and access to safe drinking water.
  18. As already mentioned, one of the main political challenges ahead are the national presidential and parliamentary elections in 2012. Electoral management bodies have demonstrated increasing capacity over the years. However, the Government has indicated that it would require continued United Nations electoral support through the 2012 elections, although less than was needed for those in 2007. The nature and extent of this support was reviewed by a needs assessment mission conducted by the Department of Political Affairs’ Electoral Affairs Division and UNDP from 7 to 17 February. Continued electoral support through the integrated UNMIT and UNDP election support team (UNEST) will contribute to credible elections, as has been discussed in the context of the joint transition strategy. Such assistance will require further donor support.
  19. On 14 February, the National Parliament once again voted to postpone discussion of the two draft laws on reparations and on a follow-up institution (the ¬ďInstitute of Memory¬Ē) to the Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR) and the Commission of Truth and Friendship (CTF). I encourage Parliament to resume discussions on these important initiatives as soon as possible. In this connection, I note that the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, which concluded an official mission to Timor-Leste at the invitation of the Government on 14 February, referred to these draft laws as "important steps in the implementation of the CAVR/CTF recommendations". It also considered the proposed establishment of the Institute of Memory as "a major step forward in truth recovery."
  20. On 27 and 29 January, Timor-Leste successfully hosted the fifth meeting of the ASEAN Regional Forum of Experts and Eminent Persons, co-chairing the forum with Thailand. In his keynote address at the meeting, Timor-Leste’s Foreign Minister indicated that the country was in the process of making a formal application to become a member of ASEAN. Indonesia’s support for Timor-Leste’s desire to join ASEAN during its presidency in 2011 reflects the continuing good relationship between the two countries. I would also like to recognise the continuing contribution of the international security forces of Australia and New Zealand, with which UNMIT continues to enjoy good cooperation. Madam President,
  21. On 1 February, the meeting of the High-Level Committee on Transition, hosted by the President, was attended by Government and UNMIT delegations respectively led by the Prime Minister and myself. The Government designated the Deputy Prime Minister as its overall focal point for the transition, as well as its remaining focal points for the seven technical working groups. As agreed at that meeting, a transition plan is being jointly drafted with the Government. Discussions at this meeting focused on justice, rule of law and human rights as well as on the economic impact of UNMIT’s withdrawal and on training programmes which UNMIT have established for its national staff. The Committee agreed on the technical assistance desired by the Government from UNMIT over the next two years. The Government also agreed that a session of the next Timor-Leste Development Partners Meeting in July will be devoted to a discussion of the transition plan. This will be an important opportunity for bilateral and multilateral partners to present their views on the plan as well as to obtain further information on Timor-Leste’s requirements through the transition period and following UNMIT’s departure which can feed into their own assistance plans.
  22. The focus of the transition period is on capacity-building and other measures to support the further strengthening and development of Timorese institutions, particularly in regard to the priority areas of UNMIT’s mandate: democratic governance; the rule of law, justice and human rights; the security sector; and socio-economic development. UNMIT is also redoubling its efforts to further develop the capacities of its own national staff, and staff in key offices within State and Government institutions to further enhance their capacities to make continued meaningful contributions to the development of Timor-Leste. Given the strong commitment of the Government of Timor-Leste to the transition, our aim is ensure a smooth and successful UNMIT withdrawal, which hopefully can also serve as a best practice for other peacekeeping missions. Madam President,
  23. Timor-Leste is now entering a period which will be an important indicator of the durability of advances made since 2006, particularly in the security sector as PNTL becomes responsible for its own command and control arrangements. However, there will also be other tests in the period of the run-up to the 2012 elections. Leaders of political parties will need to continue to responsibly express and deal with their differences through democratic institutions and processes. Access to the justice system needs to improve so that all segments of the population will be able to benefit, especially those in rural areas and women. The Government will have to continue efforts to ensure effective and transparent use of the increased budgeted resources available to it. All institutions and leaders will need to show that progress to date results from measures, processes and commitments that can be sustained in the long term. Considering current circumstances, I am hopeful that, with the combined efforts of the Government, all political parties and leaders, and all communities and people of Timor-Leste, these remaining challenges can be met.
  24. In closing, let me thank my two deputies, Finn Reske-Nielsen and Shigeru Mochida, and all of the UN personnel in Timor-Leste. I would also like to thank the leadership of Timor-Leste, and again Prime Minister Gusmão with whom I am here today. Finally, allow me to thank the people of Timor-Leste, for their resilience and determination to establish a stable and enduring peace, and sustainable development, for their country.

  Thank you.

  http://unmit.unmissions.org/Default.aspx?tabid=156&ctl=Details&mid=2149&ItemID=12378

 5. TLGov: Address by Xanana at UN Security Council. 22 February 2011

  DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ADDRESS BY
  HIS EXCELLENCY THE PRIME MINISTER
  AND MINISTER OF DEFENCE AND SECURITY
  KAY RALA XANANA GUSMÃO
  ON THE OCCASION OF THE MEETING OF THE
  UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL

  22 FEBRUARY 2011 2

  Your Excellency the President of the Security Council

  Distinguished Members of the Security Council

  Ladies and Gentlemen

  First and foremost, and on behalf of the People I represent, please allow me to thank this great Council, its permanent members and all others who have walked through these halls for the generosity and concern that you have shown in your resolutions on Timor-Leste.

  After more than 5 years, I must say it is a great pleasure to be back here at the United Nations Headquarters.

  I must also recall that in May 2006 the then Minister of Foreign Affairs of Timor-Leste, Dr Ramos-Horta, came before this Council to plead for the support that our people needed, at a time where intolerance trumped constructive dialogue, so that we might find proper solutions.

  My presence here today follows that SOS we sent 5 years ago.

  I am also pleased to be accompanied by the Special Representative of the Secretary-General, Her Excellency Ms Ameerah Haq, since thanks to her commitment and dedicated leadership at UNMIT the relationship between Timor-Leste and the United Nations remains strong as ever.

  I am also honour bound to thank my good friend Mr Atul Khare for everything he did, in very trying circumstances, both for the Timorese and for the Mission he led. My friend Atul Khare always showed great responsibility and care in his work, as well as great understanding and cooperation, so that together we could achieve our duty: to restore confidence in the Timorese society.

  Since UNMIT¬ís establishment in 2006, both our President of the Republic, Mr Ramos-Horta, and the Vice-Prime Minister, José Luís Guterres, as well as Mr Atul Khare and Ms Ameerah Haq, in their due time, have been reporting to this Security Council on the progress achieved in Timor-Leste.

  Ladies and Gentlemen

  I would like to underline a few of the steps we have made since the 5- party Coalition Government I lead entered into office on 8 August 2007:

  • for the first two years, we focused our efforts on restoring peace and stability and solving most of the social and political problems created by the 2006 crisis, which continued up to 2008;
  • we implemented and continue to implement structural reforms in regard to management of the administration of the State;
  • we have been creating systems and structures in order to ensure good governance, continuing to provide support in building institutional capacity and that of the agents of the Justice sector ;
  • we have been implementing social policies in order to reduce the imbalances in our society, taking into account the physical, moral and psychological damage caused by a war that lasted 24 years;
  • we have been nurturing structured policies on education, health and agriculture;
  • we have been promoting a coherent economic policy throughout the country in regard to our nascent national private sector.

  Ladies and Gentlemen

  The restoring of peace and stability in the Country was primarily a result of the reforms started in the PNTL and F-FDTL, which by 2008 finally ended the cycle of friction, overcoming the petty differences that divided both institutions. Since the Joint Operation in 2008, the PNTL and F-FDTL have been activated here and there to continue the exercise to restore normality in the Country, in full compliance with the values of a Democratic State under the Rule of Law.

  While one of the main factors in the 2006 crisis was the inability of State Bodies to manage problems collectively, in February 2008, at a time of extreme gravity and threat against the constitutional order, we saw all State institutions working in a coordinated manner and in close collaboration, thereby meeting all legal and constitutional requirements for overcoming that prolonged crisis. The result was the creation of a political precedence of enormous significance and scope, which shows to the Timorese that there are proper instruments they can use to save the country from anarchy and disorder.

  Nevertheless, I must acknowledge the extremely important role played by civil society, including the Church and NGOs, as well as the political parties, the youth and, most of all, our People, in this process for consolidating 4 National Unity and Stability. In 2009, the year marking the 10 th Anniversary of the Referendum, this enabled the Government to issue a new motto: ¬ĎGoodbye Conflict, Welcome Development¬í, which the people embraced with all their hearts.

  Thus, on 31 December 2010, after the first decade in which the Timorese People were truly free, we saw off the year in a festive atmosphere, knowing that we are on our way to becoming a friendly and ¬Ė most of all ¬Ė tolerant and peaceful society.

  It was in this mood that the fireworks in Dili greeted the 2011-2020 decade, during which we will be strengthening these values and starting a bolder development period.

  Your Excellency Madam President

  Ladies and Gentlemen

  I did not come here to praise the progress made by my Government, so as to correct some reports on Timor-Leste that tend to sound more like verdicts. We regret those reports, but we try to understand their reasons. I also did not come here to underestimate the difficulties and the challenges that still lie ahead of us.

  We are aware that we still have many needs as a nation. We are fully aware of the efforts we will have to take in order to build State and country. Still, we have not been alone in meeting these challenges, for we have benefited from the generosity and support of Nations from all over the world. And you, the distinguished members of the Council, you represent that generosity and support, because you represent those Nations from all over the world.

  Hence we continue to strengthen and, little by little, to expand our ties of solidarity with friendly countries from various continents and with different histories, different beliefs and different ethnicities.

  Most of all, we are taking our due place in our region. We are currently formalising our application for membership of ASEAN, during the Indonesian presidency of this regional forum. We believe that having Timor-Leste join ASEAN during the Indonesian presidency will have great symbolism not only for Timor-Leste and Indonesia, but also for all the members of this Association.

  We are also continuing to strengthen our relationship with other friends in the Asia Pacific region, including China, Japan, South Korea, Australia, New 5 Zealand, among others. Timor-Leste is also strongly committed to the Community of Portuguese Speaking Countries, which includes countries from the four corners of the world.

  We also have ties of cooperation with India, where dozens of Timorese are studying in the areas of IT and Oil.

  We are also fortunate to have strong support and assistance from the European Union and its member States. After this important visit to the United States, I will also be travelling to Cuba, where over 700 Timorese are studying medicine, as well as to Brazil, a country with which we are also cooperating in several areas.

  Ladies and Gentlemen

  Timor-Leste is truly committed to having dialogue with several countries so as to enable a critical review of processes. As a Nation, we have received much from the international Community; currently we hope to be able to reciprocate, in a genuine manner and within the same spirit of solidarity, by sharing experiences, both sweet and sour, with other fragile countries throughout the world.

  As such, in April 2010, we had the honour of hosting the International Dialogue under the motto ¬ĎPeacebuilding and Statebuilding¬í, with the participation of LDCs from the ¬Ďg7+¬í, which is currently chaired by TimorLeste. The general goal of the ¬Ďg7+¬í is to awake leaders and peoples so that they may reacquire ownership of their processes, viewed within a long term perspective without losing sight of the characteristics of each country and their priorities, and without forgetting to focus also on the need for a better control and adjustment over outside help, requiring greater transparency by donors and beneficiaries, so that the real impact of that support can be seen in the development of the countries.

  The ¬Ďg7+¬í is enabling countries that are fragile and affected by conflicts to gather and to speak about themselves, to learn from their mutual experiences and to create new opportunities to face the future with determination and optimism. The ¬Ďg7+¬í currently includes 17 member countries representing 350 million people, from Africa, Asia, the Caribbean and the Pacific.

  Timor-Leste has also been involved for the 3 rd consecutive year in the Bali Democracy Forum, which has been gaining participants every year. Countries like India, Iran, Bangladesh and others have also chosen to give their 6 important contributions to this Forum, showing that the world wants to discuss the subject of democracy.

  I would like to convey my respect and admiration for my friend Mr Susilo Bambang Yudhoyono, the President of the Republic of Indonesia. Under his leadership, the largest Muslim country in the world is taking steady steps towards consolidating democracy and has managed to gather representatives from various governments in Bali to discuss the values of peace, non-violence and tolerance, and particularly the connection between democracy and development.

  Today we are witnessing an inevitable movement by societies and peoples who demand freedom of expression and fundamental rights. In all that is taking place, as well as in the ¬Ďg7+¬í and at the Bali Democracy Forum, people are becoming aware that they must be sovereign in terms of the decisions that concern them, rather than remaining subject to the imposition of programs of others and worse still, subject to the interests that are not their own.

  While we Timorese fought alone for 24 years, we never lost sight of what was going on in the world. The objective awareness that the world was changing, both in our region of the world as well as others, was something that nurtured our aspirations to be free, even in extreme situations. And the world continues to change... fortunately! In all of this, the most important thing is that people are the masters of their own fate.

  Ladies and Gentlemen

  Changing topics, but remaining in this world we live in, the ¬ĎLDCs¬í, of which Timor-Leste is one, are concerned with the continuous indecision by the large economies in drafting a new economic order. Time goes by and at best it generates anxiety, if not despair.

  And this is the truth: time goes by, as it has done ever since the first alarms on climate changes, decades ago. Today, all over the world, it is meaningless to talk about preventive measures, since all that can be done is invariably to bury the dead and to calculate the amount of damage in order to create funds to mitigate the suffering of people.

  Therefore, countries like Timor-Leste, which yearn for development so as to improve the living situation of their peoples, face one of the worst challenges: uncertainty ¬Ė in view of the adverse effects of the world economic recession and the lack of coherence in terms of measures to save humankind from hunger, disease, misery and all things that derive from that.

  Accustomed to enormous challenges during their lengthy Struggle for Liberation, the people of Timor-Leste are determined to focus on their development. After a thorough review of the needs and challenges, we are currently drafting the Strategic Development Plan, which will be submitted to Parliament for approval. We are hoping to launch it at the next meeting with our Development Partners, scheduled to take place in July in Dili.

  In macroeconomic terms, the Strategic Development Plan is based on the following paradigm:

  • production,
  • production capabilities and
  • productive employment opportunities.

  Only by creating employment can we improve the social and economic situation of our People, since only employment can generate income, and income results in the eradication of poverty.

  For that, the Timorese State will have to invest boldly on core infrastructure and on human capital development.

  Your Excellency the President of the Security Council

  Distinguished Members of the Security Council

  Ladies and Gentlemen

  With your permission, I will go once more to the reasons that brought me here to New York.

  On 25 August 2006, in response to a request by the then Prime Minister of Timor-Leste, the establishment of UNMIT was approved for an initial period of 6 months, with the possibility of renewal.

  December 2006 saw the signing of the Supplementary Agreement on the restoring and maintenance of public order, which regulated the relationships between UNMIT and the State of Timor-Leste, transferring leadership over the national and international police to UNPOL. Support to the reform, restructuring and rebuilding of the National Police of Timor-Leste was also defined.

  This enabled the start of the registration and certification programme for all PNTL elements, resulting in the final certification of all Police officers who did not have pending processes regarding crimes and human rights violations. Meanwhile the PNTL Promotion Regime was also approved, which set a Promotions Committee with the goal of selecting PNTL officers and recommending them for promotion. The Committee was supported by senior police officers from friendly countries, enabling the creation of an international Jury to make the process more credible.

  The transfer of executive responsibility from UNPOL to PNTL in the various districts began on 14 May 2009. This process should be completed by 27 March, the date of the 11 th anniversary of the PNTL, with the handing over of the Dili District Command and the PNTL General Command. From that point on, PNTL will be responsible for conducting, leading and controlling all police operations in Timor-Leste.

  I acknowledge the concerns stated in the Report by the SecretaryGeneral of the United Nations regarding the final certification of the remaining PNTL elements. I only want to underline the Government’s commitment to strengthening the leadership and control and to applying disciplinary procedures in a serious manner, so as to ensure the integrity of our Police.

  Ladies and Gentlemen

  Next year will be a very important year in the consolidation of the building of our young State. 2012 will be the year when we will hold presidential and parliamentary elections ¬Ė the third democratic elections in our country. I am confident that they will take place in an atmosphere of tranquillity, as indeed they did back in 2007, when despite the recent crisis and a few isolated events the elections took place with greater normality throughout the national territory.

  And for this to be possible, we are prepared to continue ensuring stability in the country. Here the PNTL will continue to require assistance by their colleagues at UNPOL, who will perform only advisory and capacity building tasks in various areas, according to the needs of the Timorese police and following the plan already drafted by its General Command. This matter should continue to be subject to consultation and coordination with the relevant Timorese authorities.

  Allow me to remind that, in regard to legislation, training, administration, discipline and operations, it would naturally be ideal that the advisors to the PNTL have technical and professional skills in these fields. Also, if possible, we would like to see the advisors already cooperating in those areas to remain there until the end of their mandates.

  Under the leadership of our President of the Republic, at High Level meetings involving UNMIT and the Government, we will continue to study the ¬Ďpost-UNMIT¬í period, i.e. the period after the 2012 elections when UNPOL may start to withdraw.

  In the election period, namely March and April for the presidential elections and in June for the parliamentary elections, we seek to draft a special agreement with UNMIT so as to enable UNPOL to participate alongside with PNTL in the maintenance of public order in the country. In addition to this, and with an advance of one year, I would like to remind that UNMIT will also be requested to provide logistical support to the elections, as it has always done, more recently in the 2009 elections for local leaders. We are counting on the presence of the International Community through international observers, which we hope will come in sufficient numbers to cover the 700 polling booths, in order to anticipate any irregularities that may emerge and which we want to avoid.

  Ladies and Gentlemen

  The UN has been present from the moment our Nation started to be built, and as such I urge you to remain with us in solidarity, so that we may fulfil the dreams of our people. Today, those dreams are about peace and development.

  I thank the UN, the Security Council and the entire Community of Nations for their efforts and support for State building in Timor-Leste. The Timorese People vow to continue working hard towards peace and stability in our Country. Only by doing so can we help the United Nations to provide due assistance to other countries in crisis that have a greater need for aid than Timor-Leste.

  On behalf of all Timorese, I thank all those men and women who have left their families and their countries to be part of the noble mission to assist the building of Timor-Leste throughout these 5 long years.

  I thank all Governments that, during these years, were part of this Council and deliberated on the support to Timor-Leste, in the spirit of true friendship and solidarity among peoples and nations.

  Speaking of friendship and solidarity, I could not end without congratulating the Governments and peoples of Sudan for their intelligent adoption of non-violence during the recent referendum process. The People 10 of Timor-Leste, who have experienced the devastation of destruction and violence, hope that their Sudanese brothers and sisters, from both North and South, continue to engage in dialogue and in a pacific solution, which is the only way for the integrity and survival of both peoples.

  2012 will also mark the 10 th anniversary of the Restoration of our Independence and the realisation of our sovereignty. I would like to seize this opportunity to invite you all to take part in the celebrations, as we all did back on 20 May 2002.

  In conclusion, I wish to thank His Excellency, the Secretary-General for his Report and for the recommendation to extend UNMIT’s mandate for one more year. In the consolidation phase of PNTL, the reconfiguration of UNPOL is important and I have every confidence that the PNTL will be well assisted in the process of building institutional and human capacity.

  However, during this time of anguish, it would be remiss of me not to express my sincere and deepest sympathy and solidarity with the People and Government of New Zealand for the earthquake that hit Christchurch for the second time.

  Kay Rala Xanana Gusmão

  New York, 22 February 2011.

Källor: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37592&Cr=timor&Cr1=
http://www.un.org/News/Press/docs//2011/sc10179.doc.htm
http://ukun.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=555449482
http://unmit.unmissions.org/Default.aspx?tabid=156&ctl=Details&mid=2149&ItemID=12378

21 - Mikrofinansiering gör skillnad - möte med låntagare i Maliana

Delfina Fatima har drivit sitt bageri i Maliana i ett år. Men hon säger att det lån på 500 dollar, som hon fick för några månader sedan från en av Östtimors mikrolånsinstutitioner, Tuba Rai Metin, har gjort stor skillnad för hennes affär.

Nu producerar jag en massa mer bröd. Jag bakar tre säckar mjöl varje dag och jag gör en bra vinst. Jag säljer bröd till människor i hela Maliana, också 450 bröd till skolan varje dag.

Att träffa Delfina Fatima och höra hennes historia var en del av ett fältbesök till Maliana organiserat av INFUSE-programmet, som genomförs gemensamt av Förenta Nationernas utvecklingsprogram (United Nations Development Programme - UNDP) och Förenta Nationernas kapitalutvecklingsfond (United Nations Capital Development Fund - UNCDF). INFUSE får också stöd och medel från ministeriet för ekonomi och utveckling och Australian Agency for International Development (AusAID).

INFUSE-programmet syftar till att bygga en inkluderande finanssektor med det övergripande målet att ge den fattiga befolkningen och människor med låga inkomster i Östtimor bättre tillgång till en rad finansiella tjänster.

Under fältbesöket i Maliana, möter representanter från FN, Östtimors regering, biståndsgivare och civilsamhället kunder hos landets två största mikrofinansinstutitioner, Moris Rasik och Tuba Rai Metin. Bägge har bara kvinnor som kunder.

UNDP:s representant på platsen, Finn Reske-Nielsen, säger:

Det var ett bra tillfälle att lyssna direkt på de kvinnor som drar nytta av mikrofinansieringstjänster. Variationen av företag från tofu-produktion till motorcykeltaxi och beslutsamheten hos kunderna att förbättra sina företag är mycket imponerande.

Delegationen deltog också i ett av Moris Rasiks-centrumets möten. Det är på sådana som kunderna gör sina veckovisa återbetalningar, som bokförs i skuldböckerna och bokföringen. Kunderna har böckerna och tar med dem varje vecka till mötet.

Kvinnorna vid detta centrum får enskilda grupplån, förklarade Moris Rasiks verkställande direktör, Lola dos Reis.

Kunderna bildar solidaritetsgrupper, valigtvis mellan 3 och 8 medlemmar. Dessa stöder varandra med återbetalning av lånen. Flertalet av medlemmarna vid detta centrum är analfabeter, så handlingarna läses upp. Kvinnorna får lära sig att skriva sina namn, så att de kan genomföra sina affärer bättre.

Moris Rasik har omkring 12.400 kunder och arbetar i Östtimors alla 13 distrikt för fattiga,huvudsakligen kvinnor på landsbygden.

Vi är de som arbetar och tar in pengarna. Så det är vi, inte männen, som får spara och kontrollera pengarna, säger Domingas Pereira. Hon fick ett lån för att från gårdar köpa grönsaker en gros, som hon sedan i sin tur säljer från sin kiosk och på marknaden.

För de flesta kvinnorna hjälper lånen till med startkostnaden för nya företag. Denna klumpsumma gör det möjligt för dem att köpa råmaterial och gradvis utöka sina affärer och öka sina vinster.

Det är viktigt för alla att få tillgång till finansiella tjänster, säger Jeff Prime från AusAID.

Dessa mikrofinansinstitut ger kvinnor möjlighet att förvalta sina pengar och styra sina liv. Kvinnorna vi har mött i Maliana är goda exempel på hur tillgång till startkapital kan göra en stor skillnad.

Efter 2006-års kris i Östtimor försvann fyra mikrofinansieringsorganisationer. Fortfarande finns det bara tre sådana institutioner i landet. Men de som finns växer snabbt; Tuba Rai Metin hade fyra lokalkontor i december 2009 och 501 nya kunder. December 2010 hade de ökat antalet lokalkontor till 11 och hade 2.687 nya kunder.

De här kunderna är Östtimors framtida entrepenörer. Lån och sparande hjälper till att få fart på fattiga hushålls inkomster och uppmuntrar också initiativ och företagande, säger Craig Sugden, Asian Development Banks platsansvarige.

Delfina Fatimas bageri är ett exempel på ett litet företag, som har växt till ett starkt och framgångsrikt företag. Hon säger att Du behöver mod och stöd för att ta det första steget. Men framgången har gett henne självförtroende och finansiell säkerhet; i själva verket är hennes största problem att hålla jämna steg med den stora efterfrågan på hennes bröd. Hon kommer att använda sitt nästa lån till att köpa en maskin för att knåda ingredienserna och utöka sitt företag ännu mer.

För mer information va god kontakta Clare Santry, Media and Communications Officer, UNDP Timor-Lesteclare.santry@undp.org, +670 7245425.

Källa: UNDP

21 - Valen 2012 -stålar till landsbygden

Frågan om huruvida pengar/utveckling når bergen kommer att bli den främsta frågan från och med nu till de nationella valen som ska hållas under första hälften av 2012.

Det pågår dessa dagar en livlig debatt i Östtimor om hur mycket stålar (pengar), som når distrikten. Det är en ganska hetsig debatt och mycket politisk.

Fördelningen av välstånd har alltid varit en viktig fråga i Östtimor. Liuraier [byhövdingar] brukade få en massa, portugiserna fick en massa, indoneserna fick en massa och sedan fick biståndsarbetare som jag en massa. Vanliga människor lämnades fattiga, outbildade, sjuka och inte alls lyckliga. Olyckliga människor har det inte bra.

Ta en titt på det sexiga lilla numret nedan [Klicka på länken till det kompletta blogginlägget för att se det. Tommy Pollák/Östtimorkommittén] - jag stötte på det för några dagar sedan i Dili. Det går bra för någon. I och för sig är det inte dåligt. Tjäna en del pengar och gör av med dem som Du vill. Jag tror på fria marknader, men jag är ockås medveten om att få som äter en massa medan en massa äter bara lite, inte är någon bra blandning, från en praktisk synpunkt om inte annat.

Länk till det kompletta blogginlägget: http://buildingmarkets.org/blogs/timor/2011/02/21/2012-elections-getting-dosh-to-the-districts/.

Källa: Edward Rees

11 - Vetenskapsmän snubblar över forntida timoresisk grottkonst

Sydney. Vetenskapsmän, som letade efter fossil av jätteråttor i Östtimor snubblade över unika hällristningar, upp till 12.000 år gamla, meddelade Australiens forskningsbyrå.

Experter grävde i Timors Lene Hara-grotta, en guldgruva för fossilfynd och hällristningar, när de av en slump stötte på en grupp stiliserade mänskliga ansikten etsade i klippan.

När han såg upp från grottgolvet mot en kollega, som satt på en avsats, lyste min pannlampa på något som såg ut som en väderbiten ristning, sade Ken Aplin, Australiens Commonwealth Scientific and Research Organisation (CSIRO).

Jag lyste runt med lampan och såg ett helt fält med graverade förhistoriska mänskliga ansikten på grottans vägg. Ansiktena, med bland andra en med en rund huvudbonad liknande solen, är de första av sitt slag som hittats i Timor och de enda från Pleistocene-perioden (som slutade för 12.000 år sedan) i regionen.

De lokala landägarna med vilka vi arbetade var överraskade över upptäckten. De sade att att ansiktena hade valt den dagen att visa sig därför att de tycket om det fältarbete vi gjorde, sade Aplin.

Annan konst i grottan har daterats till omkring 30.000 års ålder, medan CSIRO förra året sade att det hade upptäckt bevis för en utdöd ras av antika jätteråttor stora som små hundar.

Källa: AFP

09 - Presidentens hemställan om 2011-års budget

I måndags bad president José Ramos-Horta appellationsdomstolen att råda honom om lagligheten och konstitutionaliteten hos 2011-års budget, som parlamentet antog i slutet av januari. Presidentens begäran har framkallat många oinformerade, polemiska, politiskt motiverade tal och artiklar. Men La'o Hamutuk tror att den ställer viktiga juridiska frågor, vi har skannat in den portugisiska begäran från presidenten, översatt den till engelska och gjort den tillgänglig på internet:

LH:s blogginlägg med länkar:

LH:s webbsida med historien, bakgrund och länkar:

President Ramos-Hortas 10-sidiga hemställan till appellationsdomstolen:

Domstolens brev till parlamentet med underrättelse om fallet och begäran om svar inom två dagar:

Presidenten bad appellationsdomstolen om ett utlåtande inom tio dagar i tre särskilda frågor:

 1. Är skapandet av de särskilda fonderna genom budgetlagen, snarare än genom separat, specifik lag, tillåtet enligt konstitutionens artikel 145.2?
 2. Bryter skapandet av de särskilda fonderna utan att ange detaljerade utgifter som ska bekostas av dessa fonder öppenhetskravet specificerat i konstitutionens artikel 145.2?
 3. Bryter överföringen av 321 miljoner dollar utöver den uppskattade hållbara inkomsten (Estimated Sustainable Income) utan en detaljerad förklaring till varför detta är av långsiktigt intresse för Östtimor mot artikel 9 i oljefondslagen, som har tyngre vikt?

Han kommer inte att offentliggöra budgetlagen innan han får domstolens råd.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

Januari

18 - Utan land ingen kultur, ingen nation

Den 9 oktober 2010 samlades människorna i Samatrai Ermera vid randen av en klippa ovanför en 35 hektar stor kaffeplantage för att offentliggöra sina krav för en agrarreform och kräva att det rättmätiga ägandet av marken återlämnas till de 125 familjer, vilkas förfäder levde och dog där före den portugisiska kolonialeran, när den omvandlades till en kaffeplantage.

Idag betalar ägaren till Gou-io-plantagen dessa familjer 0,05 dollar per kilo för att plocka kaffe. Den nya generationen kräver att landet omfördelas, så att de kan odla matgrödor för att livnära sig.

Den här disiga lördagsmorgonen har familjerna i Samatrai-byn organiserat sig i sex grupper, som representerar Uma Lisan eller släkten. Dessa släkthus är den kulturella strukturen i det timoresiska samhället. De definierar individen, dess plats i samhället och samhörigheten med landet; de representerar förfädernas vägledande kraft. Förfäderna är begravda i marken och antas försvara den. Ordet för dessa tidlösa väktare är rai nain, bokstavligen markägare. Enligt de traditionella systemen är Uma Lisan den avgörande medlaren för att lösa tvister. Genom att framföra sina krav genom Uma Lisan så vänder sig dessa familjer till landets högsta instans för att vittna i sin kamp.

Det här samhällets historia är Emera-distriktets historia, beläget högt uppe i Östtimors berg; Ermera är den förnämsta platsen för kaffeproduktion. Detta svarta guld som svarar för minst 90% av Östtimors varuexport gör marken extremt värdefull; de som kontrollerar plantagerna, ofta ättlingar till kolonisatörerna, vill inte se dem uppdela och återlämnade. Det är inte ovanligt för plantageägare att hota lokala byar såsom det gjordes i Gou-io den 10 september 2010, när skott sköts i luften då byn mobiliserade. Det påstås ha varit en civilklädd polis som sköt.

Plantager som Gou-io skapades under slutet av den portugisiska kolonialeran och levde kvar under den indonesiska militärockupationen till idag. För byar vilkas förfäder ägde den här marken betyder självständighet fårn främmande ockupation att ska tillba sin mark.

Åtta år efter sin formellt erkända självständighet fortsätter Östtimor utan ett juridiskt ramverk att avgöra äganderätten till mark. I avsaknad av ramverket blir skiljedomar om markanspråk fruktsam jordmån för konflikter. Många av konflikterna hittills har hanterats genom informell lokal medling, ett tecken på styrka hos de traditionella systemen.

Förslaget till jordabalk, som nu förelagts parlamentet för godkännande, ger potentiellt skydd för traditionell mark, men det har inte varit något samråd eller försök runt detta. Risken är att de felaktiga strukturerna skulle kunna införas och underminera snarare än skydda traditionell mark.

Invånarna i Samatrai, trötta på att vara daglönare på plantagen, bad UNAER (Ermera Agricultural Farmers Union - Ermeras jordbruksarbetares fackförening) om hjälp. UNAER, bildad 2008, har 4.000 medlemmar, alla småbrukare från Ermera-distriktet, och många av dem står inför liknande utmaningar. UNAER stöder en jordbruksreform i Östtimor, särskilt oroad av markfrågor, inser de att utan ett riktigt juridiskt ramverk kan bönder som de i Samatrai lätt bli offer för den koloniala ockupationens, som ursprungligen tog ifrån dem deras mark, arv. UNAER har under lång fått stöd av CAFOD:s partner KSI, sedan sitt grundande har det bistått tre samhällen i processen att få tillgång till sin mark och kampen är långt ifrån över.

Läs mer om CAFOD:s arbete i Östtimor här.

Läs mer om hur CAFOD arbetar för att stödja utsatta människor genom småföretagande här.

Källa: CAFOD

17 - Kommitté C:s rapport om budgetförslaget för 2011

La'o Hamutuk har fått den fullständiga rapporten från parlamentets kommitté C om 2011:års statsbudget, översatt den till engelska och lagt upp den på webben http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/CommCReportEn.pdf (på portugisiska http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/CommCReportPt.pdf.

Kommittén arbetar på en översättning till tetum, nedanstående snabba, inofficiella engelska översättning är gjord av La'o Hamutuk.

Innehåll

 1. INTRODUKTION
 2. 2010 BUDGETANVÄNDNING
 3. FÖRSLAG TILL 2011-ÅRS STATSBUDGET
  • Allmänt ramverk
  • Östtimors ekonomiska scenario
  • Analys av utgifter
  • A - Konsoliderad fond-FCTL (CFTL)
  • B - Särskilda fonder:
  • Analys av intäkter
 4. JURIDISK BEDÖMNING
 5. REKOMMENDATIONER FRÅN PERMANENTA SPECIALKOMMITTÉER: A, B, D, E, F, G, H
 6. GMPTL - Östtimors kvinnliga parlamentsledamöters grupp (Timor-Leste Parliamentary Women's Group)
 7. Rekommendationer från Kommittén för ekonomi, finanser och anti-korruption
 8. OMDÖME
 9. GODKÄNNANDE AV RAPPORTEN

Nedan följer del VIII av rapporten, rekommendationerna från kommitté C (på engelska).

 1. Autonomous Funds and Services:
  To provide a certain set of services to the public, the state has created a set of autonomous entities, which depending on each one, have varying degrees of autonomy, we considered those public companies that have greater autonomy in relation the structure of public administration. However, for these entities to work, it is essential that, at first, these entities have a clear legal framework enabling them to define their goals and financial means and so they can pursue their aims. In addition, policies must be set to operate based on merit and efficiency of its services, and when possible, a management designed to generate its own self-sufficiency, and in some cases profit. Thus, the Commission recommends the following:
  • Review the legal framework for autonomous agencies of the state adapting it to the Timorese reality;
  • Introduce management by objectives which are based on merit and efficiency;
  • Create conditions for the management of these entities is monitored periodically and according to criteria of transparency.
 2. Public - Private Partnerships:
 3. Public Private Partnerships in the State transfers to a private partner an obligation to construct a public work or provide a public service, leaving the private partner with the right to charge or be paid for providing these services should be provided by users or taxpayers.
  The agreements of public-private partnerships are guided by the limitations of public funds to cover the necessary investments, but also efforts to increase quality and efficiency of public services.
  Experience, however, has shown that the government often pays more than it would lend itself directly to the services or build the infrastructure, because the value chain of a PPP is usually an endless number of entities, from the bank to the implementer service, which naturally intend to generate profit in jail. It was also noted that normally the service quality was the same as practiced by the state and they cost much more than if they did so directly, even though the state had to finance the bank. In this sense, and given the complexity of the options that often underlie PPP contracts, it is recommended that the Government should:
 4. Private management of State services:
  There is evidence that in some types of services the state has a tendency to not be efficient, given its size and complex web of bureaucracy. Thus, it is recommended that the Government considers the provision of certain services by their small size and lack of strategic interest of the state, consider delivering them through a concession contract for private management.
 5. Reduction of poverty through the provision of agriculture:
  In terms of investment, the allocation to agriculture should be approximately $ 38 million to reduce poverty by 5-7% in rural areas. Special attention should be given to the creation of additional opportunities in order to create proper work. Improve support for self-employment of women and granting rights to land and other assets that are important to the country’s economic development.
 6. Envelopes for poverty reduction:
  The draft law of the State Budget of 2011 assigns one set of funds for poverty reduction to be used by the President. The powers of the President are clearly enshrined in the Constitution and do not foresee any jurisdiction in the matter because only the Government has this mandate, the Ministry of Social Solidarity. It is undesirable to maintain this situation. Thus, it is recommended to eliminate the amount allocated to poverty reduction included in the Office of the Prime Minister, but intended for use by the President.
 7. Reliable and quality socio-economic information:
  Given the fact that Timor-Leste has problems relating to inadequate, unreliable and poor quality socio-economic information, and in line with recommendations made recently by the IMF in its Article IV to improve the national accounts, which are a basis for better macroeconomic projections, it will be crucial for the government to conduct several support investigations to complement the information and data, as follows:
  1. Household savings and investment survey to obtain data on domestic transactions and monitor create and manage their savings and their investment.
  2. Input-Output survey to obtain basic information about the structure of input (costs), availability of goods and distribution of products for certain economic activities, employment structure, indicators of production, prices and other supporting information.
  3. Trade and services sector survey needed to improve the coverage, methodology, quality of production and price indicators, and revision of GDP (annual and quarterly).
  4. Review the market basket, so that the calculation of inflation is more reliable and credible;
  5. Conduct a survey of living standards in 2011 to investigate the impact of fiscal policy on poverty and inequality;
  6. Collection of statistical data on domestic production;
  It is very important that the state provide the National Directorate of Statistics with the means to achieve the above studies. It is not desirable for the state to base its policies on data supplied by third party sources. The knowledge of the country should be, first, from the state itself and not from consultants or international institutions. For this reason, we recommend the appropriation of funds and human resources aimed at strengthening the Directorate of Statistics with the capacity to meet the State’s needs for economic and social information.
 8. Revision of the Civil Service Commission:
  The high ratio of temporary positions, perhaps, lies in the lack of a functional Civil Service Commission responsible for providing a policy framework for the recruitment, composition of staff, capacity building of human resources working in the ministries. The nature of temporary positions may vary from the regular hiring unskilled labor to the relatively long contracts to one year for mean qualifying positions.
  Therefore, it is recommended to review the status of the Civil Service Commission so as to suit the system of public administration of Timor-Leste.
 9. Simplification of licensing procedures and granting of permits for small businesses:
  It is important to develop measures to improve access to capital to facilitate the generation of employment through self-employment schemes in small businesses. The investment climate must be improved through, for example, simplification of procedures for issuing business licenses and business registration, provision of credit, in particular small entrepreneurs and farmers and for basic infrastructure.
 10. Substantial difference between the Resolution of the National Parliament and the Proposed 2011 State Budget Law:
  The private budget of the National Parliament provided for in the Draft Law is different from the Resolution of the National Parliament, highlighting a difference of $20 million. In this sense, the discussion should be reopened in the specialty, and reviewed during the debate.
 11. Hera Power Station:
  The cost of the Hera Power Plant is rising very rapidly and is expected to climb to around $600 million. The draft 2011 State Budget law only allocates $166.7 million, which is not sufficient for completion of the Station. The Committee considers it essential to know how construction of the Station will be financed, because the National Parliament will always be the one to authorize the expenditure. Thus, it is recommended that the Government report to Parliament on how it will pay for the construction of the Hera power station.
 12. Calculating the price of oil:
  To have a proper perspective of the evolution of wealth in Timor-Leste, it is crucial to have stability in the way it calculates the price of oil and not change from year to year. This way, unwise, to evaluate the price of oil can give some proper perspective on the financial status of Timor-Leste and on the amounts to be withdrawn from the Petroleum Fund. Therefore, it is recommended that the Government prepare a comparative study of how countries that have SWFs that originate in natural resources calculate the price of oil, and to definitively adopt a method to perform this calculation with more prudence.
 13. Establishment of Special Funds
  This appears to follow the Law of Financial Management, Article 32, that the establishment of funds should be by law. However, despite the Financial Management Law stating that the funds should be authorized by law, only the Constitution has jurisdiction to define what are the matters which may be adopted by the Government through a legislative authorization issued by the National Parliament. Through this analysis there seems to be no place for the establishment of funds by decree law, and only by law, following the rules of ordinary legislative procedure provided for in the Constitution and the Parliament. It is recommended that the government should review the form of constitution of Special Funds and to submit it to the Parliament.
 14. Special Funds:
  Parliament should not approve the special funds of the Government without first receiving all the information that will enable it to take a reasoned decision. The approval should be dependent on the legally established commitment that funds in the documents submitted to the Parliament of the State Budget will actually perform as expected unless the Parliament approves the reallocation of funds.
 15. Financial resources of the Infrastructure Fund:
  Given the weak implementation capacity that the government has shown in relation to infrastructure, this raises questions about the realism of the budget of this fund. Is it worth giving the fund an amount so high that the Administration has demonstrated a total inability to hire, supervise and execute budgets for construction projects?
 16. Transfer of Balances:
  On November 15, 2010, withdrawals from the Petroleum Fund totaled $450 million. After the presentation of the proposed state budget for 2011 it was required to transfer the remainder of which was $361 million totaling $811 million.
  It is understood that this initiative translates into a bad practice, taking into account the spirit in which it was established the Petroleum Fund Law, Article 9. If the government lacks the capacity to execute that amount, it should not have transferred.
  Parliament authorized the transfer of that amount in the prospect that the Government would execute it. The absence of this capability means that the remainder should have stayed in the Petroleum Fund, and would require new authorization.
 17. Drug Administration and Health Equipment Service - SAMES:
  With a view to structuring of health policy in Timor-Leste, in 2003 the Government established the SAMES, a public company for import, storage and distribution of medicines and medical equipment. However, it was found that this company has its appropriation in the Ministry of Health.
  Thus, it is recommended that the Government provide SAMES with its own budget.
 18. National Petroleum Agency (sic):
  During its activity the National Petroleum Agency has a number of receipts from companies that exploited the natural resources in Timor-Leste and the Joint Development Area. Strangely, the revenue from this activity is not reflected in the 2011State Budget. Under budget rules all revenues and expenses have to be enshrined in the OGE. Notably, the report mentions ANP revenues of about $5.7 million. Thus, it is recommended that the Government includes a breakdown of revenues and expenses of the ANP in Annexes I and III.
 19. Recreational games:
  The Inspector-General of the Games is responsible for supervising and monitoring the activity of legal gambling in Timor-Leste. However, according to Government Decree No 2/2009 of March 25, the management of non-tax revenues of the game are administered by the Agency for the Management of Participation in Games. The agency has technical and administrative autonomy, under the Ministry of Tourism, Commerce and Industry and is funded by the State Budget and Social Contribution (charge). Now, it happens though, that being a public entity, all expenses and income must necessarily be contained in the State Budget, which does not happen.
  Also, according to the Constitution, all taxes and contributions must be created by law, which is not the case here.
  So, we ask the Government to discriminate and include in the 2011 state budget all revenues collected by gaming activities.
 20. Investment in the Education sector:
  The allocation of state budget for the education sector has been declining since 2008. Given that investment in education is important for the consolidation of Timorese identity, critical to poverty reduction and the attainment of the Millennium Goals, it is recommended to review the allocation for this sector, in addition to the appropriation of Special Fund for Human Capital Development.
 21. Investment in the Health sector:
  There has been a substantial reduction in the allocation of state budget for the Health sector. As we all recognize, this sector is central to poverty reduction and for ensuring the quality of life. To improve the medical, hospital, paramedical staff, and access to health care in rural areas, it is essential to strengthen the Government’s investment in this area. In this sense, it is recommended that the Government review the funding for this sector.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
epost peacefulsystems@gmail.com
webb www.laohamutuk.org

15 - Mycket inofficiell guideblogg

Efter att ha flyttat från Australien till Östtimor beslutade jag mig för att start en blogg huvudsakligen skriven av de många intressanta människor jag har mött.

Bloggen är en samling av äventyr, historier och platser att besöka av människor som har upplevt Östtimor. Det handlar om att hjälpa till med att överbrygga det gap som finns, när människor funderar på att upptäcka Östtimor genom att ta del av andras erfarenheter (både de bra, de dåliga och de roliga!).

Bloggen är skriven av turister, lokalbefolkning, utlänningar, FN-anställda, volontärer och alla andra som vi kunde hitta och som har smakat på och sett den skönhet som Östtimor är.

Här är den - låt mig veta vad ni tycker - www.unofficialeasttimor.com.

Läs mer: http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/jasonet/1/1295106316/tpod.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+Recent-Travel-Blogs-RSS+%28Recent+Travel+Blog+Updates+from+TravelPod.com+%28RSS%29%29#ixzz1B7RIchYW

Källa: Jason

14 - Budgetdebatt: Fretilins gruppledares tal

Det här handlar om det tal som Fretilins gruppledare i parlamentet höll den 14 januari 2011 vid det östtimoresiska parlamentets första plenardebatt om 2011-års budget. Det är Aniceto Guterres som är gruppledare.

Vi har översatt tre korta utdrag till svenska och återger efter dessa hela talet på engelska.

...

Jag kommer att bli lycklig när jag ser bra vägar, tillgång till elektricitet och när det finns mat för alla.

Det här uttalandet av biskopen av Baucau till Timor Post strax efter att ministerrådet hade godkänt 2011-års statsbudget, var ett uttryck för hans oro och många timoresers oro överden här statsbudgeten.
...
Under den här regeringsperioden för AMP, från 2007 till 2010, har de facto-regeringen gjort av med 1,8 miljarder dollar för att finansiera olika program och uppfylla sina många löften:
 1. att minska fattigdomen
 2. att bekämpa korruption
 3. att uppföra infrastruktur såsom: electricitet i hela Östtimor, vägar till varje suku och by, rinnande vatten till alla
 4. att ordna utbildning, hälsovård, jordbruk, transporter och kommunikationer
 5. att reforma den offentliga administrationen, offentlig finans- och budgethantering
 6. att ta in stora investerare och skapa arbetstillfällen för våra unga människor. Många andra löften.
Men det har inte varit några betydelsefulla resultat på dessa områden, därför att regeringen inte har en sammanhållen eller konsekvent regeringsplan för mandatets fem år; den har inte en årlig plan med tydliga mål för att förverkliga statsbudget för att förbättra vårt folks liv, vilket bara resulterar i projekt utan kvalitet. ...

SPEECH BY LEADER IN THE NATIONAL PARLIAMENT CLOSING OF DEBATE ON FIRST READING OF 2011 BUDGET LAW

Mr. President of the National Parliament,
Honorable Members,
All Visitors to this noble parliament,
Maubere People,

To begin, we think it is worthwhile to take in what the Bishop of the Diocese of Baucau Dom Basilio Nascimento said when asked what he thought of the proposed 2011 national budget:

... as a citizen, I am await it, when so much is spoken of , then there should be some results for Timor, that is all I am asking.

Every year we talk about it, the opposition screams, the people scream, the experts scream, but it is like trying to eat buffalo hide because nothing comes of it, so I await to see how this money will be used, if it is for the stealing then go ahead and steal it, if it is to waste it then waste it.

I will be happy when I see good roads, electricity available, when there is food for everyone.

This statement by the Bishop of Baucau to the Timor Post soon after the Council of Minister's approved the 2011 National Budget, was an expression of his concern, and the concern of many Timorese with this national budget.

As a citizen and a leader of the Timnor-Leste Catholic Church, Bishop Dom Basilio Nascimento has the moral obligation to his congregation, to speak out, to say something, especially for those who for one reason or another are the voiceless, to speak up for what is really happening, tell it the way the people see it and how they feel about the direction of the development of this nation.

As the de facto opposition, very year during the budget debate FRETILIN has continued to raise its same concerns because the large amounts of money that have been proposed in annual budgets has not brought any significant change for the better in the lives of the bulk of our people.

During this period of governance by the AMP, from 2007 to 2010, the de facto government has spent US$1,8 billion on funding programs and trying to fulfill its many promises made:

 1. to reduce poverty;
 2. to fight corruption;
 3. to erect infrastructure such as; electricity throughout the whole of Timor-Leste, roads to every suku and village, running water for everyone;
 4. to fix education, health, agriculture, transport and communications;
 5. to reform the public administration, public finance management and budget management;
 6. to bring in large investors and create jobs for our young people. Many other promises.

But there have been no significant results in these areas because the Government does not have an integrated or consistent plan to govern for the five years of their mandate; it does not have an annual plan with clear objectives to implement the state budget to improve the lives of our people, resulting only in projects without quality. Budgets destined merely to be wasted arbitrarily. This government only knows how to throw money out. They know how to spend money without properly implementing the budget programs. There is no fiscal discipline; they only know to move money around in an ad hoc manner with all sorts of packages (with the parliament approving money for one thing today, but tomorrow the government doing something else with that money), which in the end makes it very difficult for the parliament to exercise oversight of the budget implementation.

For four years they have been crowing about the same successes, the have solved the problem of the internally displaced, paid pensions to veterans and ex-combatants which has been full of collusion, corruption and nepotism, and that the have resolved the problem of the petitioners with money, but as we have all recently heard again the petitioners are starting to mobilize themselves again, including mobilizing their claim that they are still members of the F-FDTL.

Annually they bring the budget to the national parliament with macro economic projections that are not solid because they are based on statistics that are not credible or are overtaken. Annually they boast about 12% economic growth, but fail to explain the quality and substance of this growth. Which sectors contribute to this growth and how much? What regions enjoyed this growth? The AMP government misrepresented the World Bank report that there has been a reduction in poverty, boasting and publicizing incorrect information that poverty had reduced 9% in Timor-Leste.

The reality of the economic situation is this. This economic growth has not created real long-term job prospects for our young people. There have only been a small number of work places created from temporary employment from the private sector as a result of public infrastructure projects. There is no foreign direct investment, but all investment is dependent on public investment, but investment in the productive sectors such as agriculture and education is low. There is almost no domestic production whatsoever. Our petroleum revenues come out of the Timor Sea and all flies out into the seas in the North of our country. The cost of domestic public works projects are artificially inflated beyond their real cost values and are extremely costly. Because of inflation the price of everyday commodities are expensive and rising constantly, and the government has no idea how to contain imports. In 2007 Big Brother Xanana promised that the price of a small packet of noodles would be five cents, but now it costs 25 cents. The price of a sack of rice has risen to US$20, but the Minister for Tourism, Commerce and Industry says it is normal.

Despite injecting a lot of money into the market through public investment, because there is no absorptive capacity by the domestic economy, most of the public investment moneys fly straight out of the country to other countries (as Ms. Emilia Pires has stated 70% of each dollar spent in public investment all goes out). Meanwhile, our people continue to live in abject poverty, whilst a small group in our society who have access and know how to take advantage of the system or know how to steal, have and are becoming much richer and fatter each day. There are many public investment projects but the money mostly goes upwards and very little ever trickles down to the people. This has increased economic inequality in our country.

The consistent increases in public spending have fuelled inflation with the price of commodities in the market rising, whilst the purchasing power of our people has fallen because their average incomes have remained the same if not fallen.

Although it has been four years, the AMP has failed to meet many of the promises made by Big Brother Xanana. Lots of money has been dissipated, but most of our people continue to complain, because they do not have access to water, the roads are bad an getting worse, and now there is a new promise that on the 28th of November 2011 electricity from the power stations using heavy fuel oil will be available, but the people already know that the AMP are full of just that promises. Tractors and all manner of other equipment have been distributed yet agriculture has gone backwards, with production falling. The quality of the education system is poor, and the health system is deteriorating more and more. Free medication for the sick is not available. Corruption is flourishing within the government. Members of government, directors general, directors and civil servants are accumulating personal extraordinary wealth beyond their income capacity. Reforms have become a euphemism for wildly and spontaneously changing from one policy and system to another, these always being referred to as innovative measures or initiatives. Ultimately, the result is the same, no progress.

Mr. President,

People of Timor-Leste,

In 2011 the Xanana government has asked for even more money than before for the national budget, a global sum of US$985 million, split into two portions: one, called a consolidated fund or functional budget, for $642.7 million, and two, Special Funds totaling $342.3 million. This global amount still does not include funds from Timor-Leste's development partners of $195 million. This means that in 2011 the amount of money to be poured out will total US$1,18 billion.

It is clear from the pattern of budget implementation for previous years that the government has been incapable of spending the moneys allocated in the budget especially in the category of capital development, yet the most worrying thing for FRETILIN is precisely this category in the proposed 2011 budget and the proposal for the creation of two special funds.

We are concerned because the moneys to be allocated for development capital and human capital development will be transferred from the line ministries and centralized in special funds, that will be under the power and control of the office of the prime minister and administered through a National Development Agency as the administrative council for the funds. This will be the replacement of the function and responsibility of the respective ministers and secretaries of state in the management of projects and centralize them in the office of the PM. Ministers and secretaries of state will be like directors general who will merely exercise managerial functions. In this way His Excellency Mr. Xanana can be come the supreme commander again as he was during the guerilla period. This will retard the development and maturation of good governance and decentralization of powers and functions in the public administration of our state.

This trend to centralization in this and previous budgets can also be seen in the allocation of other expenditures. There is a large proposed increased in the budget for the Office of the PM and the Presidency of the Council of Ministers, the secretaries of state and ministries who are dependent on the office of the Prime Minister himself. Together with the special funds, the total amount allocated directly under the control of the PM is close to 50% of the total national budget. Just in terms of development capital, 92% of this development budget will be under the control of the PM.

What does this trend say to us? 1. Distrust and the removal of responsibilities from ministers and secretaries of state, as well as from the other AMP parties; 2. It shows a failure or the weakness of the AMP government; 3. It is clearly a policy of establishing a CNRT Investment Fund for the 2012 elections, which is just a year away.

This government exists because of an alliance but with each party having its own separate policy programs, its own interests and objectives. Each minister or secretary of state does as he wishes, and there is no coordination within the government. This is the principal problem with this AMP government. The ineffectiveness and absence of synergy in the activities and projects of the government, stems from the dysfunctional policy base of and the way the alliance itself is managed. If the issue is that the ministries, departments and component services are too bureaucratic, this must refer to the result of the so called administrative reform that the AMP has been boasting about for years, which has in fact been a total failure.

Despite having extreme doubts about the capacity to execute, FRETILIN understands why the de facto government ¬Ďs intent in proposing the creation of these two funds. Above all it is to support the National Strategic Development Plan (NSDP). But we think it is utterly premature to create these funds in the national budget thus compromising future governments, and it should not become a tool for anyone or any group to renew their promise of miracle making, which have previously been made but not delivered on.

If it is to support the NSDP, the special funds must also have their own detailed investment plan, with their specific cost benefit analysis, included projected economic and or social returns, not a case of merely providing a list of projects. It will be the only way of bringing credibility to this national budget and avoid ad hoc and arbitrary transfers, or for another package such as the referendum package to emerge from these funds.

According to the Public Finances Management Law number 13/2009, funds can only be established through legislative authorization by way of a law of the national parliament, not just by the national budget of the state law.

Over and above the legal question, these funds also fly in the face of good practice established by law 13/2009 such as the principles of specifying clearly budget allocations and their objectives encompassing all the state's appropriations and expenditures.

The general budget of the state is unique and is one legal instrument that encompasses all of the entities and services of the state and all their revenues and expenditures. Most importantly it has to detail specifically all items of revenue and expenditure according to article 145, number 2 of the constitution of the republic.

Otherwise, this government will be in breach of the constitution and will not be a proper budget, but just a wish list or a shopping list. This will be another disaster for public finance management in this country, and this is what is worrying FRETILIN. Because of this the proposed budget for 2011 will not have the support of the FRETILIN parliamentary group.

Mr. President

People of Timor-Leste,

It is because of this danger that some of FRETILIN's MPs tabled a proposal two days ago that this parliament return the proposed budget law to the government, giving it the opportunity to amend it and return it to the national parliament for its approval. The proposal was tabled with the intention of repairing the budget, through dialogue and discussion before resorting to legal options. However, perhaps because the president of the parliament failed to understand our intention, he refused to accept the tabled proposal or to allow debate of the proposal that was tabled.

We have now registered the opinions expressed and suggestions from AMP MPs and the de facto government that FRETILIN should take all questions of legality and constitutionality to the constitutional court instead of raising them in the parliament. However, we ask that when FRETILIN does take this matter to court and there is a favorable ruling for FRETILIN, we ask the AMP MPs and the government not criticize FRETILIN for having taken it to court, nor the courts for their decision as has previously occurred.

Just as FRETILIN has shown consistently its desire to reject violence and promote peace and stability, FRETILIN will also do all within its powers to advance the development of our nation and people.

Thank you Mr. President.

Aniceto Guterres
Parliamentary Leader of FRETILIN

Källa: FRETILIN.Media Jose A. Fernandes Teixeira
Member of Parliament - FRETILIN
National Parliament of the Democratic Republic of Timor-Leste
Mobile: +670 728 7080

13 - Parlamentsdebatten om budgeten börjar

Det här är en översättning av en förkortad och förenklad version av den engelska versionen av La'o Hamutuks webbartikel http://laohamutuk.blogspot.com/2011/01/budget-debate-starts-in-pn-plenary.html, som också omfattar fotografier och fler länkar.

Östtimors parlament inledde igår årtiondet med den förutsebart högljudda penardebatten om den föreslagna miljarddollarbudgeten för 2011. I slutet av ett långt tal manade premiärminister Xanana Gusmão alla att vidmakthålla harmoni och politisk mognad, respektera värdet av dialog och rätten till en avvikande uppfattning, som måste vara konstruktiv. Men huruvida det är konstruktivt eller inte borde inte enbart avgöras av lyssnaren och det är inte det samma som okritisk applåd.

Premiärministerns tal på engelska http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/PMPresentation12Jan11En.pdf och på tetum http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/PMPresentation12Jan11Te.pdf.

Efter lunchpausen lade parlamentets kommitté för ekonomi och finanser (kommitté C) fram en 88-sidig rapport med 20 av sina egna rekommendationer (orginal på portugisiska) och även de från andra permanenta parlamentskoomittér. Bland annat rekommenderade kommitté C att

Kommitté C:s rekommendationer på engelska http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/ComCRecommendEn.pdf och på portugisiska http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/ComCRecommendPt.pdf.

Plenardebatten kommer att fortsätta veckan ut och de beslut som fattas skulle, med premiärministerns ord markera en nystart för Östtimor, så att vi kommer att verka för konsolideringen av den politiska stabiliteten och social tillväxten och verklig utveckling på lång sikt.

Även om La'o Hamutuk har varit frispråkigt i sin kritik av och förslag om budgeten, instämmer vi i premiärministerns förhoppning om en bättre framtid för det timoresiska folket. Vi vädjar till alla parlamentariker, leare och kommentatorer att tänka långt bortom nästa års val, när ni deltar i en livskraftig debatt om budgeten.

La'o Hamutuks bidrag på engelska http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/LHsubComCOGE11Dec10En.htm och på tetum http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/LHSubComCPNOGE15Dec2010Te.pdf med följebrev på engelska http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/LHtoCommC3Jan11en.pdf och tetum http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/LHtoCommC3Jan11Te.pdf.

Budgetdokument och andra analyser och kommentarer:

Källa:La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

13 - De facto premiärminister Xanana drämmer till med norskt virus för att avvärja kritik om dålig ledning

Debatten om Östtimors statsbudget för 2011 började i parlamentet igår.

Längre ner finns ett utdrag ur de facto premiärminister Xanana Gusmãos tal vid hans presentation av 2011-års statsbudget i parlamentet igår. Hans referens till norskt virus är ett nytt uttryck för oss alla. Norge har varit ett exempel i konstruktionen, inte en mall, och den öppna förvaltningen av Östtimors oljetillgångar på ett sätt som säkrar jämställdhet mellan generationer samt hållbarhet i alla dess former.

Det är klart att Gusmão har utsatts för en del kritik av experter på detta område, med vilka vi instämmer att en hållbar och öppen förvaltning av Östtimor oljefon allvarligt hotas av regerings uppförande liksom av de föreslagna ändringarna av lagarna. Den nödvändigtvis försiktiga men flexibla hanteringen av vad som är en mycket liten och sårbar självständig fond i den nuvarande lagstiftningen på grund av de institutionella/andra begränsningarna som finns i Östtimor, utmanas av vad som inte är annat än en oansvarig övning i att roffa åt sig pengar för att genomföra regeringsprojekt, som är dåligt uttänkta och dåligt planerade.

Gusmão har avfärdat Norges världsberömda öppna och hållbara förvaltning av oljesektorn som ett virus. Det visar att han är allergisk mot kritik av sin politik och betraktar ansatser till gott styre avseende förvaltningen av oljeintäkter som ett virus. Gott styre är en välsignelse, inte ett virus. Det här illustrerar hans inställning att han kan allt, i motsats till alla andra, även dem som har erfarenhet av nästan ett århundrades användning av sina oljeintäkter på ett hållbart, transparent och socialt ansvarigt sätt.

Under hans referens till norskt virus ligger spänningar som härför sig till experters missnöje med hans policy och hans frustration över att han inte får igenom sin vilja. Den är huvudsakligen ogrundad och orättvis, därför att det var precis att bygga ett starkt socialt väldfärdssystem Norge gjorde, medan man på ett hållbart sätt förvaltade sina huvudintäkter i många år, sina oljeintäkter.

Det är kontraproduktivt att fortsätta förlöjliga en sund politik bara för kortsiktiga politiska vinster, som Gusmão gör, trots sin retorik att allt är för folkets bästa. Frånvaron av fördelar för folket från nästan två miljarder dollars utgifter under tre år visar mycket tydligt denna politiks misslyckande.

FRETILIN kommer att ställa Gusmão till svars för denna oansvariga politik och sätta strålkastarljus på dåligt styre i denna och andra sektorer under den här budgetdebatten.

Utdrag ur den engelska översättningen av hans tal:

Estimated Sustainable Income (ESI) is estimated at 734 million in 2011, which means an increase of 232 million in relation to 2010. This increase is mostly due to a change to the methodology of how the ESI is calculated, or in other words, previously the ESI calculation was made based on the forecast of WTI (West Texas Intermediate) using the low scenario estimate of oil prices the Energy Information Administration (EIA) provided in its annual report, which was considered overly conservative.
For the 2011 ESI calculation, an average of low estimates referenced by the EIA was used such as the WTI oil price as a reference for the ESI calculation. The average of two EIA scenarios is well within the confidence interval of 68 percent of medium term prices, and significantly below the average of future prices. Our Independent Auditor of the Petroleum Fund has certified these calculations and confirmed that they are being made in accordance with the requirements of the Petroleum Fund Law. Oil price predictions according to the WTI is for $68 per barrel in 2011 and $71 in 2012, increasing to $ 110 per barrel in 2024. This review of the methodology is testament to the competence of the Ministry of Finance, and after 5 years of the ESI existence, critically reviewed the whole process and found that overly cautious can undermine the credibility of the ESI calculations. Any opinion defending this overly cautious forecast method, suffers from the Norwegian virus, forgetting that Norway itself took many decades to adopt it ... after Norway had become economically and socially developed, without worrying about support for mothers, the elderly and veterans, or that teachers and midwives are still few, or with malaria and tuberculosis, or the lack of desks and chairs in schools, or with water and sanitation, or electricity, or subsistence agriculture, or the nascent private sector, among many other challenges that Timor-Leste has to solve.

Källa: Jose A. Fernandes Teixeira
Member of Parliament - FRETILIN
National Parliament of the Democratic Republic of Timor-Leste
Mobile: +670 728 7080
FRETILIN/Media Flash

11 - PDT:s blogg: Manatutos salt - bittert men sött

Ända sedan 6050 f K har salt varit en viktig och integrerad del av världens historia, eftersom det har varit invävt i tallösa historiska civilisationers dagliga liv. Använt som en del av Egyptens religiösa offer och värdefull handelsvara mellan fenicierna och deras Medelhavsimperium har salt och historien varit oupplösligt sammanflätade i årtusenden med stor betydelse given saltet av många olika mänskliga raser och kulturer. Till och med idag berör saltets historia våra dagliga liv. Ordet salary (lön) härleds från ordet salt. Salt var högt värderat och dess produktion lagligt begränsad i antiken, så historiskt användes det som en handelsmetod och valuta. Ordet sallad har också sitt ursprung i salt, det kommer från de tidiga romarnas saltning av bladgrönsaker. Obestridligen är saltets historia både bred och unik och lämnar outplånliga spår i kulturer över hela klotet. Klicka här för mer om saltets historia ....

För dem av oss som känner till distriktet Manatuto i Östtimor, så känner vi det för det bittra ämne vi använder för att krydda mat och vidmakthålla god hälsa. Stora saltmarker ligger precis öster om staden Manatuto. Men efter den bittersöta erfarenheten av 1999-års folkomröstning har i stort sett legat övergivna och improduktiva.

Någonsin bitit i en bit salt? Bittert som helvetet, eller hur? Men när jag tittade på ministeriets för turism, handel och industri (Ministry of Tourism, Commerce and Industry -MTCI) Facebook-sida i morse, såg jag salt och jag tänkte för mig själv - sött. Söta nyheter.

...

Hela blogginlägget finns här: http://buildingmarkets.org/blogs/timor/2011/01/11/manatuto-salt-bitter-but-sweet/.

Källa: Edward Rees

11 - Med anledning av Wärtsiläs pressmeddelande om Östtimororder

Wärtsiläs pressmeddelande kan Du läsa här ...

Enligt oktoberrapporten från det italienska bolag som övervakar det här projektet (finns på http://www.laohamutuk.org/Oil/Power/redesign/BonificaMonthlyReportOct2010.pdf) har omskrivningen av kontrakten för kraftverken från CNI22 till Puri Akraya Engineering (som har beställt generatorer från Wärtsilä) följande påverkan på projektkostnaderna (priset för de två kraftverken var tidigare 91.038.377 dollar enligt kontraktsändringen i december 2009).

Efter regeringens beslut att stryka de två kraftverken från CNI22:s kontrakt har ett nytt kontrakt tecknats med det indonesiska företaget Puri Akraya Engineering Limited om att bygga de två kraftverken med dubbla system från finska Wärtsilä, vilket gör att projektvärdet (i dollar) nu är:

Kraftnät (överföringsledningar och transformatorstationer inklusive 20 KV distributionsledningar)276.092.847
Hera-kraftverket164.532.257
Betano-kraftverket188.036.866
Totalt628.661.970

Till ovanstående siffror ska kostnaderna för ytterligare arbeten, som inte ursprungligen förutsågs i kontrakten, läggas, till exempel kajen för att lossa och pumpa tungoljan till tankarna och alla förvaltningsbyggnader.

Vi vet ännu inte hur mycket av de 353 miljonerna dollar för de två kraftverken (en ökning med 262 miljoner) som kommer att gå till Puri Akraya och hur mycket som går till Wärtsilä, men den undre gränsen för påverkan på RDTL:s finanser är klar. La'o Hamutuk skrev ett brev om detta till parlamentet förra veckan (tillgängligt på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/LHtoCommC3Jan11en.pdf). För mer information och analys av projektet se http://www.laohamutuk.org/Oil/Power/10PowerPlant.htm.

Projektkostnaderna kommer att öka mycket mer, när CNI22 utför regeringens direktiv att utkontraktera den södra hälften av kraftnätet.

Källa: Charlie Scheiner/La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 5013, mobil +670 730 2439
webb www.laohamutuk.org

05 - Tack för gensvaret på vår vädjan om ekonomiskt stöd

En hel del av våra medlemmar har hörsammat styrelsens vädjan om ekonomiskt stöd till Östtimorkommitténs verksamhet.

Vi vill tacka för många bidrag och särskilt för ett fåtal riktigt stora.

Tommy Pollák, kassör/Östtimorkommittén

03 - Försök att bryta dödläget i konflikten om Timorsjöns gas

Ett förslag att Woodside ska tillhandahålla gas för Östtimors interna förbrukning, som ett sätt att bryta dödläget i förhandlingarna om mångmiljard-dollarfältet Greater Sunrise i Timorsjön, har lagts fram.

Men Östtimor insisterar fortfarande på att det i Perth baserade bolaget ska släppa sin plan att bygga en av världens första flytande plattformar för behandling av flytande naturgas (LNG) vid fältet och i stället ta all gas till en anläggning i Östtimor.

Förslaget är att avsätta en liten del av gasen från Greater Sunrise för en LNG-anläggning som Östtimor vill bygga på Beaco Beach på landets sydkust, där regeringen har avsatt 250 hectar land.

Inga planer för gasförsörjning har lagts fram i formella förhandlingar, som fortfarande är bittra efter månader av högt ställda krav och motkrav.

Woodside förnekar att de gett ett erbjudande att en inrikes gasledning till Östtimor. Det flytande LNG-alternativet maximerar Östtimors och Australien gasintäkter, sade en taleskvinna för bolaget. Samriskföretaget har förbundit sig att ge Östtimors folk långsiktig vinst.

Östtimor har lagt ut tiotals miljoner dollar för studier som de säger visar att en rörledning skulle kunna byggas från Greater Sunrise-fältet till Östtimor tvärs över en djup havsgrav.

En flytande LNG-plattform förblir det föredragna utvecklingsalternativet för gasfältet, sade Woodsides taleskvinna, för att maximera de kommersiella fördelarna.

Woodside har valt en flytande LNG-plattform framför att leda gasen i rör till Östtimor eller till en existerande anläggning i Darwin.

De senaste veckorna har regeringen i Dili varnat för en potentiell kostnadsexplosion om en flytande plattform ska byggas och anklagade Woodside för att göra vilseledande uttalanden om projektet.

Premiärministern, Xanana Gusmão, har upprepade gånger sagt att Östtimor är berett att avstå från miljarder dollar från Greater Sunrise för att hålla stånd mot storbolag som plundrar smånationers resurser.

Trots dödläget har Östtimor avsatt 12,4 miljoner dollar för utredning av en LNG-anläggning på Beaco Beach.

Det planerar också att använda minst 36 miljoner dollar för att utveckla en infrastrukturkorridor på sydkusten. Regeringen har sagt att den vill att LNG-anläggningen på Beaco Beach ska ha en årlig produktionskapacitet på högst 20 miljoner ton LNG.

La'o Hamutuk, en ideell organisation i Dili som följer utvecklingen av Greater Sunrise, skrev i en rapport att det verkar otroligt att några utredningar eller informationer från Östtimor skulle ändra Woodsides syn att en flytande LNG-plattform skulle bli två miljarder dollar billigare än att föra gasen i land för behandling.

La'o Hamutuk skrev: Om Woodside inte övertalas kommer projektet att förbli stoppat och Östtimors 12,4 miljoner eller mer kommer att ha gett utländska konsulter arbete och kontrakt, men inte ge vårt folk några fördelar.

Enligt avtal från 2007 ska Östtimor och Australien dela förtjänsterna från Greater Sunrise-fältet lika.

Källa: Lindsay Murdoch/Sydney Morning Herald

02 - Tre strömavbrott under det nya året 2011

Det nya året är bara två dagar gammalt och ändå har strömmen redan brutits tre gånger. På morgonen på nyårsdagen 2011 var strömmen borta i en stor del av Dili och idag på eftermiddagen runt 16:30 lokal tid var den borta igen i Becora.

Under söndagens eftermiddagsmässa var det ett strömavbrott som påverkade mässan i kyrkan Sacred Heart of Jesus i Bedois, Dili.

Jag tycker att det är en ganska dålig attityd från regeringen, särskilt statssekreterarens för elektricitet, sade Maria, en kyrkobesökare som varit i mässan i Becora.

Strömavbrotten har blivit verkligen besvärliga och regeringsmedlemmen ansvarig för strömförsörjningen har varit mål för mycket islka från allmänheten, till och med förolämpningar, men människorna i regeringen är helt skamlösa och skrattar bara åt kritiken. Premiärministern själv kallade vid ett offentligt möte statssekreteraren för statssekreteraren för AMP (AMP - Ahi Mate Permanente, vilket på tetum betyder Ständigt strömavbrott).

Källa: Tempo Semanal

01 - Timoresisk rebell kräver retroaktiv lön

Darwin. Gastao Salsinha, rebelledaren dömd för mordförsök på Östtimors två högsta politiker, skapar oro igen bara fyra månader efter att ha benådats och släppts ur fängelse.

Salsinha hävdar att han och 23 män, som dömdes till upp till 18 års fängelse för attacker i Dili, aldrig har avskedats från armén och förtjänar lön och kompensation på totalt tiotusentals dollar.

Den tidigare armélöjtnanten har också sagt till den timoresiska nyhetstidningen Tempo Semanal att människor, som fortfarande har makt och använde hans grupp för politiska syften inte har ställts inför rätta.

Det är klart att vi blev offer för några politiker ... det var deras slughet att främja sina egna intressen, sade han.

Intervjuad på sitt lilla kaffejordbruk i Östtimors västra berg berättar Salsinha att han planerar att åter samla fler än 600 tidigare missnöjda soldater, som han hade lett i en tid av politisk oro 2006. De flesta av männen har fått 8.000 USA-dollar som kompensation av regeringen och återgått till att leva med sina familjer.

Salsinha har också avslöjat att han har sänt ett kravbrev till premiärministern, Xanana Gusmão, och till presidenten, José Ramos-Horta, de två män han enligt domen i mars försökte att döda.

Vi fortsätter att hävda att vi fortfarande är medlemmar av de militära styrkorna, därför att vi ännu inte har blivit uteslutna, inte heller finns det något skrivet uttalande av staten eller regeringen om detta, sade han.

Salsinha sade att han och hans män inte fick soldaternas kompensation därför att de var i fängelse.

Salsinha avtjänade bara fem månader av ett 10-årigt fänglsestraff innan Ramos-Horta benådade honom och de andra rebellerna i augusti, han sade att de var offer för ett sammanbrott av det politiska systemet.

Ramos-Horta lämnades nästan döende efter att rebeller kommit till hans hus i Dilis utkant 2008. Rebelledaren Alfredo Reinado och en av hans män sköts till döds utaför huset. Salsinha ledde en separat attack mot Gusmão, som undkom oskadad.

Ramos-Horta, mottagare av Nobels fredspris, har benådat eller omvandlat straff för fler än 200 människor sedan 2007. Han säger att förebygga instabilitet är viktigare än straffande rättvisa.

Källa: Lindsay Murdoch/Sydney Morning Herald