2020

(Klicka här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari

Januari

22 - Östtimors koalitionsregering har spruckit!  Nytt!

Det här är en mycket kort sammanfattning av notiser från tiden 20 - 22 januari 2020. Länkar till notisernas original finns i slutet av sammanfattningen. Sammanfattningen är gjord av Tommy Pollák/Östtimorkommittén.

CNRT (National Congress for Timorese Reconstruction), det största partiet i koalitionsregeringen, avstod från att rösta på regeringens egen budget i parlamentet fredagen den 17 januari 2020!

Omröstningen blev ett nytt lågvattenmärke för de 18 månaderna av premiärminister Taur Matan Ruaks (ett alias för José Maria Vasconcelos) styre. Regeringen kan falla för gott och det skulle kunna resultera i en recession och månader med politiska strider.

Ruak är ledare för Folkets befrielseparti (People’s Liberation Party - PLP), ett av de tre partierna i regeringskoalitionen Allians för förändring och framsteg (Alliance for Change and Progress - AMP), och kan nu inte längre göra nya utgifter i ett land som är tungt beroende av regeringens ekonomiska stimulanser.

Det stora oppositionspartiet Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independent) röstade mot budgeten, som omfattade stora nedskärningar för hälsovård, utbildning och vatten- och avlopp men behöll hundratals miljoner för regeringens kontroversiella infrastruktur för behandling av flytande naturgas och oredivisade transfereringar kritiserade av ekonomer. Att CNRT avstod från att rösta beseglade budgetens öde.

Enligt Timors så kallade duodecimala system - som gäller när årsbudgeten ännu inte gäller - ska en tolftedel av föregående års budget gälla för varje månad. Den senaste gången det här system användes var 2017 och 2018 kastades landet in i en recession.

2017 sjönk BNP med 3,5 % och ytterligare 0,2 % året därefter. 2019 gick det bättre, BNP växte med 4,5 % när budgeten med dess stimulanser godkänts.

Det här är verkligen inte business as usual, sade Michael Leach, professor i internationell politik vid Swinburnes universitet och Östtimorexpert till Crikey. Det här en situation i vilken det största partiet i en regerande allians har misslyckats med att få stöd för sin egen budget. Det har tvingat Östtimor tillbaka till reservsystemet för budgeten, vilket skulle kunna orsaka ekonomisk tillbakagång och inte kommer att vara populärt. Någon måste ge efter.

Ruak, tidigare motståndsledare som var landets president 2012-2017, har utsatts för tryck eftersom han misslyckats med att få godkännande av president ‘Lú Olo’ Guterres av nio ministrar föreslagna av CNRT och, naturligtvis, stödda av CNRT:s ordförande Xanana Gusmão.

Det här har gjort att ett antal departement styrs av ställföreträdande ministar från de mindre partierna i AMP-koalitionen - PLP och Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO).

Den här situationen har skapat spänningar inom AMP-koalitionen, därför att CNRT har tappat kontrollen över avsevärda budgetposter, vilket berövat majoritetspartiet operativ kraft.

Östtimors konstitution förbjuder att förslag presenteras en andra gång under samma parlamentssession. En del inom regeringen i Dili säger att det betyder att det inte blir någon omröstning om budgeten förrän i september. Men det debatteras om huruvida budgeten ska behandlas som andra förslag. Oavsett detta så är det osannolikt att frågan löses inom en snar framtid.

Draget att låta budgetförslaget falla ses allmänt som ett maktspel av Gusmão - nationens firade revolutionshjälte och fortfarande dess mäktigaste politiker. Han har varit president (2002-2007) och premiärminister (2007-2015).

Gusmão och Ruak, en gång vapenbröder, blev osams när den senare var president men försonades före det senaste valet, när PLP ändrade sitt stöd till CNRT i stället för Fretilin.Det verkar nu som om relationen återigen är problematisk och många spekulerar om att Gusmão planerar att driva bort Ruak.

2020 års budgetprocess har både varit kontroversiell och onödigt komplicerad. Efter åtskilliga månaders konsultationer av alla partier liksom allmänheten presenterade premiärministern en budget på 1,95 miljarder US-dollar. Ramaskriet mot detta var utbrett och inkluderade en rapport från parlamentets budgetkommitté om att budget skulle kunna bryta mot konstitutionen. Det ledde till ett andra budgetförslag på 1,6 miljarder som förkastades förra veckan.

Utöver betydande bistånd, med Australien som den största biståndsgivaren, förlitar sig Östtimors regering för finansiering nästan enbart på sin självständiga oljefond. Den är nu värd omkring 16 miljarder dollar och har finansierats med royalties från Bayan-Udan-projektet i Timorhavet mellan det lilla landet och Australien.

Men detta intäktsflöde är ändligt och tillgångarna spås vara uttömda 2023. Efter att en FN-domstol förkastat ett havsgränsavtal med Australien 2018, som den bedömt som ojämnlikt, var den av Gusmã för CNRT formulerade lösningen att för 650 miljoner dollar köpa ut de utländska parterna ConocoPhillips och Shell ur en annan, oexploaterad tillgång känd som Greater Sunrise.

Nästa steg är ett kontroversiellt projekt för att processera flytande naturgas på landets avsides belägna sydkust, känt som Tasi Mane-projektet. Det skulle kunna kosta så mycket som 12 miljarder dollar och inbegriper en rörledning under havet tvärs över en farligt djup havsgrav.

Guterres, som antas redan ha fört informella diskussioner med alla politiska partier före budgetförslagets förkastande, har mycket begränsad makt att agera om inte Ruak avgår - någonting som regeringskällor sade att han inte har för avsikt att göra.

Om det sker, kan presidenten utlysa nyval eller be parlamentet att rösta fram en annan regring efter konsultationer med alla partier.

Möjligheten av en nationell samlingsregering - en mekanism som har fungerat för att lösa tidigare dödlägen - som övervägts ser nu ut att vara död med Fretilin angeläget att vaka ut det hela. Gusmão kan kanske till och med komma tillbaka som premiärminister eller utse en annan CNRT-ledare. I vilket fall som helst fortsätter människorna i östtimor att vara dåligt behandlade av sina åldrade självständighetsledare.

President Lú Olo sade i ett tal lördagen den 18 december att ahn inte skulle använda sin rätt att enligt konstitutionen upplösa parlamentet och orsaka Timors tredje val på tre år. Och han stöder att Taur Matan Ruak stannar på sin post.

Det finns ännu inte något beslut att ändra den politiska situationen. Så [jag] kommer att diskutera med alla [parti]ledare för att höra på deras idéer för att lösa den politiska situationen och föra Timor framåt, sade presidenten.

Denna vädjan om enhet upprepades av oppositionspartiet Fretilin, som hjälpte till vid fredagens omröstning att fälla budgeten. Partiets ställföreträdande ledare Antoninho Bianco sade att det var dags för partiledarn att lösa situationen.

Den här situationen kan väcka alla ledare … att lyssna på varandra och följa varandra, sade han efter fredagens omröstning.

Det är dags att närma sig varandra föra in det här landet i framtiden.

Tilman - Premiärministern kan inte lägga fram en annan budget under 2020

Den tidigare presidentkandidaten och advokaten Manuel Tilman hävdar att premiärminister Taur Matan Ruak kan bli tvungen att vänta till 2021 för att lägga fram 2020 års budget.

Artikel 97 i Östtimors konstitution säger att när ett förslag avslås i den här sessionen [under räkensapsåret 2020] kan de inte lägga en ny budget under 2020. Bara under 2021 kan [premiärministern] lägga ett nytt förslag, sade Tilman till TATOLI på lördagen.

En budgetpatt skulle behöva vara 60 dagar, sade han, innan presidenten kan ingripa, men också att president Lú Olo är tvungen att enligt konstitutionen konsultera partiledarna före ett eventuellt beslut om upplösning.

Källor:

  1. Michael Sainsbury/https://www.crikey.com.au/2020/01/20/timor-leste-budget-slowdown/
  2. Cipriano Colo, Julia Chatarina, Evaristo Soares Martins/http://www.tatoli.tl/en/2020/01/20/pm-governing-coalition-no-longer-exists-after-budget-rejection/

10 - La'o Hamutuk yttrar sig om budgetförslaget

NGO:n La'o Hamutuk har skrivit en längre inlaga till parlamentets budgetkommission med synpunkter på det senaste, reviderade budgetförslaget.

Inlagan avslutas med fem huvudrekommendationer till ändringar i förslaget.

Läs hela inlagan (på engelska) här …

08 - CAC överlämnar 43 korruptionsfall till åklagare

Dili. Östtimors antikorruptionskommitté (CAC) kommer att överlämna 43 fall av påstådda brott till åklagarämbetet tillkännagav ordföranden Sergio Hornai idag.

Hornai sade atthe anklagelserna bara var några av de 73 rapporterna som utreds och omfattar bland annat sex fall som remitterats från andar ministerier.

[I] alla fall måste vi genomföra en grundlig utredning för den allmänne åklagaren (Public Prosecution Service - Ministeriu Publiku – MP) och sedan kommer MP att använda sin kompetens för att (antingen) åtala er arkivera fallen, sade Sergio Hornai.

Han bad landet att vara tålmodigt betärrande den officiella domstolssprocessen.

Vi alla väntar på processerna för alla korruptionsbrott kommer att gå igenom utredningsprocessen, tillade han.

Till media i onsdags sade Hornai att han inte kunde avslöja arten av anklagelser. Men han diskuterade rapporter om oriktigt användande av medel som har cirkulerat runt färja Haksolok, som blivit kvar i Portugal.

Han sade att varje anklagelse kräver en grundlig och noggrann utredning för att avgöra om något brott har blivit begånget.

Ständiga förseningar och kostnadsökningar för den framtida färjan till Oe-cusse och Ataúro-ön har till anklagelser om korruption. Projektet på 15 miljoner US-dollar har ännu inte levererats till Östtimor.

Ordförande Hornai sade att CAC ladrig har varit rädd för att genomföra utredningar, inklusive fartyget Haksolok.

CAC är bara rädd för spöken, sade han med ett leende.

Först publicerat på tetum under rubriken KAK: Seidauk iha Investigasaun Loloos ba Roo Haksolok and KAK Finaliza Ona Prosesu ba Kazu Korrupsaun 43.

Källa: Domingos Piedade Freitas/TATOLI

01 - Nytt år

Än så länge har vi inte skrivit några notiser från 2020. Notiser från föregående år når du via länkarna högst upp på sidan.